Tallinna Tehnikaülikool

Juhtkond

  • Dekaan professor Fjodor Sergejev
  • Õppeprodekaan  professor Ivar Annus
  • Teadusprodekaan professor Argo Rosin
  • Arendusjuht professor Tauno Otto
  • Dekanaadi juhataja Aime Piht

Ehituse ja arhitektuuri instituut professor Jarek Kurnitski
Energiatehnoloogia instituut professor Alar Konist
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut professor  Ivo Palu
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut professor  Maarja Grossberg-Kuusk
Mehaanika ja tööstustehnika instituut professor  Kristo Karjust
Kuressaare kolledž Merit Kindsigo
Tartu kolledž professor Aime Ruus
Virumaa kolledž Mare Roosileht

Programmijuht juhib õppekava arendustegevust ning vastutab koostöös teaduskonnaga õppekava ja õpetamise kvaliteedi ning üliõpilaste edasijõudmiseks  sobivate tingimuste loomise eest, samuti analüüsib regulaarselt kõigi huvigruppide tagasisidet. 

Programmijuht koordineerib õppetegevusi, tagab õppetöös kasutatava õpetamismetoodika kaasaegsuse ja efektiivsuse, aitab kaasa tõhusale VÕTA rakendamisele, praktika ning lõputööde/lõpueksamite korraldamisele ning nõustab üliõpilasi õppekavaga seotud küsimustes. 

Samuti osaleb üliõpilaste vastuvõtuprotsessis, aitab kaasa õppekavaga seotud turundus- ja kommunikatsioonitegevustele ning koordineerib programminõukoja tööd ning osaleb programminõukoja koosseisu kujundamisel.

Inseneriteaduskonna programmijuhid

Fjodor Sergejev, inseneriteaduskonna dekaan, nõukogu esimees
Jarek Kurnitski, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, professor
Ivo Palu, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor, professor
Andres Siirde, energiatehnoloogia instituudi direktor, professor
Maarja Grossberg, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktori kohusetäitja, professor
Kristo Karjust, mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor, professor
Aime Ruus, Tartu kolledži direktor, dotsent
Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor
Merit Kindsigo, Kuressaare kolledži direktor
Irene Lill, ehituse ja arhitektuuri instituudi akadeemilise personali esindaja, professor
Argo Rosin, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi akadeemilise personali esindaja, professor
Alar Konist, energiatehnoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja, professor
Andres Trikkel, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja, professor
Martin Eerme, mehaanika ja tööstustehnika instituudi akadeemilise personali esindaja, professor
Lembit Nei, professor, Tartu kolledž, akadeemilise personali esindaja
Žanna Gratšjova, Virumaa kolledži akadeemilise personali esindaja, lektor
Mihkel Kõrgesaar, professor, Kuressaare kolledž, akadeemilise personali esindaja
Helena Kuivjõgi, üliõpilaste esindaja
Katriin Vinogradov, üliõpilaste esindaja
Rauno Kiviberg, üliõpilaste esindaja 
Heiki Meos, EstKonsult OÜ ekspert, Eesti Ehitusinseneride Liidu liige, dekaani nimetatud liige
Siim Umbleja, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu tegevjuht, dekaani nimetatud liige
Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht, dekaani nimetatud liige

Inseneriteaduskonna nõukogu koosseis 01.09.2019 kuni 31.08.2022
(kinnitatud rektori 28.08.2019 käskkirjaga nr 32; muudetud rektori 04.02.2020 käskkirjaga nr 6; 24.03.2020 käskkirjaga nr 13; 22.09.2021 käskkirjaga nr 42; 10.11.2021 käskkirjaga nr 50 ja 18.02.2022 käskkirjaga 16).