Tallinna Tehnikaülikool

Vii ennast kurssi, kuidas toimub vastuvõtt Virumaa kolledži bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppesse. Siin saad vastused küsimustele, millal on õige aeg esitada sisseastumisavaldus, millised sisseastumiskatsed on vaja teha, millised dokumendid on vaja esitada ja kuidas õppetööle registreeruda. 

Õppimine Virumaa Taltechis on FUN! Omandad teadmised läbi praktilise kogemuse.

Vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks

 • Avaldus tuleb esitada sisseastujate infosüsteemis SAIS www.sais.ee
 • Sisseastumisel saab esitada kaks avaldust.
 • Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimine käib keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni alusel. Kui avaldust esitades riiklikest registritest vastava haridusastme kohta infot ei ole (näiteks kool lõpetatud enne 2004. a), tuleb originaaldokument toimetada ülikooli kohapeale vastuvõtuperioodi jooksul.
 • Avaldust esitades pead kohe valima ka õppekoormuse.
 • Päeva- ja sessioonõppesse kandideerimine toimub samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite õpinguid alustada.
 • Vastuvõtt toimub vastavalt konkursi tingimustele õppekavati moodustatud paremusjärjestuse alusel.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine. See tähendab seda, et lävendi ületanud kandidaat on täitnud õppekoha saamiseks nõutava tulemuse ja võetakse vastu.
 • Õppekoha pakkumine ja õppima tuleku kinnitamine toimub jooksvalt, kui avaldus on korras ja katsed positiivsele tulemusele sooritatud. Õppima tuleku kinnitamine lõppeb 14. juulil.

OLULISED VASTUVÕTU KUUPÄEVAD

1. märts-3. juuli 2024 kell 12 Avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS kõikidele õppekavadele
1.-7. aprill 2024 Vastuvõtukatsete 1. periood, registreerimine SAIS-is
13.-19. mai 2024 Vastuvõtukatsete 2. periood, registreerimine SAIS-is
25. juuni 2024 Matemaatika konsultatsioon sisseastumiskatsete tähtajaks registreerunud kandidaatidele (toimub Tallinnas)
26. juuni 2024 Matemaatika sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele (toimub Tallinnas)
28. juuni-3. juuli 2024 kell 12

Avalduste ja dokumentide esitamine kohapeal

Järveküla tee 75, Kohtla-Järve, tööpäevadel kell 10-15, 3. juulil kell 10-12

5.-9. juuli 2024 Vastuvõtukatsete 3. periood, registreerimine SAIS-is
14. juuli 2024 kell 23.59 Õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg
14.-23. august 2024 Vastuvõetud üliõpilaste immatrikuleerimine
26. august 2024 Eelnädala algus 2024/2025. õppeaastal vastu võetud üliõpilastele

Õppetööle registreerumine

Kandidaatidele, kes on vastavalt vastuvõtukomisjoni otsusele vastu võetud õppima tasuta õppesse, edastatakse SAIS-i kaudu teatised, milles märgitakse õppetööle registreerumise tähtaeg ning nimekirjad avaldatakse SAIS-is. Immatrikuleeritakse kandidaadid, kes registreeruvad teatises märgitud tähtajaks õppetööle.

Kohapeale tulles on vaja esitada järgnevad dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart või elamisloakaart)
 • haridust tõendava dokumendi originaal ja koopia
 • välismaal Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud sisseastujal Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus

NB! Isikud, kelle keskhariduse jt andmeid ei ole riiklikus haridusregistris, peavad isiklikult tooma originaaldokumendid vastuvõtukomisjoni. Avaldus tuleb ka sel juhul sisestada SAIS-i kaudu kas eelnevalt kodus või kohapeal vastuvõtukomisjonis. Selleks kindlasti tuleb võta kaasa ID-kaart ja paroolid, et saaks kohapeal SAIS-i sisse logida. Vastuvõtutöötaja täiendab esitatud dokumentide põhjal eeltäidetud avaldust. Nimetatud dokumente ei lisata kui avaldus kandideerimiseks on esitatud SAIS-i kaudu ning kandideerimiseks vajalikud tingimused on täidetud ja andmed vastavatest registritest kättesaadavad.

TASEMEÕPPES OSALEMISE TOETUS

Eesti Töötukassa toetab tööealiste töötavate ja töötuna registreeritute inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses. Uuri: tasemeõppes osalemise toetus

VK_tootajaopi

Bakalaureuseõpe

Õppeaeg: 3 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15.

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid: 

 1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse
 2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus

Matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning eesti keele eksami tulemus vähemalt 50 / eesti keel teise keelena 60 punkti. Kui õppima tuleku kinnitab vähem kui 30 sisseastujat, pakutakse madalamate riigieksami punktidega kandidaatidele õppekohti kuni piirarvu täitumiseni, pingerea alusel, aga mitte rohkem kui kuni 50%-le lävendi ületajate arvust.

