Tallinna Tehnikaülikool

Juhtkond

  • Dekaan professor Fjodor Sergejev
  • Õppeprodekaan  professor Ivar Annus
  • Teadusprodekaan professor Argo Rosin
  • Arendusjuht professor Tauno Otto
  • Dekanaadi juhataja Aime Piht

Ehituse ja arhitektuuri instituut professor Jarek Kurnitski
Energiatehnoloogia instituut professor Alar Konist
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut professor  Ivo Palu
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut professor  Maarja Grossberg-Kuusk
Mehaanika ja tööstustehnika instituut professor  Kristo Karjust
Kuressaare kolledž Merit Kindsigo
Tartu kolledž professor Aime Ruus
Virumaa kolledž Mare Roosileht

Programmijuht juhib õppekava arendustegevust ning vastutab koostöös teaduskonnaga õppekava ja õpetamise kvaliteedi ning üliõpilaste edasijõudmiseks  sobivate tingimuste loomise eest, samuti analüüsib regulaarselt kõigi huvigruppide tagasisidet. 

Programmijuht koordineerib õppetegevusi, tagab õppetöös kasutatava õpetamismetoodika kaasaegsuse ja efektiivsuse, aitab kaasa tõhusale VÕTA rakendamisele, praktika ning lõputööde/lõpueksamite korraldamisele ning nõustab üliõpilasi õppekavaga seotud küsimustes. 

Samuti osaleb üliõpilaste vastuvõtuprotsessis, aitab kaasa õppekavaga seotud turundus- ja kommunikatsioonitegevustele ning koordineerib programminõukoja tööd ning osaleb programminõukoja koosseisu kujundamisel.

Inseneriteaduskonna programmijuhid