Tallinna Tehnikaülikool

Instituudist

Geoloogia instituut on maapõue ja mäenduse alast kompetentsi koondav instituut Tehnikaülikoolis. Meie teadlased tegelevad aluspõhjageoloogia, paleokeskkonna, kliima, meregeoloogia, maavarade, mäenduse ning ringmajandusega. Instituut vastutab Maa süsteemide ja maapõuerssursside õppekavade eest, arendab laboreid ning haldab Eesti suurimaid kivimikollektsioone.

Geoseminarid

Instituudi iganädalased teadusseminarid - enamasti on need kõigile avatud ja osaleda saab nii kohapeal kui e-kanali kaudu.

SeminarMore

Teadustöö ja uurimisrühmad

Meie teadlased tegelevad paleokliima ja keskkonnauuringutega, maapõueressursside, geokeemia, paleontoloogia, meregeoloogia, hüdrogeoloogia jt geoteaduse suundadega.

dictyonemaMore

Õppetöö

Geoloogia instituut vastutab maapõueressursside bakalaureuse- ja magistriõppekavade eest, mille eesmärgiks on maapõuespetsialistide ja mäeinseneride koolitamine Eestis. Geoloogia ja geotehnoloogia doktoriõpe kuulub füüsikaliste loodusteaduste õppekavasse.

doktorikoolid More

Laborid ja teenused

Instituudi kaasaegsed laborid toetavad teadusuuringute läbiviimist ja õppetööd ning võimaldavad pakkuda analüüsi- ja teadmusteenuseid ka väljapoole ülikooli.

Thermo FlashMore

Keskkonna- ja tehnoloogiaharidus

Geoloogia instituut tutvustab õpilastele ja õpetajatele läbi erinevate õppe- ja silmaringi laiendavate tegevuste maapõue ja inseneeria maailma.

GreenRockLabMore

Sotsiaalmeedia

Jälgi meie tegemisi Facebookis.

EE_ins_facebookMore

Uudised

Laeb infot...

Veski tunnustus Maateaduste rv olümpiaadilt

2022. aasta rahvusvahelisel Maateaduste olümpiaadil omistati Siim Veskile loodusteaduste innuka mentori aunimetus (Mentor for Enthusiasm for Earth Science).

Palju õnne!

KVaternaarigeoloogia osakond välitööl
Kvaternaarigeoloogia osakonna välitööd Eestis koos Poola ja Läti teadlastega
Leeli Amon välitööl

ShogenClubi noored geoloogia instituuti väisamas

ShogenClub_TTÜs

Shogen Clubi sportlased ja nende vanemad tutvusid 18. augustil Tallinna Tehnikaülikooli kampuse ja geoloogia instituudiga, kus nende treener ja instituudi teadur Kazbulat Šogenov tegi ülevaate oma uurimistööst roheenergeetika ja -tehnoloogiate valdkonnas ning tutvustas instituudi tööd ja laboreid.

Ülikool oma mugava 100% iseteenindusvõimekusega raamatukogu, Eesti esimese täielikult robotiseeritud kauplemissüsteemiga poe, isesõitva auto, kiire interneti ja 5G testvõrguga avaldas noortele sportlastele tugevat muljet. Nad esitasid palju asjakohaseid küsimusi, uurisid geoloogia instituudis põnevusega laborite aparatuuri ja kivimeid nii vitriinis eksponeeritud kristallide kui töös olevate puuraukude näol.

Noori kutsuti üles pöörama rohkem tähelepanu rohetehnoloogiatele ning kindlasti tulla tulevikus tehnikaülikooli õppima.

ShogenClub_TTÜs_2

Toimumas

Laeb infot...

Meie räägime, meist räägitakse