Tallinna Tehnikaülikool

Nii mõnigi selle artikli lugeja hakkab peagi lõpetama bakalaureust ning kindlasti mõlgutama mõtteid, mida peale lõpudiplomi saamist teha – võtta vaheaasta, minna tööle või minna edasi magistrisse. Meie oleme ülikoolis kindlalt viimase poolt. Avalduse magistrisse saab esitada juba täna.

Esimesena Eestis pakkus eelmisel õppeaastal TalTech võimalust esitada sisseastumisavaldus aastaringselt. St sisseastumisavalduse sai esitada ka enne eelmise diplomi kättesaamist ning vastuvõtulävendi täitmisel sai õppekoha saamisest ka kohe teada. Nii tuli eelmisel aastal tehnikaülikooli õppima 36 protsenti sisseastujatest.

Magistriõppesse enne kõrghariduse lõpetamist

Jah, see on võimalik! Avalduse saab esitada juba praegu sisseastumise infosüsteemis SAIS. Kui eelnev kõrgharidus on veel lõpetamata, saad teistele tingimustele vastates õppekoha esialgu tinglikult. Õppekoha saad SAISis vastu võtta peale lõpetamist. Varakult avalduse esitamine on suurepäraseks motivaatoriks haridusteed jätkata ning järgnevaid õpinguid juba varakult planeerima hakata. Saad rahulikult kirjutada vajalikku motivatsioonikirja või esseed, samuti enne suurt suve ära teha vastuvõtutingimustes ette nähtud vestluse või testi.

Kahekordne magister on in

Üha popimaks on muutunud magistrikraadi kaitsmine mitmel erineval õppekaval, seda peetakse tööturul eriti väärtuslikuks, sest see annab tööandjale aimu sinu õpihimust, kohusetundlikkusest, laiast silmaringist ja erinevatest oskustest. Eriti väärtuslikud on teadmised ja oskused erinevates valdkondades, näiteks insenerimagister võiks vabalt veel õppida majandust või IT-d; majandusharidusega inimene IT-d või inseneeriat.

Mida õppida?

Tehnikaülikool pakub kõrgtasemel õpet viies valdkonnas – inseneeria, infotehnoloogia, majandus, loodus ja merendus. Kokku on TalTechis kandideerimiseks avatud 39 magistriõppekava, nii et valik on igati viisakas.

Toome siinkohal välja erialad, millele tasuks oma valikut tehes erilist tähelapanu pöörata.

Energiamuundus- ja juhtimissüsteemid

Tänu tehnoloogia arengule, elektri hajatootmisele ja taastuvenergia kasutuselevõtule on energeetikas tekkimas tarkvõrgud, mis ühendavad endas elektri ja infotehnoloogia ning muudavad kogu energiamaailma üheks tervikuks. Energeetika on valdkond, mis on riigi ja majanduse toimimise alustala.

Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia

Elame ajastul, mil keskkonnakaitse on väga põletav teema. Kuidas balansseerida sellel piiril, et loodus oleks kaitstud, teadus arendatud, ühiskond rahul ja elu kõikidele ohutu? See eriala sobib neile, keda huvitab keskkonnakaitse ning olemasolevate probleemide lahendamine kõige uuemate tehnoloogiatega.

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia

35% Eesti töötleva tööstuse müügimahust moodustavad just puidu- ja mööbli-, kummi- ja plasti- ning tekstiili- ja rõivatööstuse allharud. Ekspordi kasvu tõttu investeerivad ettevõtted tootmise laiendamisse, tehnoloogia arendamisse ja efektiivsuse kasvatamisse, mis omakorda nõuab eriala  tippspetsialiste.

Toidutehnoloogia ja –arendus

Sind huvitab, mis meie söögilauda katab, kuidas toitu toodetakse ja soovid uusi lahendusi välja töötada? Sul on juba olemas baasteadmised toidutehnoloogiast, keemiast, bio- või geenitehnoloogiast? Toidutehnika ja –arenduse magistrikava valmistab ette spetsialiste toidusektorile – nii tootmises, tootearenduses, kvaliteedikontrollis, riigiasutustes kui ka teaduses. Õppekavas on palju valikaineid, et saaksid spetsialiseeruda just vastavalt oma sügavamatele huvidele.

Meditsiinitehnika ja –füüsika

Õppeprogramm ühendab insenerialad, füüsika, bioloogia ja meditsiini, ning muidugi IT-valdkonna, et astuda ühte jalga digitaliseeritud tervishoiusüsteemiga. Tegemist ei ole meditsiinilise erialaga, vaid inseneriõppega, ning ainuke tulevane väljund ei ole haiglas töötamine, vaid selle eriala vilistlastelt oodatakse eelkõige innovaatiliste tehniliste lahenduste väljamõtlemist, mida saab kasutada ka igapäevaelus.

Informaatika

TalTechis magistritasemel informaatika õppimine on tarkvaraarenduse meistriklass! Siit saavad tarkvaraarenduse spetsialistidele lisateadmised kaasaegsetest tarkvaratehnoloogiatest ning oskused teha keerulisemaid arendustöid. Informaatika magistriõpe eeldab sisseastujalt IKT bakalaureusekraadi või haridust sellele lähedasel valdkonnas, programmeerimisoskust ning ka mõningast tarkvaraarenduse kogemust.

Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppekava eesmärk on koolitada spetsialiste, kes uurivad ja loovad arukaid elektroonseid tehissüsteeme ja nende komponente, tunnevad nende elektrilisi ja füüsikalisi tööprintsiipe, kommunikatsioonitehnikat, signaalitöötlust ja valmistamistehnoloogiaid. Vastavalt eriõppe valikutele saavad üliõpilased spetsialiseeruda kommunikatsiooni elektroonika või kognitiivsete seadmete ja süsteemide projekteerimisele, rakendamisele, haldamisele ja arendamisele.

Värav tulevikku asub teejuht.taltech.ee

Arikkel ilmus esimest korda ajakirjas Studioosus veebruar 2020

Laeb infot...