Tallinna Tehnikaülikool

Vabad ametikohad

Doktorandid

Aktiivsed konkursid on leitavad SIIN.

Lisainfo

Isikuandmete töötlemine tööle kandideerimisel ja värbamisel

Tallinna Tehnikaülikool töötleb isikute tööle kandideerimisel nende isikuandmeid, tehes seda seaduslikult tööle värbamise eesmärgil. 

Isikuandmete kogumise ja töötlemise protseduuri kohta käiva info leiab terviktekstina siit

Tööle kandideerimise küsimustes on kontaktisikuks personaliosakonna värbamisspetsialist Eneli Oksar (e-post eneli.oksar@taltech.ee; tel 620 2043). Isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitlevate küsimustega on võimalik pöörduda Tallinna Tehnikaülikooli andmekaitsespetsialisti Henri Schasmini (e-post henri.schasmin@taltech.ee, tel 620 2017) poole.