Tallinna Tehnikaülikool

Labori tutvustus

2001. a moodustas prof. Malle Krunks Materjaliteaduse instituudis õhukesekileliste materjalide tehnoloogiaga tegeleva uurimisrühma. Uurimisrühma baasil moodustati 2011. a. Keemiliste kiletehnoloogiate teaduslaboratoorium TTÜ Materjaliteaduse instituudi koosseisus. Alates 2017. aastast kuulub labor Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi koosseisu. 2023. aasta 1. märtsist on uurimisrühmal uus nimi: Õhukesekileliste energiamaterjalide teaduslabor.

Õhukesekileliste energiamaterjalide teaduslabori peamine uurimisteema on päikesepatareides, elektroonika seadistes ja keskkonnakaitselistes rakendustes vajalike omadustega metalloksiid ja -sulfiidsete õhukeste kilede ja nanostruktuursete materjalide väljatöötamine peamiselt keemiliste vedeliksadestuse tehnoloogiatega nagu pihustuspürolüüs, keemiline sadestamine lahusest ja sool-geel meetod. Laboris arendatavad tehnoloogiad on lihtsad, odavad ja tööstuses kergesti rakendatavad. Laboris väljatöötatud uut tüüpi eriti õhukesel absorbermaterjalil põhineva päikesepaterei konstruktsioon ja selle koostiskihid on kaitstud mitme rahvusvahelise patendiga.

Teadustöös osalemise vastu on tundnud suurt huvi ka üliõpilased, labori uurimisvaldkonnas on välja pakutud mitmeid bakalaureuse-, magistri-, ja doktoritööde teemasid.

Lisaks tehnoloogilisele aparatuurile omab labor uurimisvõimekust materjalide koostise, struktuuriliste, optiliste ja elektriliste omaduste analüüsiks.

 

Teaduslabor on avatud koostööle nii uurimisasutuste kui ka ettevõtetega.
 

Team memberrs

Labori liikmed

Teadustöö põhisuunad

  • Arendustöö päikesepatareide materjalidele, ja materjalide testimine päikesepatareides: õhukese absorberiga päikesepatarei, hübriidne päikesepatarei.
  • Arendustöö fotokatalüütiliste materjalide jaoks.
  • Arendustöö laia keelutsooniga materjalide kasutamiseks elektroonika, sensoorika valdkonnas, ja optiliste või muude erikatetena.
EK_Ilona_Research

Projektid

2022-2024 Sissetulev järeldoktori toetus (SJD) NiOx õhukeste kilede kui elektroodmaterjalide väljatöötamine poolläbipaistvate päikesepatareide jaoks 
2021-2023 Baltic-Nordic R&D project Development of semi-transparent bifacial thin film solar cells for innovative applications 
2016-2023 Doktorikool Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool 
Tippkeskus Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele.
Prantsuse-Eesti koostöö  ZnO nanovarrastel põhineva üliõhukese hübriid-päikeseelemendi arendamine

Bulgaaria-Eesti koostöö Laiakeelutsoonilised oksiidpooljuhid fotovoltseadistele
Arendusprojekt Tark teekatend
Arendusprojekt Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt. (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, leping 19036KK)
2014-2019 Institutsionaalne uurimistoetus Õhukesed kiled ja nanomaterjalid keemilistel vedeliksadestusmeetoditel uue põlvkonna fotovoltseadistele.
2017-2018 Leping Materjalide katsetused.

2017 Leping Nordic e-pavement
2013-2015 Teadus- ja arendusprojekt Keemilistel meetoditel kasvatatud metalli oksiidide õhukesed kiled elektroonikaseadistele
2012-2015 Eesti Teadusfondi uurimisgrant Absorberkihid keemilise pihustuspürolüüsi meetodil nanostruktuursetele päikesepatareidele

2012-2015 Eesti Teadusfondi uurimisgrant  Õhukesekilelised päikesepatareid vesilahustest sadestatud kalkogeniidsete kilede baasil
2011-2015 Tippkeskus Mesosüsteemide teooria ja rakendused

2012-2014 Teadus- ja arendusprojekt Efektiivsed plasmoonilised absorberid päikesepatareidele
2010-2013 Eesti Teadusfondi uurimisgrant Keemilise pihustuspürolüüsi meetodil kasvatatud ZnO nanovarraste areng
2009-2013 Euroopa Komisjoni finantseeritud projekt Kõrge kasuteguriga õhukesekileliste elastsete mono- ja tandem-päikesepatareide arendamine II-VI pooljuhtühendite baasil

2008-2013 HTM Teadus- ja arendusprojekt (sihtfinantseering) Õhukesekilelised ja nanostruktuursed materjalid keemilistel meetoditel
2009-2012 Eesti Teadusfondi uurimisgrant Sool-geeli meetodil kasvatatud metalli oksiidide kihid optoelektroonikale
2008-2011 Tippkeskus Päikeseenergeetika materjalide tippkeskus
2007-2010 Eesti Teadusfondi uurimisgrant Õhukesed kiled ja fotovoltstruktuurid keemilistel vedeliksadestus meetoditel
2003-2007 HTM Teadus- ja arendusprojekt (sihtfinantseering) Nano ja submikroonsete kilede keemia ning tehnoloogia
2005-2006 HTM Teadus- ja arendusprojekt (baasfinantseering) Keemiliselt pihustatud ZnO nanovarrastel baseeruvad struktuurid
2003-2006 Eesti Teadusfondi uurimisgrant Õhukesed kiled ja päikesepatareid keemilistel meetoditel
2003-2005 Saksamaa Liitvabariigi Haridus ja Teadusministeeriumi finantseeritud projekt Dielektrike õhukesed kiled odavate tehnoloogiatega
2001-2004 Euroopa Komisjoni finantseeritud projekt Uus päikeseelemendi konstruktsioon nanokristalsel alusel oleva üliõhukese CIS adsorberiga (ETA solar cells)
2000-2002 Eesti Teadusfondi uurimisgrant Pooljuhtmaterjalide moodustamine ja õhukesed kiled keemilise pihustamise meetodil
1998-2002 HTM Teadus- ja arendusprojekt Polükristalsed pooljuhtmaterjalid

Publikatsioonid

1. Juneja, N.; Daskeviciute-Geguziene, S.; Spalatu, N.; Mandati, S.; Katerski, A.; Grzibovskis, R.; Vembris, A.; Karazhanov, S.; Getautis, V.; Krunks, M.; Oja Acik, I. (2024). Employment of dopant-free fluorene-based enamines as innovative hole transport materials to boost the transparency and performance of Sb2S3 based solar cells. Materials Science in Semiconductor Processing, 169, #107934.

