Tallinna Tehnikaülikool

Kas teadsid, et üle 90% kogu maailmas transporditavast kaubast veetakse meritsi? Mereveonduse ja sadamatöö korraldamise eriala lõpetajad ongi need inimesed, kes korraldavad merenduse logistikat ning tarneahelat, teisisõnu juhivad ja planeerivad kaubavedusid merel.

Eriala sisu

Mereveonduse ja sadamatöö korraldamise eriala valmistab ette merenduse valdkonna logistika ja tarneahela korraldamisega seotud ametikohtade spetsialiste. Õpid nägema merendust kui süsteemi, millega on seotud paljud teised valdkonnad nagu logistika, õigus ja keskkonnakaitse. Tutvud erinevate meretranspordiettevõtete nagu näiteks laevandusfirmade, sadamate, stividorifirmade (tegelevad laevade lastimise ja lossimisega) töökorralduse ja juhtimisega.

Samuti õpid meretranspordi ökonoomset majandamist ja kommertstegevust, mereõigust ja meretransporditeenuste turundust. Suurt tähelepanu pöörame ka erialase inglise keele õppele.

Käsitleme veel selliseid teemasid nagu lastide käitlemise ja ladustamise põhimõtted, laadimis-lossimistööde tehnoloogiad ja organiseerimine, sadamate juhtimine ning kvaliteedi tagamine meretranspordis.

Lõpetajana on sul kõik teadmised ja oskused, et töötada merevaldkonna logistika ja tarneahela haldamisega seotud ametikohtadel. Tunned hästi meretranspordiettevõtete töökorraldust ja haldamist, lastide käitlemise ja ladustamise põhimõtteid, tehnoloogiaid ja korraldust.

Pane tähele! Sellel õppekaval õppima asudes on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Peamised õppeained

Selles aines omandad põhilised teadmised merede ja ookeanide kasutamise kohta, merealade piiritlemisest, kaldariikide õiguse laienemisest merealadele, ressursside hõivamise ja merekeskkonna kaitsmise osas tehtud rahvusvahelise koostöö ning sõlmitud konventsioonide kohta. Praktiliste harjutuste käigus tutvud olulisemate selle valdkonna kohtulahenditega ja laeva konventsionaalsete dokumentidega.

Saad teada, milline on meresadamate struktuur ning kuidas on töö korraldatud. Samuti arendad endas oskust mõelda loovalt ja struktureeritult ning rakendada juhtimisprintsiipe ja -meetodeid sadamate strateegilisel ja operatiivsel planeerimisel, juhtimisel ning majandamisel.

Selles aines saad meretranspordi ökonoomikaga seotud teadmisi, et oskaksid analüüsida ettevõtete majandustegevust, teha prognoose ja koostada äriplaane. Õpid hindama sõitude tasuvust.

TUTVU MEREVEONDUSE JA SADAMATÖÖ KORRALDAMISE ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Miks õppida just TalTechis?

  • TalTech Eesti Mereakadeemia on ainukene õppeasutus Eestis, mis pakub merendusalast rakenduskõrgharidusõpet. Meil õpetavad merendusvaldkonna eksperdid ja tippspetsialistid, kellel on lisaks põhjalikele teoreetilistele teadmistele ka pikaajaline praktiline töökogemus.

  • Mereakadeemial on uus avamerejaht Tuulelind, mida meie üliõpilased saavad oma õpingute raames kasutada – võimalik on võtta õppeainet „Purjetamise teooria ja praktika“, võistelda suvistel regattidel ning seilata Tuulelinnuga erinevatele mereüritustele ja -päevadele. See annab sulle hea võimaluse oma meresõidualaseid teadmisi praktikas rakendada, arendada võitlusvaimu ja meeskonnatööd ning üleüldse nautida meremõnusid.

  • Mereakadeemia üliõpilasena oled täieõiguslik Tallina Tehnikaülikooli üliõpilaskonna liige, kellele laienevad kõik TalTech üliõpilaste õigused ja pakutavad teenused.

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Eriala lõpetajana oled oodatud merendussektorisse ja logistikasse – leiad tööd laevandusfirmades, sadamates, stividorifirmades, agenteerimis- ja ekspedeerimisfirmades. Samuti ettevõtetes, mille tegevus toetab meretransporti  - näiteks pakuvad kauba ladustamis- või pakkimisteenust ja transporti.

Valdkonna spetsialiste vajavad ka riiklikud institutsioonid, mis tegelevad merenduse probleemidega (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Veeteede Amet jt). Kuigi töökoht võib olla nii Eestis kui ka välismaal, siis meretranspordi globaalsusest tulenevalt tuleb suhelda inimestega üle terve maailma.

Kas sobib mulle?

Eriala sobib neile, kes armastavad süsteemsust ja kellel on hea planeerimisoskus. Kindlasti on tarvis korrektsust ja analüüsivõimet – tuleb vastutada selle eest, et kauba vedu punktist A punkti B sujuks kui õlitatult.  

Teisalt võib juhtuda ka nii, et mõne saadetise õigeks ajaks sihtkohta transportimine tundub esmapilgul võimatu ülesandena. Siis tuleb logistikul ajusid ragistada, läheneda probleemile loominguliselt ja pakkuda välja uusi lahendusi.

Kuna tööpõld võib ulatuda Arktikast Antarktikani, tuleb kindlasti kasuks tuleb hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus ning soov õppida võõrkeeli.

  • Vaata paneelvestlust Eesti Mereakadeemia 2024 Avatud Uste Päeval: pilguheit erialasse
  • Seikluslikus keskkonnasaates JÄLG saab hea ülevaate valdkonna igapäevaelust ja selle praktilisest poolest. Vaata saatelõiku siit.
  • Kuula podcasti ja saad teada, miks on merenduse kaubavedude korraldamine tõeliselt globaalne eriala!

Laeb infot...