Tallinna Tehnikaülikool
1 / 5

Laeb infot...

Teaduskonnad

1918. aastal asutatud Tallinna Tehnikaülikool pakub bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpet inseneri, infotehnoloogia, loodusteaduste, äri ja merenduse alal. 

Inseneriteaduskond

Inseneriteaduskond on TalTechi kõige suurem teaduskond. Meie lõpetajad on tõelised insenerid, leiutajad, innovaatorid ning ettevõttejuhid, kelle ülesandeks on kujundada tulevikutehnoloogiad. Õpetame märkama inimeste muutuvaid vajadusi ja looma ise uusi võimalusi, võttes appi tehnoloogia viimase sõna.

More

Infotehnoloogia teaduskond

Meie teaduskonnast tuleb kaks kolmest Eesti IT-talendist. Infotehnoloogiateaduskonda on koondunud TalTechi akadeemiline tugevus ning senise Eesti Infotehnoloogia Kolledži praktiline võimekus. Valmistame ette spetsialiste IKT põhilistes valdkondades tarkvaraarendusest elektroonikani.

More

Loodusteaduskond

21. sajandi suurte väljakutsete – kliimamuutuse, keskkonnakaitse, süsinikuneutraalsuse, taastuvenergeetika jne – lahendamise alused peituvad loodusteadustes. Just meie lõpetajate kätes võib olla Maa jätkusuutlik tulevik!

Science laboratoryMore

Majandusteaduskond

Eesti juhtiva kõrghariduse andjana majanduse, ärikorralduse, õiguse ja avaliku halduse valdkondades pöörame võrdselt tähelepanu teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele, õppejõududeks rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlased ning silmapaistvad praktikud.

More

Mereakadeemia

Eesti Mereakadeemia on mitmeastmelist merendusalast haridust andev ja erialaseid uuringuid teostav ainus omalaadne kompetentsikeskus Eestis. Panustame kõrgtehnoloogiliste vahenditega esmaklassilisse ning rahvusvaheliselt tunnustatud mereharidusse, hoides samal ajal elus väärikaid meretraditsioone.

More

Laeb infot...

TalTechist

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eesti kõige uuendusmeelsem ülikool ja jätkusuutliku digituleviku teerajaja. Teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedajana toob TalTech kokku teadlasi, üliõpilasi ja ettevõtjaid tervest maailmast. Ligi 10 000-st üliõpilasest 16% on pärit enam kui 100 erinevast riigist, mis teeb TalTechist kõige rahvusvahelisema ülikooli Eestis.

Tervet ülikooli hõlmav initsiatiiv TalTechDigital toob ellu uusi digilahendusi õppimisse, teaduse tegemisse ning ülikoolilinnakusse laiemalt. 2020.a. loodud Targa linna tippkeskus koondab ülikooli juurde nutikate linnaruumi lahenduste tippkompetentsi ja teeb TalTechi kompaktsest ja kaunist linnakust lähitulevikus ühe kõige nutikama kampuse maailmas

1 / 3

Laeb infot...