Tallinna Tehnikaülikool

Sisseastujale

Infotehnoloogia teaduskonnas saad tipptasemel hariduse, mida toetab rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevus ning tihe koostöö ettevõtetega. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna kiire areng mõjutab kõiki elualasid. Eesti on üks maailma digituleviku juhtidest ning meie teaduskonnast tuleb kaks kolmest IT-talendist.

Kas teadsid, et igal aastal vajab Eesti 2600 uut info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialisti? Ning prognoosi kohaselt on IT-valdkonnas uue tööjõu vajadus seitsme aasta vaates kokku üle 18 000 inimese? TalTechi IT-teaduskond valmistab ette spetsialiste selles kõige kiiremini arenevas teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, milleks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. 

Lisaks on hea teada, et teaduskonna uurimisrühmad tegelevad rahvusvahelisel kõrgel tasemel näiteks nii riistvara- kui ka küberturvalisuse uuringutega, aitavad kaasa tervisetehnoloogiate arendamisele ning muudavad meie e-riigi elu paremaks kasutades parimaid tehisintellekti- ja andmeteaduslahendusi. Oleme tugevad päriselu probleemide lahendamisel!

Sisseastumine algab 1. märtsil 2024. aastal. Loe altpoolt meie erialade kirjeldusi või tee erialatest, et oma valikutele kinnitust saada.

Miks tulla TalTechi IT-d õppima?

Eesti on Euroopas ja maailmas digilahenduste loomisel ja kasutuselevõtmisel esirinnas. Me ei kujuta oma elu täna ette ilma turvaliste e-riigi, e-tervise või mugavate internetipanga lahendusteta. Selle töö taga on mitmed IT-teaduskonna vilistlased, kelle üle tunneme suurt uhkust,

Aga suudame Eesti IT-edulugu jätkata vaid siis, kui leiame piisavalt andekaid tudengeid, kes soovivad õppida ja areneda ning lahendada päriselu probleeme. Toome sulle 10 põhjust, miks astuda TalTechi IT-teaduskonda või miks võiksid seda vähemalt kaaluda.

Loe lähemalt

Kas oled lõpetanud bakalaureuseõpingud ja mõelnud karjääri edendamise peale või soovid tööellu pööret luua või oma kompetentse arendada IT ja uudsete tehnoloogiate vallas? Mõtlesime sulle 10 ettekäänet või küsimust, miks võiksid need mõtted ellu viia Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna magistriõppes või mikrokraadikavadel.

Kui vastad jaatavalt vähemalt ühele küsimusele või oled nõus mõne väitega, siis meil on sulle 11 magistriõppekava ja erinevad mikrokraadikavad, et saaksid tööelus tipptasemele liikuda.

Loe lähemalt