Tallinna Tehnikaülikool

Kuressaare kolledž on Tallinna Tehnikaülikooli regionaalne kolledž Saaremaal. Kuressaare kolledži koosseisu kuulub Läänemere Sinimajanduse Arendus- ja kompetentsikeskus, mille üheks osaks on Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC).

Kuressaare kolledžis on 2 teadusarendus- ja õppesuunda.

Sinimajandus

  • Kuressaare kolledž pakub rakenduskõrgharidusõpet ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekaval.
  • Alustamas on meretoorme väärindamise tootearenduslabor.

Meretehnika ja laevaehitus

  • Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadusuuringuid veab professor Mihkel Kõrgesaare uurimisrühm.
  • Meretööstuse tootearendusprojektide ja ettevõtluskoostöö keskmes on Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC). Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, SCC on regionaalne nutika spetsialiseerumise kompetentsikeskus.
  • Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu on Vabariigi Valitsuse otsusel riiklikult oluline teadustaristu objekt.
  • Kuressaare kolledž pakub meretehnika ja laevaehituse õpet kõigil kõrghariduse tasemetel rakenduskõrgharidusõppest doktorantuurini, samuti täienduskoolitusi.

Kuressaare kolledži tegevust toetab Saaremaa vald.