Tallinna Tehnikaülikool

Vastuvõtt

Tallinna Tehnikaülikooli võivad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Vastuvõtt bakalaureuse- ja integreeritud õppesse toimub üldjuhul riigieksamite tulemuste alusel. Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimiseks on üldjuhul nõutav keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne.
 
Olenevalt õppekavast võib lisaks olla ka erialane katse, motivatsioonikiri, vestlus vms.
 
Avalduste esitamine toimub SAIS-is. Kandideerijad, kellel pole riiklikes registrites vajalikke andmeid, saavad dokumente tuua ka kohapeale.

Vastuvõtt 2024. aastal toimub 1. märts - 3. juuli kell 12:00. Avaldusi saab esitada vastuvõtu infosüsteemis SAIS kõikidele õppekavadele.

Kogu vastuvõtu info

Tallinna Tehnikaülikoolis on vastuvõtt lävendipõhine. See tähendab seda, et lävendi ületanud kandidaadid on täitnud õppekoha saamiseks nõutava tulemusel ja nad võetakse vastu. Sisseastujal jääb üle vaid vastuvõtuperioodil www.sais.ee avaldus esitada ja oma õppekoht kinnitada! Sisseastumisel saad esitada kaks avaldust.

SAIS

TINGIMUSED:

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine - integreeritud inseneriõpe

Riigieksamid: 
1) lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse 
2) eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 60 punkti ning eesti keele oma vähemalt 50 punkti.

Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia - rakenduslik kõrgharidus

1) lõputunnistuse keskmine hinne või laia matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse
2) vestlus

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti.

Tööstusökoloogia - magistriõpe sessioonõppe vormis

Konkursi tingimused: kõrgharidus

Sooritada tuleb sisseastumistest. Õppekoht on garanteeritud, kui testi tulemus on vähemalt 5 punkti.

Vaata lähemalt kogu magistriõppe sisseastumisinfot