Tallinna Tehnikaülikool

2023 sügis

Stipendiumitele kandideerimine on läbi! Stipendiaatide väljakuulutamine toimub 24.11 Arengufondi lehel ning stipendiumite üleandmise aktus toimub 6. detsembril aulas.

Arengufondi stipendiumikonkursil panevad stipendiume välja hulk ettevõtteid ja mitmed eraisikud, kes tõeliselt usuvad TalTechi tudengitesse ning soovivad talente ka toetada.  „Soovitan kindlasti stipendiumitele kandideerida – see võib olla elumuutev,“ julgustas keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia tudeng ja stipendiaat Romi Viskar. Vaata Romi lugu siit. 

Kõikidele tasemete ja erialade üliõpilastele suunatud stipendiumid

MTÜ XRP Ledger Trust primary objective focuses on developing and supporting the development of a free inter-operable distributed digital ledger infrastructure for digitally sending value. We promote the creation of tools and services that can create social and financial inclusion in the new financial technologies of the 21st century.

The XRP Ledger Trust scholarship is intended for up to 12 successful bachelor, 6 successful masters students.

Miks annab XRP välja stipendiume? Loe SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Mihkel Aitsami nimeline mälestusstipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele üliõpilasele, kellel on puue või muu erivajadus, mis põhjustab/võib põhjustada lisakulusid hariduse omandamisel.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Tallinna Tehnikaülikooli EuroTeQ stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli edukatele bakalaureuse-ja magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad end täiendada EuroTeQ Engineering University liikmesülikoolide Müncheni Tehnikaülikool (DE), Taani Tehnikaülikool (DK), Eindhoveni Tehnikaülikool (NL), École Polytechnique (FR), Tšehhi Tehnikaülikool (CZ) juures. Täienduskoolituseks sobivad näiteks erinevad talve- ja suvekoolid, rahvusvahelised konkursid, häkatonid ja teaduskonverentsid ning muud sarnased algatused. Kandidaadi õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks peab olema vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele, kelle planeeritav bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö keskendub järgmistele valdkondadele: teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine; hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus; hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid; kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine; avaliku ruumi loomine ja kujundamine; töökeskkonna disain.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Fibenol OÜ bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kelle huviks on puidukeemia.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Fibenol OÜ magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele magistriõppe edukale üliõpilasele, kelle huviks on puidukeemia.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Majandusteaduskonna stipendiumid

Ernst & Young Baltic AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe üliõpilasele, kellel on õpisoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Admirals magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna või majandusteaduskonna magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 45 EAP.

Miks kandideerida Admiralsi stipendiumile? Vaata videost. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Arengufond koostöös stipendiumi rahastajaga annab välja 2023 kevadisel ja/või sügisesel stipendiumikonkursil ühe stipendiumi ühele rahastaja poolt valitud majandusteaduskonna erialade edukale magistriõppe üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

PwC bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

TalTechi majandusteaduskonna Lillestipendiumi eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada majanduse valdkonna jätkusuutlik areng Eestis. TalTech majandusteaduskonna Lillestipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna bakalaureuse või magistriõppe vähemalt teisel kursusel õppivale edukale üliõpilasele.

Miks annab majandusteaduskond välja stipendiuit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Majadnusteaduskonna Ukraina üliõpilaste stipendiumifond on asutaud 2023. aasta märtsis, eesmärgiga koguda annetusi toetamaks TalTechi majandusteaduskonda õppima suunduvate Ukraina tudengite õpinguid TalTechi majandusteaduskonnas. Fondi saavad annetusi teha nii ettevõtted kui eraisikud. Üliõpilased saavad kasutada stipendiumi oma õpingute finantseerimiseks TalTechi majandusteaduskonnas.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Favorte OÜ majandusteaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuse- või magistriõppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks bakalaureuseõppes vähemalt 110 EAP, magistriõppes on oodatud kandideerima kõik tudengid.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Grant Thornton Baltic stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Swedbanki tulevikutalendi stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna ja ühele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks Swedbank toetab Tehnikaülikooli üliõpilasi stipendiumiga? Vaata SIIT

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele integreeritud õppe viienda kursuse peaerialal teedeehitus ja geodeesia või bakalaureuseõppe kolmanda kursuse statsionaarse õppe üliõpilasele, kes õpib ühel järgmistest erialadest

 • avalik haldus ja riigi teadused
 • rakenduskeemia ja geenitehnoloogia
 • toidu- ja biotehnoloogia
 • keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Loodusteaduskonna stipendiumid

Eesti Energia AS loodusteaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele loodusteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja kuni viiele loodusteaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks Eesti Energia annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS-i TREV-2 Grupp stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale inseneri või loodusteaduskonna üliõpilase, kelle õpingusoorituste maht avalduse esitamise päevaks on:

