Tallinna Tehnikaülikool
Mäendus ja geoloogia 85

Maapõue teadmistega tänast ja homset loomas

1938. aasta sügisel algas Tallinna Tehnikaülikoolis mäeinseneride koolitamine ning maapõue-alane uurimistöö. 85 aasta jooksul on mäenduse, geotehnoloogia või geoloogia eriala lõpetanud üle tuhande spetsialisti, kes on andnud olulise panuse Eesti majandusse ning mäe- ja maateadusesse. Vajadus maavarade järele on aastatega muutunud, kuid teadmised maapõuest ja oskused seda jätkusuutlikult kasutada on täna ja homme sama aktuaalsed nagu 85 aasta eest.

Kutsume kõiki huvilisi osalema aastapäevakonverentsil ja arutelus mäenduse, geoloogia, jätkusuutliku maapõuekasutuse ning kliimaneutraalse tuleviku teemadel. 

Konverentsi kava

 • 13.30 - Tervituskohv
 • 14.00 - 14.20 Avasõnad ja sissejuhatus: ettevõtlusprorektor Erik Puura, instituudi direktor Olle Hints
 • 14.20 - Mäenduse ajaloost, õppetööst, jätkusuutlikust kaevandamisest, kliimast ja kasvuhoonegaasidest
  • Lühiettekanded:
   • Enno Reinsalu, emeriitprofessor: "60. aasta mäeinseneride 60 aastat"
   • Henri Suomalainen, üliõpilane: "Kuidas on aastal 2023 TalTechis maapõueinseneriks õppida?" 
   • Siim Veski, professor, kvaternaarigeoloogia osakonna juhataja: "Kasvuhoonegaasidest ja kliimamuutustest geoloogi pilgu läbi"
   • Rutt Hints, maavarade ja rakendusgeoloogia osakonna juhataja: "Maapõueressursid ning ringsed toormed täna ja homme"
   • Tony Hand, jätkusuutliku kaevandamise projektijuht: "Is sustainable mining possible?" 
   • Veiko Karu, mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna juhataja: "Globaalne maavaratööstus ja Eesti võimalused läbi ettevõtlikkuse"
 • 16.00 - Paus
 • 16.30 - Mäenduse ja mineraaltoormete perspektiivid Eestis, Euroopas ning maailmas
  • Lühiettekanded:
   • Helena Gailan, Kliimaministeerium: "Eesti maavarade perspektiivid – otsuste tegemine maavarade haldamisel"
   • Sirli Sipp Kulli, Eesti Geoloogiateenistus: "Eesti Geoloogiateenistus kriiside ja pöörete maailmas"
   • Vesta Kaljuste, doktorant, Energiasalv Pakri OÜ, Eesti Mäeselts: "Paldiski vesisalvesti ja mineraaltoormed - sajandi mäendusprojekt Eestis"
   • Tarmo All, Eesti Energia: "Mineraaltoormete perspektiiv Eesti Energia strateegia alusel"
   • Erki Niitlaan, Inseneribüroo STEIGER: "Kestva majanduskasvu võimalikkusest, heaolu laest, kliimaeesmärkidest, (mäe)insenerhariduse tähtsusest ja moraalsest vastutusest"
 • 18.00 - Konverentsi lõpp

Euroopa esimene TERRA konverents – jätkusuutliku ressursikaevandamise õpetamine ja uurimine

TERRA konverentsil Boppardis Hand_Karu_Robam

6.-8. septembrini toimus Saksamaal Boppardis Euroopa esimene  jätkusuutliku ressursikaevandamise õpetamise ja uurimise konverents TEaching and Research in Sustainable Resource ExtrAction (TERRA). Konverentsi eesmärk oli kokku tuua Euroopa ülikoolide teadlased ja õppejõud, jagada üksteisega seniseid saavutusi, uusi väljakutseid ja püüdlusi ning võimaldada edasise koostöövõrgustiku loomist.

Euroopa toorainesektor vajab 2030. aastaks ligikuaudu 1,2 miljonit uut töökohta, kuid seisab silmitsi tõsise oskuste puudusega. Sellised väljakutsed saab lahendada vaid väga oluliste muudatustega - Euroopa ülikoolisektori suhtlemine üliõpilaste ja ühiskonnaga, haridusprogrammide pakkumine ja spetsialistide koolitamine ning uurimis- ja innovatsiooniprojektide teostamine.

TalTech geoloogia instituudi mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonnast esinesid konverentsil ettekandega Tony Hand, Veiko Karu ja Karin Robam.

Lähemalt konverentsi kodulehel.

Kuldmärk Jüri Vassiljevile

Kuldmärk Jüri Vassiljevile 2023. Foto: TalTech

28. augustil toimunud avakoosolekul tunnustati ülikooli pikaajalisi töötajaid kuldmärgiga.

Geoloogia instituudist pälvis märgi seekord Jüri Vassiljev. Palju õnne!

Laeb infot...

Laeb infot...