Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledž pakub rakenduskõrgharidusõpet keemiatehnoloogia, arukate süsteemide ja rakendusinfotehnoloogia ning masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise alal ning magistriõpet jätkusuutlike keemiatehnoloogiate, äriinfotehnoloogia ja roheliste energiatehnoloogiate alal. Leia nende hulgast just see, mis sinu südame kiiremini põksuma paneb. 

Miks valida TalTech Virumaa kolledž?

Miks valida õppimiseks TalTech Virumaa kolledž?


8 põhjust, miks tulla õppima Virumaa kolledžisse 

  1. Innovatiivsed ja trendikad õppemeetodid - õpe online-klassis!
  2. Üliõpilaskeskne lähenemine - meil on sinu jaoks aega!
  3. Lõputunnistus juunis, kolledžisse kandideerimine märtsis - oluline on teha esimene samm!
  4. Palju praktikat, õppekäike, laboritöid - praktilised oskused loovad sisulise väärtuse!
  5. Stipendium kuni 2500 € aastas - toetame ja tunnustame parimaid!
  6. Põnev tudengielu ja aktiivne üliõpilasnõukogu - meie juures saad särada!
  7. Virumaa kolledži vilistlaste teadmisi ja oskusi hinnatakse kõrgelt - tööandjad ootavad sind!
  8. Mõnus ja äge ühiselamu, hipster-tudengiklubi - kolledži kõrval!

Rakenduskõrgharidusõpe

KEEMIATEHNOLOOGIA*

Laiapõhjaline keemiaalane baasharidus koos praktilise erialase ettevalmistusega võimaldab õppekava läbinutel edukalt töötada nii keemiaettevõtetes kui ka uurimislaborites, samuti keemiatooteid arendavates firmades. 

Keemiaspetsialisti töö kuulub maailma kõrgeimalt tasustatud valdkondade hulka. Heade erialaoskustega spetsialistina leiad tööd nii Eestis kui mujal. Seetõttu soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, sest see tagab sulle kõrgema tööalase kvalifikatsiooni ning laiemad ja huvitavamad töövõimalused. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

ARUKAD SÜSTEEMID JA RAKENDUSINFOTEHNOLOOGIA*

Peaeriala: tarkvara arendus ja digilahendused

Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia õppekava lõpetajana on sul teadmised mitmest valdkonnast. Seetõttu võib sinu töökoht olla tehnikavaldkonnas, info- ja sidevaldkonnas, inseneribüroodes, tööstuses, riigikaitses või arvutifirmades ja IT-firmades. Valik on väga lai ja mitmekülgne. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

MASINAEHITUS- JA ENERGIATEHNOLOOGIA PROTSESSIDE JUHTIMINE*

Peaerialad: energiatehnika ja masinaehitustehnoloogia

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekava on loodud silams pidades tööstuse tänaseid ja homseid vajadusi, ka taastuvenergiaallikaid. Mõlemad peaerialad on tööturul nõutud ja tulevikuvõimalustega valdkonnad, kus palk ületab tunduvalt Eesti keskmist. Õppekava lõpetades leiad tööd keskastme juhi või spetsialistina masinaehitus-, energeetika- või mäendusettevõtetes. Samuti on sul piisavalt teadmisi oma ettevõtte loomiseks.

Tutvu õppekavaga lähemalt

Magistriõpe

JÄTKUSUUTLIKUD KEEMIATEHNOLOOGIAD

Jätkusuutlike keemiatehnoloogiate magistriõppekava lõpetanuna on sul võimalus leida tööd biomassi, mineraalseid materjale, kemikaale ning kütuseid käitlevate ja töötlevate ettevõtete tehnoloogiate arendusosakondades, keemia ja kütuste katse- ja analüüsilaboratooriumides ning teadusliku uurimise keskustes, ettevõtete, teadusasutuste ja teiste organisatsioonide ning asutuste spetsialistina keemiatööstuse ja jätkusuutlike tehnoloogiate valdkonnas. Sa aitad kaasa süsteemsetele muutustele valdkondades, mis on enim seotud süsinikujalajälje ja keskkonnamõjude vähendamise, ressursitõhususe ja ökosüsteemide säilitamisega.

Tutvu õppekavaga lähemalt

ÄRIINFOTEHNOLOOGIA

Peaeriala: andmeanalüüs ja arukad süsteemid

Äriinfotehnoloogia magistriõppekava valmistab ette IT-vanemspetsialiste, kes suudavad innovaatilisi infotehnoloogilisi lahendusi rakendades kaasajastada ettevõtte äriprotsesse ning seeläbi aidata saavutada ettevõtte ärilisi eesmärke. Lisaks on lõpetajatel potsentsiaali areneda ettevõtte IT tippjuhiks. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

ROHELISED ENERGIATEHNOLOOGIAD

Peaeriala: rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud

Roheliste energiatehnoloogiate magistriõppeprogrammi lõpetanuna oled sa oodatud arendusspetsialist igas antud valdkonnaga tegelevas tööstusettevõttes ja ka avalikus sektoris. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

* Tärniga tähistatud õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

TalTech Virumaa annab tulevikuoskused!

#TalTechVirumaa #virumaakolledž #õpikohtlajärvel #muudamemaailma

Lisainfo