Tallinna Tehnikaülikool

Geoloogia instituudi venekeelne täienduskoolitus Ida-Virumaal

7. detsembril 2023 toimub geoloogia instituudi korraldatud täienduskoolitus teemal "Tehnoloogilised uuendused põlevkivi tootmisel. Kliimamuutused ja CO2 heitkoguste vähendamise vajadus".

Koolitus toimub vene keeles. Toimumiskoht: Toila SPA Hotelli seminariruum (Ida-Virumaa).

Registreerimine hiljemalt 05.12.2023 veebilehel: https://taltech.ee/kursus/38601 või karin.robam@taltech.ee.

Sihtgrupp: mäeinsenerid, mäetehnikud ja teised asjahuvilised.

GI tudengid 2023

Kaks Arengufondi stipendiumi geoloogia instituudi tudengitele

MTÜ Eesti Mäeselts andis sel sügisel SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond kaudu välja kaks stipendiumi:

stipendiumi loodusteaduskonna maapõueressursside magistriõppe üliõpilasele (3000 EUR) pälvis Carina Potagin
stipendiumi loodusteaduskonna maasüsteemid, kliima ja tehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilasele (2000 EUR) pälvis Siim Roov.

PALJU ÕNNE!

Nthati Lillian Monei doktoritöö kaitsmine 13. detsembril

Liberation of REEs. Illustration from PhD thesis by Nthati Monei

Nthati Lillian Monei doktoritöö Phytomining of Rare Earth Elements: Dynamics of Rhizosphere Processes and Element Interactions in the Soil (Haruldaste muldmetallide fütokaevandamine: risosfääri protsesside ja geokeemiliste protsesside dünaamika pinnases) kaitsmine 13. detsembril 2023 kell 9:00 ruumis U06-401 ja Zoomi vahendusel.

Juhendaja: Prof. Dr. Michael Hitch
Kaasjuhendaja: Prof. Dr. Hermann Heilmeier (Institute of Biosciences, TU Bergakademie Freiberg)

Oponendid: Prof. David Houben (Department of Agricultural and Animal Sciences, UniLaSalle, Beauvais, France)
ja Prof. Alar Astover (Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences, Tartu)

Doktoritöö link Tallinna Tehnikaülikooli digikogus: https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ae5a3629-d857-411e-86d5-9778767e7f64

Zoomi link: https://zoom.us/j/91526584149

Laeb infot...

Laeb infot...