Tallinna Tehnikaülikool

Õpetaja lisaeriala (STEM)

TalTech avatud õpe pakub väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade. Mikrokraadikavad võimaldavad omandada paari semestri jooksul süvendatud teadmisi nii inseneri ja majanduse kui merenduse ning looduse valdkonnas.  Mikrokraadi on võimalik omandada ühe kuni kolme semestri jooksul. Kava läbimist kinnitab täiendusõppe tunnistus. Õpe on tasuline.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) õpetaja lisaeriala mikrokraad annab antud valdkonnaga seotud erialase hariduse ja töökogemusega isikutele pedagoogilised pädevused õpetajatöö alustamiseks ning võimaluse taotleda õpetajakutset. Õppekava on akrediteeritud Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu (IGIP) poolt ja selle läbinul on võimalus taotleda rahvusvahelist insenerpedagoogi kvalifikatsiooni.

Kava eesmärk on anda uusi teadmisi ja oskusi:

  • õppe eesmärgistamiseks,
  • õppurite erisustega arvestamiseks,
  • õppesisu valikuks või koostamiseks,
  • uue tehnoloogia kasutamiseks õppetöös,
  • õpetamise ja hindamise metoodika valikuks,
  • tagasisidestamiseks ja kujundavaks hindamiseks,
  • refleksiooniks ja eneseanalüüsiks
  • õpetamisfilosoofia ja portfolio koostamiseks.

Tutvu mikrokraadiga

Kandideeri

Tutvu teiste mikrokraadidega