Tallinna Tehnikaülikool

Õppekorralduse reeglid

Õppetöö Eesti Mereakadeemias toimub TalTechi õppekorralduse eeskirjas kehtestatud reeglite järgi.

Alates 2021/22. õa-st ei kehti enam õppekorralduse reeglites erisusi enne 2017/18 õa-t ja alates 2017/18 õa-t sisseastunud üliõpilastel. Nüüd kehtivad kõigile ühesugused õppekorralduse reeglid. 

Õppetöös kasutatakse Eesti Mereakadeemias õppeinfosüsteemi ÕIS.

ÕIS-i kasutatakse õppeainete deklareerimiseks, mitmesuguste avalduste esitamiseks, teadete saatmiseks üliõpilastele, õppeinfo haldamiseks ja säilitamiseks jms.

ÕIS-i juhendid on kättesaadavad aadressil ois2.ttu.ee > (avalehe allosas) Kasutusjuhendid. Videojuhend ainete deklareerimiseks asub siin.

 • ÕIS-i logimiseks kasuta ID-kaarti või mobiil-ID-d. Juhul kui ID-kaardi kasutamine ei ole võimalik, küsi paroole infosüsteemide talitusest (SOC-132). Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.
 • Pärast ÕIS-i logimist näed lehe ülemises paremas nurgas oma nime all üliõpilaskoodi. Jäta see meelde!
 • Pärast esmakordset ÕIS-i logimist pead kontrollima ja vajadusel muutma oma kontaktandmeid. Hiljem on seda võimalik teha „Minu andmed“ rubriigi all.
 • Selleks, et edaspidi kõik ÕIS-i kaudu saadetud ametlikud teated kindlasti Sinuni jõuaksid, telli teavitus oma e-posti aadressile. Saad seda teha „Minu andmed“ rubriigi all, märkides linnukese vastavasse kastikesse.

Õppenõustamine

Mereakadeemia õppekonsultandid õppekavade kaupa:

Kõige lihtsamini saad nendega kontakti külastades neid õppekonsultantide ruumis 223 (Kopli 101, Tallinn) või kirjutades üldisele e-mailile emeranoustajad@taltech.ee, tel 613 5555

Õppekonsultandid nõustavad üliõpilasi kõikides õppekorralduslikes küsimustes, nt:

 • õpingukava/deklaratsioon
 • semestri/õppeaasta õppekoormuse täitmine
 • tõendid ülikoolis õppimise kohta
 • õpitulemuste väljavõte
 • akadeemiline puhkus
 • peaeriala/spetsialiseerumise avaldus
 • varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)
 • isikuandmete muutused
 • õppetöö teenustasu ja arved
 • õppekava täitmine
 • lõputöö avaldus / teema deklareerimine
 • õppekava vahetus
 • välisõppesse minek
 • praktika

Õppekonsultantide kontaktid

Õppetöö

Mereakadeemia tunniplaan on nähtav õppeinfosüsteemis ÕIS (ois2.ttu.ee).

NB! Tunniplaanis võib toimuda muudatusi, seega semestri esimestel nädalatel kontrolli tunniplaani iga päev!

Teated ajutiste muudatuste kohta tunniplaanis saadetakse läbi ÕIS keskkonna.

Loe lisa siit.

Tallinnas

Hommikusöök:  07.45-09.00

1.tund    08.30-09.15

2.tund    09.15-10.00

3.tund    10.15-11.00

4.tund    11.00-11.45

Lõuna:    11.30-13.30

5.tund    12.45-13.30

6.tund    13.30-14.15

7.tund    14.30-15.15

8.tund    15.15-16.00

9.tund    16.15-17.00

10.tund    17.00-17.45

11.tund    18.00-18.45

12.tund    18.45-19.30

Õhtusöök:    15.30-17.00

 

Laevajuhtimine (VDLR) - Liana Šestak  (liana.sestak@taltech.ee)

Laevamehaanika (VDXR) ja laeva jõuseadmed (VDMR) - Marlen Pärjala  (marlen.parjala@taltech.ee)

Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine (VDSR) - Tõnis Hunt (tonis.hunt@taltech.ee)

Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine (VDVR) - Inga Zaitseva-Pärnaste  (inga.zaitseva@taltech.ee)

Merendus (VAAM) - Anatoli Alop  (anatoli.alop@taltech.ee)

Õppekava vahetamise võimaluste kohta loe siit.

Akadeemilise puhkuse kohta loe siit.

TalTech'i üliõpilaste kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend ja mall.

VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on protsess, mille käigus õppeasutus hindab taotleja varasemate õpingute tulemuse vastavust õppeaine(te)/mooduli(te) väljunditele ning piisava vastavuse tuvastamisel arvestab neid õppekava täitmisel.

Varasemad õpingud võivad pärineda mõnest teisest koolist, samuti tunnustatakse (töö)kogemusest õppimist ning täienduskoolitusel või iseseisvalt omandatut. Varasemateks õpinguteks kvalifitseerub ka sertifikaatide omamine.

