Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduse õppekaval koolitatakse Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse juriste.

Meie õigusteaduse õppekava:

 • annab põhjalikud teadmised klassikalise õiguse põhimõtetest ja süsteemidest, kuid spetsialiseerumisega Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele õigusele;
 • õppetöö toimub rahvusvahelises keskkonnas, ning seda viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga doktorikraadiga õppejõud ja kogenud erialaspetsialistid erinevatest riikidest;
 • loob tugeva aluspõhja õpingute jätkamiseks õigusteaduse magistriõppekavadel, eelkõige just inglise keeles õpetataval tehnoloogiaõiguse õppekaval;
 • õpingud on tõhusad tänu väikestele õpperühmadele, hübriidõppe võimalustele ja harjutuskohtu võistlustel osalemisele.

Klassikaline õiguse õpe

Õppekava sisuks on klassikaline õiguse õpe, kus õpitakse õiguseteaduse üldiseid põhimõtteid, õigusteooriat, eraõigust, avalikku õigust, spetsialiseerumisega EL ja rahvusvahelisele õigusele. Isiklikust erialasest huvist lähtudes saad õppida just sulle huvipakkuvat valikainet. Traditsioonilisi õigusvaldkondi nagu konstitutsiooniõigus, lepinguõigus, asjaõigus, kriminaalõigus jt õpetatakse erinevate riikide seaduste võrdleva analüüsi abil, rõhuasetusega õigusele ja tehnoloogiale.

Õppekavas on erialane õppepraktika ning võimalus osaleda rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel. Lõpetanud saavad õigusteaduse bakalaureusekraadi spetsialiseerumisega EL ja rahvusvahelisele õigusele.

Õppekava ülevaade

 • Üldõppe moodulis (21 EAP) on kohustuslikud ained Säästev areng ja keskkonnakaitse õiguslikud aspektid, IT-alused I ja II, Statistika ja Sissejuhatus ettevõtlusesse.
 • ELi ja rahvusvahelise õiguse moodulis (18 EAP) on kohustuslikeks aineteks Euroopa Liidu õigus, Võrdlev eraõigus ja rahvusvaheline eraõigus, Rahvusvaheline avalik õigus.
 • Õigusalase põhiõppe moodulis (33 EAP) on kohustuslikeks aineteks Võrdlev konstitutsiooniõigus digitaalses ühiskonnas, Inimõiguste kaitse digitaalses ühiskonnas, Sissejuhatus karistusõigusesse ja kriminaalmenetlus, Õiguslik süllogism ja tsiviilõigussüsteemide üldosa, Sissejuhatus asja- ja intellektuaalomandiõigusesse, Euroopa lepinguõiguse alused.
 • Õigusteooria ja -meetodid moodulis (12 EAP) on kohustuslikud ained Õiguse alused ja õigusteooria, Õiguslik analüüs, argumentatsioon ja kirjutamine.
 • Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse valdkonnapõhiste ainete moodulis  (30 EAP) on Andmekaitseõigus, Tehnoloogiaõiguse alused, Euroopa Liidu siseturg ja konkurentsiõigus, Rahvusvaheline humanitaariõigus ja küberkonfliktid.
 • Praktiline õigus (6 EAP) on kas õigusalane õppepraktika või osalemine harjutuskohtu võistlusel.
 • Valikaineteks (42 EAP) on Õiguslikud vahendid Start-up’ide loomiseks, Vaidluste kohtuväline lahendamine, Lepingulised läbirääkimised ja lepingute koostamine, Internetikasutajate õigused, kohustused ja vastutus ning tarbijakaitseõigus jtm.
 • Vabaaineid  (6 EAP) saab vabalt valida kõigi ülikooli poolt pakutavate ainekursuste seast.
 • Lõputööks (12 EAP) on iseseisev õigusalane uurimistöö  üliõpilase poolt valitud teemal.

Kursuseid viivad läbi õiguse ja tehnoloogia valdkonna eksperdid Eestist ja mujalt maailmast, nende seas:

 • Professor Tanel Kerikmäe, kellel on pikaajaline kogemus erinevate ökosüsteemide ning võimekuste, sealhulgas tehisintellekti, juriidiliste ja eetiliste riskide hindamisel.
 • Professor Thomas Hoffmann, kelle  teadustöö keskendub võrdlevale eraõigusele, eelkõige pankrotiõigusele, rahvusvahelisele eraõigusele, digitaallepinguõigusele ja tarbijaõigusele. Mitmete Euroopa Komisjoni pakkumuste raames teeb Thomas Hoffmann erinevatele huvigruppide jaoks põhjalikke  Eesti, Saksamaa ja rahvusvahelise õiguse alaseid uuringuid.
 • Külalisprofessor Katrin Nyman-Metcalf, kes on spetsialiseerunud eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaõigusele, sealhulgas sõnavabadusega ning e-valitsemisega seotud õigusele.
 • Külalisprofessor Ondrej Hamulak, kes on spetsialiseerunud teadustöös Euroopa Liidu ja siseriikliku õiguse omavahelise koostoime uurimisele, samuti Euroopa Liidu liikmelisuse teoreetilist mõju liikmesriigi suveräänsusele, legitiimsusele ja  õigusriigi põhimõtetele Euroopa Liidu koosseisus, eelkõige põhiõiguste kaitse süsteemile riigiülesel tasandil.

Miks õppida õigusteadust Tallinna Tehnikaülikoolis?

