Tallinn University of Technology

About the Department

Ehituse ja arhitektuuri instituut koondab enda alla  seitse uurimisrühma, mis tegelevad nii õppe- kui teadustööga arhitektuuri, ehituskonstruktsioonide, ehitusprotsessi, liginullenergiahoonete, konstruktsiooni ja vedeleikumehaanika, teedeehituse, geodeesia ning vee- ja keskkonnatehnika valdkonnas

Academy of Architecture and Urban Studies

Overview and Contacts

Arhitektuur 3More

Structural Engineering research group

Overview and Contacts

asendusMore

Building Lifecycle Research Group

Overview and Contacts

ehitusprotsessiMore

Nearly Zero Energy Buildings Research Group

Overview and Contacts

liginullenergiahooneteMore

Mechanics of Fluids and Structures Research Group

Overview and Contacts

vedelikumehaanikaMore

Road Engineering end Geodesy Research Group

Overview and Contacts

teedMore

Water and Environmental Engineering Research Group

Overview and Contacts

vee ja keskkonnatehnikaMore
Ehituse Mäemaja väiksem

NEW TALTECH EHITUSE MÄEMAJA BUILDING OPENED

BRICO2020 The Nordic Steel Bridge Competition

EA TG BRICO võistlus

Loading...

Loading...