Tallinna Tehnikaülikool

Siit leiad infot mitmete erinevate õppetoetuste ja stipendiumite sisu, taotlemise ning määramise aluste kohta. Soovitame kindlasti stipendiumile kandideerida - see otsus võib elus palju muuta. 

TalTechi antavad õppetoetused ja stipendiumid

Tulemusstipendiumi suurus on 100 € kuus. See määratakse kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september-jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar-juuni). Esmakursuslased saavad tulemusstipendiumi taotleda alates teisest semestrist.

Magistriõppes nominaalajaga õppivatel üliõpilastel on võimalik  taotleda riigile prioriteetsetes õppevaldkondades erialastipendiumi. Erialastipendiumit on võimalik taotleda alates esimesest semestrist. 

Uuri täpsemalt

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda alates esimesest semestrist.

Uuri täpsemalt

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda üliõpilasel, kelle vajaduspõhise õppetoetuse avaldus on tagasi lükatud põhjusel, et sissetulek pereliikme kohta on toetuse saamiseks liiga suur, kuid viimase kolme kuu sissetulek pereliikme kohta näitab sissetuleku vähenemist toetuse taotlemiseks ettenähtud määrani.

Uuri täpsemalt

Erivajadustega üliõpilase stipendiumi eesmärgiks on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu. Stipendiumi saab taotleda kuni 10 kuuks õppeaastas.

Täpsem info ja taotlemine Haridus- ja Noorteameti kodulehel 

Kontakt:

Liis Uulman
liis.uulman@harno.ee
699 9395

Lisainfo

Muud stipendiumid

TalTechi Arengufondi stipendiumikonkursil panevad stipendiume välja hulk ettevõtteid ja organisatsioone ning mitmed eraisikud, kes soovivad toetada ja tunnustada Tallinna Tehnikaülikooli tudengeid, kelle pühendumine on eeskujuks teistele.

Uuri täpsemalt

TalTechi tudengitel on võimalus taotleda mitmeid erinevaid stipendiume. Nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. 

Uuri täpsemalt

Viru Keemia Grupp soovib toetada ja motiveerida eelkõige tehnika- ja keemiavaldkonna tudengeid. Sel eesmärgil on kontsern loonud VKG-nimelise medalisti stipendiumi spetsiaalselt TalTechi Virumaa kolledži tudengitele.

Uuri täpsemalt

Kohtla-Järve linn jagab parimatele tudengitele stipendiume eesmärgiga aidata kaasa üliõpilaste õpimotivatsioonile, õpitava eriala tutvustamisele linna koolides või panustamisele linna arengusse. 

Jõhvi Vallavalitsuse stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õpimotivatsioonile ja õpitava eriala tutvustamisele Jõhvi valla üldhariduskoolides.

Lisainfo