Tallinna Tehnikaülikool

Kommentaarid

  Uuringus osalenute kommentaare

 • Hea idee nimel võiksin töötada kasvõi öösel, kuid ei meeldi koguda kontoris fikseeritud ajaga tagumikutunde
 • Mul on tarvis aega töösse sisseelamiseks ning kui päeva jooksul on mitu fikseeritud kellaajaga töökohustust, siis loovtöö jaoks jäävate lühemate ajavahemike jooksul on töö tulemuslikkus madal
 • Bürokraatia pidurdab loovust
 • Teadlaste iga liigutuse ja iga kulutatud sendi üle arvepidajad elavad/toimetavad kõik ju teadusraha arvel
 • Olen õhtuinimene. Kuna see 8-16.30 töö sobib enamusele, siis meeskonnatööd ma üksi ju teha ei saaks muul ajal…
 • Vahel tunnen, et pean tööülesandeid „venitama“, muidu pole tööl midagi teha
 • Arutult kasvav bürokraatia kulutab nii teadlaste tööaega kui riigi teadusraha
 • Kindlasti annab tööaega efektiivistada, passimist on igal pool näha
 • Ma ei ütleks, et praegune tööajakorraldus nii väga mu loovust pärsib, pigem on põhjus ülesannete rohkuses ja tähtaegades
 • Meil on küll töölepingus fikseeritud tööaeg, aga keegi ei vaata kella; inimesed on ise vastutustundlikud ja ei kuritarvita olukorda
 • Loovtöö, sh teadustöö ei ole ettevõttes teretulnud, kuna tuleb "raha teenida aga mitte teadust teha!"
 • Võiks olla vaba graafikuga töö, võimaldada rohkem kodus töötamist
 • Meil on mitteametlikult lubatud kasutada oma tööaega võrdlemisi paindlikult ja tööötada ka kontorist väljast, kuid koosolekute rohkuse tõttu on seda raske kasutada
 • Üldine "avalik" reegel on pigem see, et inimesed on enne 9 tööl, mistõttu hiljem tulles (isegi, kui paindlik tööaeg on vaikimisi lubatud), ei ole alati hea tunne
 • Töö tulemuslikkust kahjustavad ajutised töölepingud ning kohustus koostadata järjest uusi projekte/taotlusi
 • Loovust ei pärsi tööajakorraldus päeva ja nädala lõikes vaid pikemat ajaperioodi arvestades (aasta, 2 või 4 aastat jne)
 • I try to stay at home for a couple of days in a row when i need to do creative work
 • Vabam tööajakasutus võimaldab aega mõistlikumalt kasutada (näiteks kui on mingi pakiline isiklik asi ajada) ja suurendab loovust
 • Minu töölaud asub avatud kontoris, kus terve korrus on "avatud" – antud keskkond ei soodusta loovtööd ja keskendumist
 • Inimesed istuvad töö juures, ressurss on lõppenud, oodatakse tööaja lõppu. Selle asemel võiks olla kodus pere juures.
 • I get interrupted/contacted too much and cannot concentrate in the workplace
 • Praegu tasakaal puudub – töölt koju jõuab väsinud vanem, kes ei tunne rõõmu
 • Tööaeg võiks olla lühem
 • Vaja rohkem töötajaid, kes tegeleks argiprobleemide ja tehniliste küsimustega
 • Õhtul olen loovam. Paraku on see üldjuhul pärast tööaega
 • Liigne bürokraatia pärsib loovtööd
 • Loovus on pärsitud kui tekitatakse sundseisund
 • Kuna tööaja korraldust sean ise, siis piiranguid prakiliselt pole
 • Loovtöö tegemiseks jääb vähe aega, koosolekud / bürokraatia / juhtimiskohustused võtavad suure osa tööajast
 • Osalise koormusega on raske töötada, kui eeldatakse täiskoormuse tööülesannete täitmist
 • Administratiivse koormuse langetamisel oleks suur võimalus paindliku tööajakorraldust veelgi otstarbekamalt oma loovtöö huvides rakendada
 • People yelling at each disrupt the mode and concentration vastly. This became extremely evident within an open office plan.
 • Üldiselt lahendan unisuse probleeme suure hulga kohvi ja energiajookide abil –selle negatiivsed mõjud tervisele on juba näha
 • Unisus seotud sellega, et ma ei maga piisavalt, sest tööstress ja muu stress segab
 • (Minu) unisus ja väsimus tekivad pidevatest töökorralduse muutustest
 • Probleemiks liiga lühike uneaeg – loodan küll, et (järjekordselt) ajutiselt
 • Õhtul vaatan enne magamaminekut telekat või istun arvutis
 • Väga väikeste lastega on unisus paratamatult krooniline
 • Kipun minema liiga hilja magama, üritades päeva pikemaks venitada
 • Üle 30min koosolekutel, mis ei nõua aktiivset osalemist, kipun unne vajuma sõltumata ööune pikkusest
 • Kuna käin töö kõrvalt koolis, on paratamatu, et tekib uniseid päevi ja hetki, mil vaimne koormus on suurem kui võiks
 • My kid started school and I have to be up at 7am every day. It takes me at least another hour to fully wake up and be able to work at full capacity.
 • Ma olen küll õhtuinimene, aga kuna olude sunnil pean ärkama 6.30, siis aastatega olen harjunud…
 • (Minu) unisus ja väsimus tulenevad valest toitumisest ja avatud kontorist
 • Palju (une)aega võtavad ära doktoriõpingud
 • Sleepiness was never an issue, when I was able to wake up on my own without the alarm
 • Õhtul olen loovam. Paraku on see üldjuhul pärast tööaega
 • 8 tundi järjest ei jõua keegi efektiivselt tööd teha