1. Krautmann, R.; Spalatu, N.; Josepson, R.; Nedzinskas, R. S.; Kondrotas, R.; Grzibovskis, R.; Vembris, A.; Krunks, M.; Oja Acik, I. (2023). Low processing temperatures explored in Sb2S3 solar cells by close-spaced sublimation and analysis of bulk and interface related defects. Solar Energy Materials and Solar Cells, 251

2. Oluwabi, T. A.; Spalatu, N.; Maticiuc, N.; Katerski, A.; Mere, A.; Krunks, M.; Oja Acik, I. (2023). Combinative solution processing and Li doping approach to develop p-type NiO thin films with enhanced electrical properties. Frontiers in Materials, 10, 1−12

3. Koltsov, M.; Gopi, S.V.; Raadik, T.; Krustok, J.; Josepson, R.; Gržibovskis, R.; Vembris, A.; Spalatu, N. (2023). Development of Bi2S3 thin film solar cells by close-spaced sublimation and analysis of absorber bulk defects via in-depth photoluminescence analysis. Solar Energy Materials and Solar Cells, 254, #112292

4. Mandati, S.; Juneja, N.; Katerski, A.; Jegorove, A.; Grzibovskis, R.; Vembris, A.; Dedova, T.; Spalatu, N.; Magomedov, A.; Karazhanov, S.; Getautis, V.; Krunks, M.; Oja Acik, I. (2023). 4.9 % efficient Sb2S3 solar cells from semi-transparent absorbers with fluorene-based thiophene terminated hole conductors. ACS Applied Energy Materials, 6 (7), 3822−3933. 

5. Vadakkedath Gopi S.; Spalatu N.; Basnayaka M.; Krautmann R.;, Katerski A.; Josepson R.; Grzibovskis R.; Vembris A.; Krunks M. and Oja Acik I. (2023). Post deposition annealing effect on properties of CdS films and its impact on CdS/Sb2Se3 solar cells performance. Front. Energy Res 11:1162576

6. Eensalu, J. S.; Mandati, S.; Don, C. H.; Finch, H.; Dhanak, V. R.; Major, J. D.; Grzibovskis, R.; Tamm, A.; Ritslaid, P.; Josepson, R.; Käämbre, T.; Vembris, A.; Spalatu, N.; Krunks, M.; Oja Acik, I. (2023). Sb2S3 thin-film solar cells fabricated from an antimony ethyl xanthate based precursor in air. ACS Applied Materials & Interfaces, 15 (36),  42622−42636.

Artiklid põhiteemal 2022

1. G. Hector, J.S. Eensalu, A. Katerski, H. Roussel, O. Chaix-Pluchery, E. Appert, F. Donatini, I. Oja Acik, E. Kärber, V. Consonni. (2022). Optimization of the Sb2S3 Shell Thickness in ZnO Nanowire-Based Extremely Thin Absorber Solar Cells. Nanomaterials, 12

2. J.S. Eensalu, K. Tõnsuaadu, I. Oja Acik, M. Krunks. (2022). Sb2S3 thin films by ultrasonic spray pyrolysis of antimony ethyl xanthate. Materials Science in Semiconductor Processing, Volume 137

3. M. Koltsov, R. Krautmann, A. Katerski, N. Maticiuc, M. Krunks, I. Oja Acik, N. Spalatu. (2022). A post-deposition annealing approach for organic residues control in TiO2 and its impact on Sb2Se3/TiO2 device performanceFaraday Discussions

4. N. Juneja, S. Mandati, A. Katerski, N. Spalatu, S. Daskeviciute, A. Vembris, S. Karazhanov, V. Getautis, M. Krunks, I. Oja Acik. (2022). Sb2S3 Solar Cells with Cost-effective and Dopant-free Fluorene-based Enamine as Hole Transport Material. Sustainable Energy & Fuels, 6, 3220

5. Z. Chen, T. Dedova, N. Spalatu, N. Maticiuc, M. Rusu, A. Katerski, I. Oja Acik, T. Unold, M. Krunks. (2022). ZnO/NiO heterostructures with enhanced photocatalytic activity obtained by ultrasonic spraying of a NiO shell onto ZnO nanorods. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects V.648, #129366

6. T. Olukan, J. Sydorenko, A. Katerski, M. Al Mahriu, C.-Y. Lai, A. Al-Hagri, S. Santos, M. Chiesa. (2022). Insights intro TiO2 thin film photodegradation from Kelvin Probe AFM maps. Appl. Phys. Lett. 121, 031901

7. T. Dittrich, J. Sydorenko, N. Spalatu, N. Nickel, A. Mere, M. Krunks, I. Oja Acik. (2022). Synthesis control of charge separation at anatase TiO2 thin films studied by transient surface photovoltage spectroscopy. ASC Appl. Mater. Interfaces 121, 031901

8. T. Raadik, N. Spalatu, J. Krustok, R. Jospeson, M. Grossberg. (2022). Temperature dependent optical and electrical characterization of SnS/CdS solar cell. Thin Solid Films, 743, 139069

9. J. Sydorenko, A. Mere, M. Krunks, M. Krichevskaya, I. Oja Acik. (2022). Transparent TiO2 thin films with high photocatalytic activity for indoor air purification. RSC Advances, 12 (55), 35531−35542

 

Koostöö-artiklid 2022

1. Tiismus, H.; Kallaste, A.; Vaimann, T.; Lind, L.; Virro, I.; Rassõlkin, A.; Dedova, T. (2022). Laser Additively Manufactured Magnetic Core Design and Process for Electrical Machine Applications. Energies, 15 (10), #3665.

2. Surzhenkov, A.; Viljus, M.; Antonov, M.; Kübarsepp, J.; Juhani, K.; Kulu, P.; Vägiström, H.; Jankauskas, V.; Leišys, R.; Bendikiene, R.; Adoberg, E.; Peetsalu, P.; Mere, A.; Gregor, A. (2022). Effect of laser heat treatment on AlxTi1-xN-based PVD coatings, deposited on carbon and tool steel substrates. Surface & Coatings Technology, 446, #128771.

3. Svirskaite, L. M.; Mandati, S.; Spalatu, N.; Malinauskiene, V.; Karazhanov, S.; Getautis, V.; Malinauskas, T. (2022). Asymmetric NDI electron transporting SAM materials for application in photovoltaic devices. Synthetic Metals, 291, #117214.

Artiklid põhiteemal 2021

1. Z. Chen, T. Dedova, I. Oja Acik, M. Danilson, M. Krunks. Nickel oxide films by chemical spray: Effect of deposition temperature and solvent type on structural, optical, and surface properties. Applied Surface Science, 548 (2021)

2. J. Montero, T. Welearegay, J. Thyr, H. Stopfel, T. Dedova, I. Oja Acik, L. Österlund. Copper–zinc oxide heterojunction catalysts exhibiting enhanced photocatalytic activity prepared by a hybrid deposition method. RSC Advances, 11 (17) (2021)

3. N. Spalatu, R. Krautmann, A. Katerski, E. Kärber, R. Josepson, J. Hiie, I. Oja Acik, M. Krunks. Screening and optimization of processing temperature for Sb2Se3 thin film growth protocol: Interrelation between grain structure, interface intermixing and solar cell performance. Solar Energy Materials and Solar Cells, 225 (2021)

4. R. Krautmann, N. Spalatu, R. Gunder, D. Abou-Ras, T. Unold, S. Schorr, M. Krunks, I. Oja Acik. Analysis of grain orientation and defects in Sb2Se3 solar cells fabricated by close-spaced sublimation. Solar Energy, 225 (2021)

