Tallinna Tehnikaülikool

Tunnustused

Marianne Kallaste, Merle Ojasoo ja Ulrika Hurt´i juhendatud magistritööd said Ülo Pärnitsa nimelise stipendiumi

Ülemiste City looja Ülo Pärnitsa stipendiumi eesmärk on elukestva ja praktilise õppe edendamine ning Ülemiste City kui tuleviku linna arendamisega seonduvate uurimistööde toetamine. Stipendiumifondi konkurss toimus juba seitsmendat korda.

Seekord olid pärjatud tööde teemadeks ESG rakendamine personalijuhtimises, ringpakendite rakendamine, innovatsioonilinnakute kogukondlikkus ja liikuma kutsuv trepidisain.

Ärikorralduse instituudi õppejõudude juhendatud lõputööd pälvisid Ülemiste Citys Ülo Pärnitsa stipendiumi | TalTech (20.06.2024)

TalTech majandusteaduskond tunnustas 2023. aasta parimaid

14. märtsil tähistati pidulikult ja autasustati pühendunud inimesi, sealhulgas järgnevaid töötajaid ärikorralduse instituudist:

Aasta teadusartiklite autorid:

Merle Küttim

Kalantaridis, C.; Küttim, M. „Multi-dimensional time and university technology commercialization as opportunity praxis: a realist synthesis of the accumulated literature“; Technovation; 2023.

Wolfgang Gerstlberger

Prokop, Viktor; Gerstlberger, Wolfgang; Zapletal, David; Gyamfi, Solomon „Do we need human capital heterogeneity for energy efficiency and innovativeness? Insights from European catching-up territories“; Energy Policy; 2023.

Mari-Klara Stein

Stein, M.-K.; Lim, E. T.; Tan, C.-W. „Explaining Persistent Ineffectiveness in Professional Online Communities: Multilevel Tensions and Misguided Coping Strategies“; Journal of the Association for Information Systems; 2022.

Aasta programmijuht - Martin Toding. Martin Toding juhib teaduskonna tasulist esinduskava, mis on mõeldud kõige nõudlikumale sihtrühmale, rahvusvahelised keskastme- ja tippjuhid. MBA õppekava sai 2023. aastal Baltikumis esimesena maineka AMBA akrediteeringu, mis on muuhulgas tunnustus programmijuhile ning õppekava kvaliteedile.

Aasta haridussildade ehitaja - Tarvo Niine. Eripreemia gümnasistidele teaduskonna tutvustamise, majandusvõistlusesse panustamise ja MURGi valikainete eestvedamise eest.

Aasta meediasuhete meister - Paavo Siimann. Eripreemia teadmiste jagamise eest nii klassiruumis kui ka avalikkuse ees.

Majandusteaduskond tunnustas säravaid töötajaid | TalTech (18.03.2024)

TalTechi aasta parimateks valiti vanemlektor Sirje Ustav ja ettevõtlusspetsialist Riho Jürvetson

Tehnikaülikool tunnustas Eesti Vabariigi sünnipäeva eel oma parimaid õppejõude ning programmijuhte. Ärikorralduse instituudist said tunnustuse:

Aasta õppejõud - Sirje Ustav. Sirje Ustavi südameasjaks on ettevõtlust mõistvad ettevõtlikud üliõpilased. Energiline õppejõud soovib kogu südamest üliõpilastes tekitada õpimotivatsiooni ning üliõpilased hindavad tema päris elust pärit ettevõtluskogemust ja sealsete õppetundide jagamist, aga ka tema positiivsust, hoolivust, loovust ja iseseisvale mõtlemisele suunavat hoiakut. Üliõpilased kiidavad hästi ülesehitatud, motiveerivaid ja põnevaks muudetud tunde, tudengeid kaasavaid õppemeetodeid, loogiliselt koostatud ainet ja Moodle’i kursust. Oma suure kogemustepagasi najal on ta nii mõnelegi üliõpilasele jaganud näpunäiteid ettevõtte asutamise kohta ja muid ainekavast kaugemale minevaid teadmisi.

Sirje Ustav

Aasta tugitöötaja - Riho Jürvetson. Riho Jürvetson tegeleb ärikorralduse instituudi väliste partneritega ja ülikooliväliste täiendkoolituste korraldamisega. Oma ettevõtluse ja juhtimise kogemusega teab ta, kuidas ärimaailm toimib, ning seeläbi on ta palju panustanud sellesse, et nii ettevõtete kui uurimisgruppide eesmärgid saaksid täidetud. Ta otsib alati võimalusi teha instituudi ettevõtlussuhteid paremaks, algatab teemakohaseid tegevusi ja on lahendustele orienteeritud. Ta on muutnud täienduskoolituste ja ettevõtluslepingutega seotud tegevused süsteemsemaks ning on mõlemas valdkonnas ootused ületanud.

Tehnikaülikool kiidab: tudengid hindavad õppejõude, kes ühendavad teooria päris eluga | TalTech (23.02.2024)

Prof. Mari-Klara Stein nomineeritakse "Naised teaduses" päeval AcademiaNeti üleeuroopalisse andmebaasi

Rahvusvahelist päeva „Naised teaduses“ peetakse alates 2015. aastast ÜRO eestvedamisel igal aastal 11. veebruaril. Selle eesmärk on rõhutada naiste ja tüdrukute rolli teaduses, murda soostereotüüpe ning naisi rohkem teadusse tuua. Eesti Teadusagentuur esitab sel puhul juba seitsmendat korda nominente naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet. Seekord saab nominatsiooni 16 Eesti teadlast.

Eesti Teadusagentuur (09.02.2024)

Ärikorralduse instituut tunnustas 2023. aasta parimaid õppetöös ja muudes tegevustes

17. jaanuaril toimus ärikorralduse instituudi iga-aastane aastaalgusüritus, kus kuulati direktor Merli Reidolfi ettekannet, Anne Muldme persoonibrändi koolitust ja õhtul jagati välja tunnustused eelneva aasta saavutuste eest.

