Tallinna Tehnikaülikool

Doktorandid

Aktiivsed konkursid on leitavad SIIN.

Akadeemilised ametikohad

Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmine toimub vastavalt TalTechi senati poolt kehtestatud akadeemilise karjääri korraldusele. Värbamine toimub organisatsiooni siseselt ja väliselt, kuid üldjuhul täidetakse ametikohad avaliku konkursi korras. Organisatsioonivälisel värbamisel avaldatakse töökuulutus TalTechi koduleheküljel ning vastavalt vajadusele teistes meediakanalites.

Akadeemilisele ametikohale kandideerijate dokumendid edastatakse pärast kandideerimistähtaja lõppu värbamiskomisjonile (professori ametikohale kandideerijad) või instituudi direktorile (teistele akadeemilistele ametikohtadele kandideerijad). Kandidaadilt võib nõuda avaliku loengu venia legendi pidamist. Esitatud dokumentide põhjal antakse kandidaatidele hinnang ning moodustub pingerida. Seejärel toimub hääletus valivas nõukogus, mille tulemusena selgub ametikoha täitja. Konkursil osalenud kandidaatidele lähetatakse esimesel võimalusel tagasiside valimistulemuse kohta.

Aktiivsed konkursid

Lisainfo

Mitteakadeemilised ametikohad

Mitteakadeemilise ametikoha täitmiseks kuulutatakse reeglina välja konkurss või teostatakse sihtotsing.

Konkursi korraldab personaliosakond üksuse juhilt saadud info põhjal.

Mitteakadeemilisele ametikohale kandideerijate esialgne analüüs tehakse nõutud kandideerimisdokumentide (CV, kaaskiri, motivatsioonikiri jm.) analüüsi põhjal.
Seejärel kutsutakse väljavalitud intervjuule, sõltuvalt ametikohast kasutatakse erinevaid testimisvorme ja ülesandeid ning tehakse taustauuring (kandidaadi eelneval nõusolekul).

Valikuprotsessis osalevad nii vahetu juht kui personaliosakonna töötaja. Vajaduse korral kaasatakse ka teisi isikuid. Lõpliku otsuse väljavalitu kohta langetab uue töötaja vahetu juht.
Konkursist välja jäänud kandidaatidele püüame lähetada tagasiside kuu jooksul pärast CV-de saatmise tähtaega.

Aktiivsed konkursid

  • Avatud ülikool otsib:

EHITUSKOOLITUSTE PROJEKTIJUHTI

  • Ettevõtlusosakond otsib:

JUHIABI

  • Infotehnoloogia osakond otsib:

IT KASUTAJATOE SPETSIALISTI

  • Kinnisvaraosakond otsib:

KINNISVARAHALDURIT

  • Kliimanutika tuleviku keskus otsib:

KLIIMANUTIKA TULEVIKU KESKUSE JUHTI

  • Mehaanika ja tööstustehnika instituut otsib:

TEHNIKUT

  • Personaliosakond otsib:

PERSONALIARENDUSE SPETSIALISTI

TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI

  • Turunduse ja kommunikatsiooniosakond otsib:

KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI (ASENDUSKOHT)

  • Ärikorralduse instituut otsib:

JUHIABI

PROJEKTIDE KOORDINAATORIT

Lisainfo

Isikuandmete töötlemine tööle kandideerimisel ja värbamisel

Tallinna Tehnikaülikool töötleb isikute tööle kandideerimisel nende isikuandmeid, tehes seda seaduslikult tööle värbamise eesmärgil. 

Isikuandmete kogumise ja töötlemise protseduuri kohta käiva info leiab terviktekstina siit

Tööle kandideerimise küsimustes on kontaktisikuks personaliosakonna värbamisspetsialist Eneli Oksar (e-post eneli.oksar@taltech.ee; tel 620 2043). Isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitlevate küsimustega on võimalik pöörduda Tallinna Tehnikaülikooli andmekaitsespetsialisti Henri Schasmini (e-post henri.schasmin@taltech.ee, tel 620 2017) poole.