Tallinna Tehnikaülikool

Siit leiate paindliku tööaja ja töökoha, töö tulemuslikkuse ning töötaja ajakasutuse, unisuse, väsimuse ja õnnelikkuse vahelisi seoseid käsitleva uurimisprojekti tutvustuse.

Uurimused käsitlevad loovaid teadus- ja arendustöötajaid Eestis. Uuringuga kogutud andmed hõlmavad 153 T&A loovtöötajat - insenerid, teadlased, toote- ja IT-arendajad. Esindatud on 11 tööandjat - era- ja avaliku sektori T&A asutused/ettevõtted, pangad, tehnoloogia- ja IT-ettevõtted.

Tutvustame huvilistele projekti peamisi tulemusi lihtsalt arusaadavas vormis:

Projekti teostasid TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadlased koostöös meditsiiniteadlaste ning kolleegidega Helsinki Ülikoolist ja Sydney Macquarie Ülikoolist, vt meeskond.

Vaata siit seminaride salvestusi

Uurimuste kokkuvõtted

Kontakt

Aaro Hazak
TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor

Email: aaro.hazak@taltech.ee

Tel: +372 6204050

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidu Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammist grandi nr 952574 "Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus" ja Marie Skłodowska-Curie grandi nr 724712 "Institutsioonid teadmistepõhise arengu saavutamiseks" ning Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuse PUT315 "Stiimulid, regulatsioonid ja kapitalipaigutus teadmusmahuka majanduse saavutamiseks" raames.

Horizon 2020 logo