Tallinna Tehnikaülikool

Geoloogia instituudi suvepäevad 2023

Geoloogia instituudi suvepäevad 2023. Foto: G. Baranov

Aitäh kõigile suvepäevadel osalejatele ja kaasaaitajatele! Meil on tore meeskond!

Lõputööde kaitsmine geoloogia instituudis 2022/2023 õppeaastal

GI lõpetajad 2023 kevad. Foto: geoloogia instituut

Täna kaitses geoloogia instituudis oma lõputööd kolm bakalaureuse- ja kaks magistritudengit.

Palju õnne värsketele kraadiomanikele ja nende juhendajatele!

Bakalaureusetööd:

Siret Sillar "Geotehniliste katsete tööjuhendite väljatöötamine OÜ Inseneribüroo STEIGER näitel"
Juhendaja: Karin Robam, kaasjuhendaja: Joosep Makke

Jaanis Tomson „Torma prügila laienduse geotehniline uuring“
Juhendaja: Peeter Talviste

Aileen Umal „Raplamaa kõvikud kui Läänemere varasemate staadiumite arhiiv“
Juhendaja: Jüri Vassiljev, kaasjuhendaja: Siim Veski

Magistritööd:

Kuldar Sirelbu „Karbonaatkivimite omaduste hindamine portatiivse XRF analüsaatoriga Toolse PH014B ja Aseri PH012B puursüdamike näitel“
Juhendaja: Olle Hints

Brigitta Uibo „Ressursitõhus killustiku tootmine ehitus- ja lammutusjäätmetest ettevõtte Väo Paas OÜ näitel“
Juhendajad: Karin Robam ja Tony Hand

Noore Inseneri Programmi õppepäev geoloogia instituudis

Noore inseneri programmi õppepäev 2023

15. aprillil viis TalTech Geoloogia instituut koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakooliga Noore Inseneri Programmi (https://taltech.ee/nip) raames läbi õppepäeva. NIP programmi eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklassidele ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid, andes tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengite käe all täiendada oma teadmisi inseneeria valdkonnas.

Mis ei kasva, see on kaevandatud – ilma maapõueressurssideta oleks meie igapäevaelu tundmatuseni teistsugune. Õppepäeval tehti tutvust Eestis ja mujal maailmas oluliste maavarade ning nende kaevandamise ja kasutamisega.

Šogenov Saudi presentation. Foto: Erakogu

19.-23. märtsil 2023 osales Tallinna Tehnikaülikooli teadur, petrofüüsik ja CCUS ekspert Dr. Kazbulat Shogenov kohtumistel Saudi-Araabia Kuningriigi rahvusliku naftaettevõtte Saudi Aramco ja Saudi Araabia Kaevandusministeeriumiga.

Dr. Shogenov kutsuti osalema IMHOIT-i juhitud INSIDE EARTH tehnoloogia meeskonda. Imhoit on maailmakuulus Hispaania ettevõte, mis on tuntud oma ülivõimsa arvutusvõimsuse poolest ja muuhulgas juhib innovaatilist ja unikaalset projekti INSIDE EARTH maavarade (süsivesinikud, mineraalid, vesi jms) uurimiseks uue geofüüsikalise kauguurimise tehnoloogia abil, kasutades kosmosefotograafiat ja tuumamagnetresonantsi.

Dr. Shogenov koos Imhoit'i presidendi Julio Alfredo Botto ja teiste partneritega esitles nimetatud tehnoloogiat Saudi Aramco juhtkonnale ja spetsialistidele luure- ja innovaatiliste tehnoloogiate valdkonnas.

Saudi-Araabia Maavarauuringute Ministeeriumi kutsel esines meeskond ettekandega ka kohalikus Geoloogiateenistuses.

Lähemalt saab  INSIDE EARTH kohta lugeda projekti kodulehelt: https://www.insidearth.tech/

Laeb infot...

Laeb infot...