5. J.S. Eensalu, K. Tõnsuaadu, J. Adamson, I. Oja Acik, M. Krunks.  Thermal decomposition of tris(O-ethyldithiocarbonato)-antimony(III) — a single source precursor for antimony sulfide thin films. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2021)

6. P. Gaffuri, T. Dedova, E. Appert, M. Danilson, A. Baillard, O. Chaix-Pluchery, F. Güell, I. Oja-Acik, V. Consonni, V. Enhanced photocatalytic activity of chemically deposited ZnO nanowires using doping and annealing strategies for water remediation. Applied Surface Science (2021)

 

Koostöö-artiklid 2021

1. A. Abdalla, E. Kärber, V. Mikli, S. Bereznev. The effect of laser fluences on the structural and optoelectronic properties of Zn(O,Se) films. Materials Science in Semiconductor Processing 121 (2021)

2. K. Ping, M. Alam, S.R. Kahnert, R. Bhadoria, A. Mere, V. Mikli, M. Käärik, J. Aruväli, P. Paiste, A. Kikas, V. Kisand, I. Järving, J. Leis, N. Kongi, P. Starkov. Multi-purpose heterogeneous catalyst material from an amorphous cobalt metal–organic framework. Materials Advances, 2, 4009−4015 (2021)

3. M. Tarraste, J. Kübarsepp, A. Mere, K. Juhani, M. Kolnes, M. Viljus. Ultrafine cemented carbides with cobalt and iron binders prepared via reactive in situ sintering. Solid State Phenomena (176−180) (2021)

Artiklid põhiteemal 2020

1. A.T. Oluwabi, D. Gaspar, A. Katerski, A. Mere, M. Krunks, L. Pereira, I. Oja Acik. Influence of post-UV/Ozone treatment of Ultrasonic-Sprayed Zirconium Oxide Dielectric Films for a Low-Temperature Oxide Thin Film Transistor. Materials 13 (2020)

2. A.T. Oluwabi, A. Katerski, E. Carlos, R. Branquinho, A. Mere, M. Krunks, E. Fortunato, L. Pereira, I. Oja Acik. Application of ultrasonic sprayed zirconium oxide dielectric in zinc tin oxide-based thin film transistor. Journal of Materials Chemistry C.  (2020)

3. T. Dedova, I. Oja Acik, Z. Chen, A. Katerski, K. Balmassov, I. Gromõko, T. Nagyné-Kovács, I.M. Szilágy, M. Krunks. Enhanced Photocatalytic Activity of ZnO Nanorods by Surface Treatment with HAuCl4: Synergic Effects Through an Electron Scavenging, Plasmon Resonance and Surface Hydroxylation. Materials Chemistry and Physics (2020)

4. I. Dundar, A. Mere, V. Mikli, M. Krunks, I. Oja Acik. Thickness Effect on Photocatalytic Activity of TiO2 Thin Films Fabricated by Ultrasonic Spray Pyrolysis. Catalysts, Issue 9 (2020)

5. J. Spiridonova, A. Mere, M. Krunks, M. Rosenberg, A. Kahru, M. Danilson, M. Krichevskaya, I. Oja Acik. Enhanced Visible and Ultraviolet Light-Induced Gas-Phase Photocatalytic Activity of TiO2 Thin Films Modified by Increased Amount of Acetylacetone in Precursor Solution for Spray Pyrolysis. Catalysts, Issue 9 (2020)

 

Koostöö-artiklid 2020

1. I. Shtepliuk, V. Khranovskyy, D. Gogova, M. Danilson, M. Krunks, I.G. Ivanov, R. Yakimova. Excitonic emission in heavily Ga-doped zinc oxide films grown on GaN. Journal of Luminescence 223 (2020)

2. M. Tarraste, J. Kübarsepp, K. Juhani, M. Kolnes, M. Viljus, A. Mere. Sintering of High Mn Cemented Carbides in Mn-Rich Environment. Defect and Diffusion Forum (405) (2020)

3. K. Ping, A. Braschinsky, M. Alam, R. Bhadoria, V. Mikli, A. Mere, J. Aruväli, P. Paiste, S. Vlassov, M. Kook, M. Rähn, V. Sammelselg, K. Tammeveski, N. Kongi, P. Starkov. Fused hybrid linkers for metal–organic frameworks-derived bifunctional oxygen electrocatalysts. ACS Applied Energy Materials 3 (2020)
 

Artiklid põhiteemal 2019

1. T. Dedova, I. Oja Acik, S. Polivtseva, M. Krunks, I. Gromyko, K. Tõnsuaadu, A. Mere. Influence of solution composition on sprayed ZnO nanorods properties and formation process: Thermoanalytical study of the precursors. Ceramics International 45 (2019)

 2. J.S. Eensalu, A. Katerski, E. Kärber, I. Oja Acik, A. Mere, M. Krunks. Uniform Sb2S3 optical coatings by chemical spray method. Beilstein Journal of Nanotechnology 10 (2019)

3. I. Dundar, M. Krichevskaya, A. Katerski, I.O. Acik. TiO2 thin films by ultrasonic spray pyrolysis as photocatalytic material for air purification. Royal Society Open Science 6 (2019)

4. V. Consonni, J. Briscoe, E. Kärber, X. Li, T. Cossuet. 2019. ZnO nanowires for solar cells: a comprehensive review. Nanotechnology 30 (2019)

5. N. Spalatu, J. Hiie, R. Kaupmees, O. Volobujeva, J. Krustok, I. Oja Acik,  M. Krunks. Post-deposition Processing of SnS Thin Films and Solar Cells: Prospective Strategy to Obtain Large, Sintered and Doped SnS Grains by Recrystallization in the Presence of a Metal Halide Flux. ACS Applied Materials & Interfaces (2019)

6. Z. Chen, I. Dündar, I. Oja Acik, A. Mere. TiO2 thin films by ultrasonic spray pyrolysis. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 503, 012006 (2019)

7. I. Dündar, M. Krichevskaya, A. Katerski, M. Krunks, I. Oja Acik. Photocatalytic Degradation of Different VOCs in Gas-phase Over TiO2 Thin Films Prepared by Ultrasonic Spray Pyrolysis. Catalysts 9 (2019)

 

Koostöö-artiklid 2019:

1. M.V. Yakushev, A.V. Mudryi, E. Kärber, P.R. Edwards, R.W. Martin. The band structure of CuInTe2studied by optical reflectivity. Applied Physics Letters 114 (2019)

2. M. Tarraste, J. Kübarsepp, K. Juhani, A. Mere, M. Viljus. Effect of Carbon Stabilizing Elements on WC Cemented Carbides with Chromium Steel Binder. Materials Science (Medžiagotyra) 25 (2019)

3. D. Klauson, N. Romero Sarcos, M. Kricheskaya, E. Kattel, N. Dulova, T. Dedova, M. Trapido. Advanced oxidation process for sulfoamide antibiotic sulfamethizole degradation: Process applicability study at ppm level and scale-down to ppb level. J. Environ. Chem. Eng. 7 (2019)

