Tallinna Tehnikaülikool

Vii ennast kurssi, kuidas käib vastuvõtt Virumaa kolledži rakenduskõrgharidus- ja magistriõppesse. Siin saad vastused küsimustele, millal on õige aeg esitada sisseastumisavaldus, millised sisseastumiskatsed on vaja teha, millised dokumendid on vaja esitada, kuidas õppetööle registreeruda. 

Õppimine Virumaa Taltechis on FUN! Omandad teadmised läbi praktilise kogemuse.

Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks

 • Avaldus tuleb esitada sisseastujate infosüsteemis SAIS www.sais.ee
 • Sisseastumisel saab esitada kaks avaldust.
 • Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimine käib keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni alusel. Kui avaldust esitades riiklikest registritest vastava haridusastme kohta infot ei ole (näiteks kool lõpetatud enne 2004. a), tuleb originaaldokument toimetada ülikooli kohapeale vastuvõtuperioodi jooksul.
 • Avaldust esitades pead kohe valima ka õppekoormuse.
 • Päeva- ja sessioonõppesse kandideerimine toimub samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite õpinguid alustada.
 • Vastuvõtt toimub vastavalt konkursi tingimustele õppekavati moodustatud paremusjärjestuse alusel.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine. See tähendab seda, et lävendi ületanud kandidaat on täitnud õppekoha saamiseks nõutava tulemuse ja võetakse vastu.
 • Õppekoha pakkumine ja õppima tuleku kinnitamine toimub jooksvalt, kui avaldus on korras ja katsed positiivsele tulemusele sooritatud. Õppima tuleku kinnitamine lõppeb 13. juulil.
 • Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8, on kandidaadil võimalus  laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemuse alusel taotleda lisapunkte. Kui laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemus on vähemalt 50 punkti, siis loetakse keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde lävend 3,8 täidetuks.

OLULISED VASTUVÕTU KUUPÄEVAD

1. märts - 4. juuli 2023 kell 12.00 Avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS kõikidele õppekavadele
20. - 26. märts 2023 Sisseastumiskatsed
8. - 14. mai 2023 Sisseastumiskatsed
28. juuni - 4. juuli 2023 kell 12.00

Avalduste ja dokumentide esitamine kohapeal

(Järveküla tee 75, Kohtla-Järve, tööpäevadel kell 10-15, 4. juulil kell 10-12)

6. - 8. juuli 2023 Sisseastumiskatsed
13. juuli 2023 kell 23.59 Õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg. SISSEASTUJA MEELESPEA
15. - 28. august 2023 Vastuvõetud üliõpilaste immatrikuleerimine
28. august 2023 Eelnädala algus 2023/2024. õppeaastal vastu võetud üliõpilastele

Õppetööle registreerumine

Kandidaatidele, kes on vastavalt vastuvõtukomisjoni otsusele vastu võetud õppima tasuta õppesse, edastatakse SAIS-i kaudu teatised, milles märgitakse õppetööle registreerumise tähtaeg ning nimekirjad avaldatakse SAIS-is. Immatrikuleeritakse kandidaadid, kes registreeruvad teatises märgitud tähtajaks õppetööle.

Kohapeale tulles on vaja esitada järgnevad dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart või elamisloakaart)
 • haridust tõendava dokumendi originaal ja koopia (koopiaid saab tasu eest teha ka kohapeal)
 • välismaal Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud sisseastujal Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus

NB! Isikud, kelle keskhariduse jt andmeid ei ole riiklikus haridusregistris, peavad isiklikult tooma originaaldokumendid vastuvõtukomisjoni. Avaldus tuleb ka sel juhul sisestada SAIS-i kaudu kas eelnevalt kodus või kohapeal vastuvõtukomisjonis. Selleks kindlasti tuleb võta kaasa ID-kaart ja paroolid, et saaks kohapeal SAIS-i sisse logida. Vastuvõtutöötaja täiendab esitatud dokumentide põhjal eeltäidetud avaldust. Nimetatud dokumente ei lisata kui avaldus kandideerimiseks on esitatud SAIS-i kaudu ning kandideerimiseks vajalikud tingimused on täidetud ja andmed vastavatest registritest kättesaadavad.

TASEMEÕPPES OSALEMISE TOETUS

Eesti Töötukassa toetab tööealiste töötavate ja töötuna registreeritute inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses. Uuri: tasemeõppes osalemise toetus

VK_tootajaopi

Moodle kursus "TalTech Virumaa - haridus, mis töötab!"

Hea koolilõpetaja või juba töötav spetsialist!

Kui hästi tunned TalTechi Virumaal? Meil on sulle kursus, kus saad rohkem teada õppimisvõimaluste kohta.

Tutvu Virumaa kolledži erialadega, kuula, mida arvavad siin õppivad tudengid ja meie vilistlased. Jälgi tähelepanelikult TalTech rektori ja juhtivate ettevõtete mõtteid ning võta omale vabadus otsustada. Alati ei pea valima lihtsamat teed. Tee valik lähtudes Sinu enda, Eesti ja maailma tulevikusuundadest.

