Tallinna Tehnikaülikool

Meeskond

Projekti teostasid TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadlased koostöös meditsiiniteadlaste ning kolleegidega Helsinki Ülikoolist ja Sydney Macquarie Ülikoolist.

Prof. Aaro Hazak

Uurimisprojekti juht ja TTÜ institutsionaalse ökonoomika professor, kes on tutvustanud uurimusi tööajakorralduse, une, väsimuse ja heaolu ning T&A töö tulemuslikkuse teemadel mainekatel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja seminaridel.


Prof. Kadri Männasoo

TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor ning mikroökonomeetria professor, kellel on laialdasi uurimiskogemusi T&A valdkonna majanduslikust efektiivsuse ja selle mõjutegurite teemadel.


Prof. Markku Partinen

Helsniki Ülikooli neuroteaduste professor ning Helsinki Unekliiniku ja Vitalmed Uurimiskeskuse teadusdirektor on maailmakuulus uneteadlane, kes avaldanud arvukalt uurimusi uneprobleemidest tippteadusajakirjades.


Kaasprof. Denise Jepsen

Macquarie Ülikooli organisatsioonipsühholoogia kaasprofessor, kes on üks Austraalia juhtivamaid teadlasi organisatsioonipsühholoogiaja -käitumise, töökorralduse ning töö ja tervise valdkonna uurimustes küsitlusuuringute põhjal; konsulteeris meeskonda uuringuküsimustiku ettevalmistamisel.


Dr. Erve Sõõru

Pikaaegne Eesti Unemeditsiini Seltsi president ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla kopsuarst-unearst, kel on rikkalikke kogemusi une valdkonnas nii oma praktikast kui rahvusvahelisest koostööst ning kes oma TTÜs kaitstud doktoritöös uuris töö ja uneprobleemide vahelisi seoseid.


Dr. Viive Pille

Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi esinaine ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuse juhataja, kes oma TTÜs kaitstud doktoritöös uuris tööga seonduvate füüsilise väsimuse probleemide ennetamise meetodeid.


Dr. Viiu Tuulik

Pikaajaliste kogemustega neuroloog ja kauaaegne TTÜ Tehnomeedikumi neurofüüsik, kelle praktika ja uurimused keskenduvad tööga seonduva vaimse väsimuse teemadele.


Marit Rebane

TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadlane, kes on kaitsnud magistrikraadi Oxfordi Ülikoolis ning doktorikraadi European University Institute'is, keskendudes oma uurimustes ajakasutuse temaatikale.


Heili Hein

TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorand-nooremteadur, kes on varasemalt õppinud Berliini Majandus- ja Õiguskoolis, TTÜ Majandusteaduskonnas ja Tartu Ülikoolis.


Marko Virkebau

Projekti elluviimise ajal TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorand, kes on varasemalt õppinud Amsterdami Ülikoolis ja TTÜ IT-teaduskonnas.


Raul Ruubel

Projekti elluviimise ajal TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorand, kes oma 2020. aastal kaitstud doktoritöös uuris institutsionaalseid tegureid teadmiste ülekandumisel mikrotasandilt majanduslikuks lisandväärtuseks.