Tallinna Tehnikaülikool

2024 kevad

Kandideerimine on lõppenud!

Kevadkonkursi ajakava:

 • 25. märts - ettevõtetele kandidaatide edastamine
 • 22. aprill- stipendiaadi valiku teavitamine fondile
 • 26. aprill- stipendiaatide nimekirjade avalikustamine 
 • 15. mai - stipendiumite üle andmise aktus

Viimane võimalus!

Kandideerida saab kuni 12.04 kell 12:00!

NB! Kandideerida saavad ka need, kes põhikonkursis oma 3 avaldust juba esitasid.

AS Hansab stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, integreeritud tehnoloogiad, tootearendus ja robootika eriala bakalaureuseõppe, arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia (endine telemaatika ja arukad süsteemid) eriala rakenduskõrgharidusõppe või infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks
 • valmisolek teha koostööd Hansab ASiga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Kandideeri

KKK

Stipendiumi väljapannud ettevõtted otsustavad, kellele stipendiumeid anda. Meie saadame ettevõttele kandidaatide nimekirja ja vastavad dokumendid vähemalt nädal pärast kandideerimise lõppu ning jääme põnevusega ootama komisjonide vastust.

Igal komisjonil on oma tava, kuidas oma valikut langetada. Kandidaadid võiks ka alati valmis olla intervjuudeks ettevõtete esindajatega. 

Väljavalitute nimekiri avaldadakse Arengufondi lehel umbes 1 kuu pärast kandideerimisperioodi lõppu.

Vajaminevad dokumendid otsustab stipendiumi toetaja. Tavaliselt on selleks CV ja tulemuste väljavõte dekanaadist, kuid tihti on ka tarvis motivatsioonikirja või ette antud teemal esseed ja soovituskirja. Kindlasti loe stipendiumi statuuti, et olla kindel, mida vaja!

Kuna sinu motivatsiooni- ja soovituskirja loevad stipendiumi rahastajad, siis pöörduda võiks just oma väljavalitud stipendiumi ettevõtte poole. 

 • Loe põhjalikult statuudist, milliseid dokumente on kandideerimiseks vaja
 • Veendu, et pöördumised oleks õigele ettevõttele
 • Õpitulemuste väljavõte peab olema võetud dekanaadist
 • Digiallkirjasta kõik dokumendid (ühes konteineris või eraldi)

Erikonkurss

Stipendiumile saab kandideerida 1.02-1.03 ! Kandideerimine on lõppenud !

Sothwestern Advantage AS stipendiumile kandideerimine toimub eraldi arvestuses. Avaldus ei lähe põhikonkursi 22.02-18.03 arvestusse ning stipendiaat võib pälvida põhikonkursil teise stipendiumi lisaks.

Stipendium on ette nähtud üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Bakalaureuse astme üliõpilane
 • Eesti kodanik
 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel
 • Positiivse ellusuhtumisega aktiivne ja ettevõtlik noor (22. aastane või noorem)
 • Osaleb aktiivselt vabatahtlike organisatsioonide tegevuses või tegeleb (soovib tegeleda) ettevõtlusega
 • Head õppetulemused

Stipendiumile kandideerimine ei eelda Sothwestern suve praktilist osavõtmist!

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning kandideerimiseks tuleb digiallkirjastatult esitada:

 • Motivatsioonikiri (üks A4) - tutvustus endast, tuues välja oma tugevused, tähelepanuväärsemad saavutused, koolivälised tegevused, varasem töökogemus, kokkupuuted ettevõtluse ja juhtimisega. Eesmärgid ja visioon tulevikuks ning kuidas plaaniks kasutada stipendiumi
 • Curriculum Vitae
 • Õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist)
 • Soovitus õppejõult, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud)

Tingimuste kohta loe täpsemalt SIIT

Stipendiumile saab kandideerida 22.02-07.03

Peep Sürje stipendiumile kandideerimine toimub eraldi arvestuses. Avaldus ei lähe põhikonkursi 22.02-18.03 arvestusse ning stipendiaat võib pälvida põhikonkursil teise stipendiumi lisaks.

Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse- ja geodeesia eriala 2.- 6. semestri edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea õppeedukusega;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;

Stipendiumi suurus on 1000 eurot ning kandideerimiseks tuleb digiallkirjastatult esitada:

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae
 • Õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist).

