Tallinna Tehnikaülikool

Meediakajastused

Kajastused Facebook'is


Intervjuu suveaja majanduslikust kontekstist ja töö tulemuslikkusest

Aktuaalne Kaamera Nädal, Eesti Televisioon, 01.11.2020

Aato Hazak ETV-s 1. november 2020

Majandusteadlane: kellakeeramine toob ettevõtetele pigem kahju kui kasu

ERR uudised, 01.11.2020


Eesti Televisiooni teadussaade Uudishimu tippkeskus

Eesti Televisioon, 28.11.2019

Aaro Hazak ETV-s 28. november 2019

Kindel tööaeg ja töötegemise koht – tegelik vajadus või vananenud traditsioon?

Äripäev, Personaliuudised, 02.02.2018


Öö ja töö piiride hägustumisest

Tudengiajakiri Studioosus, 11.2017


Kas töölkäimine on kahjulik?

Sirp, 13.10.2017


Vikerraadio teadussaade Labor

Öökulli-tüüpi inimesed, kes loomuomaselt suhteliselt hilja uinuvad ja võimaluse korral ka hiljem ärkavad, võivad saada vähem palka kui teised samasugust tööd tegevad inimesed. Lähemalt tutvustab öökullide-lõokeste palgalõhet majandusprofessor Aaro Hazak.

Vikerraadio, 17.09.2017


Üheksast viieni töö igale ühele ei sobigi

Äripäev, Terviseuudised, 22.09.2017


Uuring: paindlik tööaeg ja -koht teeb õnnelikumaks ja tõstab tööviljakust

ERR Novaator, 06.09.2017


Kindel tööaeg ja töötegemise koht – tegelik vajadus või vananenud traditsioon?

Äripäeva kirjastuse ajakiri PersonaliPraktik, 12.2017


Kas tööajal töölkäimine on kahjulik nii majandusele kui ka tervisele?

Postimees, 13.10.2017


Töökohal töötamine võib alandada tulemuslikkust

Tööelu, 20.09.2017


Lõokestest, öökullidest ja unerütmipõhisest palgalõhest

Äripäev, Personaliuudised, 15.09.2017


TTÜ teadlaste uurimus vaatles teadus- ja arendustöötajate väsimuse ja töökorralduse seoseid

NordenBladet, 21.09.2017


Tööl istutud tagumikutunnid ei taga töö tulemuslikkust

ERR Novaator, 19.09.2017


TTÜ teadusprojekt uuris teadus- ja arendustöötajate töö ja une kvaliteedi seoseid

Tööelu, 19.09.2017


TTÜ uurimisrühm otsis vastust küsimusele, kas paindlik töökorraldus teeb teadus- ja arendustöötajad õnnelikumaks

NordenBladet, 11.09.2017


Tööl käimine on kahjulik ja pole tarvilikki

ERR Novaator, 14.10.2017


Does flexible work make R&D employees happier?

researchestonia.eu, 08.09.2017


Paindlikkuse mõjust loovtöötaja õnnele ja produktiivsusele

Äripäev, Personaliuudised, 18.09.2017


Hommiku- ja õhtuinimeste vahel laiutab palgalõhe

ERR Novaator, 09.09.2017


Lõokestest, öökullidest ja unerütmipõhisest palgalõhest

Äripäev, Sekretär.ee, 21.09.2017


Üheksast viieni töö igale ühele ei sobigi

Unemeditsiin.ee, 22.09.2017


TTÜ teadusprojekt uuris teadus- ja arendustöötajate töö ja une kvaliteedi seoseid

NordenBladet, 12.09.2017


Töökohal töötamine võib alandada tulemuslikkust

Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal rmp.ee, 20.09.2017


A study carried out by TTÜ scientists investigated the links between work arrangements and tiredness of R&D employees

researchestonia.eu, 19.09.2017