 • Aasta õppealane innovatsioon. European Ethics Bowl võistlus: Aive Pevkur, Katrin Arvola, Tairi Tuulik, Virve Siirde, Marii Haak
 • Aasta teadusalane innovatsioon. TalTech Industrial:​ Tarmo Kalvet, Marek Tiits
 • Aasta koostöötegu. Ärinduse suuna doktorantide aktiveerimine, kokku toomine ja koostöövaimu tõstmine: ​Mari-Klara Stein, Margit Kull, Koidu Saia​
 • Aasta jätkusuutlik tegu. Koostöö President Kaljulaidi Fondiga: Marina Järvis, Koidu Saia
 • Aasta arvamustegu. Jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna ringmajanduse projektide meeskond: Wolfgang Gerstlberger, Ulrika Hurt, Tarmo Tuisk, Tarlan Ahmadov, Margit Kull, Merle Küttim, Arseni Kotov, Vera Gerasimova, Gunnar Klaus Prause, Tarmo Kalvet, Marek Tiits, Tarvo Niine, Jelena Hartšenko, Jaana Merisaar 
 • Aasta (arendus)tegu. Teadustöö tugitegevuste arendamine/teaduse võimekuse tõstmine: Koidu Saia
 • Aasta külalislektor. Piret Pert
 • Vaba kategooria tunnustus.​ Tunnustus edukate juhendamiste eest: Monika Nikitina-Kalamäe
ärikorralduse instituudi tunnustuse saajad 2023
Tunnustuse saanud kolleegid jätkusuutliku väärtusahela juhtimise uurimisrühmast

Prof. Mari-Klara Stein pälvis ajakirja Management Information Systems Quarterly (MISQ) silmapaistva kaastoimetaja auhinna

MISQ on teadusajakiri, mis avaldab teadusartikleid juhtimisinfosüsteemide (MIS) valdkonnas. Ajakiri on akadeemilises kogukonnas kõrgelt hinnatud ja seda peetakse mainekaks juhtimisinfosüsteemide alaste uuringute allikaks.

Andrew Burton-Jones on LinkedIn: #misq #misqinsider

Ärikorralduse instituudi lektor Monika Nikitina-Kalamäe oli ainuke, kes haridusvaldkonna esindajana tunnustatud sai

Läbi aasta vahendab Raamatupidaja.ee arvestusala valdkonnas tegutsevate ja/või seda tugevalt mõjutavate inimeste töiseid saavutusi ja parimaid praktikaid. 10. novembril valiti välja kolm arvestusvaldkonda sel aastal kõige enam mõjutanud professionaali.

Lektor Monika Nikitina-Kalamäe on arvestusala edendaja 2023 (taltech.ee)

Prof. Susanne Durst pääses ühe aasta kategooriates Stanfordi ülikooli 2% tippteadlaste nimekirja

Ärikorralduse instituudi ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonna kaasatud professor Susanne Durst pääses ühe aasta kategooriates Stanfordi ülikooli 2% tippteadlaste nimekirja, kus tõstetakse esile 2% maailma 22 teadusvaldkonna ja 174 alamvaldkonna enimtsiteeritud teadlastest võttes arvesse nende teadustööd ja selle mõjusust.

TalTech majandusteaduskonna LinkedIn

Ärikorralduse instituudi turunduse valdkonna kaasatud professor Linda D. Hollebeek oli Elsevier/Stanfordi enim viidatud teadlaste nimekirjas juba neljandat aastat järjest

Kirjastamisprotsessis on mitmeid tõususid ja mõõnasid, kuid oluline on olla järjekindel, edasi püüelda ja oma töösse uskuda.

Teda on Google Scholaris viidatud tervelt 27 500 korda.

Linda Hollebeeki uurimustöö keskendub klientide/tarbijate ja sidusrühmade kaasamisele kasutades digitehnoloogiaid (sh. sotsiaalmeedia, võrgukogukonnad, tehisintellekt) hõlmates sealjuures innovatsiooni, eetika ja väärtusloome küsimusi. Hollebeekil on doktorikraad turunduses Aucklandi Ülikoolist ning TalTechis on ta töötanud aastast 2019. Enne akadeemilist karjääri tegutses ta juhtimiskonsultandina. Ta on nõustanud nii Coca-Cola, Hewlett-Packardi, Roche Diagnosticku, Uus-Meremaa tööministeeriumi ja kaubanduskomisjoni kui ka Austraalia kaitseväe projekte.

Ärikorralduse instituudi kaasatud professori Susanne Dursti artikkel valiti Emerald Literati Awards 2023 silmapaistvaimaks teadusartikliks

Emerald Literati auhinnad antakse artiklitele, mis on ilmunud kirjastuse Emerald Publishing teadmusjuhtimise ajakirjas „VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems“. Auhindu on autoritele antud juba üle 25 aasta ja selle eesmärk on tunnustada autorite ja retsensentide silmapaistvat panust.

Loe Susanne Dursti artiklit “The impact of knowledge risk management on sustainability” („Teadmuse riskijuhtimise mõju jätkusuutlikkusele“) 

Kolm instituudi õppejõudu said TalTech majandusteaduskonna üliõpilaskogult tunnustuse

TalTech majandusteaduskonna üliõpilaskogu kevadbanketil anti õppejõududele üle tänukirjad, sealhulgas said meie instituudist diplomi:

 • Tarvo Niine - Parim juhendaja ja Rutiinipeletaja 2023

 • Oliver Parts - Majandusteaduskonna Päike 2023

 • Monika Nikitina-Kalamäe - Kuldsuu 2023

14. märtsil kuulutati välja majandusteaduskonna 2022. aasta publikatsioonipreemiate saajad

Meie teadlased on olnud väga pühendunud ning töötanud eriilmeliste teemadega, mis peegeldavad ühiskonnas ja majanduses toimuvaid protsesse. Meie teadusartiklid on leidnud väljundi erinevates mainekates ajakirjades ning väljaannetes.