 • Bakalaureuseõppe tudengil vähemalt 150 EAP;
 • Inseneriõppe tudengil vähemalt 150 EAP;
 • Magistriõppe tudengil vähemalt 30 EAP;

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Tallinna Vesi bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna rakenduskeemia ja geenitehnoloogia eriala bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele, kes vastavad järgmistele tingimustele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Miks Tallinna Vesi annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eesti Mäeseltsi bakalaureuseõpe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad eriala edukale üliõpilasele, kelle Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eesti Mäeseltsi magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna maapõueressursside eriala edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele integreeritud õppe viienda kursuse peaerialal teedeehitus ja geodeesia või bakalaureuseõppe kolmanda kursuse statsionaarse õppe üliõpilasele, kes õpib ühel järgmistest erialadest

 • avalik haldus ja riigi teadused
 • rakenduskeemia ja geenitehnoloogia
 • toidu- ja biotehnoloogia
 • keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehatroonika, keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia või materjalitehnoloogia , loodusteaduskonna maa süsteemid, kliima ja tehnoloogia või rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialade edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad , maapõueressursside (sh varasem maateadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Infotehnoloogia teaduskonna stipendiumid

Eesti Energia AS infotehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks Eesti Energia annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Välisluureameti (edaspidi VLA) arengustipendiumi eesmärgiks on motiveerida Tehnikaülikooli infotehnoloogia ja inseneri teaduskonna bakalaureuseõppe tudengeid, toetada nende arengut ning seeläbi tutvustada neile VLA-s töötamise võimalusi. VLA magistriõppe arengustipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele inseneri- või infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Rantelon OÜ elektroonikaõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele infotehnoloogia Riistvara arendus ja programmeerimise eriala edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

IT doktoriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukale doktorandile.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Välisluureameti arengustipendiumi eesmärgiks on motiveerida Tehnikaülikooli infotehnoloogia ja inseneri teaduskonna bakalaureuseõppe tudengeid, toetada nende arengut ning seeläbi tutvustada neile VLA-s töötamise võimalusi. VLA bakalaureuseõppe arengustipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele inseneri- või infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 90 EAP. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

OÜ Skeleton Technologies bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, materjalitehnoloogia või infotehnoloogia teaduskonna riistvara arendus ja programmeerimise eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Mida peaks kandideerimisel silmas pidama? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

OÜ Skeleton Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja tootmistehnika, mehhatroonika, elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid või infotehnoloogia teaduskonna elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad eriala edukale magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Mida peaks kandideerimisel silmas pidama? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Tallinna linna infotehnoloogiastipendium on nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse- või magistriõppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

The Wise scholarship is intended for one successful woman bachelor’s student in the TalTech School of Information Technology.

Miks annab Wise välja naistele suunatud stipendiumi? Loe SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Admirals magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna või majandusteaduskonna magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 45 EAP.

Miks Admirals toetab Tehnikaülikooli üliõpilasi stipendiumiga? Vaata SIIT

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Elering - Targa energiasüsteemi stipendium on ette nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe ja kuni kolmele magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks annab Elering välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Kristel Kruustüki nimeline bakalaureuse õppeastme eristipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele (1) infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse õppeastme edukale naisüliõpilasele. Stipendiumi taotlevad esmakursuslased saavad kandideerida ka ilma keskmise hinde väljavõtteta.

Miks annab Kristel naistele stiepndiumit? Loe SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

R8 Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna edukale magistri üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

TalTechi infotehnoloogia teaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele, kes soovib end õppetööväliselt täiendada EuroTechi konsortsiumi liikmesülikoolide, teiste partnerülikoolide või muude organisatsioonide juures. Täienduskoolituseks sobivad näiteks erinevad talve- ja suvekoolid, rahvusvahelised konkursid, häkatonid ja teaduskonverentsid ning muud sarnased algatused.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Swedbanki tulevikutalendi stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna ja ühele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks Swedbank toetab Tehnikaülikooli üliõpilasi stipendiumiga? Vaata SIIT

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Finestmedia bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Playtech Estonia bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna informaatika ja äriinfotehnoloogia eriala edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Playtech Estonia magistriastme stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna informaatika, tarkvaratehnika ja äriinfotehnoloogia magistriastme edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad , maapõueressursside (sh varasem maateadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Inseneriteaduskonna stipendiumid