4. M. Ganchev, A. Katerski, S. Stankova, J.S. Eensalu, P.Terziyska, R. Gergova, H. Dikov, G. Popkirov, P. Vitanov. Tin Dioxide Thin Films Deposited by Sol – Gel Technique. AIP Conference Proceedings, 2075, 140001 (2019)

5. M. Ganchev, D. Dimitrov, S. Stankova, A. Katerski, I. Gadjov, O. Volobujeva, S. Bereznev, M. Krunks. Electrodeposited molybdenium oxide coatings for thin film chalcopyrite solar cells. AIP Conference Proceedings 2075, 140002 (2019)

6. V. Podgursky, A. Bogatov, M. Yashin, M. Viljus, A.P. Bolshakov, V. Sedov, O. Volobujeva, A. Mere, T. Raadik, V. Ralchenko. A comparative study of the growth dynamics and tribological properties of nanocrystalline diamond films deposited on the (110) single crystal diamond and Si(100) substrates. Diamond and Related Materials, 92 (2019)

7. K. Javed, A. Krumme, M. Viirsalu, I. Krasnou, T. Plamus, V. Vassiljeva, E. Tarasova, N. Savest, A. Mere, V. Mikli, M. Danilson, T. Kaljuvee, S. Lange, Q. Yuan, P.D. Topham, C.-M. Chen. A method for producing conductive graphene biopolymer nanofibrous fabrics by exploitation of an ionic liquid dispersant in electrospinning. Carbon, 140 (2018)


 

Artiklid põhiteemal 2018:

1. I. Gromyko, T. Dedova, S. Polivtseva, J. Kois, L. Puust, I. Sildos, A. Mere, M. Krunks. Electrodeposited ZnO morphology transformations under the influence of SeO2 additive: Rods, disks, nanosheets network. Thin Solid Films, 652 (2018) 10-15. 

2. A.T. Oluwabi, I. Oja Acik, A. Katerski, A. Mere, M. Krunks. Structural and electrical characterisation of high-k ZrO2 thin films deposited by chemical spray pyrolysis method. Thin Solid Films, 662 (2018) 129-136.

3. A.T. Oluwabi, A.O. Juma, I.Oja Acik, A. Mere, M. Krunks. Effect of Zr doping on the structural and electrical properties of spray deposited TiO2 thin films. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 67 (2018) 147–157.

4. J.S. Eensalu, A. Katerski, A. Mere, M. Krunks. 
Gas sensing capability of spray deposited Al-doped ZnO thin films. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 67 (2018) 124–130.

 

Koostöö-artiklid 2018:

1.  S. Polivtseva,  N. Spalatu, N.; I.A. Mohammed, O. Volobujeva, J. Hiie, S. Bereznev. Pulsed laser deposition of Zn(O,Se) layers for optoelectronic application.  ACS Applied Materials & Interfaces 11 (2018), 6505–12.

2. M. Tarraste, J. Kübarsepp, K. Juhani, A. Mere, M. Kolnes, M. Viljus, B. Maaten. 
Ferritic chromium steel as binder metal for WC cemented carbides. Intern. J. Refr. Metals & Hard Mater. 73 (2018) 183–191.

3. M. Chandra Dimri, H. Khanduri, A. Mere, and R. Stern. Studies of doped LaMnO3 samples prepared by citrate combustion process. AIP Conference Proceedings 1942, 130015 (2018). 

4. D. Untila, I. Evtodiev, I. Caraman, N. Spalatu, L. Dmitroglo, M. Caraman. Optical and Photoelectric Properties of Nanolamellar Structures Obtained by Thermal Annealing of InSe Plates in Zn Vapours. Phys. Status Solidi A 215 (2018), 1700434.

5. K. Javed, A. Krumme, M. Viirsalu, I. Krasnou, T. Plamus, V. Vassiljeva, E. Tarasova, N. Savest, A. Mere, V. Mikli, M. Danilson, T. Kaljuvee, S. Lange, Q. Yuan, P. D. Topham, C.-M. Chen. A method for producing conductive graphene biopolymer nanofibrous fabrics by exploitation of an ionic liquid dispersant in electrospinning. Carbon, 140 (2018), 148−156.

6. M. Kolnes, A. Mere, J. Kübarsepp, M. Viljus, B. Maaten, M. Tarraste. Microstructure evolution of TiC cermets with ferritic AISI 430L steel binder. Powder Metallurgy 61 (2018), 197–209.

Artiklid põhiteemal 2017:

1.     N. Maticiuc, A. Katerski, M. Danilson, M. Krunks, J. Hiie. XPS study of OH impurity in solution processed CdS thin films. Solar En. Mater. Sol. Cells, 160 (2017) 211-216.

2.     N. Spalatu, M. Krunks, J. Hiie. Structural and optoelectronic properties of CdCl2 activated CdTe thin films modified by multiple thermal annealing. Thin Solid Films, 633 (2017) 106-111. 

3.     S. Polivtseva, A. Katerski, E. Kärber, I. Oja Acik, A. Mere, V. Mikli, M. Krunks. Post-deposition thermal treatment of sprayed SnS films. Thin Solid Films, 633 (2017) 179-184. 

4.      I. Gromyko, M. Krunks, T. Dedova, A. Katerski, D. Klauson, I. Oja Acik. Surface properties of sprayed and electrodeposited ZnO rod layers. Applied Surface Science, 405 (2017) 521-528. 

5.     R. Parize, A. Katerski, I. Gromyko, L. Rapenne, H. Roussel, E. Kärber, E. Appert, M. Krunks, V. Consonni. ZnO/TiO2/Sb2S3 core-shell nanowire heterostructures for extremely thin absorber solar cells. The Journal of Physical Chemistry C , 121 (2017) 9672-9680.

6.     J.S. Eensalu, M. Krunks, I. Gromyko, A. Katerski, A. Mere. A comparative study on physical properties of Al-doped zinc oxide thin films deposited from zinc acetate and zinc acetylacetonate by spray pyrolysis. Energetika, 63(2) (2017) 46-55. 

 

Koostöö-artiklid 2017:

1.     Klauson, D.; Šakarašvili, M.; Pronina, N.; Krichevskaja, M.; Kärber, E.; Mikli, V. (2017). Aqueous photocatalytic degradation of selected micropollutants by Pd-modified titanium dioxide in three photoreactor types. Environmental Technology, 38 (7) 860-871. 

2.     N. Revathi, S. Bereznev, M. Loorits, O. Volobujeva, J. Raudoja, N. Maticiuc, R. Traksmaa, E. Mellikov. SnS/CdS Heterostructures Prepared by High Vacuum Evaporation Method. International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), 5 (2) (2017) 35−40. 

3.     Maricheva, J.; Bereznev, S.; Maticiuc, N.; Volobujeva, O.; Kois, J. Influence of selenous acid microadditive on electrochemical formation of CdS thin films. Electrochim. Acta, 242 (2017) 280-286. 

4.     N. Revathi, M. Loorits, E. Kärber, O. Volobujeva, J. Raudoja,  N. Maticiuc,  S. Bereznev, E. Mellikov. Impact of vacuum and nitrogen annealing on HVE SnS photoabsorber films. Mater. Sci.  Semicond. Proc., 71 (2017) 252−257. 