Ärikorralduse instituudist said publikatsioonipreemia Mari Avarmaa, Linda Desiree Hollebeek, Mari Kurashvili, Karin Reinhold, Marina Järvis, Jelena Hartšenko, Sefik Istemihan Demirag:

Autor Pealkiri Ajakiri / Jätkuväljaanne
Koroleva, E.; Laidroo, L.; Avarmaa, M. Performance of FinTechs: Are founder characteristics important? Journal of East European Management Studies
Hollebeek, L. D.; Kumar, V.; Srivastava, R. K.; Clark, M. K. Moving the stakeholder journey forward Journal of the Academy of Marketing Science
Kurashvili, M.; Reinhold, K.; Järvis, M. Managing an ageing healthcare workforce: a systematic literature review Journal of Health Organization and Management
Kuronen, J. O.; Winell, K.; Hartsenko, J.; Räsänen, K. P. Occupational health care personnel tackling alcohol overuse – an observational study of work processes and patient characteristics BMC Public Health
Salman, A.; Connolly, C.; Demirag, I. Testing times: governing a pandemic with numbers Accounting Auditing Accountability Journal

Majandusteaduskonna dekaaniks sai ärikorralduse instituudi direktor Mari Avarmaa

Kuulanud ära majandusteaduskonna nõukogu seisukoha, otsustas rektor Tiit Land nimetada majandusteaduskonna dekaaniks seni ärikorralduse instituudi direktorina töötanud Mari Avarmaa.

Dekaaniks saamise puhul tänas Mari Avarmaa kõiki usalduse, toetuse ja heade mõtete eest. „Ootan elevusega jätkuvat koostööd ning soovin tänada senist dekaani Enn Listrat, kes on läbi aastate majandusteaduskonna eest seisnud ning selle väga tugevana üle annab,“ lisas Avarmaa.

Uue dekaani ametiaeg algas 9. märtsil 2023.

Susanne Dursti artikkel tunnistati enim tsiteerituks

Palju õnne Susanne Durstile, kelle artiklit "Temporary business model innovation - SMEs' innovation response to the Covid-19 crisis" on Ameerika rahvusvaheline kirjastusfirma Wiley tunnustanud kui ühte enim tsiteeritud artiklit (2021-2022) teadus- ja arendustegevuse juhtimises.

Loe siit: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/radm.12498

TalTechi aasta parimaks valiti ärikorralduse instituudi lektor Kaidi Kallaste

Tallinna Tehnikaülikool tähistas Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku aktusega 22. veebruaril 2023 ülikooli peahoone aulas. Aktusel tunnustati 2022. aasta parimaid teadus-, arendus- ja õppetöös, spordi- ja kultuurivaldkonnas ning kuulutati välja ka aasta õppejõud, programmijuhid, tugitöötajad, tudeng ja tudengitegu. 

Aasta õppejõuks valiti teiste seas ka ärikorralduse instituudi maksunduse lektor Kaidi Kallaste. 

Kaidi õpetab maksunduse õppeaineid, mille nimetus ehk esmapilgul iga tudengi silmi särama ei pane, seega on tal vaja õpilaste südamete vallutamiseks teistest tippõppejõududest rohkemgi tööd teha. Kaidi mõtleb pidevalt, kuidas aineid arendada ja paremini õppurini viia. Tema õppeainete olulised alusmaterjalid on juriidilised aktid ja paragrahvid, kuid ta on suutnud luua huvitavad ja köitvad kursused, millest saadavat kasu hindavad tudengid ja elukestvas õppes osalejad kõrgelt.

TalTech majandusteaduskonna 2022. aasta parima programmijuhi tiitli pälvis Katrin Arvola

Üliõpilased on tema kohta öelnud, et programmijuht on diskreetne, abivalmis, usaldusväärne ja sõbralik ning sobib väga hästi antud ametikohale.

Palju õnne, Katrin Arvola, majandusteaduskonna 2022. aasta parim programmijuht (Juhtimine ja turundus MA; Rahvusvaheline ärikorraldus MA).

Ärikorralduse instituut tunnustas 2022. aasta parimaid õppetöös ja muudes tegevustes

25. jaanuaril toimus instituudi iga-aastane aastaalgusüritus, kus kuulati direktor Mari Avarmaa ettekannet, ehitati tiimides ahelreaktsiooni ja hiljem liiguti head toitu nautima ning jagati välja tunnustused eelneva aasta saavutuste eest. Instituut on tunnustuse saajate tehtud töö ja pühendumuse üle väga uhke.

 • Aasta õppejõud Marina Järvis
 • Aasta külalislektor Kaarel Krinal
 • Aasta juhendaja Merle Ojasoo
 • Aasta õppealane innovatsioon - Turundus 30 konverentsi korraldamine (Iivi Riivits-Arkonsuo, René Arvola, Eliis Salm, Rein Riisalu, Tairi Tuulik)
 • Aasta eestvedaja Mari-Klara Stein
 • Aasta kolleeg Tairi Tuulik 
 • Aasta arvamusliider - Aive Pevkur
 • Aasta arendustegu - Instituudi uudiskiri (Tairi Tuulik, Merli Reidolf, Kelly Otsman, Pia Riips)
 • Aasta jätkusuutlikkuse väärtustaja - Liis Ojamäe
ärikorralduse instituudi tunnustuse saajad 2022
Tunnustuse saanud kolleegid

Basel Hammoda võeti vastu 2023. aasta USASBE doktoriõppe konsortsiumi

Basel Hammoda, ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonna doktorant-nooremteadur, on vastu võetud 2023. aasta USASBE doktoriõppe konsortsiumi, mis on valikupõhine doktoriõppe koolituse stipendium, mida peetakse üheks prestiižsemaks ettevõtlusuuringute valdkonnas.

Paljud teised doktoriõppe konsortsiumid rõhutavad traditsioonilisi teadusuuringuid, kuid USASBE konsortsium valmistab üliõpilasi ette julgelt ettevõtlust õpetama ja ettevõtlusõppe teadustöös osalema.

Konsortsium kestab neli kuud, mille käigus korraldatakse mitmeid seminare, ettekandeid ja paneeldiskussioone, kus osalevad valdkonna juhtivad õppejõud.

