Tallinna Tehnikaülikool

Majandusteaduskonna
Programmid

TalTechi majandusteaduskonnast saad teadmised keeruliste ühiskondlike ja majanduslike probleemide lahendamiseks, oskuse rakendada innovaatilisi ärivõimalusi, juhtida tulemusi ning meeskonda.

  • Haridus- ja teadusministeeriumi statistika kohaselt on TalTechi lõpetajate palgatase 26 protsenti kõrgem kõigi Eesti kõrgkoolide lõpetajate keskmisest.
  • TalTechi majandusteaduskond on Baltikumi juhtiv kõrghariduse andja majanduse, ärinduse, õiguse ja avaliku halduse valdkonnas.
  • Õppetöö on üles ehitatud järgides kaasaegseid õppemeetodeid, mis toetuvad digilahendustele ja innovatiivsetele e-õppe meetoditele.
  • Õppejõudude hulgas on rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlased, oma valdkonna silmapaistvad praktikud ning teaduspreemia laureaadid, mitte ainult Eestist vaid ka välisriikidest. Ligi 30% teaduskonna töötajatest on pärit välisriikidest.
  • Baltikumi unikaalseimas ülikoolilinnakus ootavad õppijaid ees väga head õppetingimused, Baltimaade parim erialane raamatukogu, laiad sportimisvõimalused, uued üliõpilaskodud ja mitmekülgne üliõpilaselu (enam kui 40 erialast organisatsiooni).
  • TalTechis on laiaulatuslikud koostöövõrgustikud ning ettevõtluskeskused (Tehnopol, Mektory) kus üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad loovad elulistele tootearendusprobleemidele praktilisi lahendusi.
  • Üliõpilastel on võimalik suunduda vahetusõpinguteks TalTechi partnerülikoolidesse, välisriiki on võimalik minna ka praktikale.

Investeeri oma tulevikku ja õpi Eesti kõige innovatiivsemas ülikoolis!

Bakalaureuseprogrammid

TalTechi interdistsiplinaarsed bakalaureuseprogrammid tagavad laiapõhjalised teadmised, mis vastavad kaasaja tööturu vajadustele. Era- ja avaliku sektori ekspertidega koostöös loodud õppekavade kvaliteeti täiustatakse igal aasta lähtuvalt tudengite tagasisidest.

Avalik haldus ja riigiteadused

Õppekava annab Sulle teadmised keeruliste ühiskondlike küsimuste lahendamiseks ning tippametniku, poliitikakujundaja või hinnatud erasektori partneri eeldused.

Avalik haldusMore

Rahvusvaheline ärikorraldus (ENG)

Omanda teadmised rahvusvahelise äriettevõtte toimimise alustest, majanduslik mõtlemine, internatsionaalne õppekeskkond ning võimalus lihvida inglise keele oskust on erialast omandatavateks eelisteks.

SBG_Intern_business_EFMD logoMore

Rakenduslik majandusteadus

Eriala annab sulle oskused nutikate majandusotsuste langetamiseks majandusprotsesside rakendusliku mõtestamise ja uurimise kaudu, mida on vajalik nii üksikisiku, ettevõtte kui ka riigi tasandil.

Rakenduslik majandusteadusMore

Õigusteadus (ENG)

Õppekava tagab teadmised Euroopa õigusruumi tavadest ja praktikast. Saad valida, kas spetsialiseerud EL ja rahvusvahelisele õigusele või rahvusvahelistele suhetele - ühe valdkonna põhjalik tundmaõppimine annab eelise tulevikuks.

Õigusteadus BAMore

Ärindus

TalTechis ärindust õppides on esimesel kohal äritegevusest „suure pildi“ loomine, mis võimaldab maailma näha ettevõtja pilguga – märgata uusi ärivõimalusi, neid realiseerida ning leida uusi innovatiivseid võimalusi suurema väärtuse loomiseks.

ÄrindusMore

Magistriprogrammid

Kõrge erialane kompetents loob eeldused kõrgemaks sissetulekuks. TalTechi magistriõppekavad on välja töötatud pidades silmas era- ja avaliku sektori vajadusi ning seetõttu ka turu poolt kõrgelt hinnatud. Tugev teadustöö osakaal tagab programmide kaasaegsuse ja praktilisuse.

Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon

Magistriõppes minnakse sügavuti koostööl põhineva juhtimise ning sotsiaalse ja tehnoloogilise innovatsiooni eestvedamisega, mis on hinnatud juhtimiskompetentsid nii avalikus kui ka erasektoris.

Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioonMore

Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine (eng)

Magistriprogrammis on ühendatud teadmised e-valitsuse ja avaliku sektori valdkonnast - just need on saamas kiirelt muutuvas ja digitaliseeruvas maailmas valitsussektori olulisemaks reformitrendiks.

Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemineMore

Ettevõtlik juhtimine MBA (eng)

Õppekava läbimine arendab rahvusvahelise ettevõtluse ja juhtimise kompetentse, mis tagavad sulle eeldused tõusmaks nii Eesti kui rahvusvahelise ettevõtte tipp- või keskastme juhiks.

MBAMore

Juhtimine ja turundus

Õppekava annab turunduse meistriklassi läbimise kaudu võimaluse omandada tervikpilt juhtimisest ning juhtimisvaldkondade omavahelistest seostest arendades sealjuures juhiks olemiseks vajalikke oskusi.

Juhtimine ja turundusMore

Personalijuhtimine

Personalijuhtimise magistriõppekava eesmärgiks on anda valdkonna teaduspõhine haridus koos erialaste teadmiste ja oskustega personalitööst, -juhtimisest ja -arendamisest.

PersonalijuhtimineMore

Rahvusvaheline ärikorraldus (eng)

Õppekava pakub võimalust omandada rakenduslikke teadmisi ning oskusi nii äris kui halduses tagades seeläbi paremad eeldused suundumaks majanduse tippspetsialistina rahvusvahelisele ettevõtlusmaastikule.

Rahvusvaheline ärikorraldusMore

Majandusanalüüs

Õppekava eesmärk on anda sulle põhjalikud teadmised majandusprotsesse selgitavatest mudelitest ja nende kasutamisest majandusanalüüsis, mis pakuvad eeldusi töötamaks näiteks riigiasutustes, era- ning finantssektoris.

Rakenduslik majandusteadusMore

Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused (eng)

Õppekava keskendub peamistele tehnoloogilis-majandusliku arengu ja digitaliseerimisega seonduvatele võtmeküsimustele - vajadus professionaalsete innovatsiooni, juhtide ja muutuste eestvedajate järele on kasvamas.

Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutusedMore

Õigusteadus (eng)

Õppekava võimaldab õppida nii õiguse üldpõhimõtteid kui ka Euroopa filosoofiat ning omandada üksikasjalikke teadmisi ja oskusi spetsialiseeritud valdkondades olemaks kursis nii Eesti kui Euroopa õigusruumi tavade ja praktikaga.

Õigusteadus MAMore

Ärirahandus ja majandusarvestus

Eestis ainulaadne erialast süvaõpet sisaldav õppekava, millest omandatavad teoreetilised teadmised ja metoodilised oskused teevad sinust kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti nii finantssektori ettevõtete kui ettevõtete-asutuste majandusüksuste jaoks.

Ärirahandus ja majandusarvestusMore