Ja kui teed KURSUSE TESTI, saad võimaluse sisseastumisvestlust alustada paremalt stardipositsioonilt. Testi sooritamisel saad tunnistuse ja juba 2,5 punkti sisseastumisvestlusele!

MOODLE KURSUS

Rakenduskõrgharidusõpe

Õppeaeg: 4 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15 ) ja sessioonõpe (õppetöö toimub reeglina kaks korda kuus nädalavahetustel 9.00-16.30/18.00).

Vastuvõtutingimused:

 • Lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami (lai matemaatika / enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse) tulemus vähemalt 50 punkti
 • Vestluse tulemus vähemalt 5 punkti

Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8, on kandidaadil võimalus  laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemuse alusel taotleda lisapunkte. Kui laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemus on vähemalt 50 punkti, siis loetakse keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde lävend 3,8 täidetuks.

Sisseastumiskatsete korralduslik info

 • Sisseastumiskatseid saab 2023. aastal kandideerides teha kolmel eri perioodil.
 • Sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 6.–7. juulil 2023.
 • 2023. aastal kandideerides saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.
 • Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades. Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
 • Seega kui katse on sooritatud ning teised vastuvõtutingimused täidetud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2023 õppima asuda.
 • Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 13. juulil 2023.

Vestlused toimuvad järgmistel aegadel:

Katse Lävend Kuupäev
1. periood 5 23. märts 2023
2. periood 5 11. mai 2023
3. periood 5 6. - 7. juuli 2023

Registreerimine vestlusele toimub sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee), kus kandidaat saab endale personaalse aja.

LISAINFO

Peaeriala:

 • Tarkvara arendus ja digilahendused

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15 ) ja sessioonõpe (õppetöö toimub reeglina kaks korda kuus nädalavahetustel 9.00-16.30/18.00).

Vastuvõtutingimused:

 • Lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami (lai matemaatika / enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse) tulemus vähemalt 50 punkti
 • Vestluse tulemus vähemalt 5 punkti

Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8, on kandidaadil võimalus  laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemuse alusel taotleda lisapunkte. Kui laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemus on vähemalt 50 punkti, siis loetakse keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde lävend 3,8 täidetuks.

Sisseastumiskatsete korralduslik info

 • Sisseastumiskatseid saab 2023. aastal kandideerides teha kolmel eri perioodil.
 • Sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 6.–8. juulil 2023.
 • 2023. aastal kandideerides saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.
 • Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades. Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
 • Seega kui katse on sooritatud ning teised vastuvõtutingimused täidetud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2023 õppima asuda.
 • Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 13. juulil 2023.

Vestlused toimuvad järgmistel aegadel:

Katse Lävend Kuupäev
1. periood 5 23. märts 2023
2. periood 5 11. mai 2023
3. periood 5 6. - 8. juuli 2023

Registreerimine vestlusele toimub sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee), kus kandidaat saab endale personaalse aja.

LISAINFO

Peaerialad:

 • Energiatehnika
 • Masinaehitustehnoloogia

Õppeaeg: 4 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15 ) ja sessioonõpe (õppetöö toimub reeglina kaks korda kuus nädalavahetustel 9.00-16.30/18.00).

Vastuvõtutingimused:

 • Lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami (lai matemaatika / enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse) tulemus vähemalt 50 punkti
 • Vestluse tulemus vähemalt 5 punkti

Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8, on kandidaadil võimalus  laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemuse alusel taotleda lisapunkte. Kui laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemus on vähemalt 50 punkti, siis loetakse keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde lävend 3,8 täidetuks.

Sisseastumiskatsete korralduslik info

 • Sisseastumiskatseid saab 2023. aastal kandideerides teha kolmel eri perioodil.
 • Sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 6.–8. juulil 2023 (4. periood).
 • 2023. aastal kandideerides saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.
 • Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades. Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
 • Seega kui katse on sooritatud ning teised vastuvõtutingimused täidetud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2023 õppima asuda.
 • Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 13. juulil 2023.

Vestlused toimuvad järgmistel aegadel:

Katse Lävend Kuupäev
1. periood 5 23. märts 2022
2. periood 5 11. mai 2022
3. periood 5 6. - 8. juuli 2022

Registreerimine vestlusele toimub sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee), kus kandidaat saab endale personaalse aja.

LISAINFO

Magistriõpe

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm:  reedest pühapäevani (igal nädalal)

Õppekeel: eesti keel

Vastuvõtutingimused

Kandideerida võivad isikud, kellele on antud akrediteeritud õppekava lõpetamisel bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe akrediteeritud õppekava alusel omandatud kõrgharidus või vastav kvalifikatsioon.

Vestluste toimumise ajad: 12.-13. mai, 6.-7. juuli 2023

Konkursi tingimus: kõrgharidus lähedasel erialal, vestlus ja CV

Sisseastumiskatse hindamiskriteeriumid

Vestluse sisu:

 1. Miks sisseastuja otsustas valida just selle eriala?
 2. Millised on eelteadmised erialast ja teadlikkus õppekavaga seonduvatest päevakajalistest teemadest? Vestlusteemade nimekiri
 3. Milline on arusaam omandatavatest teadmistest ja oskustest, mida kütuste keemia ja tehnoloogia õppekava pakub?
 4. Kui palju aega ja energiat on plaanis õppetööle pühendada? Kas töötatakse samal ajal?
 5. Kas on olemas tulevikuplaanid seoses magistritöö teemaga? Kui on, siis millised?
 6. Vestluse käigus testitakse eesti ja inglise keele oskust.

CV koostatakse vabas vormis ning peab sisaldama järgmist teavet:

 • üliõpilaskandidaadi isiku- ja kontaktandmed;
 • ülevaade haridusteest, eraldi välja tuua kõrghariduse kraadi andnud õppeasutus, eriala, kraadi nimi ja lõputöö teema;
 • töökogemus, sh tööandja nimi ja amet; vajadusel lisada töökohustused;
 • keelteoskus;
 • arvuti programmide kasutamise oskus;
 • muu organisatoorne ja ühiskondlik tegevus.

CV-d hinnatakse vestluse osana.

Vestluse hindamiskriteeriumide skaala:

Nr Hindamiskriteeriumid
1 Motivatsioon õppida antud erialal
2 Erialane töö või praktika kütuste valdkonnas
3 Üldteadmised kütuste valdkonna olukorrast ja arengusuundadest
4 Võõrkeele valdamise tase, suutlikkus lugeda õpingute raames võõrkeelseid tekste
5 Magistritöö teema kättesaadavus, mis on seotud valdkonnaga

Vestluse tulemust hinnatakse skaalal 0 - 10 punkti:

 •     Positiivseks tulemuseks loetakse koondtulemust 5 kuni 10 punkti.
 •     Negatiivseks tulemuseks loetakse koondtulemust 0 kuni 4,9 punkti.
 •     0 punkti saab kandidaat, kes ei ilmu vestlusele.

NB!

Kui eelnev haridus ei ole täpselt selline, nagu on kandideerimise tingimustes nõutud, peab kandidaat enne vastuvõtuperioodi algust esitama vastuvõtukomisjonile vormikohase taotluse varasemate õpingute sobivuse hindamiseks või sooritamist vajavate õppeainete määramiseks.

Vastuvõtukomisjon otsustab isiku vastuvõtu kandideerijate sisseastumistulemuste paremusjärjestuse ja lävendi alusel.

LISAINFO

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm:  reedest pühapäevani (üle nädala)

Õppekeel: eesti keel

Peaeriala: Andmeanalüüs ja arukad süsteemid

Vastuvõtutingimused

Konkursi tingimused: kõrgharidus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või sellele lähedasel erialal

Kandideerimise nõuded:

 • kaalutud keskhinne vähemalt 3
 • lõputöö hinne vähemalt 3

Kui keskhinne või lõputöö hinne ei ole vähemalt 3, siis on võimalik taotleda vastuvõttu vähemalt 3-aastasest erialasest töökogemusest õpitu abil, motivatsioonikirja ja CV alusel.

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 6 punkti

NB!  Õppetöö asukoha ja Virumaa kolledžis õpetatava peaeriala valiku saab teha SAISis avaldust täites.

LISAINFO

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: 2 korda kuus nädalavahetusel

Õppekeel: eesti keel

Peaeriala: Rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud

Vastuvõtutingimused

Kõrgharidus loodus- või tehnikateadustes; CV ja vestlus

Rohelised energiatehnoloogiad eriala sisseastumiskatseks on vestlus.

Vestluste toimumise ajad: 20. märts (Tallinnas), 8. mai (Tallinnas), 8. juuli (Kohtla-Järvel), 10. juuli (Tallinnas) 2023

Õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti.

Vestluse sisu:

 • Millised on antud eriala valimise põhjused? Kas on ka alternatiivne valik?
 • Kas on varasem kokkupuude roheliste energiatehnoloogiate temaatikaga?
 • Milline on olnud varasem haridustee ja õpitulemused?
 • Milline on arusaam magistriõpingute käigus omandatavatest teadmistest ja oskustest?
 • Millised on ootused õppeprogrammi osas?
 • Kas ja millisena kujutatakse ette oma tulevikku antud erialal?

Hindamiskriteeriumid:

Positiivseks loetakse koondtulemust 5–10 punkti. Kandidaadil on põhjendatud huvi ja motivatsioon õppekaval õppimise vastu ning selge arusaam ja ootused õppeprogrammi sisu osas. Oskab näha tuleviku võimalusi tööturul ja/või õpingute jätkamiseks. Kandidaadil on piisavad algteadmised õpingute alustamiseks roheliste tehnoloogiate erialal või valmisolek enesetäienduseks, et magistriõppeprogrammi edukalt läbida.

Negatiivseks loetakse koontulemust 0–4,99 punkti. Kandidaadil on küll huvi õppekaval õppimise vastu, kuid puudub selge arusaam õppekava sisust ja väljundist. Puuduvad vajalikud algteadmised ja valmisolek enesetäienduseks.

Vestlusele mitteilmumise korral on koondtulemuseks 0 punkti.

LISAINFO

Lisainfo