Tallinna Tehnikaülikool

Ehitusinseneri töö on kodude ja töökohtade rajamine. Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala lõpetajana saad hakkama kõigega: väikeelamutest pilvelõhkujate ning keerukate tööstushooneteni. Kui sind tõmbab ehitusvaldkonna poole ja sulle meeldib näha oma mõtteid realiseerumas siis sellele erialale õppima tulek on kindel ja tulus investeering sinu tulevikku. Uuri lähemalt!

Eriala sisu

Ehitus on maailma suurim majandusharu ja ehitusinseneri valikute mõju loodusele on märkimisväärne. Ehitatud keskkonna kujundamine on vastutusrikas töö, kuna hooned peavad olema vastupidavad ning ehitatud loodusressursse mõttetult raiskamata. Eesti vajab rohelise mõtteviisiga insenere.

Sa õpid konstruktsioonide, ehitusmaterjalide ning ehitusfüüsika, energiatõhususe, ehitustehnoloogia, ehituskorralduse ja ehitusjuhtimise aineid. Õppetöö käigus omandad vajalikud teoreetilised ja praktilised põhiteadmised betoon-, puit-, metall- ja kivikonstruktsioonidest, modelleerimise ja projekteerimise tarkvaradest (FEM, CAD ja BIM), samuti piirdetarindite soojus- ja niiskusfüüsikast, akustikast ja energiasimulatsioonidest.

Valikainete lai spekter võimaldab keskenduda just sellele, mis sulle kõige enam huvi pakub: ehitiste projekteerimisele, ehitusjuhtimisele, ehitusmaterjalidele, ehitusfüüsikale või hoopis energiatõhususele. Saad proovida ja otsustada, kas sulle meeldiks olla ehitusplatsil sündmuste keskpunktis, arvutil projekteerida või hoopis süveneda teadustöösse.

Õpe kestab kokku viis aastat, spetsialiseerumine toimub neljal erineval suunal. Kõigil neljal peaerialal on õppekavas märkimisväärne ühisosa, kuna lõpetajad saavad tehnikateaduste magistrikraadi ning neile omistatakse diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme esmane kutse. Õpinguid võib soovi korral jätkata doktoriõppes.

Suunad

Ehitiste projekteerimisele spetsialiseerumisel õpid süvendatult hoonete kandekonstruktsioone.

Ainult kõige kõrgemate kutsetega spetsialistid võivad võtta vastutuse hoonete ja rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel, kuna ehitusinseneri töö peab tagama inimeste turvalisuse, tervise ja mugavuse ehitatud keskkonnas.

Õppetöö toimub Tallinna Tehnikaülikoolis Tallinnas.

Tutvu suuna õppekavaga

Iga ehitusprojekt on ühtlasi investeerimisprojekt, mis algab eelseisvate kulude kalkuleerimisega ning ehitise tellijale eelarvete koostamisega. Lisaks insenerioskustele vajab iga ehitusprojekt teadmisi juhtimisstrateegiatest, juhtimispsühholoogiast, juriidikast ning kinnisvara ökonoomikast ja haldamisest. Seda kõike on võimalik õppida just ehitusjuhtimise spetsialiseerumissuunal.

Õppetöö toimub Tallinna Tehnikaülikoolis Tallinnas.

Tutvu suuna õppekavaga

Kuigi ühiskonna areng toob trendide muutudes ning vajaduste uuenedes kaasa üha moodsamate ja modernsemate ehitiste rajamise, on ajaloo seisukohalt äärmiselt vajalik ka vanade hoonete säilitamine ja taastamine. Ehitiste restaureerimise õpe valmistab ette ehitusinsenere, kes on võimelised rajama nii uusi ehitisi kui ka taastama eelnevate põlvkondade loodud väärtuslikke hooneid.

Õppetöö toimub Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis.

Tutvu suuna õppekavaga

Projekteerimise ja arhitektuuri õppesuund ühendab endas nii inseneri kui arhitekti töö. Sinust saab loov insener, kes mõistab mõlema valdkonna väärtusi ning oskab neid teadmisi edukalt koos rakendada, et kujundada meile parem elukeskkond.

Õppetöö toimub Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis.

Tutvu suuna õppekavaga

Peamised õppeained

Ehitusmehaanika ja tugevusõpetus
Väga olulised ja mahukad ained, kus õpid selgeks kõik ehituskonstruktsioonide tugevust, jäikust ja püsivust ning dünaamikat puudutava.

