Tallinna Tehnikaülikool

Õppetöö korraldus inseneriteaduskonnas

Inseneriteaduskonna praktikakuraatorid

Õppekava

Praktika kood

Praktika nimetus

Kuraator

VÕTA hindaja

Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

MSJ006

Bakalaureuseõppe praktika

Igor Krupenski

Oliver Järvik

Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

KAX0110

Bakalaureuseõppe praktika

Inna Kamenev

Oliver Järvik

Telemaatika ja arukad süsteemid

NTR0520

Erialapraktika I

Rinaldo Rüütli
Natalja Maksimova
Jelena Kuzmina

Helle Hallik 
Žanna Gratsjova

Telemaatika ja arukad süsteemid

NTR0540

Töökeskkonna praktika

Rinaldo Rüütli
Sergei Pavlov

Helle Hallik 
Žanna Gratsjova

Telemaatika ja arukad süsteemid

NTR0530

Erialapraktika II

Rinaldo Rüütli
Natalja Ivleva

Helle Hallik 
Žanna Gratsjova

Tootmise automatiseerimine

RAA0931

Töökeskkonna praktika

Sergei Pavlov

Sergei Pavlov, Olga Ruban

Tootmise automatiseerimine

RAA0932

Erialapraktika I

Sergei Pavlov

Sergei Pavlov, Olga Ruban

Tootmise automatiseerimine

RAA0933

Erialapraktika II 

Sergei Pavlov

Sergei Pavlov, Olga Ruban

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

RAE1062

Töökeskkonna praktika

Dmitri Olimpov

Veroonika Shirokova

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

RAE1063

Eriala praktika I

Dmitri Olimpov

Veroonika Shirokova

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

RAE1064

Eriala praktika II

Gennadi Arjassov

Veroonika Shirokova

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

RAA0460

Töökeskkonnapraktika

Aleksei Hõbesaar

Veroonika Shirokova

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

RAR2513

Eriala praktika I

Aleksei Hõbesaar

Veroonika Shirokova

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

RAR2514

Eriala praktika II

Jüri Utt

Veroonika Shirokova

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

RAE0470

Töökeskkonnapraktika

Gennadi Arjassov

Veroonika Shirokova

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

RAE0671

Eriala praktika I

Gennadi Arjassov

Veroonika Shirokova

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

RAE0672

Eriala praktika II

Gennadi Arjassov

Veroonika Shirokova

Integreeritud tehnoloogiad

MEX0015

Töökeskkonna praktika

Tauno Otto

Tauno Otto

Materjalitehnoloogia

KMX0045

Praktika

Kersti Merimaa

Tiia Plamus

Tootearendus ja robootika

MEX0015

Töökeskkonna praktika

Kaimo Sonk

Alina Sivitski
Raivo Sell

Elektroenergeetika ja mehhatroonika

ATV0301

Praktika

Paul Taklaja

Lauri Kütt

Keemiatehnoloogia

RAK0470

Tutvumispraktika

Antonina Zguro

Antonina Zguro

Keemiatehnoloogia

RAK0480

Töökeskkonnapraktika

Antonina Zguro

Antonina Zguro

Keemiatehnoloogia

RAK0490

Erialapraktika

Antonina Zguro

Antonina Zguro

Inseneriteaduskonna praktikakuraatorid

Õppekava

Praktika kood

Praktika nimetus

Kuraator

VÕTA hindaja

Hoonete sisekliima ja veetehnika

EKK5140

Ehituspraktika
või tootmispraktika

Alo Mikola, Karin Pachel

Martin Thalfeldt

Hoonete sisekliima ja veetehnika

EKK5150

Projekteerimis-
praktika

Simo Ilomets, Karin Pachel

Martin Thalfeldt

Teedeehitus ja geodeesia

ETG5301

Ehitusgeodeesia praktika I

Vello Kala

Sander Sein

Teedeehitus ja geodeesia

ETG5302

Ehitusgeodeesia praktika II

Artu Ellmann

Sander Sein

Teedeehitus ja geodeesia

ETT0301

Töökeskkonna praktika

Tiit Metsvahi

Sander Sein

Teedeehitus ja geodeesia

ETT0302

Tee-ehitustööde
juhi praktika

Tiit Metsvahi

Sander Sein

Teedeehitus ja geodeesia

ETT0303

Teede
projekteerimise praktika

Tiit Metsvahi

Sander Sein

Arhitektuur

EAV0014

Loominguline välipraktika

Anu Juurak

Üllar Ambos

Arhitektuur

EEA7210

Büroopraktika

Ignar Fjuk

Üllar Ambos

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

NTS2040

Ehituspraktika

Aime Ruus

Aime Ruus

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

NTS1980

Erialapraktika

Aime Ruus

Aime Ruus

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

NTS1752

Geodeesia õppepraktika

Jüri Pertmann

Irene Lill, Aime Ruus

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

NTS2050

Loominguline välipraktika

Irene Lill, Aime Ruus

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

EPX5400

Ehitustööde
praktika

Kuulo Mõisnik

Irene Lill

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

EPX5410

Erialapraktika

Kuulo Mõisnik

Irene Lill

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

EEK5130

Projekteerimispraktika

