Tallinna Tehnikaülikool

Mikrokraadid

TalTech avatud õpe pakub väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade

Mikrokraadikava võimaldab Sul omandada:

  • paari semestri jooksul süvendatud teadmisi nii inseneri ja majanduse kui merenduse ning looduse valdkonnas;
  • tööturu situatsiooni arvestades kiiret ja soodsa hinnaga ümberõpet (vajadusel ka Eesti Töötukassa finantseeringuga); 
  • esimesi tasemeõppe õppeaineid nii bakalaureuse kui magistriõppeprogrammist, et soovi korral hiljem asuda teadmisi omandama sarnasel erialal (mikrokraadikaval kogutud EAP-d saad üle kanda kraadiõppesse);
  • kvaliteetsed teadmised kõrgelt tunnustatud ülikoolist (kava läbimist kinnitab TalTech mikrokraadi tunnistus).

Kuula mikrokraadide teemal põnevat vestlust TalTechi avatud ülikooli juhi Hanno Tombergiga! Vestlusringis osalevad meie ülikooli IT teaduskonna programmijuht Ago Luberg ja majandusteaduskonna programmijuht Külli Taro ning programmeerimise mikrokraadikaval õppija Kristi Jõgiste.

Vastuvõtuinfo

Kandideerimine kevadsemestri mikrokraadikavadele algas 5. detsembril!
Sul on võimalus liituda soovi korral ka avatud õppega. Loe lähemalt siit.

Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel. Õpe on tasuline. Mikrokraadikava õppeteenustasu arvestamine toimub semestripõhiselt vastavalt ainepunktide mahule ja kehtestatud tasumääradele

Lisainfo:
Avatud õppe keskus
mikrokraadid@taltech.ee
620 3600, 620 3601

Kevadel 2023 startivad mikrokraadikavad

Kevadsemestril startivatele mikrokraadikavadele kandideerimine algas 5. detsembril 2022. Vastuvõtt alustavatele 15 mikrokraadikavale kestab 27. jaanuarini 2023. Õppetöö algab 30. jaanuaril 2023. 

IT, arukad juhtimissüsteemid

Mikrokraadikava on mõeldud spetsialistile, kelle tööülesannete hulka kuulub asutuse küberturbega tegelemine. Kava läbimine aitab luua tervikliku ettekujutuse küberturbest, selle haldamise meetoditest ja standarditest ning tagab seotuse asutuse ärimudeliga. Õppetöö toimub inglise keeles.

Lisainfo

Mikrokraadikava on mõeldud algtaseme IT-spetsialistile, kes soovib omandada süstemaatilist ettekujutust arvutisüsteemide halduse ning selle saavutamise vahenditest.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Mikrokraadikava annab baasteadmised tarkvarapakettidest infotöötluse, andmete visualiseerimise, 3D graafika ja digitaalse tootmise vallas. Õpime enamkasutatavaid meetodeid ja vahendeid tarkvarapakettide kasutamisel.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Mikrokraadikava on mõeldud spetsialistile, kes töötab arvutivõrkudega ja kes soovib omandada süstemaatilist ettekujutust võrguturbest ning selle saavutamise vahenditest. Õppetöö toimub inglise keeles.

Lisainfo

Kui sulle pakub huvi programmeerimine ning sooviksid järele proovida, kas sul hakkab sellele hammas peale, alusta eelkursusega. Kursuse läbinuna saad jätkata juba julgelt sügissemestril TalTechi programmeerimise mikrokraadikaval.

Lisainfo

Inseneriteadused, energeetika

Järjest enam on oluliseks muutumas tekstiilitoodete ja rõivaste puhul nende vastupidavus, kvaliteet, nutikas ja personaliseeritud disain. Samuti nende valmistamiseks kasutatavate tehnoloogiate säästlikkus. Just see mikrokraadikava annab võimaluse omandada baasteadmised jätkusuutlikust tekstiili- ja rõivatootmisest!

Kandideeri

Loodusteadused, keskkond

Tänapäeva tehnika ja tööstus tuginevad füüsikal. Isegi lihttarbijal - rääkimata inseneridest ja ettevõtjatest - on füüsika baasteadmisteta väga raske orienteeruda üha laieneva spektriga tootevalikus. Mikrokraadi läbides omandatakse teoreetilised ja praktilised teadmised kõigist klassikalise füüsika põhivaldkondadest: mehaanikast, elektromagnetismist, optikast ja termodünaamikast. Need teadmised aitavad näha laiemat pilti kõikjal, nii tööl kui igapäevaelus. Samuti on omandatud teadmised heaks stardikohaks inseneri, reaal- või loodusteaduste suunal edasi õppimisel.

