Tallinna Tehnikaülikool

Kas oled mõelnud karjääri edendamise peale, soovid tööellu pööret luua ja oma kompetentse arendada IT ja uudsete tehnoloogiate vallas?

Kaks meest seisavad liftis koos elektroonikaseadmete ja juhtmetega.
Magistritudengina on sul võimalus kaasa lüüa uurimisrühmade töös ja tegeleda näiteks targa lifti lahenduste loomisega.

Mõtlesime sulle 10 põhjust või küsimust, miks võiksid need mõtted ellu viia Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna magistriõppes või mikrokraadikavadel. Kui vastad jaatavalt vähemalt ühele küsimusele või oled nõus mõne väitega, siis loe lähemalt meie magistrikavade kohta.

1. Kas sul on kirg tehnoloogia ja huvi selle vastu, kuidas asjad töötavad ning kuidas saaks digiriiki paremini arendada? Kui tehnoloogia sind külmaks ei jäta ja soovid kätt pulsil hoida arendamaks meie digiriiki nii era- kui ka avalikus sektoris, siis tutvu kindlasti meie magistriõppekavadega, kuna TalTechis saad õppida kõiki IT-valdkondi tipptasemel.

2. Kas sulle meeldib kasutada automatiseeritud lahendusi ja oma aega kokku hoida otsustusprotsesside pealt? Meie loovas digiriigis leiad palju teemasid ja protsesse, mida on võimalik automatiseerida ja selle võrra saab inimestele vaba aega juurde tekitada. See tähendab, et saab tegeleda asjadega, mis päriselt väärtust loovad elimineerides klikid, mida saab teha meie eest arvuti ja tehisintellekt. Tule ja õpi aru saama, kuidas digilahendusi paremini juhtida ja juurutada.

3. Kas tahad olla kursis meie muutuvate tehnoloogiatrendidega olles omandanud varasema hariduse mõnel teisel alal? Kui sa lõpetasid 10 aastat tagasi ja näiteks mõnel muul erialal kui IT, siis võib olla nõuab sinu tänane töö teatud IT teadmisi. IT-teaduskond pakub paindlikke aastaseid kui ka kaheaastaseid täiend- ja ümberõppekavu. Tule ja vii end kurssi IT ja tehnoloogia valdkonnaga ja kasuta teadmisi oma igapäevatöös. Meie õppekavad on üles ehitatud rahuldamaks tänapäevaste organisatsioonide vajadusi ning õppetöö on üha enam korraldatud tööl käiva õppija vajadustest lähtuvalt ja toimub sessioonipõhiselt.

4. Kas tahad õppida omas tempos valides ning komplekteerides neid õpiampse, mida just ise soovid ja oma karjäärialases elus vajad? Teaduskond pakub võimalust täiendada erialaseid oskusi ja pakub ümberõpet vastavalt tööalasele vajadusele ka õpiampsudena ehk läbida mikrokraadikava õpe. Tehnoloogia erialal pead teadma, et ainus kindel asi on muutus. Ja selleks on vaja end uute tehnoloogiate ja lähenemisviisidega pidevalt kursis hoida. TalTech pakub mitmeid mikrokraadikavu nii digiriigi, tehisintellekti kui ka andmeteaduse teemadel, mis aitavad sul nendest muutustest aru saada ja nendes orienteeruda.

5. Tallinna Tehnikaülikoolis toetab õppimist tipptasemel teadustöö ning paljud õppekavad on tihedalt seotud uurimisrühmadega. Meie IT-teadlased paistavad silma turvalise riistvara- ja usaldusväärse tarkvara loomisega, suudavad luua tarku digikeskkondi, aitavad organisatsioonidel rakendada tehisintellekti ning viivad ellu 5G ja asjade interneti projekte. Meie tugevuseks on veel andmeteadus ja riigivalitsemise, keele- ning tervisetehnoloogiad. Lisaks on võimalik osaleda uurimisgruppide projektides, mis võib olla aken akadeemilisse maailma.

6. Kas tahad lahendada päriselu probleeme ja siduda neid õpiampsudega, mida TalTechis omandad? Õppetöö IT teaduskonnas toimub paljudes ainetes projektipõhiselt, mis annab tööturul liikumiseks hea ettevalmistuse. Olgu nendeks näiteks tehisintellekti rakendamise oskused, tehnoloogiatrendide juhtimine, turvalised arvutisüsteemid, digiriigi ja tervisetehnoloogia lahendused koos nende arenduste juhtimisega või ettevõtte infosüsteemide loomine ja ülalhoidmine. Valikuid on veel ja saame sulle nende tegemisel ülikoolis alati toeks olla.

7. Kas tahad siduda õppetöö ja konkreetse ettevõtte uurimisprobleemile lahenduse leidmise ning viia läbi karjäärimuutus? Pakume ettevõtetega koostöös võimalust osaleda tööstusmagistrantuuris, kus magistriõppe ja lõputöö käigus leitakse ettevõtte uurimisküsimusele sobiv lahendus. Tööstusmagistrantuur on tööstuse ja akadeemia tõhus koostöö vorm, mis võimaldab ettevõttel kasutada uusi tehnoloogilisi teadmisi ja innovatsiooni kasutades samas TalTechi tudengite ja teadlaste ressurssi nii juhendamise kui ka tudengi/teadustööde näol. Lisaks võib see olla tore mudel karjääri edendamiseks või -vahetuseks.

8. Kas tahad olla ühenduslüli inimeste vajaduste ja tehnilise võimaluse vahel omades interdistsiplinaarset vaadet tänase (digi)riigi osas? Eesti ja muu maailma organisatsioonid ootavad juhte ja spetsialiste, kes saavad hästi aru nii tehnoloogiast, juhtimisest kui ka organisatsioonide tegevusmudelitest. Selge on ka see, et tööturul on suur vajadus inimeste järele, kes oleksid ühenduslüli inimese vajaduse ja tehnilise võimaluse vahel, ilma nendeta jääks arvutid tegema lihtsaid arvutustöid, kui nad ometi võiksid olla aluseks tervetele uutele toodete ja teenuste valdkondadele.

9. Edukad tudengid saavad taotleda stipendiume. Magistriõppe tudengid saavad taotleda mitmeid stipendiume, mis aitavad nii rohkem õpingutele pühenduda, end erialaselt täiendada kui ka professionaalset võrgustikku luua. Kaks korda aastas on võimalik taotleda Arengufondi stipendiume ning sel kevadel andsid ettevõtted meie tudengitele ligi 160 000 euro väärtuses stipendiume. Kuidas olla edukas stipendiumi taotleja rääkis IT-teaduskonna E-riigi tehnoloogiate ja teenuste magistrikava tudeng Engel-Mari Mölder.

10. TalTechi vilistlasena saad kõrgemat palka kui teiste ülikoolide lõpetajad. Kui oled ükskord tehnikaülikooli vilistlane, siis tea, et haridusstatistika andmebaasi HaridusSilm andmetel saavad avalik-õiguslike ülikoolide lõpetajatest kõige kõrgemat palka Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) lõpetajad. Lisaks saad oma karjääri edendada erinevate mikrokraadikavade näol, mis omakorda võib olla argument sinu tulevaseks palgatõusuks.

Sisseastumine TalTechi IT-teaduskonda juba käib! Saada oma avaldus hiljemalt 4. juulil kella 12ksTutvu IT-teaduskonna õppekavadega SIIN

Laeb infot...