Tallinna Tehnikaülikool

EuroTeQ on kuue tehnikaülikooli vaheline koostöö, mis loob ainukordse võimaluse võtta aineid, samaaegselt Tallinna Tehnikaülikoolis õppides, teistest EuroTeQ partnerülikoolidest:

 • Müncheni Tehnikaülikool – TUM (Saksamaa)

 • Eindhoveni Tehnikaülikool – TU/e (Holland)

 • Taani Tehnikaülikool – DTU (Taani)

 • École Polytechnique – L´X ( Prantsusmaa)

 • Tšehhi Tehnikaülikool – CTU (Tšehhi)

etg staff mob

See kõik on võimalik tänu veebipõhisele kursusekataloogile, kuhu igaks semestriks pakutakse üle 100 kursuse, mis sobivad nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe kavadesse. Valikus on nii erialaseid kui ka vabaaineid.

Kursusekataloogis olevad ained on kas täielikult veebiõppes (online courses), paindõppes (hybrid) või põimõppe (blended) vormis. Virtuaalõpe on võimalus neile, kes soovivad kodust lahkumata saada välisülikoolis õppimise kogemust. Õppimine on paindlik ning pakutavad kursused võimaldavad rikastada enda õppimist kas enda eriala või teiste valdkonna ainetega.

Visioon

Projekti ühiseks visiooniks on koolitada järgmist põlvkonna Euroopa insenere, kes oskavad lahendada interdistsiplinaarseid probleeme; omavad meeskonnatööoskuseid ning suhtlevad erinevate tööstus- ja ühiskonna sidusrühmadega ning seda erinevates kultuurides ja haridustasemetel.

Projekti üks olulisemaid tulemusi on ülikoolidevahelise ülikoolilinnaku loomine, mis tähendab:

 • partnerülikoolide ökosüsteemide ühendamist (uute kaasamisvõimaluste läbi),

 • tehnilise barjääride ületamist ja

 • teaduspõhist lähenemist ühiskondlike muutuste ja vajadustega kohamisel.

etq1

Kuidas EuroTeQ ainetes osaleda?


EuroTeQ ülikoolidesse saab õppima asuda kaks korda aastas – sügissemestril ja kevadsemestril. Ainetesse registreerimine toimub akadeemilisest kalendrist erinevatel aegadel. Sügissemestriks tuleb enda valikud teha vahemikus 24.05-20.06. Info saadetakse üliõpilasele ÕISi teatega ning kogu info on leitav ka TalTechi kodulehelt: https://taltech.ee/euroteq/vahetusopingud

Õppida saab kas ühes või mitmes EuroTeQi ülikoolis ja läbitud aineid arvestatakse õppekava täitmisel. Tudengil on võimalus saada koos TalTechi diplomiga ka kõigi teiste ülikoolide diplomid.


EuroTeQ ainetesse liitumiseks tuleb: 

 1. Vali sobivad õppeained EuroTeQ-i kodulehelt. Üliõpilane saab valida kuni 3 õppeainet, ka erinevatest ülikoolidest.

 2. Täida õppeinfosüsteemis (ÕISis) külalisüliõpilaseks mineku avaldus, lisa sinna õppeained, mida soovid välisülikoolist võtta. Avalduse vahetusprogrammi reale kirjuta EuroTeQ.

 3. Laadi ÕISist alla täidetud avaldus ning edasta see kooskõlastamiseks oma programmijuhile. Kui soovid korraga sooritada mitme erineva välisülikooli õppeaineid, siis tuleb enne programmijuhile esitamist ÕISis täidetud ühe ülikooli avaldus välja printida ja lisada käsitsi juurde teine ülikool ning valitud ained.

 4. Kui programmijuht saadab tagasi digitaalselt allkirjastatud avalduse, edasta see kerli.roosimaa@taltech.ee hiljemalt ülal toodud tähtajaks. Avaldusel esitatud andmeid jagatakse välisülikooliga ning vajadusel võtab välisülikool Sinuga ühendust.

 5. Kui välisülikool on Sinu õppimise soovi kinnitanud, saadetakse Sulle täpsem info, kuidas välisülikooli aineid deklareerida jms.

 6. Kui õppeaine on sooritatud, siis tuleb ÕISis koostada VÕTA taotlus, et saaksid õppeained oma õppetulemustesse üle kanda. Õpitud ainete arvestamine toimub vastavalt TalTechi varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustele ja korrale. Loe lisaks – taltech.ee/vota

Mis on EuroTeQ Collider

EuroTeQ Collideri näol on tegemist probleem- ja projektipõhise õppega, kus õppetöö käigus antakse tudengitele väljakutseid, millele meeskondadena lahendusi leitakse. Keskseks teemaks on olnud hetkel “Leave no Waste Behind”. Collideri nn lõpptoode on disain, kontseptsioon või prototüüp, mis näitab konkreetset lahendust väljakutsele/probleemile.

Juba 10.06-12.06 toimub Prahas selle semestri lõppüritus EuroTeQaThon. Tegemist on kolmepäevase pitchimise ja networking üritusega 18'le valitud meeskonnale kuuest EuroTeQ partnerülikoolist, kus:

 • meeskonnad esitlevad oma projekte spetsiaalselt valitud žüriile

 • kolm parimat meeskonda saavad auhinna ja võimaluse oma projekti edasi arendada

Varem on Eesti seal olnud esindatud väga edukalt ja toonud võidud koju energia kategoorias, kus lahendus kasutab tehisintellekti ventilatsioonisüsteemide tõhusaks juhtimiseks ettevõtetes. Teine kord toodi võit koju linnade kategoorias tiimiga Urban Mobility Hub, võiduidee lahendus seisneb nii lühi- kui ka pikaajaliste kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõtmiseks ja ennustamiseks loodud rakenduses.

Kui sul tekkis huvi ja soovid rohkem teada EuroTeQi kohta, siis loe lähemalt siit: https://taltech.ee/euroteq

Või loe EuroTeQi ülikoole tutvustavaid artikleid:

https://taltech.ee/uudised/kogemuslugu-euroteqi-kursuste-valimisel

https://taltech.ee/uudised/euroteq-partnerulikooli-luhitutvustus-taani-tehnikaulikool-dtu

https://taltech.ee/uudised/euroteq-partnerulikooli-luhitutvustus-eindhoveni-tehnikaulikool-tue

Laeb infot...