Tingimuste kohta loe täpsemalt SIIT

Kõikide tasemete ja erialade üliõpilastele suunatud stipendiumid

Üliõpilasesinduse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kolmele statsionaarse õppevormi, bakalaureuse-, magistri-, inseneri- või rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • aktiivne üliõpilaselus osalemine, silmapaistvate sporditulemuste saavutamine või silmapaistvus kultuurilises tegevuses;
 • kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3.00;
 • arvestatakse ka üliõpilase silmapaistvat tegevust Tallinna Tehnikaülikooli arenguks, avarat silmaringi ja õpiedukust.

Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (kuni 1 lk);
 • essee ühel valikus olevatest teemadest (1-2 lk):
 1. Tudengite roll ühiskonnas
 2. Minu unistuste tudengiorganisatsioon
 3. Õppeedukuse tõstmise võimalused TalTechis
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

TalTechi õppeosakonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale TalTechi üliõpilasele. Stipendiumile on oodatud kandideerima TalTechi bakalaureuse-, magistri- , rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õppe üliõpilased, kes on aktiivselt panustanud oma eriala populariseerimisse TalTechis ja väljaspool TalTechi, sealhulgas:

 • esindanud TalTechi ja tutvustanud siin õppimise võimalusi koolides, haridus-, karjääri- ja erialamessidel, TalTechi avatud uste päeval või muudel üritustel;
 • juhendanud erialaga seotud töötube TalTechis, koolides, koolimessidel, muudel üritustel või tutvustanud üldhariduskoolide õpilastele üliõpilaselu ja jaganud enda üliõpilaskogemusi;
 • toetanud oma eriala programmijuhti õppekava turundustegevustes;
 • osalenud tuutorlusprogrammis või olnud rebaseabi;
 • olnud varjutatav tudengivarjule.

Stipendiumile ei saa kandideerida üliõpilane, kui:

 • talle on sama stipendium juba korra määratud;
 • ta on õppinud üle nominaalaja;
 • ta on stipendiumi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel

Ühe stipendiumi suurus on 500 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab enda sobivust stipendiumile kandideerimiseks (1-2 lk);
 • soovi korral TalTechi töötaja soovituskiri

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Tallinna Tehnikaülikooli EuroTeQ stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli edukatele bakalaureuse-ja magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad end täiendada EuroTeQ Engineering University liikmesülikoolide juures. Tallinna Tehnikaülikooli EuroTeQ stipendiumi kandidaat vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;

Stipendiumi suurus bakalaureuseõppe üliõpilasele 2000 eurot ja magistriõppe üliõpilasele  3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, mis sisaldab lühikest ülevaadet enesetäiendamisest ja planeeritavaid kulusid (transpordi- ja majutuskulu, osalustasu jne);
 • curriculum vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Elcogen veisniktehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus (mitte kohustus) läbida praktika Elcogen AS-s.

Stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Lühiessee, kus taotleja kirjeldab oma nägemust vesiniktehnoloogia arengust ning mil moel saab taotleja panustada oma valdkonnast lähtuvalt.
 • curriculum vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

The XRP Ledger Trust scholarship is intended for up to 12 successful bachelor, 6 successful master’s student, who meet the following requirements

 • Matriculated at TalTech and not on academic leave as at the moment of submitting the application;
 • High weighted average grade;
 • Study performance volume at least 30 ECP by the day of submission of the application;
 • An active attitude to life, enthusiasm for their area of specialization, and the ambition to become a top specialist in the field;
 • The opportunity to collaborate with XRP Ledger; the exact form of cooperation would be determined in communication with the sponsor.

The full amount of the Scholarship is 42 000 euros. The amount of the Bachelor’s Scholarship is 2000 euros, the amount of the Master’s Scholarship is 3000 euros.

In order to apply for the scholarship, applicants shall have to submit the following (digitally signed) to the Management Board of the Development Fund:

 • A motivation letter in which the applicant explains how they meets the established requirements;
 • A written essay (up to 1 A4, and in English) on the following topic:

 "How can blockchain technology help me to realize my dreams of changing the world, and how will scholarship funding bring me closer to my dreams? Please provide concrete examples related to your current education in your response.”