Artiklid põhiteemal 2016:

1.     S. Polivtseva, I. Oja Acik, A. Katerski, A. Mere, V. Mikli, M. Krunks. Tin sulfide films by spray pyrolysis technique using L-cysteine as a novel sulfur source. Physica Status solidi c, 2016, no.1, 18-23. 

2.     A. Juma, I. Oja Acik, A. Mere, M. Krunks. Dielectric relaxation and conduction mechanisms in sprayed TiO thin films as a function of the annealing temperature. Applied Physics A, 2016, 122:359. 

3.     A. Juma, I. Oja Acik, A.T. Oluwabi, A. Mere, V. Mikli, M. Danilson, M. Krunks. 2016. Zirconium doped TiO2 films deposited by chemical spray pyrolysis. Applied Surface Science, 387 (2016) 539−545.

4.     E. Kärber, A. Katerski, I. Oja Acik, A. Mere, V. Mikli, M. Krunks. Sb2S3Grown by Ultrasonic Spray Pyrolysis, and Implementation in a Hybrid Solar Cell. Beilstein J. Nanotechnology, 7 (2016)1662-1673.

 

Koostöö-artiklid 2016:

1.     A. Tamm, I. Oja Acik, T. Arroval, A. Kasikov, H. Seemen, M. Marandi, M. Krunks, A. Mere, K.  Kukli, J. Aarik. Plasmon resonance effect caused by gold nanoparticles formed on titanium oxide films. Thin Solid Films, 616 (2016) 449-455.  

2.     J. Maricheva, S. Bereznev, R. Naidu, N. Maticiuc, V. Mikli, J. Kois. Improved electrodeposition of CdS layers in presence of activating H2SeO3 microadditive. Mater. Sci. Semicond. Process., 54 (2016) 14-19. 

3.     I. Caraman, N. Spalatu, I. Evdotiev, D. Untila, L. Leontie, M. Caraman. Photoelectric and photoluminescence properties of CdTe-GaTe composite. Physica Status Solidi B_Basic Solid State Physics, 253(12) (2016) 2515-2522. 

4.     Surzhenkov, A.; Antonov, M.; Goljandin, D.; Kulu, P.; Viljus, M.; Traksmaa, R.; Mere, A. (2016). High-temperature erosion of Fe-based coatings reinforced with cermet particles. Surface Engineering, 32 (2016) 624-630.

5.     Timmo, K.; Kauk-Kuusik, M.; Pilvet, M.; Mikli, V.; Kärber, E., Raadik, T.; Leinemann, I.; Altosaar, M.; Raudoja, J. Comparative study of SnS recrystallization in molten CdI2, SnCl2 and KI. physica status solidi (c), 13 (2016) 8−12. 

Artiklid põhiteemal 2015:

1.     T. Dedova, I. Gromõko, M. Krunks, M. Grossberg, I. Sildos, K. Utt, R. Vessart, T. Unt. Spray pyrolysis deposition and characterization of highly c-axis oriented hexagonal ZnS nanorod crystals. Crystal Research &Technology, 2015, 50(1) 85-92.

2.     I. Gromyko, T. Dedova, M. Krunks, V. Syritski, V. Mikli, A. Mere, T. Unt, I. Oja Acik. ZnO nanorods grown electrochemically on different metal oxide underlays. IOP Conf. Series: Materials Science and Eng. 77 (2015) 012012.

4.     I. Oja Acik, N.G. Oyekoya, A. Mere, A. Katerski, V. Mikli, M. Krunks. In-situ deposition of gold nanoparticles onto different substrates by chemical spray. IOP Conference Series: Materials Science and Eng. 77 (2015) 012009. 

5.     J. Madarasz, M. Krunks, L. Niinistö, G. Pokol. Thermally evolved gases from thiourea complexes of CuCl in air. J Therm Anal Calorim., 120 (2015) 189-199. 

6.     M. Kriisa, R. Saez-Araoz, C.-H. Fischer, T. Köhler, E. Kärber, Y. Fu, F. Hergert, M.-C. Lux-Steiner, M. Krunks. Study of Zn(O,S) films grown by aerosol assisted chemical vapour deposition and their application as buffer lauers in Cu(In,Ga)(S,Se)2 solar cells. Solar Energy, 115 (2015) 562-568.  

7.     A. Graf, N. Maticiuc, N. Spalatu, V. Mikli, A. Mere, A. Gavrilov, J. Hiie. Electrical characterization of annealed chemical-bath-deposited CdS films and their application in superstrate configuration CdTe/CdS solar cells. Thin Solid Films, 582 (2015) 351-355.

8.     N. Spalatu, J.Hiie, V. Mikli, M. Krunks, V. Valdna, N. Maticiuc, T. Raadik, M. Caraman. Effect of CdCl2 annealing treatment on structural and optoelectronic propertiers of CSS CdTe/CdS thin film solar cells vs deposition conditions. Thin Solid Films, 582 (2015) 128-133. 

9.     I.Oja Acik, N. G. Oyekoya, A. Mere, A. Loot, L. Dolgov, V. Mikli, M. Krunks, I. Sildos. Plasmonic TiO2:Au composite layers deposited in-situ by chemical spray pyrolysis. Surface and Coatings Technology, 271 (2015) 27-31.  

10.   S. Polivtseva, I. Oja Acik, M. Krunks, K. Tõnsuaadu, A. Mere. Thermoanalytical study of precursors for tin sulfide thin films deposited by chemical spray pyrolysis. J. Therm. Anal. Calorim., 121 (2015) 177-185. 

11.   N. Maticiuc, N. Spalatu, V. Mikli, J. Hiie. Impact of CdS annealing atmosphere on the performance of CdS-CdTe solar cell. Applied Surface Science, 350 (2015) 14-18. 

12.   N. Spalatu, J. Hiie, N. Maticiuc, M. Krunks, A. Katerski, V. Mikli, I. Sildos. Plasmonic effect of spray-deposited Au nanoparticles on the performance of CSS CdS/CdTe solar cells. Applied Surface Science, 350 (2015) 69-73. 

13.   M. Kriisa, M. Krunks, I. Oja Acik, E. Kärber, V. Mikli. The effect of tartaric acid in the deposition of Sb2S3 films by chemical spray pyrolysis. Mater. Sci.  Semicond. Process., 40 (2015) 867-872.  

14.   A. Juma, I. Oja Acik, V. Mikli, A. Mere, M. Krunks. Effect of solution composition on anatase to rutile transformation of sprayed TiO2 thin films. Thin Solid Films, 594 (2015) 287-292.

15.   I. Gromyko, I. Oja Acik, M. Krunks, T. Dedova, A. Katerski, A. Mere, V. Mikli, R. Vessart. Surface plasmon resonance in ZnO nanorod arrays caused by gold nanoparticles for solar cell application. Physica Status solidi c, 12 (2015) 1338-1343.  

