Tallinna Tehnikaülikool

Toimumas

Mäetehnikute maapõuealane täienduskoolitus - teine osa

26.-27. märtsil ja 16.-17. aprillil toimub geoloogia instituudis järgmine mäetehnikute maapõuealane täienduskoolitus.

Koolitusest lähemalt

Gottfried Albrecht Germanni märk akadeemik Dimitri Kaljole

elderly man with glasses

Akadeemik Dimitri Kaljo. Foto: G. Baranov.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia nõukogu otsuse alusel on eesti akadeemik Dimitri Kaljo pälvinud Gottfried Albrecht Germanni märgi.

Palju õnne!

Germanni märgiga tunnustatakse Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia kui ka mujal tegutsevaid isikuid, kes on märkimisväärselt panustanud asutuse arengusse ja eesmärkide täitmisse. Germanni märk sai alguse 2022. aastal Tartu Ülikooli loodusmuuseumi 220. aastapäeval ja sellega meenutatakse Tartu Ülikoolis loodusteaduste professorina töötanud Gottfried Albrecht Germanni, kes oli 1902. aastal loodud Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja aasta hiljem tegevust alustanud botaanikaaia esimene direktor.

Dimitri Kaljo on silmapaistev teadlane ja panustanud väga tugevalt Eesti loodusteaduslike kogude, sealhulgas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia kogude arendamisse. Tema initsiatiivil algatati Eesti teaduskogude riiklik programm, mis tagas kogude rahastamise ning arenduse alates selle sajandi algusest.

Gottfried Albrecht Germanni märk antakse akadeemik Kaljole üle 17. aprillil toimuval Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul. Aastakoosoleku päevakorra ja esimese osa otseülekande leiab siit.

Juba teine venekeelne maapõuealane täienduskoolitus Ida-Virumaal

3. mail 2024 toimub Ida-Virumaal Toilas juba teine geoloogia instituudi korraldatud venekeelne maapõuealane täienduskoolitus teemal "Innovaatilised väljakutsed ja lahendused kaevandussektorile."

Koolituse teemad:

•    Innovaatilised väljakutsed - süsinikuneutraalne kaevandamine;
•    Innovaatilised ja keskkonnasõbralikud põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiad;
•    Mineraalsete toormete väärindamine Ragn-Sellsi näitel;
•    Kaevandamise ohutusnõuded ja järelevalve nende täitmise üle.

Registreerimine hiljemalt 01.05.2024

Laeb infot...

Laeb infot...