Hoonete energiatõhususe määramine
Selles aines saad põhilise arusaama hoone energiatõhususe moodustumisest, energiaarvutusest, energiamärgisest ning energiasäästu alaste investeeringute väärtustamisest.

Ehitusinvesteeringud ja projektijuhtimine ehituses
Selles aines tutvustatakse sulle projektijuhtimise mõisteid ja meetodeid ehituse kontekstis. Saad teada, milline on projektijuhi roll ehituses ning analüüsid projektijuhtimise silmapaistvamaid saavutusi.

Ehitusinfo modelleerimine (BIM)
BIM on lühend ingliskeelsest mõistest Building Information Modeling. See on ehituse kogu elutsüklit hõlmav loomisprotsess, mis sisaldab mudeli(te)na ruumilist projekteerimist ja kaasab tööde ajaplaneerimist, eelarvestust ja ehitise kasutuseesmärki. Kursusel saadki ülevaate selle tehnoloogia meetoditest ning õpid ka ise BIM-i vahendeid rakendama.

Ehitusökonoomika ja ettevõtluse alused
Õpid tundma ehitusturu omapära ja toimemehhanisme. Saad põhjalikud alusteadmised turumajanduse teooriast ja praktikast, äritsüklitest ja rahandusest, samuti ehitussektori osast riigi majanduses.

Ehitustööde ja maksumuse plaanimine
Selles aines teed endale selgeks, mis vahe on hinnal, kulul ja maksumusel. Kursuse läbinuna valdad ehitusmaksumuse hindamise põhilisi meetodeid ja oskad neid praktikas rakendada.

Tutvu ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise õppekava täisversiooniga

MIKS ÕPPIDA EHITISTE PROJEKTEERIMIST JA EHITUSJUHTIMIST JUST TALTECHIS?

 • 21. sajandi ehitustehnika tähendab tipptasemel simulatsioonitarkvarasid, laboreid ja katsemajasid – need kõik on TalTechi linnakus olemas. Sind ootavad FEM, CAD, BIM, ehitusfüüsika- ja energiasimulatsioonitarkvarad, mille valdamine on ehitusinseneri elementaarne kirjaoskus.
 • Suuremõõtmelisi konstruktsioone katsetad Mäepealse katselaboris. Liginullenergia testhoones tutvud liginullenergiahoonete tehniliste lahendustega ja teed mõõtmisi. Ehituse Mäemajaga saad juba nüüd virtuaaltuuri vahendusel tutvuda.
 •  
 • Meil on tihe koostöö paljude ehitusfirmadega, mis võimaldab sul üliõpilasena käia ehitusplatsidel, kus saad jälgida ja analüüsida reaalses elus toimuvat teoreetiliste teadmiste valguses.
 • Tudengina saad kandideerida mitmetele ehitusfirmade ja eraisikute nimelistele stipendiumitele. Välisõpingutest ja -praktikast huvitatutel on võimalus õppida vahetustudengina erinevates välisülikoolides ning leida kontakte praktika sooritamiseks välisriikides.
 •  
Abstract photo

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

 • Kui oled valinud spetsialiseerumiseks ehitiste projekteerimise suuna, leiad lõpetajana tööd näiteks mõnes projekteerimisbüroos või ehitusfirmas. Samuti võid vastutada suuremate ehitus- ja kinnisvaraprojektide arenduse eest või nõustada ehitushangete korraldamist. Kui sind kontoritöö eriti ei paelu, siis oled vägagi oodatud hoonete püstitamisega tegelevatesse ehitusettevõtetesse, kus saad juhtida reaalseid ehitustöid. Ka avalik sektor ehk ministeeriumid, linnad ja ametkonnad vajavad spetsialiste, kes korraldaksid ehituse valdkonda.

 • Ehitusjuhtimisele spetsialiseerumine valmistab sind ette tööks ehitustööde juhina, ehituse eelarvestajana ja ökonomistina, ehituse tellijana, järelevalve insenerina või kinnisvara arendajana. Põhjalikult erinevaid ehitusmaterjale uurinud lõpetaja on oodatud ehitusmaterjalide tööstuses juhtivale positsioonile kvaliteedijuhiks, tootmisettevõtte juhiks, laboratooriumi juhatajaks või sarnasele vastutavale ametikohale. Võimalikud töökohad on ka riigiasutustes, mis on seotud ehitusmaterjalide tootmise juhtimise või kontrolliga.