 • Curriculum vitae;
 • An extract from study results (from the Dean’s Office);
 • A recommendation from a lecturer, a practical training supervisor, a previous employer or the head of a (student) organisation (in which you have been an active contributor);

Read more about the terms HERE

Coop Pank stipendium – ESG/jätkusuutlikkuse mõju panganduses on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale bakalaureuseõppe või magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus (mitte kohustus) teha koostööd Coop Pangaga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Essee, mis näitab huvi ja nägemust valdkonna arengu osas panganduses ning teemal “"ESG ja pangandus 2035"
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Kuidas on Coop Pank seotud TalTechiga? Miks on valitud just AI ja ESG valdkonnad stipendiumite jaoks? Loe SIIT.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Coop Pank stipendium: tehisintellekt - (AI) võimalused panganduses on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale bakalaureuseõppe või magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus (mitte kohustus) teha koostööd Coop Pangaga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Essee, mis näitab huvi ja nägemust valdkonna arengu osas panganduses ning teemal “ Kas AI sobib ettevõtluses kõikjale ”
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Kuidas on Coop Pank seotud TalTechiga? Miks on valitud just AI ja ESG valdkonnad stipendiumite jaoks? Loe SIIT.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Majandusteaduskonna stipendiumid

Vaata ka kõikide tasemete ja erialade üliõpilastele suunatud stipendiume SIIT

Gunvor Services majandusteaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse instituudis õppivale edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • väga hea kaalutud keskmine hinne;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 90 EAP;
 • valmisolek teha koostööd Gunvor Services AS-iga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Motivatsioonikiri (inglise keeles), kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele ja isiklikke tulevikuplaane ning -eesmärke;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus vähemalt ühelt õppejõult või praktikajuhendajalt.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Swedbanki tulevikutalendi stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna ja ühele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Hea kaalutud keskmine;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus viia läbi praktikat Swedbankis, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja stipendiumi rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Miks kandideerida Swedbank stipendiumile? Vaata siit videost.

Grant Thornton Baltic stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne, vähemalt 3,5;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne eluhoiak, ambitsioonikus ja soov saada kogemust finantsvaldkonnas;
 • Grant Thornton Balticus praktikat või tööd tehes on olulisel kohal nii eesti kui ka inglise keele oskus kõnes ja kirjas.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Edu võti on kiire kohanemine. Loe Grant Thorntoni kohta SIIT.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

KPMG magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna magistriõppes ärirahandus ja majandusarvestuse või majandusanalüüsi edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • huvi teha tulevikus koostööd KPMG Baltics-iga (sh praktika võimalus);
 • aktiivne eluhoiak, ambitsioonikus ja soov töötada finantsvaldkonnas.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • vähemalt ühe õppejõu või tudengiorganisatsiooni juhataja soovitus;
 • oma magistritöö teema ja põhjendus (kuni üks A4), miks valisid just selle teema.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Infotehnoloogia teaduskonna stipendiumid

Vaata ka kõikide tasemete ja erialade üliõpilastele suunatud stipendiume SIIT

TalTechi infotehnoloogia teaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele, kes soovib end õppetööväliselt täiendada EuroTechi konsortsiumi liikmesülikoolide, teiste partnerülikoolide või muude organisatsioonide juures. TalTechi infotehnoloogia teaduskonna täienduskoolituse stipendiumi kandidaat vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,0;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Motivatsioonikiri (inglise keeles), kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele ja isiklikke tulevikuplaane ning -eesmärke;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Swedbanki tulevikutalendi stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna ja ühele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Hea kaalutud keskmine;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus viia läbi praktikat Swedbankis, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja stipendiumi rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Miks kandideerida Swedbank stipendiumile? Vaata siit videost.

AS Levira stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna võrgutehnoloogiad ja -teenused edukale magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpib täiskoormusel ning õppevõlgnevused puuduvad (v.a. mõjuval põhjusel);
 • oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus teha koostööd AS-iga Levira, täpne koostöö vorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele. Motivatsioonikirjas tuua välja erinevad üliõpilasprojektid (kuuluvus tudengiorganisatsiooni(desse), eriala populariseerimne, sündmuste korraldus jt) ja erialased tegemised, mis peegeldavad üliõpilase õppevälist soovi valdkonda panustada;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Tammer OÜ äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele äriinfotehnoliigia bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • soovituslik võimalus teha koostööd Tammer OÜ-ga. Täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest. Näiteks võimalus sooritada ettevõttepraktika või teemaga sobiv uurimistöö, siis Tammer võiks olla eelistatud koostööpartner.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • lühike motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad , maapõueressursside (sh varasem maateadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
 • valmisolek lepingu sõlmimiseks Viru Keemia Grupp AS-iga, milles sätestatakse praktika ja/või lõputöö tegemise kokkulepe.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Eesti Energia AS infotehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Hea kaalutud keskmine hinne
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak, uuendusmeelne ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • Võimalus teha koostööd Eesti Energia AS-iga, täpne koostöövorm selgub suhtlusel ettevõttega.

Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 2000 eurot, magistriõppe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • valmisolek kokkuleppe vormistamiseks Eesti Energia kontserni ühe ettevõttega, milles sätestatakse praktika ja/või muu koostöö kokkuleppe vorm.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

TalTechDigitali stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele informaatika, IT-süsteemide administreerimise, IT-süsteemide arenduse, küberturbe tehnoloogiate või äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe või informaatika, infosüsteemide analüüs ja kavandamine või äriinfotehnoloogia magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne ja õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • soov end edaspidi rakendada õpitud erialal ja panustada ülikooli digitehnoloogiatega arendamisse ja haldamisse;
 • Aktiivne eluhoiak, uuendusmeelne ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • valmisolek teha koostööd Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia osakonnaga; täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest (ei ole kohustus).

Stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

At Wise, we believe that in order to build a diverse, empathetic and inclusive product we have to have a diverse team working on it. We want to help erase obstacles to careers in technology and encourage women who are just getting started to enter the industry. The Wise scholarship is intended for one successful woman bachelor’s student in the TalTech School of Information Technology, who meets the following requirements:

 • Matriculated at TalTech and not on academic leave as at the moment of submitting the application;
 • The opportunity to collaborate with Wise; the exact form of cooperation would be determined in communication with the enterprise;

The amount of the scholarship is 2000 euros.

In order to apply for the scholarship, applicants shall have to submit the following (digitally signed) to the Management Board of the Development Fund:

 • A motivation letter in which the applicant explains how they meet the established requirements. In your motivational letter - Tell us why you are a good candidate for Wise scholarship and tell us about your proudest achievement.
 • Curriculum vitae;

Miks annab Wise välja naistele suunatud stipendiumi? Loe SIIT.

Read more HERE

Sander Paas nimeline magistriõppe stipendium on loodud selleks, et mälestada varalahkunud leidlikku ja inspireerivat (Comodule´i) inseneri ning toetada noorte, innukate inseneride arenguteed. Sander Paas nimeline stipendium on mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna (erialade informaatika, riistvara arenduse ja programmeerimine) või inseneriteaduskonna (erialade elektroenergeetika, elektrotehnika ja mehhatroonika) magistriõppe üliõpilasele, kes on oma ala entusiast ning soovib inseneriteadmistega maailma paremaks paigaks muuta ja, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne alates 3,5;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • kirglik eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle soov on pühenduda õpitava valdkonna edasi arendamisele;
 • võimalus tutvuda Kõu Mobility Grupi ettevõtete ja toodetega (Comodule, Tuul, Äike, Ampler Bikes) vastavalt stipendiaadi ja rahastaja kokkuleppele.

Stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • essee teemal (1-2 lk) “Kuidas mina insenerina maailma paremaks muudan?”;
 • tehnilise projekti kirjeldus (seal hulgas video, pildi, Githubi lingi või mõne muu leidliku viisi näol), mille üle taotleja enam uhkust tunneb (nt Garage48 või muud hackathonid, ülikooli või kodused projektid, tudengiorganisatsioonid jms). Näita meile oma kirge, see on meie organisatsioonikultuuris olulisel kohal;
 • lõppvooru valitud kandidaatidega toimuvad kohtumised.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

OÜ Skeleton Technologies bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, materjalitehnoloogia või infotehnoloogia teaduskonna riistvara arendus ja programmeerimise eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus teha koostööd OÜ-ga Skeleton Technologies, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • essee (1-2 lk) teemal „Minu tee [õpitava eriala] valdkonna tipptegijaks ning mida ma olen aastaks 2030 korda saatnud?“
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Miks kandideerida Skeleton Technologies stipendiumile? Vaata siit videost.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

OÜ Skeleton Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja tootmistehnika, mehhatroonika, elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid või infotehnoloogia teaduskonna elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad eriala edukale magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus teha koostööd OÜ-ga Skeleton Technologies, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • essee (1-2 lk) teemal „Minu tee [õpitava eriala] valdkonna tipptegijaks ning mida ma olen aastaks 2030 korda saatnud?“
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Miks kandideerida Skeleton Technologies stipendiumile? Vaata siit videost.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Loodusteaduskonna stipendiumid

