Tallinna Tehnikaülikool

Töökeskkonna- ja ohutuse praktikant

Personaliosakonna tööheaolu keskus otsib töökeskkonna- ja ohutuse praktikanti.

Ülesannete kirjeldus:

 • Struktuuriüksustes abistamine ja nõustamine sisekontrollide läbi viimisel
 • Ohutusjuhendite koostamisel abistamine

Eeldused:

 • Hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • Eelnev kokkupuude töötervishoiu ja tööohutuse alaste õigusaktide ja nõuetega

Praktika on tasutatud

Kontakt kandideerimiseks: tööheaolu keskuse juhataja, töökeskkonna peaspetsialist Milanna Naris, milanna.naris@taltech.ee 

Töö- ja praktikavõimalused ärikorralduse instituudis

Ärikorralduse instituut pakub erinevaid töö- ja praktikavõimalusi teadus- ja õppetöö valdkondades. 

Pakkumistega saad lähemalt tutvuda SIIN

Tutvu, milline on ärikorralduse instituut tööandjana SIIN

Kontakt kandideerimiseks: juhiabi Marit Oja, marit.oja@taltech.ee

Ärikorralduse praktikavõimalused

Kursuste abijuhendaja 

Hea tudeng!

Kui sa oled osav mõnes tehnoloogia, robootika, inseneeria jne valdkonnas ning valmis oma teadmisi ka noorematele edasi andma, siis võta meiega ühendust!

Me otsime olemasolevatele kursustele abijuhendajat tööpäeva õhtuteks ja nädalavahetusteks. Juhul kui sul pole varasemat kogemust, siis on võimalus kohapeal meie abiga õppida ära mõne töötoa juhendamine. Oleme samuti avatud uute kursuste ideedele, kui oskad või valdad juba mõnda teemat.

Abijuhendaja töö on tasustatud! Võimalik on ka pikemaajalisem koostöö vastavalt kokkuleppele.

TalTech tehnoloogiakool viib läbi erinevaid kursusi ja töötubasid 1. – 12. klassi õpilastele inseneeria ja tehnikavaldkonnas.

Eriti tore on, kui valdad näiteks Arduino või Raspberry Pi platvormi. Ootame ka uusi juhendajaid elektroonika ja 3D printimise teemadel.

Kontakt kandideerimiseks: tehnoloogiakooli juht Ege Kirik, ege.kirik@taltech.ee, 56980804

Puidutehnoloogia labori praktikant

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi puidutehnoloogia labor otsib praktikanti

Puidutehnoloogia labor pakub võimalust lüüa kaasa materjalide (peamiselt spoon, vineer) uurimisprojektides, aidates välja töötada uusi lahendusi, mis pakuks tööstusele uusi arengusuundi.

Erinevateks tööülesanneteks võivad olla:

 • Puitmaterjalide mehaaniliste katsetuste läbiviimine (nt paindetugevus, liimühenduse tugevus)
 • Materjali erinevate pinnaomaduste uurimine (värvus, karedus jmt)
 • Uudse seenmaterjali töötlemine tuletõkkevahendiga ja seejärel tulekatsetuste läbiviimine, et välja selgitada sobivus ehitusliku konstruktsiooni jaoks
 • Spooni tihendamise parameetrite uurimine
 • Abistamine teadustööga kontoris - info kokku kogumine teadusartiklitest, standarditega töötamine ja katsevõimekuse väljaselgitamine

Praktika on tasustatud.

Puidutehnoloogia labor asub TalTechi kampuses aadressil Teaduspargi 5.

Võta julgelt ühendust ja leiame sulle huvipakkuva praktikaülesande!

Kontaktid kandideerimiseks: laborijuht Jaan Kers, jaan.kers@taltech.ee, 620 2911 ja lektor Silvi Treial, silvi.treial@taltech.ee, 620 2910

Seenmaterjali skeem

Süsteemi- ja ärianalüütik

Rektoraadi strateegiabüroo otsib süsteemi- ja ärianalüütikut

Sõltuvalt kogemustest ja oskustest ning koormuse suurusest sõltub ka töötasu. 