Vanemlektor Aive Pevkur kinnitati ametnikueetika uude nõukogusse

Valitsus kiitis heaks ametnikueetika uue nõukogu, kuhu kuulub ka organisatsiooni ja juhtimise valdkonna vanemlektor Aive Pevkur.

Eetikanõukogu uue koosseisu tööd juhib Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht Külli Taro, sinna kuuluvad lisaks Aivele veel Rahandusministeeriumi asekantsler Kaur Kajak, Justiitsministeeriumi asekantsler Heddi Lutterus, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Ulla Saar, Tartu Linnavalitsuse linnasekretär Jüri Mölder, Riigikontrolli nõunik Airi Mikli, Tallinna Ülikooli dotsent Mariann Märtsin ja Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse liige Heiki Sibul. 

Eetikanõukogu ülesanneteks on eetikakoodeksi ühetaolise rakendamise toetamine, selgituste andmine ametnike eetikakoodeksi rakendamiseks, ametnike ja ametiasutuste nõustamine ametnikueetika küsimustes, ametniku pöördumisel seisukoha andmine tema teo või käitumise vastavuse kohta ametniku eetikanõuetele, ametnike eetikakoodeksi rakendamise ja eetikakoodeksi muutmise vajaduse analüüsimine ning ametnikueetika strateegilisi arengusuundi määravate arengukavade ja õigusaktide koostamisel osalemine. Ametnikueetika nõukogu on Rahandusministeeriumi juures tegutsev sõltumatu valitsuskomisjon, mille eesmärk on ametnike põhiväärtuste ja ametnikueetika tugevdamine. 

Turunduse valdkonna kaasatud professor Linda Hollebeek valiti kolmandat aastat järjest maailma mõjukaimate teadlaste hulka

Highly Cited Researcher 2022 diplom

TalTechi ärikorralduse instituudi kaasatud professor Linda Hollebeeki uurimustöö keskendub klientide/tarbijate ja sidusrühmade kaasamisele kasutades digitehnoloogiaid (sh. sotsiaalmeedia, võrgukogukonnad, tehisintellekt) hõlmates sealjuures innovatsiooni, eetika ja väärtusloome küsimusi. Hollebeekil on doktorikraad turunduses Aucklandi Ülikoolist ning TalTechis on ta töötanud aastast 2019. Enne akadeemilist karjääri tegutses ta juhtimiskonsultandina. Ta on nõustanud nii Coca-Cola, Hewlett-Packardi, Roche Diagnosticku, Uus-Meremaa tööministeeriumi ja kaubanduskomisjoni kui ka Austraalia kaitseväe projekte.

Linda Hollebeek avaldab, et tema jaoks oli see suur au, sest nimekirja jõuab igal aastal vaid 1 teadlane 1000-st.

Kui olin doktorant, ei oleks ma osanud unistadagi praegusesse punkti jõudmisest. Mul on väga hea meel, et mu töid on loetud ja et neid on peetud viitamise vääriliseks. Minu jaoks on oluline ka, et olen siin nimekirjas nüüd juba kolmandat aastat järjest (st 2020, 2021 ja 2022). Minu uurimistöö keskendub klientide/tarbijate kaasamisele ja hiljuti olen hakanud tegelema ka laiemate sidusrühmade kaasamisega. Mul vedas, sest kui oma doktoritööga alustasin, ei olnud sel teemal veel eriti akadeemilist kirjandust, kuid klientide/tarbijate kaasamise vastu oli juhtide seas suur huvi, mis andis suurepärase võimaluse.

Ärikorralduse instituudi direktor Mari Avarmaa sõnas, et majandusteaduskonna eesmärk on luua, jagada ja rakendada maailma tipptasemel teadmisi. Seega võime uhked olla, et meie üliõpilastel, doktorantidel ja teadlastel on võimalus teha koostööd rahvusvaheliselt nii kõrgelt hinnatud teadlasega.

„Linda Hollebeek on äärmiselt pühendunud, uuendusmeelne ja koostööle orienteeritud Uus-Meremaa päritolu teadlane. Samuti on ta ainus Eesti ülikoolide majandusteadlane Clarivate’i nimekirjas“ ütles Avarmaa.

Clarivate tsiteeritumate teadlaste edetabel on võrreldav Forbes’i mõjukate nimekirjaga. See on asjatundjate ja kolleegide tunnustus väljapaistvate teadlaste tööle ning mõjule. Clarivate on ülemaailmne liider usaldusväärsete teadmiste ja analüüsi pakkumisel ning teaduse monitooringul. Inimesed, kelle ettevõte mõjukate teadlaste nimekirja valib, on oma valdkonnas olnud märkimisväärse mõjuga ning avaldanud artikleid, mis on 1% maailma enim viidatud tekstide seas.

Teadlaste nimekirjaga saab tutvuda siin: Highly Cited Researchers - Clarivate

Juhtimise ja turunduse õppekava lõpetanud Iris Öpiku magistritöö võitis esikoha

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu konverentsil kuulutati välja üliõpilaste kinnisvarateemaliste lõputööde konkursi "Säravaim kinnisvaratäht 2022" laureaat, kelleks on ärikorralduse instituudi vilistlane Iris Öpik magistritööga "Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingute valitsemise põhimõtete strateegiline rakendamine kinnisvaraarenduses". Töö juhendajaks oli ärikorralduse instituudi dotsent Merle Ojasoo.

Lõputöö TalTechi raamatukogu digikogus

 Aive Pevkurit auhinnati õpilaste juhendamise eest olümpiaadidel

Oktoobri lõpus toimunud hariduskonverentsil „Talendid tuleviku teenistuses IV“ sai organisatsiooni ja juhtimise valdkonna vanemlektor Aive Pevkur Tartu Ülikooli rektori vastuvõtul mentorluse auhinna õpilaste juhendamise eest olümpiaadidel (filosoofia valdkonnas).