Lisainfo

Ettevõtlus, juhtimine

Mikrokraad ettevõtluses annab võimekuse ja kindluse mistahes eriala või äriidee vundamendile ettevõtte rajamiseks, ettevõtlusega alustamiseks. Samuti oskuse juhtida projekte või osakondi, laiendades seeläbi õppija karjäärivalikuid.

Lisainfo

Kandideeri

Turundus pole kunagi varem olnud nii keeruline ja samas põnev. Ajalehereklaami suudab igaüks osta, toimiv turundus eeldab aga põhjalikke teadmisi ning võimet näha suuremat pilti. Mikrokraadikava ainete läbimine annab selles valdkonnas vajalikud teadmised ja oskused, et teha arukamaid turundusotsuseid ja luua innovaatilisi kampaaniaid.
Infotund kavajuhiga toimub 27. jaanuaril 2023 kl 13.00 (Teamsi link saadetakse e-kirja teel)

Lisainfo 

Kandideeri

Igasugused organisatsioonid vajavad eesmärgipärast valitsemist ja juhtimist, aga kuidas leida selline igikestev ja kõiki olulisi sidusgruppe ühendav eesmärk? Just sellele olulisele küsimusele püüame ühiselt vastata. 

Lisainfo

Kandideeri

Ettevõtlus liigub digitaliseerimise teed. Koroonapandeemia on internetti viinud ka ettevõtted, kes siiani traditsioonilistest müügi- ja turunduskanalitest kinni hoidsid, tekkinud on nõudlus digitaalse ärijuhtimise spetsialistide järele. Mikrokraadikava annab võimaluse teadmisi kolmes äriprotsesside juhtimise tähtsamas valdkonnas täiendada. Ainete läbimine annab teadmised ja oskused, kuidas ettevõtte äriprotsesside eest vastutada, kvaliteedijuhtimist korraldada ning saada teadmised ja oskused digitaliseerimise valdkonnaülese mõju mõistmiseks.
Infotund kavajuhiga toimub 27. jaanuaril 2023 kl 13.00 (Teamsi link saadetakse e-kirja teel)

Lisainfo

Kandideeri

Varasemalt alustanud mikrokraadikavad

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Mikrokraadikava annab oskused hinnata hoonete energiatõhusust, analüüsida hoone energiabilanssi ning kasutada energiasimulatsioone energiasäästu lahenduste valimiseks ja väljatöötamiseks. Ootame teadmisi omandama tehnilise tausta ja hoonetega seotud praktilisega kogemusega insenere, kes soovivad tegutseda üha olulisemaks muutuvas hoonete energiatõhususe valdkonnas.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Elukestev õpe inseneerias on loomulik igapäeva osa. Enda arendamiseks ja uute oskuste omandamiseks hüdraulika ja soojusleviprotsesside valdkonnas on võimalik valida hüdrauliliste seadmete ja soojusvahetite mikrokraadikava. Kava läbimisel omandatakse teadmised hüdrauliliste protsesside seaduspärasustest ning pumpade, torustike ja soojusvahetite arvutamise oskused. Omanda mikrokraad ja saa tööturul staariks!

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Eestis ei koolitata puidutöötlemise, mööbli- ja puidust tehasemajade tootmise jaoks piisavalt spetsialiste. Tehnoloogide, konstruktorite ja keskastmejuhtide igapäevatöös on vaja teada valdkonnakeskset terminoloogiat. TTÜ puidutehnoloogia labor on aastakümneid koolitanud puidutehnolooge. Oleme magistriõppekava „Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia“ baasil loodud kursuste õpetamisega valmis panustama täienduskoolitusse koostöös Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Mööblitootjate Liidu ja Eesti Puitmaja Liiduga.

Kindlasti on puittoodete, mööbli- ja puitmajade tootmise valdkonna suurimaks eesmärgiks konkurentsivõime tõstmine ja rohepöörde võtmes ka ringmajanduse põhimõtete rakendamine tootmises. Mikrokraadikava annab võimaluse omandada baasteadmised CAD programmidest, kestlikest tehnoloogiatest ja materjalide ringlusse võtmise põhimõtete rakendamisest mööbli ja puitmajade tootmises. Mikrokraadikava läbimise käigus õpitakse tegema tootepõhist materjali ja tehnoloogiavalikut puidupõhiste materjalide tehnoloogiliste, füüsikalis-mehaaniliste omaduste ja keskkonna mõjude vähendamise põhjal. Omandatakse oskused lihtsamate toodete projekteerimiseks ning toodete tootmiseks sobivate materjalide ja tehnoloogia valikuks.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Sul on juba insenerikutse, kuid oma senise ettevalmistuse raames ei ole õppinud moodulmajade projekteerimist ja ehitamist? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalsete praktikute abiga!

