Tallinna Tehnikaülikool

Digimuutused ettevõttes üheaastane õppekava on kokku pandud spetsiaalselt sulle, kui oled mitte-IT sektori ettevõtte juht või juhtivtöötaja ning vajad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest.

Kas vahel tundub, et tehnoloogilised võimalused kasvavad üle pea ja muutuvad liiga kiiresti, et neil järge pidada? Kas VR, AI, IoT, Big Data või mõni muu digitehnoloogia leiab üha sagedamini ära märkimist sinu ettevõtlusvaldkonna kontekstis? Digitehnoloogiad on raputanud juba mitmeid sektoreid ja ilmuvad välja üha uutes kohtades, kus seni neil rakendust polnud.

Räägime lihtsas keeles tehnoloogiatrendidest ja digitehnoloogiatest ning põimime need juhtimis- ning majandusteemadega. Kõik õppejõud on oma erialade tunnustatud teadlased ja praktikud nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui väljastpoolt.

Eriala sisu

Magistrikava on sündinud Tallinna Tehnikaülikooli IT teaduskonna ja majandusteaduskonna koostöös: ühelt poolt globaalsete IT-trendide, tehnoloogiate ja andmetöötluse ained ning teisalt ärimudelite ja muudatuste ohjamise majandusained, ikka digitehnoloogiate vinklis. Digitaalse kliendisuhte, teenusedisaini ja tootestamise ained annavad võimaluse valida teenuste või tootmise rõhuasetuste vahel, mida magistrant saab meelepärase vabaainega veelgi täiendada. Õppekava laiapõhjalisust aitab tasakaalustada magistrieksami osana arvestatav kogu stuudiumi läbiv kirjalik analüüsitöö, mille käigus magistrant seob iga aine sisu individuaalselt oma ettevõtte või tegevusvaldkonna teemadega.

Kõikidel õppeainetel omandatakse teooria iseseisvalt videoloengute ja muude õppematerjalide põhjal endale sobival ajal, nii et ülikoolis toimuv keskendub ühistele aruteludele, juhtumianalüüsidele, meeskondlikele ja individuaalsetele projektitöödele. Loengud toimuvad igal nädalal või üle nädala neljapäeva-reede pealelõunastel ja õhtustel aegadel ning laupäeva ennelõunastel aegadelLae siit alla ka voldik, kus on kõik olulisem digimuutused ettevõttes magistrikava kohta koos. Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Tutvu digimuutused ettevõttes õppekava täisversiooniga

Kellele? Miks? Kuidas? - vaata programmijuhi põhjalikku ülevaadet õppeprogrammist ja sisseastumistingimustest (salvestatud 2023. a kevadel):

Tulevik

Digitehnoloogiad raputavad kõiki majandus- ja tööstusharusid, kõiki ettevõtteid ning mõjutavad seeläbi ka iga juhti. Digitehnoloogiad suurendavad pretsedenditus ulatuses määramatust ettevõtte tulevikuplaanide tegemisel. Nende tehnoloogiate tundmine pakub märkimisväärseid eeliseid juhile, kes on piisavalt kiire neist võimalustest kinni haarama. Iga muutusega on seotud ka riskid, mille hindamine on juhi ülesanne. Riskide ja kasude paremaks hindamiseks peab esmalt nägema suurt pilti ning mõistma tehnoloogiates võimalusi oma ettevõtte koha parandamiseks igas konkurentsiolukorras.

Digimuutused ettevõttes õppekava läbinuna oled paremini valmis ohjama ja suunama digitehnoloogiatest ajendatud muutuseid oma ettevõttes. Mõistad, millised globaalsed (nii digitaalsed kui muud) trendid mõjutavad sinu ettevõtte majandusharu pikemas perspektiivis ja milliseid otsuseid peab täna nendeks valmis olemiseks tegema. Saad aru peamistest tehnoloogiatest, mis muudavad vanu ärimudeleid ja sünnitavad uusi ning oskad vajadusel oma firma tegevusi selle järgi planeerida.

Vilistlased arvavad

Oli äge jälle ülikoolis õppida. Täiskasvanuna on see hoopis teistsugune kogemus - intellektuaalselt nauditavam, põnevam ja teadlikum.