Eastman Specialties OÜ bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Välisluureameti arengustipendiumi eesmärgiks on motiveerida Tehnikaülikooli infotehnoloogia ja inseneri teaduskonna bakalaureuseõppe tudengeid, toetada nende arengut ning seeläbi tutvustada neile VLA-s töötamise võimalusi. VLA bakalaureuseõppe arengustipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele inseneri- või infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 90 EAP. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eastman Specialties OÜ magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Välisluureameti (edaspidi VLA) arengustipendiumi eesmärgiks on motiveerida Tehnikaülikooli infotehnoloogia ja inseneri teaduskonna bakalaureuseõppe tudengeid, toetada nende arengut ning seeläbi tutvustada neile VLA-s töötamise võimalusi. VLA magistriõppe arengustipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele inseneri- või infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eesti Energia AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni 15 inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja/või magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks Eesti Energia annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Harju Elekter bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Harju Elekter magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Juhan Laugise stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ettevõtlikule ja edukale üliõpilasele, kes on oma magistriõpingute lõputöö sidunud elektri keskkonnasõbraliku või innovaatilise kasutamisega.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS-i TREV-2 Grupp stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale inseneri või loodusteaduskonna üliõpilase, kelle õpingusoorituste maht avalduse esitamise päevaks on:

 • Bakalaureuseõppe tudengil vähemalt 150 EAP;
 • Inseneriõppe tudengil vähemalt 150 EAP;
 • Magistriõppe tudengil vähemalt 30 EAP;

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Elering - Tuleviku energiasüsteemi stipendium on ette nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe ja kuni kolmele magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks annab Elering stipendiume välja? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

EERO Canada TalTech stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe II või III õppeaasta edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks annab EERO välja stipendiumi inseneri tudengitele? Loe SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Virumaa Kolledži keemiatehnoloogia, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise ning telemaatika ja arukad süsteemid või rakendusinfotehnoloogia erialade edukatele rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Inseneriteaduskonna ehitus- ja planeerimise valdkonna stipendiumid

Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumite eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada tagamaks teedeehituse ja geodeesia valdkonna jätkusuutlik areng Eestis. Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse- ja geodeesia eriala 2.- 6. semestri edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudis.

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse (EKVÜ) magistriõppe stipendium on ette nähtud ühele inseneriteaduskonna üliõpilasele, kes õpib integreeritud õppes Hoonete sisekliima ja veetehnikat või magistriõppes Hoonete sisekliima ja tehnosüsteeme või Hoonete energiatõhusust peaerialal edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

RTS Infra Eesti teedeehitus ja geodeesia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele teedeehitus ja geodeesia edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Merko Ehitus Eesti inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehituserialade inseneriõppe kolmanda, neljanda või viienda aasta edukale üliõpilasele.

Miks Merko Ehitus annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Skepast&Puhkim teede- ja sillaehituse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna teedeehituse ja geodeesia, peaerialaga teede- ja sillaehitus edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Merko Ehitus Eesti noore õppejõu ja teadlase stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele ehituse ja arhitektuuri instituudi edukale kuni 40-aastasele õppejõule või teadlasele aitamaks kaasa Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiliste töötajate järelkasvule.

Miks Merko Ehitus annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele integreeritud õppe viienda kursuse peaerialal teedeehitus ja geodeesia või bakalaureuseõppe kolmanda kursuse statsionaarse õppe üliõpilasele, kes õpib ühel järgmistest erialadest

 • avalik haldus ja riigi teadused
 • rakenduskeemia ja geenitehnoloogia
 • toidu- ja biotehnoloogia
 • keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eventus Ehitus OÜ stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli integreeritud õppe ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise õppekaval vähemalt kolmandal kursusel õppivale inseneriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 120 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudis.

AS Tallinna Vesi integreeritud õppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika eriala integreeritud õppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP. 

Miks Tallinna Vesi annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Tallinna Vesi integreeritud õppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika eriala integreeritud õppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 150 EAP.

Miks Tallinna Vesi annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Tallinna Vesi magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna hooned ja rajatised: peaerialaga vee- ja keskkonnatehnikale magistri õppetaseme edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Miks Tallinna Vesi annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Tallinna Vesi doktoriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale ehituse ja arhitektuuri, peaerialaga vee- ja keskkonnatehnikale doktoriõppe edukale üliõpilasele.

Miks Tallinna Vesi annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Professor Heinrich Laulu nimeline Nordeconi noore teadlase/õppejõu stipendium on ette nähtud ühele ehitusteaduserialadel doktorikraadi kaitsnud kuni 40-aastasele Tallinna Tehnikaülikooli õppejõule/teadlasele, kellel on valmisolek osaleda koostöös AS-iga Nordecon ehituseala tudengite silmaringi laiendamisel ning uurimustöö valdkonna sobivused korral huvi võimaluste otsimiseks teaduslik-praktiliseks koostööks.