 

Koostöö-artiklid 2015:

1.     Klauson, D.; Gromyko, I.; Dedova, T.; Pronina, N.; Krichevskaya, M.; Budarnaja, O.; Oja Acik, I.; Volobujeva, O.; Sildos, I.; Utt, K. Study of photocatalytic activity of zinc oxide nanoneedles, nanorods, pyramids and hierarchical structures obtained by spray pyrolysis. Mater. Sci. Semicond. Process., 2015, 31, 315-324.

2.     Grossberg, M.; Timmo, K.; Raadik, T.; Kärber, E.; Mikli, V.; Krustok, J. Study of structural and optoelectronic properties of Cu2Zn(Sn1 − xGex)Se4 (x = 0 to 1) alloy compounds. Thin Solid Films, 582, (2015) 176-179. 

3.     Pilvet, M.; Kauk-Kuusik, M.; Altosaar, M.; Grossberg, M.; Danilson, M.; Timmo, K.; Mere, A.; Mikli, V. Compositionally tunable structure and optical properties of Cu1.85(CdxZn1 -x)1.1SnS4.1 (0 ≤ x ≤ 1) monograin powders. Thin Solid Films, 582 (2015) 180-183. 

4.     K. Timmo, M. Kauk-Kuusik, M. Pilvet, V. Mikli, E. Kärber, T. Raadik, I. Leinemann, M. Altosaar, J. Raudoja, (2015). Comparative study of SnS recrystallization in molten CdI2, SnCl2 and KI. physica status solidi (c), 1-5 (2015).

Artiklid põhiteemal:

1.     I. Oja Acik, L. Dolgov, M. Krunks, A. Mere, V. Mikli, S. Pikker, A. Loot, I. Sildos. Surface plasmon resonance caused by gold nanoparticles formed on sprayed TiO2 films. Thin Solid Films, 553 (2014) 144-147. 

2.     M. Kriisa, E. Kärber, M. Krunks, V. Mikli, T. Unt, M. Kukk, A. Mere, Growth and properties of ZnO films on polymeric substrates by spray pyrolysis method, Thin Solid Films, 555 (2014) 87-92. 

3.     E. Kärber, K.Otto, A. Katerski, A.Mere, M.Krunks, Raman spectroscopic study of In2S3 films prepared by spray pyrolysis, Mater. Sci.  Semicond. Process., 25 (2014) 137-142. 

4.     Natalia Maticiuc, Mart Kukk, Nicolae Spalatu, Tamara Potlog, Malle Krunks, Vello Valdna, Jaan Hiie, Comparative study of CdS films annealed in neutral, oxidizing and reducing atmospheres, Energy Procedia 44 (2014) 77-84.  

5.     T. Repän, S. Pikker, L. Dolgov, A. Loot, J. Hiie, M.Krunks, I. Sildos, Increased efficiency inside the CdTe solar cell absorber caused by plasmonic metal nanoparticles, Energy Procedia, 44 (2014) 299-233.

6.     N.Spalatu, J. Hiie, V. Valdna, M. Caraman, N. Maticiuc, V. Mikli, T. Potlog, M. Krunks, V. Lughi. Properties of the CdCl2 air-annealed CSS CdTe thin films. Energy Procedia, 44 (2014) 85-95. 

7.     T. Dedova, M. Krunks, I. Gromyko, V. Mikli, I. Sildos, K. Utt, T.Unt, ZnS thin films and ZnS nanorods by spray pyrolysis: Effect of growth temperature and Zn:S molar ratio in solution on properties of ZnS layers. Physica status solidi a, 211 (2) (2014) 514-521. 

8.     M. Krunks, J. Soon, T. Unt, A. Mere, V. Mikli, Deposition of NiO films by chemical spray, Vacuum, 107 (2014) 242-246.

9.     K. Otto, I. Oja Acik, M. Krunks, K. Tõnsuaadu, A. Mere. Thermal decomposition of HAuCl4.3H2O and AgNO3 as precursors for plasmonic metal nanoparticles, J Therm. Anal. Cal. 118 (2014) 1065-1072. 

11.   N. Maticiuc, N. Spalatu, A. Katerski, J. Hiie, V. Mikli, M.Krunks, L.Dolgov, I. Sildos. Plasmonic modification of CdTe thin films by gold nanoparticles: Methods, difficulties and solutions. Mictroelectronic Eng., 126 (2014)  173-178. 

12.   T. Repän, L. Dolgov, A. Katerski, I. Oja Acik, E. Kärber, A. Mere, V. Mikli, M. Krunks, I. Sildos. CuInS2 solar cell absorber plasmonically modified by gold nanoparticles. The 5th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, 20-23 May, 2014, Singapure, In: META’14 Proceedings, Singapure, edited by S.Zouhdi, N.Zheludev, J.H.Tengs, pp.108-112. 

13.   T. Repän, L. Dolgov, A. Katerski, I. Oja Acik, E. Kärber, A. Mere, V. Mikli, M. Krunks, I. Sildos. CuInS2 solar cell absorber plasmonically modified by gold nanoparticles. Appl. Phys. A. 2014, 117:455-458. 

14.   A. Katerski, I. Oja Acik, L. Dolgov,  E. Kärber, A. Mere, I. Sildos, V. Mikli, M. Krunks. Modification of light absorption in thin CuInS2 films by sprayed Au nanoparticles, Nanoscale Research Letters,   2014:9494. 

15.   E. Kärber, A. Katerski, I. Oja Acik, V. Mikli, A. Mere, I. Sildos, M.Krunks. Low-cost plasmonic solar cells by chemical spray pyrolysis method. Beilstein J. Nanotechnology, 5 (2014) 2398-2402. 

16.   Maticiuc, N.; Hiie, J.; Mikli, V.; Potlog, T.; Valdna, V. Structural and optical properties of cadmium sulfide thin films modified by hydrogen annealing. Mater.Sci. Semicond. Process., 26 (2014) 169-174. 

17.   S. Polivtseva, I. Oja Acik, A. Katerski, A. Mere, V. Mikli, M.Krunks. Spray Pyrolysis deposition of SnxSy thin films, Energy Procedia, 60 (2014) 156-165. 

18.   I. Gromõko, T. Dedova, M. Krunks, V. Mikli, T. Unt, I.Oja Acik, A. Mere, Zinc oxide rods on different TCO substrates and seed layers by electrochemical deposition, Proceedings of 11th International Conference of Young Scientists on Energy Issues, May 29-30, 2014,  Kaunas, Lihthuania, VII-298-VII-305. 

19.   R. Vessart, T. Unt, A. Mere, M.Krunks, Structural and electrical properties of p-type NiO thin films deposited by spray pyrolysis, Proceedings of 11th International Conference of Young Scientists on Energy Issues, May 29-30, 2014,  Kaunas, Lihthuania, VII290-VII297. 
 

Koostöö-artiklid 2014:

1.     Klauson, D.; Budarnaja, O.; Stepanova, K.; Krichevskaya, M.; Dedova, T.; Käkinen, A.; Preis, S. (2014). Selective performance of sol-gel synthesised titanium dioxide photocatalysts in aqueous oxidation of various-type organic pollutants. Kinetics and Catalysis, 55(1) (2014) 47 - 55. 

