Tallinna Tehnikaülikool

Kuressaare kolledž on Tallinna Tehnikaülikooli regionaalne kolledž Saaremaal. Kuressaare kolledži koosseisu kuuluvad arendusjärgus olev Läänemere Sinimajanduse Arendus- ja kompetentsikeskus ja  Meretehnoloogia kompetentsikeskus (MARTE).

kolledži logo

Tallinna Tehnikaülikool – TalTech aastast 2018!

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) muutus ametlikult TalTech-iks 2018. aastal. Nimevahetus oli osa TTÜ 100. aastapäeva tähistamisest.

Seni kasutas TTÜ rahvusvaheliselt lühendit TUT, mis oli tuletatud ülikooli ingliskeelsest nimest - Tallinn University of Technology. TalTech nime ametlikuks muutmine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt kajastab ülikooli soovi olla veelgi konkurentsivõimelisem ja atraktiivsem välismaalaste jaoks.

Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo rõhutas, et see samm on ühe arenguetapi lõpp ja järgmise sajandi saabumine TTÜ - uus nimi peegeldab ülikooli ambitsioone püsida konkurentsivõimelisena ja meelitada enda juurde nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi talente.

Infotehnoloogia professor Tanel Tammet märkis, et uus lühinimi on rahvusvahelisel tasemel paremini mõistetav ja sobib tehnoloogiaülikoolile hästi. Senine lühend TTÜ oli rohkem sisekasutuseks ja ei andnud selget aimu ülikooli olemusest.

TalTechi uus lühinimi tähendab identiteedi tugevdamist ja näitab ülikooli soovi olla eeskujuks kõikidele noortele, kes soovivad tehnoloogia ja teaduse valdkonnas haridust omandada.

16. augustil 2022 tutvustas Kuressaare kolledž oma visioone ja arenguplaane seminaril "Tark meri".

Seminari lindistus: 

  1. eestikeelne (in Estonian)
  2. ingliskeelne (in English)

Kuressaare kolledžis on 2 teadusarendus- ja õppesuunda

Sinimajandus

Meretehnika ja laevaehitus

  • Rakenduskõrghariduse saab omandada õppekaval "Meretehnika ja väikelaevaehitus".

  • Uus magistriõppekava "Meretehnika"!

  • Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadusuuringuid veab professor Mihkel Kõrgesaare uurimisrühm.

  • Meretööstuse tootearendusprojektide ja ettevõtluskoostöö keskmes on MARTE ehk 2023. aastast Meretehnoloogia kompetentsikeskus. 

    • Meretehnoloogia kompetentsikeskuse tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, MARTE on regionaalne nutika meretehnika spetsialiseerumise kompetentsikeskus. 

  • Kompetentsikeskuse meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu on Vabariigi Valitsuse otsusel riiklikult oluline teadustaristu objekt.

  • Kuressaare kolledž pakub meretehnika ja laevaehituse õpet kõigil kõrghariduse tasemetel rakenduskõrgharidusõppest doktorantuurini, samuti täienduskoolitusi.

Kuressaare kolledži tegevust toetab Saaremaa vald.