Tallinna Tehnikaülikool

KOLLEDŽIST

TalTech Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel saab õppida kolmel rakenduskõrgharidusõppe ja kahel magistriõppe erialal päeva- ja sessioonõppe vormis. Kolledž pakub täienduskoolitusi ning aitab teadust populariseerida teadus- ja tehnikakooli kaudu.

VASTUVÕTT 2022/23

Vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikoolis 2022/23 õppeaastaks on avatud 1. jaanuarist 6. juulini 2022. Tutvu Virumaa kolledži vastuvõtutingimustega.

VK_Aktus_200220_yliopilasnoukoguMore

ERIALAD

Tutvu kolme rakenduskõrgharidusõppe õppekavadega.

VK_ITakadeemiaMore

MAGISTRIÕPE

Tutvu kahe magistriõppe õppekavadega.

VK_telemaatikaMore

MIKROKRAADID

Alates 2021. aasta sügisest pakub Tallinna Tehnikaülikool avatud õppes võimalust läbida väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade. Virumaa kolledži 9-le mikrokraadikavale on sügissemestriks vastuvõtt avatud alates 1. juunist 2022, täiendav vastuvõtt toimub 1.-22. augustil 2022.

kataloogMore

KOOLITUSED

Virumaa kolledž pakub täienduskoolitust nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

VK_praktikaMore

TEADUS- JA TEHNIKAKOOL

Virumaa kolledži teadus- ja tehnikakool pakub kõikidele kooliõpilastele 1.-12. klassini võimalusi osaleda teadusklubides, -laagrites, -kursustel jm tehnika valdkonda populariseerivates tegevustes.

VK_kolledzMore
Teadlaste ÖÖ

Teadlaste Öö festival

TalTech Virumaa kolledž koostöös Kohtla-Järve Gümnaasiumiga korraldab sel aastal Teadlaste Öö festivali
30.septembril kell 18.00-21.00!

Registreerimine on avatud

Anto Raukase stipendium

Anto Raukase stipendium toetab Eesti energeetikatudengeid

Stipendium on suunatud energeetika või füüsika eriala bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. 1600-eurone stipendium antakse välja kuni kuuele tudengile. Kandideerimise tähtaeg on 30. september.

Laeb infot...

TEADUS & ARENDUS

Teadus- ja arendustegevust viivad Virumaa kolledžis läbi kaks uurimisrühma, Põlevkivi Kompetentsikeskus teaduslaboriga ning Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskus ViDRIK.

UURIMISRÜHMAD

Tutvu rakendusliku keemia uurimisrühma ning kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori teadustööga.

PKK_stendikatsed More

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS

Põlevkivi kompetentsikeskus on Kohtla-Järvel asuv teadus- ja arenduskeskus peamiselt põlevkivi ning keemiavaldkonnas, aga ka teistes tehnika ja tehnoloogia valdkondades. Keskus pakub arendus- ja laboriteenuseid, intellektuaalomandi teenuseid ja üürilaboreid ning teostab valdkondlikku standardimist.

PKK majaMore

VIDRIK

Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskus ViDRIK aitab luua koostöös ettevõtetega vajalikke tänapäevaseid efektiivseid ja säästlikke lahendusi tehnika- ja IT-valdkonnas.

VK_masinaehitusMore

Laborid ja teenused

Tutvu kolledži laboritega ning ruumide rentimise võimalusega.

VK_telemaatikaMore

KOLLEDŽIST

Kolledži struktuurist, visioonist, missioonist, arengukavast ja ajaloost.

VK_ majaMore