Kaitstud tööd

2023, Robert Krautmann. Development of Sb2Se3 and Sb2S3 Thin Film Solar Cells by Close-Spaced Sublimation (Sb2Se3 ja Sb2S3 õhukesekileliste päikesepatareide arendamine lähidistants-sublimatsiooni meetodil). Juhendajad: Nicolae Spalatu, Ilona Oja Acik

2023,  Jekaterina Sydorenko. Development of Spray-Pyrolysis – Synthesised TiO2 Thin Films for Photocatalytic Degradation of Volatile Organic Compounds in Air (Pihustuspürolüüsiga sünteesitud TiO2 õhukeste kilede väljatöötamine lenduvate orgaaniliste ühendite fotokatalüütiliseks lagundamiseks õhus). Juhendajad: Ilona Oja Acik, Marina Kritševskaja

2022, Zengjun Chen. Development of ZnO Nanorod and NiO Thin Film Based Materials for Photocatalytic Applications (ZnO nanovarrastel ja NiO õhukestel kiledel baseeruvate fotokatalüütiliste materjalide arendus). Juhendajad: Malle Krunks, Tatjana Dedova.

2022, Jako Siim Eensalu. Deposition of Sb2S3 Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Photovoltaic Applications (Päikesepatareides rakendatavate Sb2S3 õhukeste kilede sadestamine ultrahelipihustuspürolüüsi meetodil). Juhendajad: Malle Krunks, Ilona Oja Acik.

2021, Ibrahim Dündar. TiO2 Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Photocatalytic Air-Cleaning Applications (Nb- legeeritud TiO2 õhukesed kiled pihustuspürolüüsi meetodil). Juhendajad: Ilona Oja Acik, Malle Krunks, Atanas Katerski.

2020, Abayomi Titilope Oluwabi, High-κ Metal Oxide Thin Film by Chemical Spray Pyrolysis: From Optimization of Material Properties to Application in Thin Film Transistor (Metallioksiidi õhukesed kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil: materjali omaduste optimeerimine ja rakendamine õhukesekilelistes transistorides). Juhendajad: Ilona Oja Acik, Malle Krunks, Arvo Mere.

2018, Inga Gromõko. ZnO Nanostructured Layers by Wet Chemical Deposition Methods: Growth, Surface Properties, Photocatalytic Capability (ZnO nanovarraste elektrokeemiline sadestamine ja karakteriseerimine). Juhendajad: Tatjana Dedova, Malle Krunks, Ilona Oja Acik. 

2018, Svetlana Polivtseva. Tin Sulfide Films by Chemical Spray Pyrolysis: Formation and Properties (Tinasulfiid kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil: moodustumine ja omadused). Juhendajad: Malle Krunks, Ilona Oja Acik, Atanas Katerski.

2017, Merike Kriisa. Study of ZnO:In, Zn(O,S) and Sb2S3 Thin Films Deposited by Aerosol Methods (Aerosoolmeetoditel sadestatud ZnO:In, Zn(O,S) ja Sb2S3õhukeste kilede uurimine). Juhendajad: Malle Krunks, Ilona Oja Acik.

2017, Nicolae Spalatu. Development of CdTe Absorber Layer for Thin-Film Solar Cells (CdTe absorberkile arendamine õhukesekilelistele päikesepatareidele). Juhendajad: Jaan Hiie, Malle Krunks, Valdek Mikli.

2015, Natalia Maticiuc. Mechanism of changes in the properties of chemically deposited CdS thin films induced by thermal annealing (Keemiliselt sadestatud CdS õhukeste kilede omaduste muutumise mehhanism termilisel lõõmutamisel). Juhendajad: Jaan Hiie, Tamara Potlog.

2014, Erki Kärber. Properties of ZnO-nanorod/In2S3/CuInS2 Solar Cell and the Constituent Layers Deposited by Chemical Spray Method (Keemilise pihustuse meetodil sadestatud ZnO-nanovarras/In2S3/CuInS2 päikesepatarei ja selle koostisosade omadused). Juhendajad: Malle Krunks, Arvo Mere.

2012, Kairi Otto. Deposition of In2S3 Thin Films by Chemical Spray Pyrolysis (In2S3 õhukesed kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil). Juhendaja: Malle Krunks.

2011, Atanas Katerski. Chemical Composition of Sprayed Copper Indium Disulfide Films for Nanostructured Solar Cells (Pihustatud vaskindiumdisulfiid-kilede keemiline koostis ja rakendus nanostruktuursetes päikesepatareides). Juhendaja: Malle Krunks.

2007, Tatjana Dedova. Chemical Spray Pyrolysis Deposition of Zinc Sulfide Thin Films and Zinc Oxide Nanostructured Layers (Tsinksulfiidi õhukesed kiled ning tsinkoksiidi nanostruktuursed kihid keemilise pihustuspürolüüsi meetodil). Juhendaja: Malle Krunks.

2007, Ilona Oja Açik. Sol-Gel Deposition of Titanium Dioxide Films (Titaandioksiidi kiled sool-geeli meetodil). Juhendaja: Malle Krunks.

2006, Arvo Mere. Structural and Electrical Properties of Spray Deposited Copper Indium Disulphide Films for Solar Cells (Pihustussadestatud Vaskindium Disulfiidi Kilede Struktuursed ja Elektrilised Omadused ning akendus Päikesepatareides). Juhendaja: Malle Krunks.

2004, Olga Kijatkina. Deposition of Copper Indium Disulphide Films by Chemical Spray Pyrolysis. Juhendaja: Malle Krunks.

2021, Madhawa Basnayaka, Post deposition annealing effect on properties of chemically deposited CdS films and performance of Cds/Sb2Se3 solar cells (Lõõmutamise mõju järeltöötlusena keemiliselt sadestatud CdS kilede omadustele ja CdS/Sb2Se3 päikesepatareide tõhususele). Juhendaja: Nicolae Spalatu

2021, Mykhailo Koltsov, Effect of TiO2 annealing conditions on the performance of antimony selenide thin film solar cell (TiO2 kilede lõõmutamise mõju õhukesekilelise antimonseleniidi päikesepatarei tõhususele). Juhendajad: Nicolae Spalatu, Atanas Parashkevov Katerski

2021, Tero Tuomas Lahtinen, Encapsulation of yttrium oxyhydride with thin film of Al2O3 or TiO2 grown by atomic layer deposition (Ütriumoksühüdriidi kapseldamine aatomkihtsadestuse meetodil kasvatatud alumiiniumoksiid või titaanoksiid õhukeste kiledega). Juhendajad:  Merike Kriisa, Smagul Karazhanov

2021, Oluwatobi Moses Olowosokedile, Encapsulation of yttrium oxyhydride with TiO2 thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis (Ütriumoksühüdriidi kapseldamine TiO2 õhukese kilega kasvatatud ultraheli pihustuspürolüüsi meetodil). Juhendajad:  Merike Kriisa, Smagul Karazhanov

2020, Kaur Ots, Development of solar panels for marine applications. Juhendajad: Arvo Mere, Ander Pukk (Naps Solar OÜ)