Lõpetajale

Õpingute lõpetamise tingimusi kirjeldab õppekava. Merenduskeskuse õppekavadel on nõutud lõputöö koostamine ja kaitsmine, laevanduskeskuse tudengid sooritavad lõpueksami.

Lõputööga lõpetajale

Lõpuaktus toimub 17.06.2022 kell 11:00

Lõputöö kaitsmised

Kevadsemestri kaitsmised 2021/22:

VDSR õppekava lõputööde eelkaitsmine toimub 27.-28.04.2022 ruumis MA1-322b. Lõputöö kaitsmine toimub 08.06.2022 ruumis MA1-322b

08.06.2022 kaitsmise ajakava

VDVR õppekava lõputööde eelkaitsmine toimub 09.05.2022 ruumis MA1-221. Lõputöö kaitsmine toimub 07.06.2022 ruumis MA1-322b.

07.06.2022 kaitsmise ajakava

VAAM õppekava lõputööde eelkaitsmine toimub 04.05.2022 ruumis MA1-322b. Lõputöö kaitsmine toimub 01.06.2022 ruumis MA1-322b.

01.06.2022 kaitsmise ajakava

Lõputööd Moodle keskkonnas

Lõputöö info- ja korralduskeskkond asub kursusena Moodles https://moodle.taltech.ee:

 • VDSR lõputöö - mereveonduse ja sadamatöö korraldamine
 • VDVR lõputöö - veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine
 • VAAM lõputöö - merendus

Moodle kursused on võtmega kaitstud. Kursuse võtit on võimalik saada programmijuhilt. 

Lõpueksamitega lõpetajale

Lõpueksamite kuupäevad:

Õppekava „Laevajuhtimine

1. E 23.05.2022 09:00 ruumis 236 Navigatsioon (suuline) LL*

2. K 25.05.2022 09:00 ruumis 319/315 Navigatsioonivaht sillasimulaatoril VDLR81

3. N 26.05.2022 09:00 ruumis 319/315 Navigatsioonivaht sillasimulaatoril VDLR82

4. R 27.05.2022 09:00 ruumis 319/315 Navigatsioonivaht sillasimulaatoril LL*

5. E 30.05.2022 09:00 ruumis 236 Laeva juhtimine VDLR81

6. T 31.05.2022 09:00 ruumis 236 Laeva juhtimine VDLR82

7. E 06.06.2022 09:00 ruumis 237 Inglise keel VDLR81

8. T 07.06.2022 09:00 ruumis 237 Inglise keel VDLR82

LL*- enne 2017 alustatud õppekavad + eksternid

Õppekava „Laeva jõuseadmed“ ja „Laevamehaanika

1. E 23.05.2022 09:00 ruumis 305d Laeva elektriseadmed VDMR

2. T 24.05.2022 09:00 ruumis 305d Laeva elektriseadmed VDXR

3. R 27.05.2022 09:00 ruumis 305d Laeva diiseljõuseadmed VDMR

4. E 30.05.2022 09:00 ruumis 305d Laeva diiseljõuseadmed VDXR

5. N 02.06.2022 09:00 ruumis 313 Inglise keel VDMR

6. R 03.06.2022 10:00 ruumis 313 Inglise keel VDXR

7. T 07.06.2022 09:00 ruumis 305d Laeva abimehhanismid VDMR

8. K 08.06.2022 09:00 ruumis 305d Laeva abimehhanismid VDXR

Õppekava „Laevamehaanika spetsialiseerumine – laeva elektrimehaanik

1. K 25.05.2022 09:00 ruumis 305d Elektri varustussüsteemid VDXR

2. T 31.05.2022 09:00 ruumis 305d Elektri ajamid VDXR

3. R 03.06.2022 09:00 ruumis 313 Inglise keel VDXR

4. E 06.06.2022 09:00 ruumis 046 Praktiline ülesanne laboris VDXR

Lõpuaktus toimub 17.06.2022 kell 11:00

Laevanduskeskuse tudengile

Laevanduskeskuses koolitatakse tulevasi laevaohvitsere ja sellest tulenevalt on õppekorralduses võrreldes teiste tudengitega ka mõningasi erinevusi.

Keskus valmistab ette tulevasi laevaohvitsere järgmistel erialadel:

Laevanduskeskuse erialade õppekavad on reguleeritud meresõiduohutuse seadusega (MSOS). Kõik lõpetajad saavad vastava õppekava täies mahus läbimist tõendava rakenduskõrgharidusõppe diplomi, mis vastab täielikult Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsiooni koos muudatustega STCW 1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) nõuetele. Erialaste õppeainete koostamisel on arvesse võetud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) mudelkursuste soovitusi nii õpingute sisu kui õppeainete mahu osas.

Kõikidele tulevastele laevaohvitseridele on õppetöö ajal tagatud tasuta toitlustus (3 x päevas) ja vormiriietus. Vormi kandmist reguleerib vormikord.

Laevanduskeskuse üliõpilasel tuleb tutvuda vastavate dokumentidega:

Kontaktid:

Vaata laevanduskeskuse töötajate kontakte 

Merenduskeskuse tudengile

Informatsioon täiendamisel