 Oliver Parts sai üliõpilasesinduse tunnustuse

Palju õnne, ärikorralduse instituudi dotsent Oliver Parts eilsel õpetajatepäeval (05.10.2022) jagatud üliõpilasesinduse tunnustuse puhul – Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna aasta parim õppejõud.

tänukiri

 Liis Ojamäe ja Katrin Paadam said parima akadeemilise publikatsiooni tunnustuse

Dotsent Liis Ojamäe ja emeriitprofessor Katrin Paadami kaastoimetamisel ja kaasautorluses Routledge kirjastuses 2021. aastal väljaantud kogumik „Enabling the City. Interdisciplinary and Transdisciplinary Encounters in Research and Practice“ on saanud Ameerika Raamatukogude Assotsiatsiooni (American Library Association) tunnustuse osaliseks. Selle organisatsiooni alla kuuluva Association of College and Research Libraries kirjastusüksus CHOICE koostab parimate akadeemiliste publikatsioonide põhjal oma soovituste nimekirja ja antud kogumik osutus üheks väljavalituks.

Raamat on vabalt allalaaditav ja saadav ka TalTechi raamatukogus.

"Enabling the City" on valminud erinevate valdkondade teadlaste ja praktikute koostöös. Kogumik keskendub sellele, kuidas interdistsiplinaarsed ja transdistsiplinaarsed teadmisteloome protsessid võivad 21. sajandil aidata kaasa linnade jätkusuutlikule ümberkujundamisele kohalikul tasandil, pakkudes nii teoreetilisi arutlusi kui juhtumiuuringutele tuginevaid tõlgendusi distsipliinide- ja linnapraktikate-üleste põhimõtete rakendamise keerukatest kogemustest.

 Ärikorralduse instituudi õppejõud said e-kursuse kvaliteedimärgi 2022

Selgusid EKKA (Eesti Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri) „E-kursuse kvaliteedimärk 2022“ taotlusvooru tulemused. Tallinna Tehnikaülikoolist väljastati kvaliteedimärk 29-le kursusele, millest 5 on ärikorralduse instituudi omad. Ärikorralduse instituudist pälvisid tunnustuse:

 • Organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent Merle Ojasoo (Muudatuste juhtimine)
 • Turunduse valdkonna lektor René Arvola (Turunduskommunikatsioon)
 • Organisatsiooni ja juhtimise valdkonna vanemlektor Liina Randmann (Personali valik ja hindamine)
 • Organisatsiooni ja juhtimise valdkonna doktorant-nooremteadur Marii Haak (Enesejuhtimine)
 • Majandusarvestuse valdkonna vanemlektor Vaiva Kiaupaite-Grušniene (Managerial Accounting)

E-kursuse kvaliteedimärk on tunnustus e-kursuse autorile, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Kvaliteedimärkide väljaandmise eesmärk on levitada head kogemust ja saada tagasisidet oma e-kursusele kokkulepitud kvaliteedikriteeriumite alusel. Kvaliteedimärki antakse välja alates aastast 2008.

 Majandusteaduskonna tudengid jagasid vahvaid tiitleid silmapaistvaimatele õppejõududele

TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu tunnustab iga-aastase Kevadbanketi raames teaduskonna parimaid õppejõude. Enam kui kümne erineva kategooria vahel selgitatakse tudengite küsitluse põhjal välja parimad. Kevadbankett on tudengipoolne tunnustus õppejõududele, kelle panus õppetegevusse on erinevatel viisidel silma paistnud. Meie instituudist olid 2022 tiitlite saajate hulgas:

 • Eliis Salm – rutiinipeletaja
 • Tarvo Niine – päike, inspiratsioonisüstik
 • Vaiva Kiaupaite-Grušniene – seminariguru
 • Oliver Parts – elav legend
 • Ekaterina Demiankova – välistudengite lemmik

TalTechi aasta parimateks valiti Merle Ojasoo ja Merli Reidolf

Eesti Vabariigi 104. aastapäeva aktusel (22.02.22) tunnustas Tallinna Tehnikaülikool 2021. aasta parimaid teadlasi, õppejõude, tugitöötajaid ning märkis ära parimad teadusartiklite autorid ja tudengid ning kuulutas välja aasta kultuuri-, spordi- ja tudengiteo.

Merle Ojasoo

TalTechi 2021. aasta parimaks õppejõuks valiti ärikorralduse instituudi dotsent Merle Ojasoo.

Üliõpilased on Merlet kirjeldanud kui väga professionaalset ja süsteemset õppejõudu, kelle tunnid on hea ülesehitusega, kes kaasab õpilasi, on avatud arutelule ja annab pidevalt tagasisidet. Merle pühendub järjepidevale enesearengule ning õppearendustegevustele: täiustab oma e-kursusi, mida on tunnustatud kvaliteedimärgiga, on koostanud ärieetika e-õpiku ja õpib igal võimalusel ise juurde. Ta juhib ühe suurima lõpetajate arvuga kaitsmiskomisjoni, kust on läbi käinud sadu magistrande. Merle väärtustab jätkusuutlikkust, sotsiaalset vastutustundlikkust, õiglust ning eetilist käitumist, pöörates nendele tähelepanu nii oma õppeainetes kui ka isiklikult eeskujuks olles.

Merli Reidolf

TalTechi 2021. aasta parimaks tugitöötajaks valiti ärikorralduse instituudi direktori asetäitja ja tugiüksuse juht Merli Reidolf.

Merli on pikaaegne TalTechile pühendunud töötaja, kes on kolleegidele eeskujuks oma inspireeriva ja toetava suhtumisega. Merli on meeskonnamängija ja tõeline tugitöötaja, kes on igapäevaselt väga abivalmis. Kolleegid on Merlile andnud äärmiselt positiivset tagasisidet, tuues muuhulgas välja, et Merli on loonud meeldiva ja toetava tööõhkkonna nii instituudi sees kui ka koostöös teiste ülikooli üksustega, ja kiidavad tema loodud konstruktiivset atmosfääri ning panust meeskonnatöösse. Ta on ka meeskonnavaimu edendaja, korraldades vähemalt kaks korda aastas instituudi tiimiüritusi, millest on viimase paari aastaga saanud väärtuslik traditsioon. Merli on olnud kümnete ülikooli töörühmade liige väga erinevates valdkondades nagu teadusprojektide jälgimine, kinnisvara tulevik, eelarve- ja ÕIS-i süsteemide arendused. Kui asjad ei toimi nii nagu vaja, on ta valmis kaasa mõtlema ja dialoogi astuma, et leida parim lahendus.