2020, Sepideh Safdari, Development of Sb2S3 thin film absorber by close-spaced sublimation for thin film solar cells applications. Juhendajad: Nicolae Spalatu, Robert Krautmann

2020, Amirhossein Palizgar, Optimization of Sb2Se3 thin film absorber growth protocol and its application in solar cells. Juhendajad: Nicolae Spalatu, Atanas Katerski

2020, Richard Chinedu Chukwu, Study on the photocatalytic activity of hydrothermally grown ZnO nanorods on the degradation of different dye pollutants. Juhendaja: Tatjana Dedova

2020, Siddharth Ashok Kumar, Sb2S3 thin films from an alternative metal organic precursor by ultrasonic spray pyrolysis. Juhendaja: Jako Siim Eensalu

2020, Dmitri Ivanov, Gas-phase photocatalytic activity of spray-pyrolysis-synthesized TiO2 thin films modified by increased amount of acetylacetone in precursor solution. Juhendajad: Marina Kritsevskaja, Jekaterina Spiridonova

2019, Nwadialor Vivian Nwaokolo. Spray deposition of tin (IV) oxide thin films for photovoltaic applications (Tinaoksiidi õhukesed kiled pihustuspürolüüsi meetodil päikesepatareidele). Juhendaja: Atanas Parashkevov Katerski

2019, Robert Krautmann. Development of Sb2Se3 thin film solar cells by close-spaced sublimation. Juhendajad: Nicolae Spalatu, Ilona Oja Açik.

2019, Khalil Omotosho. Spray deposited aluminum oxide thin films for electronic applications. Juhendajad: Abayomi Titilope Oluwabi, Ilona Oja Açik.

2018, Ikechukwu Okpara. Deposition and properties of ZnS:Mn thin films and nanostructured layers by spray pyrolysis (Pihustussadestuse meetodil ZnS:Mn õhukeste kilede ning nanostruktuursete kihtide süntees ning omadused). Juhendajad: Tatjana Dedova; Inga Gromõko. 

2018, Jude Awele Okolie. Deposition and Properties of MoO3 for hybrid solar cells. Juhendaja: Atanas Katerski.

2018, Kirill Balmassov. Gold nanoparticles decorated ZnO nanostructured layers by hydrothermal growth for photocatalytic applications. Juhendajad: Tatjana Dedova, Atanas Katerski.

2018, Zengjun Chen. TiO2 thin films by ultrasonic spray pyrolysis (TiO2õhukesed kiled ultraheli pihustuspürolüüsi meetodil). Juhendajad: Ilona Oja Acik, Ibrahim Dündar.

2017, Marvin Üürike. Impact of CdS impurities on the performance of CdTe based solar cell. Juhendajad: Natalia Maticiuc, Nicolae Spalatu, Jaan Hiie.

2017, Jako Siim Eensalu. Keemilise pihustamise meetoditel sadestatud ZnO:Al õhukeste kilede uurimine. Juhendajad: Malle Krunks, Inga Gromõko.

2016, Ibrahim Dündar. Nb doped TiOthin films by chemical spray pyrolysis. Juhendajad: Ilona Oja Acik, Atanas Katerski.

2016, Abayomi Titilope Oluwabi. Zirconium doped titanium dioxide thin films by chemical spray pyrolysis. Juhendajad: Ilona Oja Acik, Albert Owino Juma.

2015, Tarmo Unt. Keemilise pihustuspürolüüsi meetodil valmistatud NiO õhukeste kilede struktuursed, optilised ja elektrilised omadused. Juhendajad: Arvo Mere, Erki Kärber.

2015, Mart Kukk. Pooljuhtkilede paksuse mõõtmine ja kaardistamine spektroskoopilise reflektomeetria abil. Juhendajad: Erki Kärber, Arvo Mere.

2014, Inga Gromõko, ZnO nanostruktureeritud kihid keemilistel vedelik sadestusmeetoditel. Juhendajad: Tatjana Dedova, Malle Krunks.

2014, Gboyega Nathaniel Oyekoya. Chemical spray deposition of Au-nanoparticles and TiO2:Au films. Juhendajad: Ilona Oja Acik, Atanas Katerski.

2013, Jaanika Soon, NiO õhukesed kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil. Juhendaja: Malle Krunks.

2012, Merike Kriisa. Deposition of ZnO and ZnO:In thin films by chemical spray on glass and polymeric substrates. (ZnO ja ZnO:In kilede kasvatamine keemilise pihustamise meetodil klaas- ja polümeersetel alustel). Juhendaja: Malle Krunks.

2012, Agne Junolainen, Üliõhukesed ja legeeritud TiO2 kiled pihustuspürolüüsi meetodil. Juhendajad:  Ilona Oja Acik, Malle Krunks.

2012, Aleksadr Graf. Kaadmiumsulfiidi kilede elektrofüüsikaliste parameetrite temperatuursõltuvuse uurimine. Kaitstud: Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Füüsikainstituut, Rakendusfüüsika õppetool. Juhendajad: Jaan Hiie, Aleksei Gavrilov.

2010, Natalia Maticiuc, Obtinerea si studierea proprietatilor fizice ale straturilor subtiri de CdS depuse prin CBD (Õhukeste kaadmiumsulfiidi kilede valmistamine keemilise vannsadestuse meetodil ja füüsikaliste omaduste uurimine). Kaitstud: Moldova Riiklik Ülikool, Füüsika Teaduskond, Rakendusfüüsika ja Infotehnoloogia Instituut. Juhendajad: Jaan Hiie, Tamara Potlog.

2009, Erki Kärber. Õhukeste kilede elektriliste parameetrite mõõtmine Van der Pauw ja Hall’i ühildatud meetodil ning Kelvin’i sondi meetodil. Juhendaja: Arvo Mere. 

2009, Federico Quinci, Ottimizzazione delle proprieta' elettriche di film sottili in solfuro di cadmio (cds) per applicazioni fotovoltaiche (Kaadmiumsulfiidi (CdS) õhukeste kilede elektriliste omaduste optimeerimine nende kasutamiseks fotovolt-muundurites). Kaitstud: Trieste ülikool, Itaalia. Juhendaja: Jaan Hiie.

2007, Katri Muska. Keemilise vanni koostise ja termotöötluse mõju kloriidsest lahusest sadestatud CdS kilede omadustele. Juhendaja: Jaan Hiie.

2007, Jelena Klauson. ZnO õhukesed kiled pideva ja pulseeriva pihustamise meetodil. Juhendaja: Malle Krunks.

2003, Ilona Oja. TiO2 thin films by sol gel process. Juhendaja: Malle Krunks.

2001, Helen Rebane. CuInS2 õhukesed kiled keemilise pihustamise meetodil. Juhendaja: Malle Krunks.

2000, Olga Bijakina. ZnO õhukesed kiled keemilise pihustamise meetodil. Juhendajad: Malle Krunks.

Meedias

Kontakt

Õhukesekileliste energiamaterjalide teaduslabor
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, inseneriteaduskond

Kontaktisik:   
Labori juhataja, professor Ilona Oja Acik.
Telefon:           620 3369
E-post:             ilona.oja@taltech.ee

Aadress:         Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn. 
                        Hoone U06.