Simo Ilomets

Irene Lill, Aime Ruus

Hooned ja rajatised

EKK5140

Ehituspraktika või tootmispraktika

Alo Mikola
Karin Pachel

Simo Ilomets

Hooned ja rajatised

EKK5150

Projekteerimispraktika

Simo Ilomets, Karin Pachel

Simo Ilomets

Hooned ja rajatised

EPX5420

Kinnisvara korrashoiu erialapraktika

Roode Liias

Simo Ilomets

Hooned ja rajatised

ETT0302

Tee-ehitustööde juhi praktika

Tiit Metsvahi

Simo Ilomets

Hooned ja rajatised

ETT0303

Teede projekteerimise praktika

Tiit Metsvahi

Simo Ilomets

Hooned ja rajatised

EKK5140

Ehituspraktika või tootmispraktika

Alo Mikola
Karin Pachel

Simo Ilomets

Hooned ja rajatised

EKK5150

Projekteerimispraktika

Simo Ilomets, Karin Pachel

Simo Ilomets

Hooned ja rajatised

ETG5302

Praktika II

Artu Ellmann

Simo Ilomets

Hooned ja rajatised

EEK5130

Projekteerimispraktika

Simo Ilomets

Simo Ilomets

Hooned ja rajatised

EPX5410

Erialapraktika

Kuulo Mõisnik

Simo Ilomets

Keemia- ja keskkonnatehnoloogia

KAK0110

Magistripraktika

Marina Kritševskaja

Marina Kritševskaja

Logistika

EML0150

Töö- või õpetamispraktika (praktika)

Ott Koppel

Jelizaveta Janno

Elektroenergeetika

EEV5110

Praktika

Paul Taklaja

Jako Kilter

Energiamuundus- ja juhtimissüsteemid

EEV5110

Praktika

Paul Taklaja

Toomas Vaimann

Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika

EIS4150

Magistripraktika

Igor Krupenski

Eduard Latõšov

Keskkonnatehnika ja juhtimine

EAV8120

Ametipraktika

Karin Pachel

Karin Pachel

Kütuste keemia ja tehnoloogia

EVM0200

Magistripraktika

Diana Berseneva

Diana Berseneva

Materjalid ja protsessid
jätkusuutlikus energeetikas

EKM2700

Magistripraktika

Sergei Bereznev

Sergei Bereznev

Mehhatroonika

EEM0050

Tööstuspraktika

Märt Juurma

Anton Rassõlkin
Merle Kutsar

Tööstusökoloogia

NTK1500

Magistripraktika

Jane Raamets

Annely Kuu

Dekanaat

Dekanaat korraldab teaduskonnas õppetööd: nõustab üliõpilasi ja õppejõudusid õppetöö korralduse alal, peab teaduskonna üliõpilaste registrit (ÕIS), korraldab teaduskonda kuuluvate üliõpilaste õpitulemuste arvestamist, valmistab ette korraldused ja käskkirjad üliõpilaste kohta, annab tõendeid õppimise kohta, tegeleb õppeteenustasude arvestamisega, vahendab teavet teaduskonna ja tema struktuuriüksuste ning teiste TalTechi struktuuriüksuste vahel.
Dekanaadi üldkontakt: e@taltech.ee

Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrgharidusõpe toimub Kuressaare, Tartu ja Virumaa kolledžites. Õppida saab ettevõtluse ja elamumajanduse, keemiatehnoloogia, masinaehituse- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise, meretehnika ja väikelaevaehituse, telemaatika ja arukate süsteemide erialal. Siit lehelt leiad õppekavade programmijuhtide ja õppekonsultantide kontaktid. 

insener_rakenduskõrgharidusõpeMore

Bakalaureuseõpe

Bakalaureuseõppes on võimalik õppida elektroenergeetikat ja mehhatroonikat, integreeritud tehnoloogiaid, keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogiat, materjalitehnoloogiat ning tootearendust ja robootikat. Siit leiad õppekavade programmijuhtide ja õppekonsultantide kontaktid. 

insener_bakalaureuseõpeMore

Integreeritud õpe

Integreeritud õppes saab õppida arhitektuuri, hoonete sisekliimat ja veetehnikat, teedeehitust ja geodeesiat ning ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist. Siit leiad nende õppekavade programmijuhtide ja õppekonsultantide kontaktid.  

insener_integreeritud õpeMore

Magistriõpe

Magistriõppes on võimalik õppida disaini ja tehnoloogia tuleviku, elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemide, energiatehnoloogia ja soojusenergeetika, hoonete ja rajatiste, keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia, keskkonnatehnika ja juhtimise, kütuste keemia ja tehnoloogia, logistika, materjalide ja protsesside jätkusuutliku energeetika, mehhatroonika, puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia, tootearenduse ja tootmistehnika, tööstustehnika ja juhtimise ning tööstusökoloogia erialal. Samuti saab õppida kutseõpetajaks.  

Insener_magistriõpeMore

Doktoriõpe

Doktoriõppes on võimalik õppida ehitust ja arhitektuuri, elektroenergeetikat ja mehhatroonikat, keemia- ja materjalitehnoloogiat ning mehhanotehnikat. Siit leiad doktoriõppe programmijuhtide ja õppekonsultantide kontaktid. 

Insener_doktoriõpeMore

Korduma kippuvad küsimused KKK

Siit leiad vastused sagedasematele küsimustele, millega nõustamiskeskusesse pöördutakse.

Insener_KKKMore