Tallinna Tehnikaülikool

Sisukord

Programmist

Tuleviku loodusteadlase programm
TULP annab loodusteadustest huvitatud noortele võimaluse täiendada oma teadmisi läbi praktiliste tegevuste, õppides koos TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengitega. Kuna TULP on tihedalt seotud TalTech loodusteaduskonna bakalaureuseõppe erialadega, siis programmis osalemine annab Sulle suurepärase võimaluse teha kaalutletud otsus, millist eriala pärast 12. klassi lõpetamist TalTech loodusteaduskonnas õppima tulla.

  •  TULP on koolitusprogramm, mis annab põhjaliku ülevaate erinevatest loodusteaduste teemadest. Koos juhendajatega leitakse vastused mitmetele huvitavatele küsimustele ja lahendatakse põnevaid väljakutseid.
  • Programm koosneb seitsmest õppepäevast.
  • Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti kell 10.00 - 15.15.
  • Ühe õppepäeva pikkus on 6 ak/h, päev sisaldab ka lõunapausi.
  • Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt tuge kas vene või inglise keeles.
  • TULPis on oodatud osalema 9. – 12. klasside õpilased.
  • Kohapeal õpitu kinnistatakse praktikas.
  • Programmis (7 õppepäeva) osalemise tasu on 50 eurot.
  • Programmi esimene õppepäev 7. oktoobril, 2023

Registreerumine on lõppenud.

Koolituse kava

¾ Eestist on piiratud merega ning merel on oluline mõju meie kliimale. Õppepäeva raames uurime, kuidas meri kliimat mõjutab ja vastupidi ning kuidas on Läänemeri ja selle olukord ajas muutunud ja mis on selle põhjused. Päeva lõpetame praktilise tööga uurimislaeval, mikroskoobi all paljale silmale nähtamatute organismide uurimisega mereökoloogia laboris või drooni lennutamisega rannikul. 
Antud õppepäev on seotud Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad õppekavaga. 
 

Geoloogiateadus saab alguse välitöödest looduses. Nii ka seekord – pakime kokku varustuse ning suundume ekspeditsioonile! Maa kauge mineviku ning Eesti maapõue saladused avanevad sulle aluspõhja paljandites kivimeid uurides ning turbarabas pinnakatet puurides. TalTechi teadlaste juhendamisel õpid tundma Eestis leiduvaid mineraale, kivimeid ja setteid ning teed tutvust meie maavaradega. Samuti saad sõbraks ürg-Eesti asukatega, kes elasid siin 470 miljonit aastat tagasi. Ekspeditsiooni õnnestumiseks pane selga ilmale vastavad riided ja jalanõud. Ülejäänud varustuse ning toeka välilõuna eest hoolitseb TalTech. 
Antud õppepäev on seotud Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad õppekavaga. 

 

Inimene saab väga suures ulatuses infot oma ümbritseva keskkonna kohta läbi nägemise. Nii ka füüsikas, kus kasutatakse valgust erinevate nähtuste ja objektide uurimiseks. Sellel õppepäeval uurime valgust lähemalt ning valgusega seonduvaid nähtusi. Vaatame lähemalt mida taimelehed “söövad”, leiame vastuse küsimusele miks ikka valge paber on valge, uurime mis on nähtav inimsilmale nähtamatus valguse osas ja palju muud. Päeva lõpetame juuksekarva paksuse mõõtmisega kasutades laserit. 
Antud õppepäev on seotud Rakendusfüüsika õppekavaga. 

 

Eritüüpi signaale kasutatakse näiteks info edastamiseks kui ka füüsikalise protsesside ja kehade omaduste kirjeldamiseks. Antud päeva raames vaatame kuidas kasutades heli saame informatsiooni kehade omaduste kohta kuni selleni kuidas kasutades valgust saame uurida rakus toimuvaid protsesse ning struktuuri. 
Antud õppepäev on seotud Rakendusfüüsika õppekavaga.

 

Keemia on kõikjal meie ümber, alustades ravimi- ja toiduainetööstusest ning lõpetades keemiliste reaktsioonidega rakkudes. Keemikud tegelevad keemiliste reaktsioonide välja töötamise ja läbi viimisega, millega on tihedalt seotud uute ainete omaduste uurimine ja analüüs. Õppepäeva raames tutvume praktilise analüütilise meetodiga vee kareduse määramiseks ning orgaanilise keemiaga sünteesides aspiriini või lõhnaainet. 
Antud õppepäev on seotud Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia õppekavaga.

 

Õppepäeval sukeldume põnevasse bioloogia maailma ning saame teada, millega tegelevad geenitehnoloogid TalTech'is. Uurime inimese genoomi, tutvume ensüümidega ja analüüsime valke. Vaatame mikroskoobis lähemalt, kuidas näevad välja erinevad rakutüübid ning millega ja kuidas neid käsitletakse. Lisaks uurime ka helendavaid valke, rakke, taimi ja kärbseid. 
Antud õppepäev on seotud Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia õppekavaga. 

 

Õppepäeval uurime, millega tegelevad toiduteadlased – piilume TalTech Toidutehnoloogia laboritesse ning lööme ka ise käed külge põnevates töötubades, kus teeme ise jäätist, testime oma maitse- ja lõhnameeli, valmistame tunni ajaga 10 piimatoodet ning uurime, milliseid mikroorganisme toidust leida võib ja miks neid vaja on. 
Antud õppepäev on seotud toidu- ja biotehnoloogia õppekavaga.

Kontakt