Ärikorralduse instituut tunnustas 2021. aasta parimaid õppetöös ja muudes tegevustes

Detsembrikuus 2021 toimus interneti teel hääletus, mille abil saime valida meie instituudi märkimisväärsemad teod ja tunnustust väärivad kolleegid. Oli väga hea meel lugeda kui positiivselt ning entusiastlikult kolleege iseloomustati ja kui eripalgelisi suurepäraseid tegemisi on meie inimesed korda saatnud.

 • Aasta õppejõud Aive Pevkur
 • Aasta külalislektor Kristjan Jasinski
 • Aasta juhendaja Liina Randmann
 • Aasta õppealane innovatsioon - Jana Kukk
 • Aasta eestvedaja Katrin Paadam
 • Aasta kolleeg Mare Orav 
 • Aasta arvamusliider - Eliis Salm ja Susanne Durst
 • Aasta arendustegu - Merli Reidolf ja Tarvo Niine
 • Aasta jätkusuutlikkuse väärtustaja - Merle Ojasoo
Aive Pevkur ja tunnistus
Kolleegide poolt aasta õppejõuks valitud Aive Pevkur

Susanne Dursti artikkel oli loetuimate hulgas

Ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonna professor Susanne Dursti ja Thomas Henscheli teaduspublikatsioon COVID-19 as an accelerator for developing strong(er) businesses? Insights from Estonian small firms on jõudnud teadusajakirja Journal of the International Council for Small Business 2021. aasta loetuimate artiklite hulka.

Dursti ja Henscheli uurimuses käsitletakse Eesti väikeettevõtete toimetulekut COVID-19-ga, analüüsides üldist kriisijuhtimist ja selle mõju väikeettevõtetele. Fookuses on, kuidas väikeettevõtted lühikese aja jooksul uue olukorraga on kohanenud ja vastavaid meetmeid rakendanud, et kriisiga edukalt toime tulla.

See artikkel uurib kriisi positiivseid tagajärgi, nimelt seda, et positiivset energiat saab kasutada mitte ainult pandeemia lahendamiseks, vaid ka väikeettevõtte tugevdamiseks pikemas perspektiivis,

sõnas professor Durst, kes loodab, et suured ettevõtted õpivad väikestelt. Durstil on väga hea meel, et artikkel on väikefirmade hulgas suurt tähelepanu saanud.

Valdkonna praktikutele suunatud ajakiri Journal of the International Council for Small Business uurib mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete poliitika, VKEsid toetava majandusarengupoliitika ja VKEde tulemuslikkuse näitajaid. Ajakiri kuulub International Council of Small Business (ICSB) nõukogusse.

Susanne Durst pälvis Emerald Literati väljapaistva retsensendi tunnustuse

Ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise professor Susanne Durst pälvis 2021. aasta Emerald Literati väljapaistva retsensendi tunnustuse.

Emeraldi Literati Award tunnustustega on juba üle 25 aasta tunnustatud ja premeeritud autorite ja retsensentide silmapaistvat panust mitte ainult ajakirjadesse ja raamatutesse, vaid ka teadmiste kogumisse.

Baltic Journal of Management - Literati Award Winners 2021 | Emerald Publishing (emeraldgrouppublishing.com)

TalTech majandusteaduskonna 2021. aasta parima programmijuhi tiitli pälvis Merle Küttim

TalTech'i aasta programmijuhid selgitatakse välja kõigi teaduskondade programmijuhtide hulgast. Lisaks üleülikoolilisele konkursile valib majandusteaduskond parima programmijuhi.

Palju õnne, Merle Küttim, majandusteaduskonna 2021. aasta parim programmijuht (Rahvusvaheline ärikorraldus BA).

Clarivate Analytics lisas turundusprofessor Linda Hollebeeki 2021. aasta mõjukaimate teadlaste nimekirja

Kokku on Clarivate Analyticsi nimekirjas ligi 6600 teadlast üle maailma, lisaks Linda Hollebeekile on selles ka näiteks Michael Porter, David Card, Eugene Fama ja David Audretsch. Ärikorralduse instituudi direktor Mari Avarmaa sõnas:

Clarivate tsiteeritumate teadlaste edetabel on võrreldav Forbes’i mõjukate nimekirjaga. See on asjatundjate ja kolleegide tunnustus väljapaistvate teadlaste tööle ning mõjule. Linda Hollebeek on meeletult töökas, uuendusmeelne ja koostööle orienteeritud Uus-Meremaa päritolu teadlane. Tehnikaülikooli praegustel ja tulevastel üliõpilastel, doktorantidel ja teadlastel on unikaalne võimalus saada innustust ning teha koostööd niivõrd kõrgelt hinnatud teadlasega – on ju Hollebeek ainus Eesti ülikoolide majandusteadlane Clarivate’i nimekirjas.

Linda Hollebeeki töö keskendub kliendi kaasamisele kasutades digitehnoloogiaid, sealhulgas sotsiaalmeediat, veebikogukondi, tehisintellekti (nt teenusrobotid), innovatsiooni ja väärtuse loomist. Viimase kümne aasta jooksul on teadlastest kolleegid enim tsiteerinud Hollebeeki publikatsioone kliendikaasamisest (customer engagement). Google Scholar’i järgi on enim tsitaate kogunud artikkel Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research.

Linda Hollebeek soovitab teadlastel kirjutada artikleid nendel teemadel, millesse nad kirega suhtuvad, lisades:

Ja kui oled otsustanud kirjutada mingil teemal, siis peab mõte olema selge ja esitatud sidusa loona, mis nõuab lõputult erinevaid tööversioone. Lugejatele lisandväärtust pakkuva huvitava loo kirjutamine on minu jaoks väga motiveeriv. Loomulikult nõuab igasuguse teadusartikli kirjutamine palju vaeva.