Miks annab Nordecon välja stipendiumi? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Nordecon inseneriõppe stipendium on ette nähtud kahele Tallinna Tehnikaülikooli ehituserialade vähemalt teise kursuse inseneriõppe üliõpilasele.

Miks annab Nordecon välja stipendiumi? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Helga Minnuse ja Elmar Minnuse pärandvara stipendiumi määratakse igal aastal ühele väga heade õpitulemustega Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna teedeehitus ja geodeesia eriala, soovitavalt ehitusgeodeesia spetsialiseerumisega, inseneri- või magistriõppe üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Sirkel ja Mall magistri- ja integreeritud õppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele integreeritud õppekava arhitektuuri või hoonete sisekliima ja veetehnika eriala või magistriõppes hooned ja rajatised eriala (hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid, hoonete energiatõhusus peaeriala) edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht magistriõppes vähemalt 30 EAP või integreeritud õppes õpingusoorituse maht vähemalt 180 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Mapri Ehitus OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise integreeritud õppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Projektibüroo OÜ magistri- ja integreeritudõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna üliõpilasele, kes õpib integreeritud õppes erialal ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine või magistriõppes hooned ja rajatised peaerialadel ehitiste projekteerimine või ehitusjuhtimine, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on magistriõppes vähemalt 30 EAP-d ja integreeritud õppes vähemalt 180 EAP-d.

Miks annab Projektibüroo stipendiumi? Kuidas sai stipendiaadist aasta töötaja? Loe SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Inseneriteaduskonna energeetika-, keskkonna-, tootearendus- ja robootika valdkonna stipendiumid

Arvo Otsa keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia eriala 1.- 6. semestri edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

E-Service AS stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele energeetika eriala bakalaureuseõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 120 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Onninen AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika eriala edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks Onninen AS annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eolane elektroonikahuvilise stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele mehhatroonika, integreeritud tehnoloogiate või tootearenduse ja robootika edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele integreeritud õppe viienda kursuse peaerialal teedeehitus ja geodeesia või bakalaureuseõppe kolmanda kursuse statsionaarse õppe üliõpilasele, kes õpib ühel järgmistest erialadest

 • avalik haldus ja riigi teadused
 • rakenduskeemia ja geenitehnoloogia
 • toidu- ja biotehnoloogia
 • keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Saku Metall Allhanke Tehas AS bakalaureuse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearenduse ja robootika bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks Saku Metall Allhanke Tehas toetab Tehnikaülikooli üliõpilasi stipendiumiga? Vaata SIIT

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

OÜ Skeleton Technologies bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, materjalitehnoloogia või infotehnoloogia teaduskonna riistvara arendus ja programmeerimise eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP. 

Mida peaks kandideerimisel silmas pidama? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

OÜ Skeleton Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja tootmistehnika, mehhatroonika, elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid või infotehnoloogia teaduskonna elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad eriala edukale magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Mida peaks kandideerimisel silmas pidama? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

IPA stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe inseneriteaduskonna elektroenergeetika, mehhatroonika, tootearenduse, materjalitehnoloogia, integreeritud tehnoloogia ning tootearenduse ja robootika ning Virumaa Kolledži rakenduskõrgharidusõppe telemaatika ja arukad süsteemid, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Mati Jostovi nimeline doktoriõppe stipendium on loodud aitamaks kaasa Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule. Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe edukale üliõpilasele, kes õpib energeetikaga seotud erialadel.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Lembit Maiste noore teadlase stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna energeetika valdkonnaga seotud kuni 40-aastasele doktori kraadiga noorele teadlasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Tallinna Vesi bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Miks Tallinna Vesi annab välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Sunly rohelise energiatehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna rohelise energiatehnoloogiate magistriõppe edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Rein Lind magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli automaatika ja elektroonika valdkonna magistriõppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia edukale bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilasele.

Miks annab Utilitas välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kahele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks annab Utilitas välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kolmele inseneriteaduskonna energiatehnoloogia ja soojusenergeetika edukale magistriõppe üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Miks annab Utilitas välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehatroonika, keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia või materjalitehnoloogia , loodusteaduskonna maa süsteemid, kliima ja tehnoloogia või rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialade edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad , maapõueressursside (sh varasem maateadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

ABB AS bakalaureuseõppe stipendium esmakursuslasele on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika, mehhatroonika, tootearenduse ja robootika eriala edukale esmakursuslasest üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

ABB AS mootorite ja generaatorite tehase stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika, mehhatroonika, tööstustehnika ja juhtimise ning tootearenduse ja tootmistehnika eriala edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eesti Mereakadeemia stipendiumid

Gunvor Services rakenduskõrgharidusõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia ühele mereveonduse ja samatöö korraldamise õppekava edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 90 EAP.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.