Olga Sõtnik, Kultuuriministeeriumi nõunik
Digimuutused ettevõttes magistrikava 2022.a lõpetaja

Kompaktne, aga mitmekesine programm avardab tublisti maailmapilti ja paneb järele mõtlema asjade üle, millele igapäevarutiinis tähelepanu ei jagu. Leidsin neid huvitavaid teemasid enda jaoks mõtestades nii äratundmisrõõmu kui ka päris uusi avastusi – see kõik aitab paremini mõista nii mineviku vigu kui tuleviku võimalusi, nii digi- kui analoogmaailmas. Igal juhul väärt tükk harituse pusles.

Märt Mathisen, Harmet OÜ valdkonnajuht
Digimuutused ettevõttes magistrikava 2021.a lõpetaja cum laude

Programm mitte ainult ei anna konkreetseid oskusi, mida rakendada oma töös, vaid paneb vaatama asjadele uudse ja värske pilguga. Osa minevikus tehtut hakkab tunduma ajaraiskamisena, olevik muutub lihtsamaks ning arusaadavamaks, ja tulevik äärmiselt huvitavaks.

Sander Kukk, ettevõtja
Digimuutused ettevõttes magistrikava 2020.a lõpetaja

Õppekavas osalevad oma valdkonna eksperdid - nii tudengid kui õppejõud. Kui panna nad ühte ruumi ja digimuudatuste konteksti, saad tulemuseks inspiratsiooni ja teadmiste platvormi. Hindamatu kogemus!

Margus Õun, Operail innovatsioonijuht
Digimuutused ettevõttes magistrikava 2020.a lõpetaja

Digimuutuse oskusega oled väärt töötaja igale ettevõttele või organisatsioonile. Sa oled uuendusteadlik, oskad ja julged muudatusi välja pakkuda ning ellu viia.
 

Maia Sokk, Eesti Raudtee innovatsioonijuht
Digimuutused ettevõttes magistrikava 2019.a lõpetaja

Mind on see kursus tegelikult tublisti muutnud, rohkem kui ükski teine kool või kursus kunagi varem! Mõtlemis- ja lugemismaterjali jätkub peale kursust veel aastateks.

Hele-Riin Pihel (aka Birk Rohelend), CMSPHD meediaagentuuri spetsialist
Digimuutused ettevõttes magistrikava 2019.a lõpetaja cum laude

Cum laude lõpetajad

 • 2019 - Joosep Kaasik, Mait Kaup, Hele-Riin Pihel
 • 2020 - Gerli Aas, Gerlyn Puhm
 • 2021 - Mirjam Mikkin, Märt Mathisen
 • 2022 - Viido Naruskberg
 • 2023 - Tea Danilov, Tõnis Viiroja
 • 2024 - Kristo Timberg

Miks õppida just TalTechis?

 • Selles õppekavas kasutame ära TalTechi unikaalset positsiooni tehniliste teadmiste sidumisel juhtimisoskustega.
 • Üheaastane magistrikava on Eestis (veel) vähe levinud, ent juhtide muid kohustusi arvestades sobivaim kontsentreerituse poolest. Niisamuti ka tööga sobitatav õppevorm mõnedel õhtustel aegadel nädalas (mitte iga nädal) ja akadeemilise magistritöö asemel magistrieksamiga lõpetamine.

Põnevat lisainfot

 • Kristo Timberg: digitaliseerimine on tulnud, et jääda Loe artiklit
 • Digitehnoloogiad väljaspool IT-maailma Loe artiklit
 • Digimuutused ettevõttes – vältimatu vajadus Loe artiklit
 • Hanno Riismaa: digitaliseerimine ei lahenda probleeme kui seda ei tehta targalt Loe artiklit
 • Sigrid Harjo: digiteerimine pole ettevõttele valik, vaid ainus võimalus Loe artiklit
 • Erkki Laugus: digimaailma mõistmine sama oluline kui keeleoskus Loe artiklit
 • Viljar Ots: poleks ette kujutanud, et lähen 52-aastaselt uuesti ülikooli ja vaimustun sellest Loe artiklit
 • TalTechi veebiarendusi veab Eesti kirjanik ja stsenarist Loe artiklit
 • Raine Pajo: teadlikud otsused digipöörde poolt või vastu Kuula podcasti
 • Mart Jesse: lahe aasta digimuutuste magistriprogrammis Loe artiklit
 • Tea Danilov: digimuutuste juhtimine on nõutud pädevus nii täna kui ka tulevikus Loe artiklit

Laeb infot...