Tallinna Tehnikaülikool

Õppekorralduse reeglid

Õppetöö Eesti Mereakadeemias toimub TalTechi õppekorralduse eeskirjas kehtestatud reeglite järgi. 

Õppetöös kasutatakse Eesti Mereakadeemias õppeinfosüsteemi ÕIS.

Õppeinfosüsteemis saavad üliõpilased hallata ainete deklaratsioone, avaldusi ning muud asjaajamisega seotud töövoogusid. Üliõpilased pääsevad TalTech õppeinfosüsteemi aadressilt https://ois2.ttu.ee
Logida on võimalik kas TalTech Uni-ID, Smart-ID, Mobiil-ID või Eesti ID-kaardiga.

Õppeinfosüsteemi kasutamiseks vajalikud juhendid leiab ÕISi avalehelt Kasutusjuhendid

UNI-ID ja Ülikooli infosüsteemid loe täpsemalt

Õppenõustamine

Mereakadeemia õppekonsultandid õppekavade kaupa:

Kõige lihtsamini saad nendega kontakti külastades neid õppekonsultantide ruumis 223 (Kopli 101, Tallinn) või kirjutades üldisele e-mailile emeranoustajad@taltech.ee, tel 613 5555

Õppekonsultandid nõustavad üliõpilasi kõikides õppekorralduslikes küsimustes, nt:

 • õpingukava/deklaratsioon
 • semestri/õppeaasta õppekoormuse täitmine
 • tõendid ülikoolis õppimise kohta
 • õpitulemuste väljavõte
 • akadeemiline puhkus
 • peaeriala/spetsialiseerumise avaldus
 • varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)
 • isikuandmete muutused
 • õppetöö teenustasu ja arved
 • õppekava täitmine
 • lõputöö avaldus / teema deklareerimine
 • õppekava vahetus
 • välisõppesse minek
 • praktika

Õppekonsultantide kontaktid

Õppetöö

Mereakadeemia tunniplaan on nähtav siin (Tunniplaan).

NB! Tunniplaanis võib toimuda muudatusi, seega semestri esimestel nädalatel kontrolli tunniplaani iga päev!

Teated ajutiste muudatuste kohta tunniplaanis saadetakse läbi ÕIS keskkonna.

Tallinnas

Hommikusöök:  07.45-09.30

1.tund    08.30-09.15

2.tund    09.15-10.00

3.tund    10.15-11.00

4.tund    11.00-11.45

Lõuna:    11.30-13.30

5.tund    12.45-13.30

6.tund    13.30-14.15

7.tund    14.30-15.15

8.tund    15.15-16.00

9.tund    16.15-17.00

10.tund    17.00-17.45

11.tund    18.00-18.45

12.tund    18.45-19.30

Õhtusöök:    15.30-16.30

Laevajuhtimine (VDLR) - Liana Šestak  (liana.sestak@taltech.ee)

Laevamehaanika (VDXR) ja laeva jõuseadmed (VDMR) - Valentin Bratkov  (valentin.bratkov@taltech.ee)

Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine (VDSR) - Tõnis Hunt (tonis.hunt@taltech.ee)

Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine (VDVR) - Inga Zaitseva-Pärnaste  (inga.zaitseva@taltech.ee)

Merendus (VAAM) - Anatoli Alop  (anatoli.alop@taltech.ee)

Merenduse digitaliseerimine (VAMM) - Mari-Liis Tombak (mari-liis.tombak@taltech.ee)

Õppekava vahetamise võimaluste kohta loe siit.

Akadeemilise puhkuse kohta loe siit.

TalTech'i üliõpilaste kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend ja mall.

EMERA eestikeelsed slaidipõhjad

EMERA ingliskeelsed slaidipõhjad

Slaidipõhjadele on lisatud mitmeid erinevaid ava- ja vaheslaidide pilte. Valige palun pildid, mida soovite kasutada ning kustutage üleliigsed ava- ja vaheslaidid. Samuti on võimalik kasutada isiklikke pilte. Selleks tuleb ava- või vaheslaidil olemasolev pilt ära kustutada, soovitud pilt lisada („Insert picture“) ning seejärel klikkida pildil „Send to back“ funktsioonil.

VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on protsess, mille käigus õppeasutus hindab taotleja varasemate õpingute tulemuse vastavust õppeaine(te)/mooduli(te) väljunditele ning piisava vastavuse tuvastamisel arvestab neid õppekava täitmisel.

Varasemad õpingud võivad pärineda mõnest teisest koolist, samuti tunnustatakse (töö)kogemusest õppimist ning täienduskoolitusel või iseseisvalt omandatut. Varasemateks õpinguteks kvalifitseerub ka sertifikaatide omamine.

Lõpetajale

Õpingute lõpetamise tingimusi kirjeldab õppekava.

Mereveonduse ja sadamatöö korraldamise, Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamise, Merenduse ja Merenduse digitaliseerimise õppekavadel on nõutud lõputöö koostamine ja kaitsmine, Laevajuhtimise ja Laevamehaanika õppekavade tudengid sooritavad lõpueksami.

Eesti Mereakadeemia  LÕPUAKTUS 2024

 • 20. juuni kell 13.00

Lõputööga lõpetajale

2023/2024 õa. sügissemestril lõputööde kaitsmisi ei toimu.

2023/2024 õa. kevadsemestri kaitsmised:

Õppekaval „Merendus“

Eelkaitsmine 02.05.2024 

Töö esitamine 20.05.2024

Kaitsmine 30.05.2024 

Õppekaval „Mereveondus ja sadamatöö korraldamine“

Eelkaitsmine 08.05.2024  

Töö esitamine 22.05.2024

Kaitsmine 05.06.2024 

Õppekaval „Veeteede ohutuse korraldamine ja haldamine“

Eelkaitsmine 09.05.2024 

Töö esitamine 23.05.2024

Kaitsmine 03.06.2024 

Õppekaval „Merenduse digitaliseerimine“

Eelkaitsmine 03.05.2024

Töö esitamine 20.05.2024

Kaitsmine 29.05.2024 

Lõputööd Moodle keskkonnas

Lõputöö info- ja korralduskeskkond asub kursusena Moodles https://moodle.taltech.ee:

 • VDSR lõputöö- mereveonduse ja sadamatöö korraldamine
 • VDVR lõputöö- veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine
 • VAAM lõputöö- merendus
 • VAMM theses-  merenduse digitaliseerimine

Moodle kursused on võtmega kaitstud. Kursuse võtit on võimalik saada programmijuhilt. 

Laevajuhtimise/ Laevamehaanika tudengile

Eesti Mereakadeemias koolitatakse tulevasi laevaohvitsere ja sellest tulenevalt on õppekorralduses võrreldes teiste tudengitega ka mõningasi erinevusi.

Valmistame ette tulevasi laevaohvitsere järgmistel erialadel:

Laevajuhtimise ja Laevamehaanika õppekavad on reguleeritud meresõiduohutuse seadusega (MSOS). Kõik lõpetajad saavad vastava õppekava täies mahus läbimist tõendava rakenduskõrgharidusõppe diplomi, mis vastab täielikult Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsiooni koos muudatustega STCW 1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) nõuetele. Erialaste õppeainete koostamisel on arvesse võetud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuste soovitusi nii õpingute sisu kui õppeainete mahu osas.

Kõikidele tulevastele laevaohvitseridele on õppetöö ajal tagatud tasuta toitlustus (3 x päevas) ja vormiriietus. Vormi kandmist reguleerib vormikord.

MSOS´iga reguleeritud õppekavade üliõpilasel tuleb tutvuda vastavate dokumentidega: