Tallinna Tehnikaülikool

Õppekavad

TalTech IT Kolledž korraldab ja viib läbi õppetööd kolmel bakalaureuseõppekaval ja kahel magistriõppekaval.

Bakalaureuseõpe (vastuvõtt alates 2017/2018 õppeaastast):

Magistriõpe:

Rakenduskõrgharidusõpe* (vastuvõtt Eesti Infotehnoloogia Kolledžisse kuni 2016/2017 õppeaastani):

  • Infosüsteemide analüüs (IDSR) – programmijuht Paul Leis
  • IT süsteemide administreerimine (IDAR) – programmijuht Siim Vene
  • IT süsteemide arendus (IDDR) – programmijuht Meelis Antoi
  • Küberturbe tehnoloogiad (IDCR) – programmijuht Valdo Praust

*Rakenduskõrgharidusõppe õppekavad suleti 2020/2021 õppeaasta lõpus.