Tallinna Tehnikaülikool

Loengusalvestus

Loengusalvestused annavad õppejõule võimaluse loengut järelvaadata, analüüsida ja oma e-kursusel õppematerjalina kasutada. Üliõpilane saab puudumise korral loenguid endale sobival ajal järelvaadata või hoopis üle korrata loengus käsitletud teemasid. Seega loengusalvestused pakuvad korralikku lisatuge õppeaine paremaks omandamiseks kui ka õpetamiseks.

 

Loengute salvestamise võimalused

Tallinna Tehnikaülikoolis on peamise loengusalvestussüsteemina kasutusel Echo360, mis võimaldab nii salvestust kui otseülekannet.  Mõnedes ruumides on kasutusel Extron SMP-351 salvestussüsteem ja võimalik on ka kasutada videokonverentsi tarkvara. Täpset informatsiooni ruumide võimekuse kohta näeb SIIT

Echo360 loengusalvestusplatvorm on automatiseeritud loengusalvestuslahendus, mis on integreeritud ruumi video ja helisüsteemiga. Sellega saab jäädvustada arvutipilti, statsionaarset kaamera pilti ning õppejõu häält. Salvestised töödeldakse pilveteenuses ning edastatakse vastutavale õppejõule lingina, mille saab näiteks Moodle'sse lisada. Täpsemad juhised leiad SIIT.

Extron SMP-351  jäädvustab õppetööd (arvutipilt, heli, õppejõu hääl ja video) videofailina kaasatoodud andmekandjale nt USB mäluseadmele. Lisaks võimaldab seade salvestatavat sisu reaalajas üle kanda Youtube'i või sarnase meediaplatvormi vahendusel.

Täispikkadeks loengusalvestusteks sobivadki kõige paremini loengusalvestussüsteemiga varustatud auditooriumid, kuid vajadusel tuleme oma tehnikaga kohale ka teistesse ruumidesse. Soovitame käsitsi salvestamise viisi siiski kasutada pigem lühemate ning eelnevalt läbi mõeldud stsenaariumitega õppevideote loomiseks.