Lisainfo ja kontakt kandideerimiseks: strateegiabüroo juhataja, kvaliteedijuht Kaja Kuivjõgi, kaja.kuivjogi@taltech.ee

Stringiskeemide visualiseerimise tarkvara loomise suvepraktikandid

Tarkvarateaduse instituut otsib kompositsiooniliste süsteemide ja meetodite uurimisrühma suvepraktikale kahte infotehnoloogia üliõpilast looma stringiskeemide visualiseerimise tarkvara.

Eeldused kandidaadile: väga hea programmeerimise oskus, kasuks tuleb mõne funktsionaalprogrammeerimise aine edukas läbimine, huvi matemaatilise loogika vastu, inglise keele oskus.

Projekti juhendajad on prof. Pawel Sobocinski ja Dr. Niels Voorneveld (Cybernetica AS).

Praktika kestvus: 2,5 kuni 3 kuud.

Praktika on tasustatud - 10 eurot/h bakalaureusetudengitele ja 12 eurot/h magistrantidele.

Kandideeri SIIN.

Automaathindamissüsteemi arenduse suvepraktikandid

Tarkvarateaduse instituut otsib IT-projekti suvepraktikale infotehnoloogia tudengeid, kes soovivad koolis saadud teadmisi praktikas proovile panna ja seeläbi täiendada kogemuste pagasit.

Mida teeme? Arendame Moodle'i pistikprogrammi, nii et:

 • tudengite lahendused saaksid testitud;
 • tudengid saaksid oma lahenduste kohta tagasisidet;
 • õppejõul oleks ülevaade kuidas tudengitel läheb ülesannete lahendamisega;
 • õppejõud saaks ülesannete kaitsmisi korraldada;
 • gümnaasiumi õpilased õpiks progema juba koolis.

Omalt poolt pakume järgmisi võimalusi:

 • oma ja kaastudengite programmeerimisülesannete lahendmisprotsessi paremaks teha;
 • oma õppejõudude elu lihtsustada, nii et neil oleks rohkem aega tudengitega tegelemiseks;
 • panustada TalTech-i õppeprotsesside arengusse;
 • arendada oma progemis-, andmebaasi- ja DevOps oskusi;
 • lahendada tarkvara jõudluse probleeme;
 • saada koostöökogemust;
 • kasutades Scrum ja extreemse arenduse praktikaid koos teistega õppida;
 • tähtsa tiimiliikmena olles parendada arendusprotsessi;
 • saada soovitusi edasise arendaja karjääri kohta;
 • võimalusel kirjutada meiega lõputööd;
 • sobivuse korral saada esimese töökoha arendajana;
 • saada praktika eest ka tasu.

Kui sa oled tiimimängija ning FE, BE, MVC, API, CI/CD, DB, UX ja teised lühendid ei kõla võõralt, siis kandideeri SIIN. 

Praktika kestvus: 2,5 kuni 3 kuud.

Praktika on tasustatud - 10 eurot/h bakalaureusetudengitele ja 12 eurot/h magistrantidele.

Projekti juhib tarkvarateaduse instituudi vanemlektor Ago Luberg.

Vabad ametikohad

Doktorandid

Aktiivsed konkursid on leitavad SIIN.

Lisainfo

Isikuandmete töötlemine tööle kandideerimisel ja värbamisel

Tallinna Tehnikaülikool töötleb isikute tööle kandideerimisel nende isikuandmeid, tehes seda seaduslikult tööle värbamise eesmärgil. 

Isikuandmete kogumise ja töötlemise protseduuri kohta käiva info leiab terviktekstina siit

Tööle kandideerimise küsimustes on kontaktisikuks personaliosakonna värbamisspetsialist Eneli Oksar (e-post eneli.oksar@taltech.ee; tel 620 2043). Isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitlevate küsimustega on võimalik pöörduda Tallinna Tehnikaülikooli andmekaitsespetsialisti Henri Schasmini (e-post henri.schasmin@taltech.ee, tel 620 2017) poole.