Lisainfo

Rakenduskõrgharidusõpe

Õppeaeg: 4 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15 ) ja sessioonõpe (õppetöö toimub reeglina kaks korda kuus nädalavahetustel 9.00-16.30/18.00).

Vastuvõtutingimused:

 • Keskhariduse lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami (lai matemaatika / enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse) tulemus vähemalt 50 punkti
 • Vestluse tulemus vähemalt 5 punkti

Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8 või matemaatika tulemus on alla 50 punkti, on kandidaadil võimalus sooritada TalTech matemaatika sisseastumiskatse. Kui TalTech matemaatika sisseastumiskatse tulemus on vähemalt 50 punkti, siis kandidaadil on õigus kandideerida.

Sisseastumiskatsete korralduslik info

 • Sisseastumiskatseid saab 2024. aastal kandideerides teha kolmel eri perioodil.
 • Sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 5.-9. juulil 2024.
 • 2024. aastal kandideerides saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.
 • Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades. Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
 • Seega kui katse on sooritatud ning teised vastuvõtutingimused täidetud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2024 õppima asuda.
 • Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 14. juulil 2024.

Vestlused toimuvad järgmistel aegadel:

Katse Lävend Kuupäev
1. periood 5 4. aprill 2024
2. periood 5 16. mai 2024
3. periood 5 5. ja 8-9. juuli 2024

Registreerimine vestlusele toimub sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee), kus kandidaat saab endale personaalse aja.

LISAINFO

Peaeriala:

 • Tarkvara arendus ja digilahendused

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15 ) ja sessioonõpe (õppetöö toimub reeglina kaks korda kuus nädalavahetustel 9.00-16.30/18.00).

Vastuvõtutingimused:

 • Keskhariduse lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami (lai matemaatika / enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse) tulemus vähemalt 50 punkti
 • Vestluse tulemus vähemalt 5 punkti

Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8 või matemaatika tulemus on alla 50 punkti, on kandidaadil võimalus sooritada TalTech matemaatika sisseastumiskatse. Kui TalTech matemaatika sisseastumiskatse tulemus on vähemalt 50 punkti, siis kandidaadil on õigus kandideerida.

Sisseastumiskatsete korralduslik info

 • Sisseastumiskatseid saab 2024. aastal kandideerides teha kolmel eri perioodil.
 • Sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 5.-9. juulil 2024.
 • 2024. aastal kandideerides saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.
 • Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades. Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
 • Seega kui katse on sooritatud ning teised vastuvõtutingimused täidetud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2024 õppima asuda.
 • Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 14. juulil 2024.

Vestlused toimuvad järgmistel aegadel:

Katse Lävend Kuupäev
1. periood 5 4. aprill 2024
2. periood 5 16. mai 2024
3. periood 5 5.-6. ja 8.-9. juuli 2024

Registreerimine vestlusele toimub sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee), kus kandidaat saab endale personaalse aja.

LISAINFO

Peaerialad:

 • Energiatehnika
 • Masinaehitustehnoloogia

Õppeaeg: 4 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15 ) ja sessioonõpe (õppetöö toimub reeglina kaks korda kuus nädalavahetustel 9.00-16.30/18.00).

Vastuvõtutingimused:

 • Keskhariduse lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami (lai matemaatika / enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse) tulemus vähemalt 50 punkti
 • Vestluse tulemus vähemalt 5 punkti

Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8 või matemaatika tulemus on alla 50 punkti, on kandidaadil võimalus sooritada TalTech matemaatika sisseastumiskatse. Kui TalTech matemaatika sisseastumiskatse tulemus on vähemalt 50 punkti, siis kandidaadil on õigus kandideerida.

Sisseastumiskatsete korralduslik info

 • Sisseastumiskatseid saab 2024. aastal kandideerides teha kolmel eri perioodil.
 • Sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 5.-9. juulil 2024.
 • 2024. aastal kandideerides saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.
 • Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades. Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
 • Seega kui katse on sooritatud ning teised vastuvõtutingimused täidetud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2024 õppima asuda.
 • Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 14. juulil 2024.

Vestlused toimuvad järgmistel aegadel:

Katse Lävend Kuupäev
1. periood 5 4. aprill 2024
2. periood 5 16. mai 2024
3. periood 5 5.-6. ja 8.-9. juuli 2024

Registreerimine vestlusele toimub sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee), kus kandidaat saab endale personaalse aja.

