Tallinna Tehnikaülikool

Toimumas

Mäekonverents 2024

22. ja 23. mail toimub Saue vallas Tallinna Hipodroomil järjekordne Eesti Mäekonverents koos HEMA rasketehnika messiga. Sissepääs on tasuline, vajalik on veebis registreerumine.

Konverentsi päevakava

Seekordsel mäekonverentsil teevad ettekande ka Geoloogia instituudi lektor Martin Nurme teemal "Avalik huvi maapõue valdkonnas. Elanike kindlus – kas ja mida saaksid kaevandajad kindlustunde tekitamiseks pakkuda" ja jätkusuutliku kaevandamise projektijuht Tony Hand teemal "Riigi ja erasektori koostöö Iirimaa näitel" (inglise keeles).

22. mai õhtul algusega kell 19.00 toimub õhtusöök ja meeleolukas messiklubi Kochi Trahteris.

TalTech Geoloogia instituut on Mäekonverents 2024 kuldsponsor.

Geoloogia instituudi tudengite õppesõit Kesk-Soomes

people in lab

21. kuni 26. aprillini olid Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi magistrandid õppereisil Kesk-Soomes.

Korraldati külaskäik endisesse Hitura niklikaevandusse, kus kaevandamist alustati 1970. aasta paiku. Nüüdseks on kaevandus suletud ja viiakse läbi kaevandatud ala järelseiret.

Õppereis jätkus Oulu Ülikoolis, kus kuulatakse loenguid maavarade väärindamise ja rikastamise teemadel, millele järgevad reaalsed katsetööd ülikooli laboris.

Gottfried Albrecht Germanni märk akadeemik Dimitri Kaljole

elderly man with glasses

Akadeemik Dimitri Kaljo. Foto: G. Baranov.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia nõukogu otsuse alusel on eesti akadeemik Dimitri Kaljo pälvinud Gottfried Albrecht Germanni märgi.

Palju õnne!

Germanni märgiga tunnustatakse Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia kui ka mujal tegutsevaid isikuid, kes on märkimisväärselt panustanud asutuse arengusse ja eesmärkide täitmisse. Germanni märk sai alguse 2022. aastal Tartu Ülikooli loodusmuuseumi 220. aastapäeval ja sellega meenutatakse Tartu Ülikoolis loodusteaduste professorina töötanud Gottfried Albrecht Germanni, kes oli 1902. aastal loodud Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja aasta hiljem tegevust alustanud botaanikaaia esimene direktor.

Dimitri Kaljo on silmapaistev teadlane ja panustanud väga tugevalt Eesti loodusteaduslike kogude, sealhulgas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia kogude arendamisse. Tema initsiatiivil algatati Eesti teaduskogude riiklik programm, mis tagas kogude rahastamise ning arenduse alates selle sajandi algusest.

Gottfried Albrecht Germanni märk antakse akadeemik Kaljole üle 17. aprillil toimuval Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul. Aastakoosoleku päevakorra ja esimese osa otseülekande leiab siit.

Laeb infot...

Laeb infot...