Tallinna Tehnikaülikool

1. korrus

Sissepääs

Raamatukogu peasissekäik on hoone Ehitajate tee poolsel küljel. Esimeselt korruselt teisele viib trepp või lift. Lift paikneb fuajees garderoobi ja kohviku vahel. Lift liigub esimese ja teise korruse vahel.

2. korrus

Raamatukogu sissepääs

Raamatud ja ajakirjad avakogu riiulitel:  
filosoofia, psühholoogia, sotsioloogia, politoloogia, Euroopa Liit, majandus, rahandus, statistika, organisatsioon ja juhtimine, raamatupidamine, turundus, reklaam, haridus, õigus

Raamatukokku tellitud päeva- ja nädalalehed.

Teatmekogu:
Üldentsüklopeediad, leksikonid, biograafilised leksikonid (TE), üldise sisuga teatmikud (TK), keele- ja tõlkesõnaraamatud (TS), telefoni- ja aadressraamatud (TK) ning kirjandusnimestikud (TB).

Euroopa dokumendikeskuse (EDK) kogu

3. korrus

Raamatukogu 3. korrus

Raamatud ja ajakirjad avakogu riiulitel:  
loodus, keskkonnakaitse, matemaatika, astronoomia, füüsika, keemia, geoloogia, bioloogia, zooloogia, geenitehnoloogia, meditsiin, põllumajandus, ilukirjandus

Kõigi erialade õpikud - õpikute avakogust saavad teavikuid kaasa laenata üksnes TalTechi üliõpilased ja õppejõud.

4. korrus

Spetsiaalsed arvutid andmebaaside kasutamiseks:

Raamatud ja ajakirjad avakogu riiulitel: 

arvutiteadus, raadiotehnika, elektrotehnika, elektroonika, metallide tehnoloogia, metallurgia, mäendus, ehitus, transport, majapidamine, toidutehnoloogia, kergetööstus, tekstiilitööstus, puidutööstus, polümeerid, peenmehaanika, automaatika, raamatukogundus, infoteadus

  • Tehnikakirjanduse erilaadide kogu

  • Paul Kogermani kogu -  professorile kuulunud teavikud, avariiulitel on lugemiseks 11 nimetust ajakirju ja 213 võõrkeelset raamatut aastatest 1898-2004. P. Kogermani kogu on terviklikult leitav e-kataloogist ESTER. Kogusse koondatud  teavikud on raamatukogus kohapeal kasutamiseks.

Telefonikabiin 4. korrusel

Vaikne korrus: 

4. korrusel ei ole lubatud jutuajamine ega telefoniga rääkimine ega arvutikõlarite kasutamine.
Igal raamatukogu töötajal on õigus nõude eirajaid korrale kutsuda.

5. korrus

Antarktika kogu - Mart Saarso annetatud teavikud Antarktikast, Arktikast, nende uurimisprogrammidest ja ekspeditsioonidest on Eesti raamatukogudes unikaalsed. Kogus on raamatuid merendusest, meresõidust, mere-uuringutest. 220st teavikust pooled on (mere)kaardid. Kogusse koondatud teavikud on ainult raamatukogus kohapeal kasutamiseks. Antarktika tervikkogu leiab e-kataloogist ESTER sisestades pealkirja väljale: Mart Saarso kogu. 

Raamatukogu 5. korrus

5. korrusel asuvad raamatukogu administratsiooni, erialainfotalituse (komplekteerimine), bibliograafiatalituse, arendustalituse ja kirjastuse tööruumid.  

Raamatud ja ajakirjad avakogu riiulitel:  

kunst, arhitektuur, tehniline joonestamine, keeleteadus, sport, kino, muusika, teater, geograafia, ajalugu, kirjandusteadus, üldisema sisuga ajakirjad

Turismiteemaliste teavikute kogu

Kaardikogu - üldgeograafiliste ja temaatiliste kaartide kogu