LISAINFO

Magistriõpe

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: reedest (alates kell 15) pühapäevani (üle nädala)

Õppekeel: eesti keel

Vastuvõtutingimused

Kandideerida võivad isikud, kellele on antud akrediteeritud õppekava lõpetamisel bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe akrediteeritud õppekava alusel omandatud kõrgharidus või vastav kvalifikatsioon.

Vestluste toimumise ajad: 5.-6.07.2024

Konkursi tingimus: kõrgharidus lähedasel erialal, vestlus ja CV

Sisseastumiskatse hindamiskriteeriumid

Vestluse sisu:

 1. Miks sisseastuja otsustas valida just selle eriala?
 2. Millised on eelteadmised erialast ja teadlikkus õppekavaga seonduvatest päevakajalistest teemadest? Vestlusteemade nimekiri
 3. Milline on arusaam omandatavatest teadmistest ja oskustest, mida kütuste keemia ja tehnoloogia õppekava pakub?
 4. Kui palju aega ja energiat on plaanis õppetööle pühendada? Kas töötatakse samal ajal?
 5. Kas on olemas tulevikuplaanid seoses magistritöö teemaga? Kui on, siis millised?
 6. Vestluse käigus testitakse eesti ja inglise keele oskust.

CV koostatakse vabas vormis ning peab sisaldama järgmist teavet:

 • üliõpilaskandidaadi isiku- ja kontaktandmed;
 • ülevaade haridusteest, eraldi välja tuua kõrghariduse kraadi andnud õppeasutus, eriala, kraadi nimi ja lõputöö teema;
 • töökogemus, sh tööandja nimi ja amet; vajadusel lisada töökohustused;
 • keelteoskus;
 • arvuti programmide kasutamise oskus;
 • muu organisatoorne ja ühiskondlik tegevus.

CV-d hinnatakse vestluse osana.

Vestluse hindamiskriteeriumide skaala:

Nr Hindamiskriteeriumid
1 Motivatsioon õppida antud erialal
2 Erialane töö või praktika kütuste valdkonnas
3 Üldteadmised kütuste valdkonna olukorrast ja arengusuundadest
4 Võõrkeele valdamise tase, suutlikkus lugeda õpingute raames võõrkeelseid tekste
5 Magistritöö teema kättesaadavus, mis on seotud valdkonnaga

Vestluse tulemust hinnatakse skaalal 0 - 10 punkti:

 •     Positiivseks tulemuseks loetakse koondtulemust 5 kuni 10 punkti.
 •     Negatiivseks tulemuseks loetakse koondtulemust 0 kuni 4,9 punkti.
 •     0 punkti saab kandidaat, kes ei ilmu vestlusele.

NB!

Kui eelnev haridus ei ole täpselt selline, nagu on kandideerimise tingimustes nõutud, peab kandidaat enne vastuvõtuperioodi algust esitama vastuvõtukomisjonile vormikohase taotluse varasemate õpingute sobivuse hindamiseks või sooritamist vajavate õppeainete määramiseks.

Vastuvõtukomisjon otsustab isiku vastuvõtu kandideerijate sisseastumistulemuste paremusjärjestuse ja lävendi alusel.

LISAINFO

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: reedest (alates kell 15) pühapäevani (üle nädala)

Õppekeel: eesti keel

Peaeriala: Rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud

Vastuvõtutingimused

Kõrgharidus loodus- või tehnikateadustes; CV ja vestlus

Rohelised energiatehnoloogiad eriala sisseastumiskatseks on vestlus.

Vestluste toimumise ajad: 3.04, 5.04, 15.05, 17.05 ning 5.-6.07.2024

Õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti.

Vestluse sisu:

 • Millised on antud eriala valimise põhjused? Kas on ka alternatiivne valik?
 • Kas on varasem kokkupuude roheliste energiatehnoloogiate temaatikaga?
 • Milline on olnud varasem haridustee ja õpitulemused?
 • Milline on arusaam magistriõpingute käigus omandatavatest teadmistest ja oskustest?
 • Millised on ootused õppeprogrammi osas?
 • Kas ja millisena kujutatakse ette oma tulevikku antud erialal?

Hindamiskriteeriumid:

Positiivseks loetakse koondtulemust 5–10 punkti. Kandidaadil on põhjendatud huvi ja motivatsioon õppekaval õppimise vastu ning selge arusaam ja ootused õppeprogrammi sisu osas. Oskab näha tuleviku võimalusi tööturul ja/või õpingute jätkamiseks. Kandidaadil on piisavad algteadmised õpingute alustamiseks roheliste tehnoloogiate erialal või valmisolek enesetäienduseks, et magistriõppeprogrammi edukalt läbida.

Negatiivseks loetakse koontulemust 0–4,99 punkti. Kandidaadil on küll huvi õppekaval õppimise vastu, kuid puudub selge arusaam õppekava sisust ja väljundist. Puuduvad vajalikud algteadmised ja valmisolek enesetäienduseks.

