Tallinna Tehnikaülikool

Metoodikalabor (U06-401) on TalTechi kaasaegset õppekeskkonda pakkuv eksperimentaalauditoorium, mis toetab erinevate uuenduslike õpistsenaariumite kasutamist. Metoodikalabor võimaldab mitmekesistada nii auditoorset tööd kui ka luua sisu e-õppe kursustele. Siin saab rakendada aktiivõppe meetodeid ning vajadusel salvestada kogu õppetöö heli ja videopilti.

Metoodikalaboril on oluline roll ka õppetöö kvaliteedi tõstmisel. Pakume õppejõududele võimalust oma õppetegevuse salvestamiseks. Ruumis olevate kaameratega saab jäädvustada õppejõu kui ka õppijate tegevust ning sobiva mikrofonilahendusega ka õppetöö heli. Hiljem on õppejõul võimalik salvestust analüüsida, kaasates vajadusel akadeemilise mentori või erialadidaktiku.

Sõltuvalt läbiviidava tegevuse iseloomust mahutab metoodikalabor 20–30 õppijat. Metoodikalaboris on võimalik ruumi ja selle tehnilisi lahendusi paindlikult kasutada vastavalt õppejõu vajadustele või rakendada viit eelhäälestatud kasutusstsenaariumi:

Loengu läbiviimisel metoodikalaboris on võimalik kasutada kahte interaktiivse projektoriga ekraani. Neist ühele saab kuvada näiteks kohapealse arvuti pilti ja teisele kaasatoodud seadme (laptop, nutiseade) või dokumendikaamera pilti. Ruumi tagumises osas paiknevat ekraani on võimalik kasutada confidence monitorina. Aktiivõppe meetodite kasutamisel saab õppijate küsimuste vastuste salvestamiseks kasutada viskemikrofoni (CatchBox) või käsimikrofoni. Loengut on võimalik salvestada nii õppematerjali loomiseks kui ka õpianalüütika läbiviimise eesmärgil.

Seminari stsenaarium võimaldab kasutada kõiki seinal olevaid ekraane, et igaühel oleks mugav esitlust jälgida hoolimata lauapaigutusest. Publiku kaasamiseks võimalik kasutada grupimikrofone või CatchBox’i.

Metoodikalaboris on võimalik viia läbi rühmatööd kuni viie viieliikmelise rühmaga. Iga rühma kasutuses on üks suur rühmaekraan, millele näidata kaasatoodud seadme pilti (sülearvuti, Android või iOS seade). Rühmaekraanidel on võimalik näidata ka õppejõu seadme pilti, mida tavaliselt ainult klassiruumi ees projektoritega seinale näidatakse. Nii saab iga liige rühmas ise otsustada, milliselt ekraanilt on tal kõige mugavam õppejõu esitatavat selgitust/materjali jälgida. Õppejõud saab paari nupuvajutusega juhtpaneelil otsustada, millist pilti millisel ekraanil kuvatakse, sealhulgas on võimalik ka ühe rühmaekraani pilt rühmatöö esitluse ajaks kuvada kõigile teistele ekraanidele ruumis. Rühmatööd on võimalik salvestada õpianalüütika läbiviimise eesmärgil. Lisaks õppejõu helile on võimalik salvestada ka rühmatööd esitava grupi heli kasutades selleks rühmamikrofone.

Õppevideo on üheks osaks kaasaegsest e-õppest. Õppevideod on olulisel kohal pööratud klassiruumi metoodika kasutamisel, kus õppija omandab kodus iseseivalt (näiteks video vahendusel) selle osa materjalist, mida õppejõud muidu klassis räägiks. Tänu sellele on kontaktõppes rohkem aega tegeleda teadmiste rakendamisega.

Metoodikalaboris on võimalik luua kahte tüüpi õppevideoid:
•    loengusalvestus - õppijad on klassis, õppejõud edastab valitud vahendite abil materjali, loeng salvestatakse;
•    õppevideo loomine - õppejõud tuleb üksi (ilma õppijateta) metoodikalaborisse ning salvestab spetsiaalselt ettevalmistatud materjalide põhjal õppevideod. Samaaegselt saab salvestada nii õppejõudu kui ka ekraanipilti.

Videokonverents õppetöö osana annab võimaluse kaasata õppetöösse erialal töötavaid spetsialiste või kolleege teistest ülikoolidest. Metoodikalaboris on olemas tarkvaralised videokonverentsilahendused (Zoom.us, Skype). Videokonverentsi on võimalik läbi viia kuni 20 õppijaga. Õppijaid on võimalik kaasata kasutades viskemikrofoni või grupimikrofone.

Kohapeal on kasutamiseks olemas:

  • kaks interaktiivset esitlusekraani  – korraga saab kuvada nii kohapealse arvuti kui ka õppejõu isikliku seadme pilti
  • rühmatöö ekraanid – võimalus läbi viia rühmatööd kuni viie viieliikmelise rühmaga ning kuvada igale ekraanile erinevat pilti õppijate seadmetest
  • dokumendikaamera
  • salvestuskaamerad
  • helisüsteem ja mikrofonid (CatchBox, käsimikrofon, reväärimikrofon, peamikrofon, grupimikrofonid)
  • videokonverentsi tarkvara (Zoom, Skype)

Vajadusel aitab vahendeid kasutada haridustehnoloog. 

Kuidas broneerida?