Site logo

Ansis Blausi doktoritöö kaitsmine geoloogia instituudis

Geoloogia instituudi doktorant Ansis Blaus kaitseb 23. oktoobril 2020 algusega kell 13.00 oma doktoritööd "From Modern Pollen-Plant Relationships to Holocene Vegetation Diversity Reconstructions" ("Õietolmu ja taimestiku seostest tänapäeva maastikes taimede mitmekesisuse rekonstruktsioonideni läbi Holotseeni"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom.

Meeting ID: 974 1195 3660      Passcode: 059996

 Juhendajad vanemteadur Triin Reitalu ja professor Siim Veski (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

    Dr. Althea Davies (St Andrews'i Ülikool, Suurbritannia)
    professor Guntis Brūmelis (Läti Ülikool, Läti)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus. Kokkuvõte.

Kriitiliste ja oluliste toorainete uurimisele pühendatud konverents Tallinnas

NB! KONVERENTS LÜKKUB EDASI 27.-28. aprillile 2021.

Eesti Geoloogiateenistus, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut ja Tartu Ülikooli geoloogiaosakond koostöös Nordic Publishing’ga kutsuvad teid konverentsile
„KRIITILISE TOORME POTENTSIAAL KIRDE-EUROOPAS“ Future Mine & Minerals konverentside seerias. Konverents toimub 27.–28. oktoobril 2020 Tallinnas, Swissotel’is.
Konverents on rahvusvaheline kriitiliste, kõrgtehnoloogiliste elementide otsingutele, uuringutele ja kasutamisele pühendatud kokkusaamine, kus on võimalik osalistel
arendada koostöösidemeid, vahetada teadmisi ja kogemusi ning arutada ressurssidega seonduva poliitika üle. Konverentsile ootame esindajaid Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Poolast, Venemaalt, Saksamaalt ja teistest maavarade uuringute ja kaevandamisega tegelevatest riikidest.

toormekonv

Mall Orru juhendatu sai Euroopa nooreks ettevõtjaks

Kas mäletate koolipoiss Henri Pihelgat, kes oma gümnaasiumi uurimistööna valmistas turbapadjad, millega saab likvideerida keskkonnareostust? Kevadel saime tunda rõõmu sellest, et Henri projekt võitis äriideede arendusprogrammis STARTERTallinn peaauhinna. Sellega noormehe edutee ei lõppenud. Euroopa noore ettevõtja konkursi 20 alla 20-aastase noore ettevõtja seast kuulutati võitjaks samuti Henri Pihelgas. Palju õnne!

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 11. klassi õpilane käis oma uurimustöö praktilist poolt näitamas ka otse-eetris ETV Terevisioonis. Noormehe uurimustöö juhendamisel oli abiks geoloogia instituudi dotsent Mall Orru.

Teadlaste öö

Teadlaste öö

Teadlaste öö festivalil oli meil suur rõõm kohtuda väiksemate ja suuremate avastajatega. Uuriti vara maapõue sees ja meie igapäeva elus - käisime virtuaalselt uudistamas Austrias asuvat kaevandust, panime kokku maavarade kokaraamatu ja katsete abiga tegime kindlaks ka rauasisalduse meie igapäevases elus, näiteks hommikuhelvestes.

Jüri Ivask esindas meid ka Saaremaal, kus pidas kaks loengut Saaremaa Ühisgümnaasiumis teemal „Kliima muutused läbi ajaloo ja inimese osa selles”.

Meie räägime, meist räägitakse

TalTechi aktusel promoveeriti doktorante

Ursula_ja_Olle

 

Teiste seas promoveeriti doktoriks ka Geoloogia instituudi peavarahoidja Ursula Toom. Palju õnne!

Loading...

Loading...