Vestlusele mitteilmumise korral on koondtulemuseks 0 punkti.

LISAINFO

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: reedest (alates kell 15) pühapäevani (üle nädala)

Õppekeel: eesti keel

Vastuvõtutingimused

Kandideerida võivad isikud, kellele on antud akrediteeritud õppekava lõpetamisel bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe akrediteeritud õppekava alusel omandatud kõrgharidus või vastav kvalifikatsioon.

Vestluste toimumise ajad: 5.04, 17.05 ja 6.07.2024

Konkursi tingimus: kõrgharidus tehnika või IT valdkonnas, vestlus ja CV

Jätkusuutliku tööstuse erialale kandideerimisel tuleb esitada CV ja läbida vestlus.

Sisseastumiskatset hinnatakse skaalal 0-10. Õppekoht on tagatud, kui katse koondtulemus on vähemalt 5 punkti.

Vestluse sisu:

 • Millised on antud eriala valimise põhjused? Kas on ka alternatiivne valik?
 • Milline on olnud varasem haridustee ja õpitulemused?
 • Kuidas seondub see eriala kandidaadi varasemate õpingute ja töökogemusega?
 • Milline on motivatsioon valitud erialal õppida ja õppekava lõpetada?
 • Millised on kandidaadi õppekavaga seotud eelteadmised ja oskused?
 • Kas on olemas tulevikuplaanid seoses magistritöö teemaga?
 • Milline on arusaam magistriõpingute käigus omandatavatest teadmistest ja oskustest?
 • Millised on ootused õppeprogrammi osas?
 • Kas ja millisena kujutatakse ette oma tulevikku antud erialal?

Hindamiskriteeriumid:

Positiivseks loetakse koondtulemust 5–10 punkti. Kandidaadil on põhjendatud huvi ja motivatsioon õppekaval õppimise vastu ning selge arusaam ja ootused õppeprogrammi sisu osas. Oskab näha tuleviku võimalusi tööturul ja/või õpingute jätkamiseks, arutleb võimalike uurimisteemade üle tulevase magistritöö kontekstis. Kandidaadil on piisavad algteadmised õpingute alustamiseks jätkusuutliku tööstuse erialal või valmisolek enesetäienduseks, et magistriõppeprogrammi edukalt läbida.

Negatiivseks loetakse koondtulemust 0–4,99 punkti. Kandidaadil on küll huvi õppekaval õppimise vastu, kuid puudub selge arusaam õppekava sisust ja väljundist. Puuduvad vajalikud algteadmised ja valmisolek enesetäienduseks.

Vestlusele mitteilmumise korral on koondtulemuseks 0 punkti.

LISAINFO

Virumaa Kolledžis (Kohtla-Järvel) saab õppida peaerialal andmeanalüüs ja arukad süsteemid, õpe toimub sessioonõppes, vastuvõtt toimub üle aasta ning järgmine vastuvõtt on plaanis 2025.

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm:  reedest pühapäevani (üle nädala)

Õppekeel: eesti keel

Peaeriala: Andmeanalüüs ja arukad süsteemid

Vastuvõtutingimused

Konkursi tingimused: kõrgharidus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või sellele lähedasel erialal

Kandideerimise nõuded:

 • kaalutud keskhinne vähemalt 3
 • lõputöö hinne vähemalt 3

Kui keskhinne või lõputöö hinne ei ole vähemalt 3, siis on võimalik taotleda vastuvõttu vähemalt 3-aastasest erialasest töökogemusest õpitu abil, motivatsioonikirja ja CV alusel.

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 6 punkti

NB!  Õppetöö asukoha ja Virumaa kolledžis õpetatava peaeriala valiku saab teha SAISis avaldust täites.

LISAINFO

Moodle kursus "TalTech Virumaa - haridus, mis töötab!"

Hea koolilõpetaja või juba töötav spetsialist!

Kui hästi sa tunned TalTechi Virumaal? Meil on sulle kursus, kus saad rohkem teada siinsete õppimisvõimaluste kohta.

Tutvu Virumaa kolledži erialadega, kuula, mida arvavad siin õppivad tudengid ja meie vilistlased. Jälgi tähelepanelikult TalTech rektori ja juhtivate ettevõtete juhtide mõtteid ning võta omale vabadus otsustada. Alati ei pea valima lihtsamat teed. Tee valik lähtudes sinu enda, Eesti ja maailma tulevikusuundadest.

Ja kui teed kursuse testi, saad võimaluse rakenduskõrghariduse õppe sisseastumisvestlust alustada paremalt stardipositsioonilt. Testi sooritamisel saad tunnistuse ja ette 2,5 punkti sisseastumisvestlusel!

MOODLE KURSUS

Lisainfo