Tallinna Tehnikaülikool

Maailma meredel sõidab korraga üle 100 000 laeva. Oled sa kunagi mõelnud, kuidas laeva merel navigeeritakse? Kuidas kapten teab, et valitud kursil pole vanu vrakke, madalikke või hoopis teravaid karisid? Veealune maailm tundub sulle põnev ja avastamisväärne?

Kui jah, siis Mereakadeemia veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise eriala on täpselt sinu jaoks!

Eriala sisu

Veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise erialal saad teadmisi veeteede projekteerimise ja märgistamise kohta. Õpid tegema hüdrograafilisi mõõdistusi ja teisi mereuuringuid. Samuti saab sulle selgeks merekaartide koostamine. 

Peamised õppeained

Veeteede navigatsioonimärgid
Annab sulle teadmised veeteede navigatsioonimärkidest ja ujuvmärgistuse süsteemist nii merel kui ka sisevetes ning nende paigaldamise meetoditest ja põhimõtetest. Aines käsitleme nii merealade kui ka sisevete valgusallikate, valgusoptiliste süsteemide tööpõhimõtteid. Tutvume raadiotehniliste, akustiliste ja elektromagneetiliste navigatsiooniseadmetega.

Veeteede projekteerimine
Õpid, kuidas kavandada ja projekteerida laevateesid. Lisaks saad teadmised, kuidas tuleb projekteerida navigatsioonimärgistust üldkasutataval veeteel, sadama akvatooriumis ning sisevetes.

Hüdrograafia alused
Õpid, kuidas mõõdistada merepõhja ning avastada allveeobjekte. Aines käsitleme hüdrograafiliste tööde sisu ning hüdrograafiliste mõõdistuste teaosamise korda. Lisaks saad teadmised hüdrograafiliste mõõdistusseadmete ning muude hüdrograafiaga seotud teemade kohta.

Tutvu veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise õppekava täisversiooniga

Veeteede Haldamine 2

Miks õppida Veeteede haldamist ja ohutuse korraldamist just TalTechis?

TalTech Eesti Mereakadeemia on ainukene õppeasutus Eestis, mis pakub merendusalast rakenduskõrgharidusõpet. Meil õpetavad merendusvaldkonna eksperdid ja tippspetsialistid, kellel on lisaks põhjalikele teoreetilistele teadmistele ka pikaajaline praktiline töökogemus.

Mereakadeemia üliõpilasena oled täieõiguslik Tallina Tehnikaülikooli üliõpilaskonna liige, kellele laienevad kõik TalTech üliõpilaste õigused ja pakutavad teenused. 

Mereakadeemial on uus avamerejaht Tuulelind, mida meie üliõpilased saavad oma õpingute raames kasutada – võimalik on võtta õppeainet „Purjetamise teooria ja praktika“, võistelda suvistel regattidel ning seilata Tuulelinnuga erinevatele mereüritustele ja -päevadele. See annab sulle hea võimaluse oma meresõidualaseid teadmisi praktikas rakendada, arendada võitlusvaimu ja meeskonnatööd ning üleüldse nautida meremõnusid.

Veeteede Haldamine

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Lõpetajana oled Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni (IHO) standardile vastav kõrgharidusega spetsialist, kes aitab tagada meretranspordi ohutu liiklemise Eesti ja rahvusvahelistes vetes.

Oled oodatud tööle hüdrograafina, merekartograafina, laevateede projekteerijana, geoinformaatika spetsialistina, navigatsioonimärgistuste spetsialistina nii Eesti kui välismaa hüdrograafia, geodeesia ja rannikumere insenertehnika ettevõtetes. Samuti vajavad spetsialiste riiklikud institutsioonid nagu transpordiamet, maa-amet või keskkonnaagentuur.

Lõpetajate erialaspetsiifilised teadmised ja oskused mängivad olulist rolli näiteks avamere tuuleparkide, tehissaarte (nt Dubai tehissaared), naftapuurtornide ja sadamate ehitamisel. Samamoodi allveeobjektide (nt vrakid, allveelaevad) ja maavarade (nt nafta, gaas) avastamisel ja kaardistamisel merel.

Veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise eriala lõpetajad on inseneride "veealused silmad", kelleta ei saaks toimuda ükski eespool nimetatud töö!

Kas sobib mulle?

Seda eriala õppides ei pea kartma, et töö muutub rutiinseks - pead alati olema valmis uuteks väljakutseteks ja reisimiseks. Kasuks tuleb hea keskendumisvõime, sest selles valdkonnas tuleb teha tööd metoodiliselt ja järjekindlalt. Oluline on võime analüüsida erinevaid andmeid kompleksselt, sest sageli tuleb arvesse võtta mitmeid näitajaid.

Kui tahad Mereakadeemiast ja erialast rohkem teada, tule meile aastaringselt tudengivarjuks!

Põnevat lisainfot

Seikluslikus keskkonnasaates JÄLG käis Marko Matvere koos TalTech Eesti Mereakadeemia dotsent Inga Zaitseva-Pärnastega merel, et uurida merepõhja kaardistamist veeteede ohutuse seisukohast. 
Vaata saatelõiku

Keskkonnasaates JÄLG käis Marko Matvere koos veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise eriala tudengitega uurimas Pakri pankrannikut. 
Vaata saatelõiku

Vaata paneelvestlust Eesti Mereakadeemia 2024 Avatud Uste Päeval: pilguheit erialasse

Laeb infot...