Linda Hollebeek sai doktorikraadi turunduses Aucklandi Ülikoolis. TalTechis on ta kaasatud professorina töötanud kolm aastat. Lisaks on ta professorina töötanud erinevates ülikoolides: NHH Norwegian School of Economics ja Montpellier Business School. Tal on palju akadeemilisi tunnustusi ning Clarivate prestiižesse nimekirja valiti ta ka eelmisel aastal.

Clarivate on ülemaailmne liider teaduse monitoorimisel. Clarivate Analyticsi enim tsiteeritud teadlaste nimekiri baseerub maailma suurima teadusandmebaasi Web of Science’i andmetel. Igal aastal määrab Clarivate kindlaks maailma mõjukaimad sotsiaal- ja loodusteadlased, keda nende kolleegid on viimase kümne aasta jooksul kõige sagedamini tsiteerinud. Aastal 2021 said selle eksklusiivse tunnustuse ligi 6600 teadlast ehk umbes 0,1 % maailma teadlastest 21 valdkonnas.

Lisaks TalTechi teadlasele on Clarivate’i nimekirjas veel kuus Eesti ülikoolide teadlast. Vaata Clarivate’i nimekirja siit

Ärikorralduse instituudi uurimustööde autorid võidutsesid arvestusalaste tööde konkursil

Rahandusministeeriumi, Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad andsid arvestusalaste uurimustööde konkursi 2021 võitjatele auhinnad üle 28. oktoobril. Konkurss toimus juba kümnendat korda. Arvestusalaste uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks.

Meie instituudi võidutööd

Uudis ERK veebilehel

 Merle Ojasoo ja Sigrid Kontus said e-kursuse kvaliteedimärgi 2021

Selgusid EKKA (Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur) „E-kursuse kvaliteedimärk 2021“ taotlusvooru tulemused. Ärikorralduse instituudist pälvisid tunnustuse dotsent Merle Ojasoo ja lektor Sigrid Kontus.

Alates 2008. aastast on HITSA (täna EKKA) välja andnud tunnustust kvaliteetsete e-kursuste autoritele ehk e-kursuse kvaliteedimärki. Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvates õppeasutustes.

TalTechi aasta parimateks valiti Susanne Durst, Jana Kukk ja Tarvo Niine

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhul peetaval Tallinna Tehnikaülikooli aktusel (22.02.21) kuulutati välja mitmed aasta parimad ning muuhulgas ka parimad teadusartiklid, parimad õppejõud ja parimad programmijuhid. Nendes kategooriates leidus tunnustuse saajaid ka meie instituudis.

Susanne award

Sel aastal pälvis sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas tunnustuse professor Susanne Durst artikligaKnowledge risks inherent in business sustainability“, mis ilmus jätkusuutlikkuse valdkonna juhtivas teadusajakirjas Journal of Cleaner Production.

Artikkel räägib sellest, kui oluline on pöörata tähelepanu teadmistele, mis peituvad organisatsioonis töötava indiviidi peas. Sellised teadmised, mis tegelikult hoiavad organisatsiooni finantsedukuses ja püsimajäämises, ning tolle indiviidi puudumine mõjutaks tervet organisatsiooni halvemuse suunas. Teadmusriskide juhtimine on uudne uurimissuund, mis püüab teadmusele tasakaalustatult läheneda, käsitledes nii selle eeliseid kui ka puudusi. Artikkel näitab, kuidas teadmusriskide juhtimine on hea tööriist ja võimalik lähenemine organisatsiooni jätkusuutlikkuse saavutamiseks. Lisaks pakub artikkel ärilisele jätkusuutlikkusele uudset vaatenurka, lähenedes sellele teadmusriskide juhtimise perspektiivist ja rikastades seeläbi olemasolevaid teadussaavutusi.

Jana award

TalTechi 2020. aasta parimaks õppejõuks valiti ärikorralduse instituudi vanemlektor Jana Kukk.

Jana on turunduse õppejõud, kelle entusiasm ja professionaalsus on tuntud üle Eesti ja kaugemalgi. Ka aastaid pärast lõpetamist meenutavad vilistlased tema ainet kui ühte väärtuslikumat, mis edasisse tööellu kaasa võetud. Jana hindab kõrgelt haridusinnovatsiooni, rakendades näiteks projekt- ja aktiivõppe meetodeid. Tudengid on vaimustatud Jana pulbitsevast energiast, mis teeb ka kogu nädalavahetuse kestava seminari pikisilmi oodatavaks sündmuseks.

Tarvo award

TalTechi 2020. aasta parimaks programmijuhiks valiti ärikorralduse instituudi dotsent Tarvo Niine.

Tarvo juhib viie peaerialaga bakalaureuse õppekava, millel õpib kokku 506 üliõpilast. Tema tööd iseloomustab teemadesse süvitsi minek ja tekkivatele probleemidele aktiivselt lahenduste otsimine. Ta arendab õppekava koostöös programminõukoja, õppejõudude ja üliõpilastega, ning analüüsib põhjalikult muutuste mõju. Tal on selge visioon, milline peab tema õppeprogramm olema, et see vastaks erinevate huvigruppide vajadustele ja plaan, mida selle saavutamiseks teha.

Tunnustasime ärikorralduse instituudi parimaid õppetööalaseid ja muid tegevusi aastal 2020

Detsembrikuus toimunud hääletus oli väga tasavägine, mille tulemusel valiti meie instituudi kõige märkimisväärsemad teod ja tragimad kolleegid.

 • Aasta õppejõud - Tarvo Niine
 • Aasta külalislektor - Kristjan Kolbre
 • Aasta juhendaja - Iivi Riivits-Arkonsuo
 • Aasta õppealane innovatsioon - Katrin Arvola ja Marianne Kallaste 
 • Aasta eestvedaja - Susanne Durst
 • Aasta kolleeg Sirje Vilba 
 • Aasta arvamusliider - Paavo Siimann 
 • Aasta arendustegu - Merle Küttim 
 • Aasta jätkusuutlikkuse väärtustaja - Eliis Salm
tunnustamise üritus
Tunnustamise üritus toimus juunis vabas õhus.

