Tallinna Tehnikaülikool

 

BPA

Alates 1990. a kuulub UNESCO MaB võrgustikku Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala, mis hõlmab suurimaid saari – Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu.

See hõlmab haldusüksustest Saare- ja Hiiu maakonda tervikuna, Lääne maakonda jääva Vormsi valla ning ümbritsevaid merealasid Läänemeres, Väinameres ja Liivi lahes. Lääne-Eesti saartel on säilinud kestliku looduskasutuse pärandkultuuri, sellega seotud külamaastikke ja pärandkooslusi rohkem kui mitmel pool mujal Eestis. Tuleviku majandusarengu väljavaadetes on olulisel kohal kohalikud loodusvarad – mets, meri, ravimuda, puhas keskkond jm, mida tuleb kasutada vastutustundlikult ja jätkusuutlikult. 

Külasta kodulehte!

02.02.2024 kinnitas kliimaminister Kristen Michal Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala nõukoja ja toimekeskused. Nõukoda koosneb 12 inimesest, kelle liikmete hulka kuulub ka Kuressaare kolledži direktor Merit Kindsigo. Nõukoja ülesanneteks on nõustada biosfääri programmiala tegevuskava koostamist, kinnitada tegevuskava ning hinnata igal aastal selle täitmist.

Saaremaa toimekeskuseks määrati TalTech Kuressaare kolledž (katab Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallad) ning Hiiumaa toimekeskuseks on SA Hiiumaa Arenduskeskus.

Laeb infot...