 • Õppekava valmistab ette väga hea erialase kvalifikatsiooniga EL ja rahvusvahelise õiguse eriala spetsialiste, kes oskavad tuvastada, analüüsida ja lahendada ELi ja rahvusvahelises õiguslikus regulatsioonis tekkivaid õiguse, sealhulgas tehnoloogiaõiguse probleeme ning pakuvad neile põhjendatud, loogilisi ning õiguslikke lahendusi. 
 • Õppekava läbimine võimaldab jätkata õpinguid õigusteaduse magistriõppes, eelkõige inglise keeles õpetatavatel õppekavadel.
 • Õppimine rahvusvahelises keskkonnas maailma erinevaist paigust pärit kõrge kvalifikatsiooniga ja doktorikraadiga kogenud õppejõudude ja erialaspetsialistide käe all annab võimaluse kogeda kultuurilist mitmekesisust ning tundma õppida erinevate riikide õigusnorme.
 • Õigusalane õppepraktika paneb õpitud oskused proovile ning annab täiendavaid juriidilisi kogemusi, mis tulevad kasuks nii edasises õppetöös kui tulevases karjääris. Osalemine rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel ning võimalus õppida mõnes Euroopa tippülikoolis Erasmuse üliõpilasvahetuse programmi kaudu annab täiendava rahvusvahelise õigusalase kogemuse.
 • Meie üliõpilasorganisatsioon MTÜ Õigus abistab õiguse instituudi üliõpilasi nii õppealastes kui ka igapäevaelu küsimustes, korraldab ühisüritusi ning teeb koostööd erinevate organisatsioonidega.

Tulevik

Majandusteaduskonna tudengid

Eriala tulevikuväljavaated

Pärast lõpetamist oled saanud kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistiks, kes omab põhjalikke teadmisi EL ja rahvusvahelise õiguse vahenditest ja süsteemidest, ning orienteerud vabalt juriidilistes küsimustes, mis on seotud EL ja rahvusvahelise õigusega.
Soovi korral saad jätkata õpinguid kõikidel õigusteaduse magistriõppekavadel, eelkõige nendel õiguse valdkonna õppekavadel, mida õpetatakse inglise keeles.
Omad vajalikku kvalifikatsiooni töötamiseks ELi ja rahvusvahelistes organisatsioonides ja asutustes, rahvusvahelistes ettevõtetes ja erinevates advokaadibüroodes ning riigiasutustes.

Silmapaistvad vilistlased

 • Kerli Veski, Eesti diplomaat ja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor
 • Tatsiana Zaretskaya, Laava Tech-i kaasasutaja ja tegevjuht, kes töötas välja tarkvara ja riistvara kombinatsiooni, mis vähendab siseruumides tegutsevate farmide valgustite energiatarbimist ning samas suurendab saaki. See tehnoloogia ühendab LED-tuled masinõppe, tehisintellekti ja asjade internetiga, et luua erinevatele põllukultuuridele optimaalsed kasvutingimused
 • Margus Raava, Eesti diplomaat, erivolitustega Eesti diplomaatiline esindaja Aafrika majandusküsimustes
 • Sandra Särav, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler
 • Bogdan Kelichavyi, vastne Ukraina Lääne-Ternopili piirkonna Kopychyntsi linna linnapea

Intervjuud lõpetajatega

Õigusteaduse õppekava üliõpilane Vladislav Rusinovi leiab, et TalTechis õigusteadust õppides avad tee rahvusvaheliseks karjääriks. Loe intervjuud temaga siit

Being a student in TLS gave me a feeling of studying in an international atmosphere from my home country. In contemporary digital society, our educational choices must be more astute than ever. Thus, I am delighted to have TLS as my threshold to the ever-expanding career path. And this is not a subjective view - my confidence in choice has further been supported by the forward-looking former President of Estonia, Mr Toomas Hendrik Ilves, who upon meeting him, assured me that studying law and technology "is a very wise choice". Indeed, the Law and Technology degree has offered me flexicurity in my career path – even a lawyer can't just be a lawyer anymore, digital by default presumes a digitally intertwined walk of life.  Following my graduation, I did a 5-month stage at the European Commission, in the Vice-President Ansip’s Digital Single Market team, employing my freshly gained skills varying from digital evidence to data protection and cybersecurity, working towards the effectuating of a seamless digital market in the EU. Following the experience from Brussels, I joined the Estonian Council of the EU Presidency team, coordinating digital policies during the Presidency from the capital, undertaking tasks varying from drafting legislation to writing speeches for our Prime Minister. As of 2018, I take a wider look at the digital revolution, being the Global Affairs Director at the Government CIO Office of Estonia, whereat my duties include promoting e-Estonia and fostering cooperation with other bright digital minds in the World. Taking a look back at my degree studies and at my career path now, I can assure you that digital is the new normal – if our society keeps innovating, why should our career choices stand still?

Looking back, as a current Stanford Law School graduate student and having  worked in international law firms and in-house legal departments of leading technology companies, I can say that many of those opportunities would not have been there if not for my studies in TalTech. The way that the programme encourages students to think outside the context of their own country teaches an especially valuable lesson. I can highly recommend studying in TalTech for anyone who is willing to embrace an international career path.

The reason I came to study in the Law programme is that it is offered in Estonia and the country is renowned for its advanced e-governance systems and start-ups. Secondly, the programme is offered at technical university, so what would be a better place to study law and technology! The programme has lived up to my expectations – we have had many exciting courses such as digital evidence, cyber security and a course on how to build start-ups, all this through the prism of law, which gives the programme a stimulating touch of interdisciplinarity.

Kas sobib mulle?

Majandusteaduskonna tudengid

Kui sa:

 • oled huvitatud Euroopa Liidu ja rahvusvahelisest õigusest;
 • soovid saada suurepärast tööpakkumist mõnes rahvusvahelises ettevõttes, organisatsioonis või avalikus sektoris;
 • õpid meeleldi ingliskeelses keskkonnas.

Siis on õiguse õppekava sinu jaoks õige valik!

Laeb infot...