Tallinna Tehnikaülikool

Bakalaureuseõpe

Elektroenergeetika ja mehhatroonika /EAAB

Õppekava

Elektroenergeetika ja mehhatroonika on tehnikavaldkonna õppekava, mille eesmärgiks on anda süsteemne ülevaade loodus-, täppis-, sotsiaal- ja majandusteaduste alustest sisus ja mahus, mis on vajalikud erialaste teadmiste omandamiseks ja õpingute jätkamiseks magistriõppes ja/või töötamiseks elektroenergeetika ja mehhatroonika valdkonna töötlevates ettevõtetes.

TUTVU PROGRAMMIGA

Mida elektroenergeetika ja mehhatroonika tudengid arvavad oma erialast?

Elektroenergeetika ja mehhatroonika õppekava EAAB16/22 on leitav siit (ÕIS).
Programmijuht doktorant-nooremteadur  MAREK TULL

KARJÄÄRIVÕIMALUSED

Reeli Kuhi-Thalfeldt: Mis sina arvad, kas elektri
tarbimist saaks katta vaid päikese- ja tuuleenergiaga?

Paul Taklaja: Mis sina arvad, kas vanade koduseadmete
vahetamine uute vastu tasub end ikka ära?

Karl Kull: Mis sina arvad, kas on vahet, millal elektrit
tarbida?…

Tarmo Korõtko: Mis sina arvad, kas kõige mõistlikum viis
valgustuse arvelt säästmiseks on pimedas olla?

Magistriõpe

Elektroenergeetika /AAVM

Õppekava

Elektroenergeetika käsitleb elektrienergia tootmist, ülekandmist, jaotamist, müümist ja kasutamist. Uuritakse ja lahendatakse elektrijaamade, -võrkude ja energiasüsteemide tehnilisi, majanduslikke ning nende optimaalse juhtimise probleeme. Uued suunad on elektrienergia hajatootmine ja uute energiaallikate (tuul ja päike) kasutamine ning ühendamine elektrivõrguga.

TUTVU PROGRAMMIGA

Elektroenergeetika õppekava AAVM02/22 on leitav siit (ÕIS).
Programmijuht doktorant-nooremteadur  MAREK TULL

KARJÄÄRIVÕIMALUSED

Elektrotehnika ja mehhatroonika /EAMM

Õppekaval omandatakse teadmisi ja saadakse oskusi, mis on vajalikud elektri- ja mehhatroonikainseneridel töötamiseks elektriliste ja mehhatrooniliste süsteemide, komponentide ja seadmetega.

Samuti nende ehitamise ja nendega töötamise kavandamiseks ja juhtimiseks ning nende talitluse, hoolduse ja remondi juhtimiseks majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aktsepteeritaval moel. Omandatakse valmisolek töötada interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride ja teiste spetsialistidega ning asuda tööle elektri- või mehhatroonikainsenerina tehnoloogia käigus hoidmise ja arendamise alal.

TUTVU PROGRAMMIGA

Programmi flaier
Mehhatroonika õppekava MAHM02/22 on leitav siit (ÕIS).  
Programmijuht kaasprofessor tenuuris ANTON RASSÕLKIN

KARJÄÄRIVÕIMALUSED

Doktoriõpe