 • Ehitiste restaureerimise peaeriala lõpetajana oled sa ehitusinsener, kellel on lisaks ehitusalastele oskustele ka teadmised restaureerimisest, muinsuskaitse alustest ning arhitektuuriajaloost. Sinu tulevasteks tööandjateks on nii ehitus-, restaureerimis- ja projekteerimisfirmad kui ka kohalikud omavalitsused ja erinevad riigiasutused. Pärast lõpetamist ja ettenähtud töökogemuse omandamist saad muinsuskaitseametilt taotleda pädevustunnistust töötamaks ehitusmälestistel ja isegi UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvatel objektidel.

 • Ehitiste projekteerimise ja arhitektuuri peaeriala lõpetanuna oled ehitusinsener, kellel on lisaks teadmised arhitektuurist ning praktilised oskused erinevate hoonete projekteerimiseks ning esteetika eest vastutamiseks. Võid töötada iseseisvalt ehitusinsenerina või suuremates meeskondades koos disainerite, arhitektide ja teiste inseneridega. Ehitiste projekteerimise ja arhitektuuri suund on analoogne vastavate õppekavadega mitmetes Euroopa ülikoolides, näiteks Taani Tehnikaülikoolis, Praha Tehnikaülikoolis ja Edinburgh´i Ülikoolis.

Edukad vilistlased

Erik Vares, Dorpat Ehitus OÜ juhatuse liige:

 • Kuidas tulid ehitust õppima? "Inseneeria voolas juba veres ja ehituskunst tervikuna tundus midagi huvitavat ja väljakutsuvat – luua ühiskonda ja tänavapilti ühel või teisel viisil midagi reaalset ja käega katsutavat ning kõigi jaoks nähtavat. Omaette huvitav väljakutse on olla piiratud reeglite ja raamistike tõttu, kuid samaaegselt säilitada loovus ja loomingulisus."
 • Miks õppida ehitust TalTechi Tartu kolledžis? „Ehitus on väljakutsuv ja pidevalt nii tehnoloogiliselt kui ka mõttemallide poolest arenev ning selle järgi on ka pidev nõudlus. Tartu Kolledžis on optimaalse suurusega õpperühmad, tänu millele saab igaüks piisavalt hariduslikku tähelepanu ja osaliseks võimalikult individuaalsele arengule.“

Jaano Vink, Nordecon AS juhatuse esimees:

 • Kuidas tulid ehitust õppima? "Ehituskunstis põimuvad loovus ja süsteemne mõtlemine pisut teistmoodi kui mujal kultuurisfäärides. See köitis."
 • Miks õppida ehitust TalTechis? "Ühelt poolt annab ehituseriala võimaluse olla reaalselt osaline huvitavas loometöös, kus kujundatakse keskkonda, milles me elame. Teisalt ei lõpe see töö kunagi."

Jüri Engelbrecht, Eesti Teaduste Akadeemia president 1994-2004:

 • Kuidas tulid ehitust õppima? "Üldsiht oli inseneriharidus ning ehitusteaduskond oli kõige tugevam teaduskond oma suurepäraste õppejõududega."
 • Miks õppida ehitust TalTechis? "Laiapõhjaline eriala annab hea hariduse ja võimaldab end realiseerida vastavalt huvidele ja avanevatele võimalustele nii praktikas kui ka teoorias."

Kas sobib mulle?

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine eriala sobib sulle, kui sul on tehnilist taipu ning ruumilist kujutlusvõimet. Koolis võiksid olla sõber matemaatika ja füüsikaga.

Ehitusinsener peab olema oma töös äärmiselt põhjalik, täpne ja kalkuleeriv - kõik projekteerimis- ja ehitusetapid tuleb hoolega läbi mõelda ning arvutused üle kontrollida, et hoone poleks inimestele ja ümbritsevale keskkonnale (elu)ohtlik.

Samuti peab oskama lugeda ja koostada skeeme ning jooniseid. Kindlasti nõuab töö ka tubli annuse loovust, kuid seda peab kontrollima analüüsivõime. Töö eeldab nii iseseisvat otsustamisjulgust kui ka koostöövõimet.

Laeb infot...