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Taastumatute ressursside varud vähenevad aasta-aastalt ning üha suurem on vajadus materjalide teisese toorme järele. Kuidas luua süsteeme, kus ühe ettevõtte jäägid on teisele ettevõttele väärtuslikuks tootmissisendiks? Sellel mikrokraadikaval õpid tundma materjalide taaskasutuse tehnoloogiaid ja ökodisaini põhialuseid, et aidata läbi oma igapäevase töö kaasa keskkonnasõbralikumale tulevikule! 

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Soovid rakendada oma töös ringmajanduslikku lähenemist ning aidata seeläbi kaasa kliimamuutuse aeglustumisele? Kui jah, siis ootab see mikrokraadikava just Sind! Kaval õppides saad teadmisi ringmajandusest, tööstuslikest ökosüsteemidest ja keskkonnasõbralikest meetmetest, mida toodete või teenuste disainimisel rakendada. Õpid tundma olelusringipõhist lähenemist ning toodete ja teenuste keskkonnakoormuse leidmist.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Sul on juba insenerikutse, kuid oma senise ettevalmistese raames ei ole õppinud palkmajade ehitamist ning renoveerimist? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalidega. Kava läbides saad ka teadmised biokahjustustest, konserveerimisbioloogiast ning Eesti ehituspärandist.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Eesti tööstus liigub automatiseerimise ja digitaliseerimise suunas. Tööstusettevõtted on kas täielikult või osaliselt automatiseeritud ja kasvab nõudlus inimeste järele, kes oskavad süsteeme teenindada, täiustada ja uusi tehnoloogiaid rakendada. Kui oled muutusteks valmis, on see mikrokraadikava sinule!

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Materjalitehnoloogia seisab suurte väljakutsete ees. Valdkonna olulisim eesmärk on liikuda lineaarselt majandusmudelilt ringsele. Järjest olulisemaks on muutunud materjalide kvaliteet, vastupidavus ja valmistamiseks kasutatavate tehnoloogiate säästlikkus.
Mikrokraadikava läbimise käigus õpitakse tundma ringmajanduse põhiprintsiipe läbi erinevate valdkondade, saadakse ülevaade erinevatest materjalidest ja nende jätkusuutlikkuse tootmise printsiipidest ning põhiteadmised keskkonnakaitsetehnoloogiast ja säästvast arengust. 

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Mikrokraadikava eesmärgiks on pakkuda paindlikku STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) erialaspetsialistide ümberõpet - õpetaja lisaeriala omandamise võimalust, võttes arvesse eeldatavat töökohtade kadumist tööstuses ning leevendamaks õpetajate põuda üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes. 
Kava läbimine annab STEM valdkonnaga seotud erialase hariduse ja töökogemusega isikutele esialgsed pedagoogilised pädevused õpetajatöö alustamiseks ning võimaluse taotleda õpetajakutset.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Masinaehituse ja energiatehnoloogia valdkonnas on tehniline joonestamine, jooniste vormistamine ja lugemine ning erialase projekteerimistarkvara oskuslik kasutamine väga aktuaalne. Tänapäeval on oluline hoida aega ja vahendeid kokku - erinevate situatsioonide modelleerimine säästab aega. Modelleerimise ja arvutamisega tarkvaraprogrammis on võimalik läbi proovida erinevaid juhtumeid ning leida optimaalne lahendus, lähtudes konkreetsest ülesandest ettevõttes. 