Ärikorralduse instituudi lõpetajad esitasid arvestusala tööde konkursile tugevaid töid

Rahandusministeeriumi, Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad andsid arvestusalaste uurimustööde konkursi 2020 võitjatele auhinnad üle teisipäeval (06.10.2020) rahandusministeeriumis toimunud pidulikul vastuvõtul. Arvestusalaste uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks.

Meie instituudi võidutööd

Uudis ERK veebilehel

Linda Hollebeek valiti 2020. aasta mõjukamate teadlaste sekka

Ärikorralduse instituudi kaasatud professor Linda Hollebeek on üks kümnest Eestiga seotud teadlasest, kelle tõi ettevõte Clarivate esile kui ühe 2020. aasta mõjukaima teadlase.

Clarivate on ülemaailmne liider usaldusväärsete teadmiste ja analüüsi pakkumisel ning teaduse monitoorimisel. Inimesed, kelle ettevõte mõjukate teadlaste nimekirja valib, on oma valdkonnas olnud märkimisväärse mõjuga ning avaldanud artikleid, mis on 1% maailma enim viidatud tekstide seas.

Hollebeeki uuringud keskenduvad klienditeenindusrobotitele, sotsiaalmeediale ja tarbija kaasamisele digitehnoloogias. Lisaks pakuvad talle huvi ka innovatsioon ning väärtusloome.

Hollebeekil on doktorikraad turunduses ning TalTechis on ta töötanud 2 aastat. Enne akadeemilist karjääri töötas ta juhtimiskonsultandina. Ta on nõustanud nii Coca-Cola, Westpaci panga kui ka Austraalia kaitseväe projekte.

Loe ka Research in Estonia lehelt (26.11.2020).

Susanne Dursti artikkel valiti Emerald Literati Awards üheks silmapaistvamaks teadusartikliks

literati awards 2020

Ärikorralduse instituudi professori Susanne Dursti artikkel „Kui kaugele oleme jõudnud teadmusriskide uurimisega?“ valiti kirjastus Emerald Publishing poolt 2020. aasta Emerald Literati Awards silmapaistvaimaks teadusartikliks, seda kategoorias „VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems“.

On väga tore näha, et minu tööd hinnatakse ning vajalikuks peetakse, mis omakorda tõstab motivatsiooni uutesse kõrgustesse.

Emeraldi toimetustiim iseloomustas Susanne tööd kui erandlikku kirjatükki, mis teiste seast koheselt välja paistis. Susanne sõnul oli auhind tema jaoks tõeliselt ootamatu üllatus. Susanne artiklit saab lugeda järgneva 12 kuu jooksul tasuta.

 Marina Järvis sai parima õppejõu tunnustuse

Marina Järvis

Ärikorralduse instituudi dotsent Marina Järvis valiti TalTechi 2019. aasta arimaks õppejõuks. Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktusel tunnustas Tallinna Tehnikaülikool 2019. aasta parimaid teadlasi, õppejõude, programmijuhte, tugitöötajaid ning märkis ära parimad teadusartiklite autorid ja tudengid.

Alati särav ja empaatiline Marina suudab oma avatud olekuga võita iga tudengi südame. Tema põnevad lahendused loengutes ja seminarides panevad aktiivselt kaasa töötama ka vaiksemad ja tagasihoidlikumad tudengid. Ehkki Marinal on õppejõu kogemust juba ligi 20 aastat, on ta pidevalt arenev ja uuendusmeelne – tema eesmärgiks on oma loenguid igal semestril uute teadustulemuste valguses uuendada ning iga tema loeng on ainulaadne, sest arvukaid näiteid, mida praktikast võtta, oskab ta oskuslikult siduda teooriaga. Marina teeb oma tööd südamega ning pühendunult ja leiab igas tudengis üles just tema tugevad küljed. TalTechi vaieldamatu patrioodina leiab Marina tihti võimalusi, et oma eriala ja ülikooli avalikkusele tutvustada.

Ärikorralduse instituudi lõputööde autorid võidutsesid uurimistööde konkursil

2019. aasta arvestusalaste uurimistööde konkursil võidutsesid majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi arvestusvaldkonna lõputööde autorid, noppides viies auhinnast koguni kolm. Konkurssi korraldavad Eesti Raamatupidajate Kogu, Rahandusministeerium, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing.

Uudis ERK veebilehel

Personalijuhtimise eriala lõpetanud Elsbet Alasoo magistritöö võitis esikoha

Elsbet Alasoo magistritöö Platvormitöötaja õiguslik staatus võitis esikoha Eesti Karjäärinõustajate Ühingu (KNÜ) poolt korraldatud karjääriteemaliste tudengitööde konkursil "Tudengitegu 2019".

Komisjoni hinnang Elsbeti tööle:

Väga aktuaalne teema ning põhjaliku käsitlusega töö, muljet avaldas autori pühendumus teemale, kes parema ülevaate saamiseks proovis ise läbi erinevad platvormid. Töö avab põhjalikult platvormitöötajate temaatikat, sh annab hea ülevaate uuringutest, sissevaate platvormitöö praktikatele, kasvava populaarsuse põhjustele. Mitmekülgne analüüs kaasnevatest riskidest, sh õigusliku staatuse ebamäärasus ja puudulik sotsiaalne kaitse. Sisaldab ettepanekuid olukorra muutmiseks, nt eraldi uue töö tegija kategooria loomine. Väärtuslik teadmine kõigile, kes sellist töövormi kasutada soovivad.

Uudis KNÜ veebilehel

Paavo Siimann sai parima õppejõu tunnustuse

 Ärikorralduse instituudi vanemlektor Paavo Siimann valiti TalTechi 2018. aasta parimaks õppejõuks. Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktusel tunnustas Tallinna Tehnikaülikool 2018. aasta parimaid teadlasi, õppejõude, programmijuhte, tugitöötajaid ning märkis ära parimad teadusartiklite autorid ja tudengid.

Paavo Siimann