Tallinna Tehnikaülikool

IT Kolledži ajalugu

17.05.2000 - 31.07.2017 oli Eesti Infotehnoloogia Kolledž (IT Kolledž) mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldas Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) ja alates 1.05.2013 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA).

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) asutasid 29.03.2000 Haridusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, AS Eesti Telekom ja MTÜ Eesti Arvutifirmade Assotsiatsioon.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kujunes välja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusest (EITSA), kui 1.05.2013 toimus ühinemine Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesisevõrguga (EENet). Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) teenused ja tegevused võttis 1.08.2020 üle tegevust alustanud Haridus- ja Noorteamet.

Ühinemine

Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Infotehnoloogia Kolledži ühinemise taust ja eesmärk

1. augustil 2017 ühinesid Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ, nüüd TalTech) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž (IT Kolledž), mille järgselt kuulub IT Kolledž keskse akadeemilise ja administratiivse üksusena Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskonna koosseisu ja kannab nime TTÜ IT Kolledž, nüüd TalTech IT Kolledž.

16.11.2016 Tehnikaülikool ja IT Kolledž sõlmisid ühinemisleppe:
Ühinemise eesmärk on tõsta õppetöö kvaliteeti, anda laiapõhjalisemat IT-haridust ja suurendada IKT-erialade lõpetajate arvu. Õppekavade arendusse kaasatakse erasektor, et ülikoolis õpetatav vastaks tööturu vajadustele. Ühiselt arendatakse välja õppekavad, milles on ühendatud kolledži rakenduslikkus ja paindlikkus tehnikaülikooli teadusliku võimekusega.

Uued õppekavad alates 2017/2018 õppeaastast

Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonda koondub ühinemise järgselt tehnikaülikooli akadeemiline tugevus ning senise Eesti Infotehnoloogia Kolledži praktiline võimekus. Infotehnoloogia teaduskonnas on võimalik omandada nii tööturu praktilistele vajadustele kui ka teoreetilistele alusteadmistele suunatud bakalaureusekraad, lisaks magistri- ja doktorikraad ühes kõige kiiremini arenevas teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, milleks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Infotehnoloogia teaduskond valmistab ette spetsialiste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia põhilistes valdkondades, milleks on IT-süsteemid ja -teenused, tarkvaraarendus, telekommunikatsioon, elektroonika ja IKT kompetentside juhtimine. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialad on kindel investeering tulevikku, kindlustades huvitava ja enesearengut pakkuva töö nii Eestis kui ka välismaal!

Vaata siit kõikide õppekavade vastuvõtutingimusi ja sisseastumise kuupäevi.

IT Kolledži endised rakenduskõrgharidusõppe* õppekavad (vastuvõtt Eesti Infotehnoloogia Kolledžisse kuni 2016/2017 õppeaastani):

  • IT süsteemide administreerimine
  • IT süsteemide arendus
  • Küberturbe tehnoloogiad
  • Infosüsteemide analüüs

*Rakenduskõrgharidusõppe õppekavad suleti 2020/2021 õppeaasta lõpus.

Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna bakalaureuseõppekavad enne ühinemist IT Kolledžiga:

  • Arvutisüsteemid
  • Elektroonika ja telekommunikatsioon
  • Informaatika
  • Äriinfotehnoloogia

Tallinna Tehnikaülikooli ja IT Kolledži uued ühised õppekavad alates 2017. aastast:

IT Kolledži endine esimese astme õppekava nimega infosüsteemide analüüs avati tehnikaülikooli magistriõppes uue õppekavana INFOSÜSTEEMIDE ANALÜÜS JA KAVANDAMINE.

itcollege_õppehoone_Raja 4C

17.05.2020 Infotehnoloogia hariduse edendaja TalTechi IT Kolledž tähistab 20. sünnipäeva

Eesti digiriigi ning IT hariduse arengus algas 20 aastat tagasi uus ajajärk, kui Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) asutajaliikmete koostöös loodi IT Kolledž eesmärgiga ette valmistada IT-spetsialiste vastuseks ühiskonna ja tööstuse üha suurenevale nõudlusele.

Kalle Tammemäe tervitus IT Kolledži 20. sünnipäeval

17.05.2020
See on täna 17. mail - IT Kolledž 20!

Kalle Tammemäe_2020a