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Matemaatika on odavamaid meetodeid protsesside analüüsimiseks ja kavandamiseks -  matemaatiline modelleerimine, operatsioonianalüüs jne. Mikrokraadikava koosneb ainetest, mis sisaldavad rakendustes kasutatavat matemaatikat, need on optimeerimismeetodid, arvutusmeetodid ja matemaatika tarkvara. Kõik eelnevad teadmised võetakse kokku matemaatilise modelleerimises, kus rühmatööna tehakse praktilisi ülesandeid, alustades mudelite koostamisest ja lõpetades ülesannete lahendamisega arvuti abil.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Kaasaegne tehnoloogia ja majandus tuginevad paljuski taastumatutele toormetele - ehitusmaterjalid, tööstustoormed, metallid ja energeetika. Kliimaneutraalsuse ning jätkusuutliku arengu huvides tuleb mõista piiratud ressursside rolli ringmajanduses ning erinevate materjalide elutsüklit ja taaskasutamise võimalusi. Täiendades oma teadmisi mineraaltoormete ringmajandusest, aitad kaasa uute ärimudelite tekkele ning ressursside parimale võimalikule väärindamisele.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Miks mõni toit annab rohkem energiat kui teine, mis on toidupüramiid ja kuidas mõjutab toit meie keha? Kuidas eristada toidu ja toitumisega seotud müüte tegelikkusest? Kui sind huvitavad sellised teadmised, siis võiks sulle sobida toidu ja toitumise mikrokraadikava. Kava annab süvendatud teadmised bio- ja toidukeemiast, mikrobioloogiast, toiduhügieenist ja toitumisest.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Üha ulatuslikum informatsiooni hulk kaasajal, tõstatab üha teravamalt küsimuse: mida sellega peale hakata? Üheks võimaluseks on sellele infole läheneda tõenäosusteooria meetoditega. Odavaimaks meetodiks protsesside analüüsimisel ja kavandamisel on matemaatika kasutamine - statistiline modelleerimine, juhuslike protsesside analüüs. Nende lahkamisel tuleb tunda nüüdisaegseid tõenäosusteooria vahendeid.
Mikrokaval õpitakse stohhastiliste mudelite koostamist ning nendega seotud probleemide lahendamist tarkvara R abil. Rakendatakse ka rühmatööd.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Rohepöörde raames on üha tähtsam kestlikkuse tagamine kõigis eluvaldkondades. Toidusüsteemide kestlikumaks muutmine on üks viimaseid ja keerulisemaid väljakutseid, mida rohepöörde raames on lahendama asutud. See pakub ka olulisi võimalusi nii majanduse konkurentsivõime tõstmiseks kui ka tervishoiusüsteemide toime tagamiseks. 
Mikrokraadi raames analüüsitakse toidusüsteemide kestlikkusele väljakutseid ning otsitakse innovaatilisi lahendusi nii sotsiaal- ja majandus- kui loodusteaduste vaates.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Kliendikesksus on võtmesõna iga kaasaegse ettevõtte ja avaliku sektori asutuse strateegias. Praktikas õnnestub kliendikeskne transformatsioon aga vähestel. Teenusedisaini mikrokraad loob silla kliendikesksuse strateegiliste eesmärkide ja praktiliste arendustegevuste vahel. 

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris on meistriklass tänasele või tulevasele juhile, kes tahab teada, kuidas saavutada poliitikaeesmärke. Esmalt tutvutakse avaliku poliitika probleemide olemuse, avaliku sektori globaalsete reformide ja megatrendidega. Õpitakse, mis on koordineerimise baasmehhanismid ja instrumendid, võrgustikupõhine valitsemine ja juhtimine. Omandatakse personalijuhtimise meetodid ja funktsioonid ning analüüsitakse teoreetiliste aluste paikapidavust ja praktikate rakendatavust avalikus sektoris. Praktilistes töödes soositakse õppuri tööalastest vajadustest lähtuvate juhtimisülesannete lahendamist.

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Täiendav info

Kui sind huvitab ühiskondlike probleemide lahendamine või kui sinu töö on poliitika kujundamine või mõjutamine, siis see kava annab oskuse analüüsida ühiskondlikke probleeme ja nende lahendamise teid. Ühtseks tervikuks seotakse teadmised strateegilisest planeerimisest, tulemus- ja finantsjuhtimisest ning poliitikaanalüüsist. Kava lõpetanu oskab suhestada poliitikaeesmärke ja eelarvet, hinnata eesmärkide peegeldumist eelarvetes, analüüsida seoseid või nende puudumist probleemide ja pakutavate või olemasolevate lahenduste vahel. Õpingute käigus soositakse keskendumist konkreetsete töisete väljakutsete lahendamisele. 

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Täiendav info

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Eesti Mereakadeemia mikrokraadid

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Eesti Mereakadeemia mikrokraadid

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Eesti Mereakadeemia mikrokraadid

Startis sügisel, kevadsemestril 2023 vastuvõttu ei toimu.

Eesti Mereakadeemia mikrokraadid