Vaata ka kõikide tasemete ja erialade üliõpilastele suunatud stipendiume SIIT

Balbiino rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia (sh endine toidutehnika ja tootearenduse eriala) edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpib täiskoormusel
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • aktiivne eluhoiak, osalemine üliõpilaselu edendamisel;
 • soov pühenduda õpitavale erialale ja edaspidi ennast rakendada õpitud erialal ning soovi korral sooritada praktilist tööd AS-s Balbiinos või kirjutada lõputöö AS Balbiino poolt soovitud teemal.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Motivatsioonikiri (inglise keeles), kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele ja isiklikke tulevikuplaane ning -eesmärke;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Loe, miks annab Balbiino välja stipendiumit SIIT.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Balbiino toidutehnoloogia ja -arenduse magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli stipendium ühele loodusteaduskonna toidutehnoloogia ja -arenduse (sh endine toidutehnika ja tootearenduse eriala) edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpib täiskoormusel
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • aktiivne eluhoiak, osalemine üliõpilaselu edendamisel;
 • soov pühenduda õpitavale erialale ja edaspidi ennast rakendada õpitud erialal ning soovi korral sooritada praktilist tööd AS-s Balbiinos või kirjutada lõputöö AS Balbiino poolt soovitud teemal.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud);

Loe, miks annab Balbiino välja stipendiumit SIIT.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Cambrex Tallinn magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea õppeedukus, kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • valmisolek teha koostööd Cambrex Tallinn AS-ga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja stipendiumi rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Eesti Mäeseltsi bakalaureuseõpe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad eriala edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Kaalutud keskmine hinne;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Eesti Mäeseltsi magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna maapõueressursside eriala edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Viru Keemia Grupp AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehatroonika, keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia või materjalitehnoloogia , loodusteaduskonna maa süsteemid, kliima ja tehnoloogia või rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialade edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • Aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
 • Valmisolek lepingu sõlmimiseks Viru Keemia Grupp AS-iga, milles sätestatakse praktika ja/või lõputöö tegemise kokkulepe; .

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad , maapõueressursside (sh varasem maateadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • Aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
 • Valmisolek lepingu sõlmimiseks Viru Keemia Grupp AS-iga, milles sätestatakse praktika ja/või lõputöö tegemise kokkulepe; .

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Eesti Energia AS loodusteaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele loodusteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja kuni viiele loodusteaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Hea kaalutud keskmine hinne
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak, uuendusmeelne ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • Võimalus teha koostööd Eesti Energia AS-iga, täpne koostöövorm selgub suhtlusel ettevõttega.

Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 2000 eurot, magistriõppe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • valmisolek kokkuleppe vormistamiseks Eesti Energia kontserni ühe ettevõttega, milles sätestatakse praktika ja/või muu koostöö kokkuleppe vorm.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Miks kandideerida Eesti Energia stipendiumile? Vaata siit videost.

Erkki Truve nimeline magistriõppe stipendium on ette nähtud valdkonna populariseerimiseks Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna rakenduskeemia ja biotehnoloogia eriala magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • on kohusetundlik ja edukas õppetöös;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • on nutikas ja pühendunud tulevane loodusteadlane, kelle erialane ettevalmistus ülikoolis ei piirdu vaid õppetööga, vaid kelle huvide ringi kuulub ka näiteks ettevõtlus, osavõtt teaduskonverentsidest või teaduse populariseerimise üritustest.

Stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, juhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus on aktiivselt tegutsenud);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Erkki Truve nimeline doktoriõppe stipendium on ette nähtud valdkonna populariseerimiseks Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia eriala doktoriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • on väljapaistev doktorant, kes osaleb aktiivselt teaduskonverentsidel või seminaridel ja teaduspublikatsioonide valmimisel;
 • on kohusetundlik ja edukas õppetöös;
 • on oma eriala propageerija, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks.

Stipendiumi suurus on 5000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, juhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus on aktiivselt tegutsenud);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Inseneriteaduskonna ehitus- ja planeerimise valdkonna stipendiumid

Vaata ka kõikide tasemete ja erialade üliõpilastele suunatud stipendiume SIIT

Capital Mill OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna hooned ja rajatised eriala magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • valmisolek teha koostööd Capital Mill OÜ-ga; täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Motivatsioonikiri (inglise keeles), kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele ja isiklikke tulevikuplaane ning -eesmärke;
 • Curriculum Vitae;
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt või varasemalt tööandjalt;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • kirjeldada Powerpoint esitluses või videoülesvõttes enda nägemust tulevikust. Milline võiks tulevikus olla hoonete ja rajatiste suurimad arengusuunad või muudatused 15. - 20. aasta perspektiivis. Oluline on ideede ja mõtete edasiandmine, mitte niivõrd video formaat või esitluse tehnilise teostus.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Miks kandideerida Capital Mill stipendiumile? Loe lähemalt intervjuud ettevõtte juhi Kaarel Loiguga siit.

OÜ EstKONSULT inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna neljanda või viienda aasta üliõpilasele, kes tunneb huvi hoonete, sildade või sadamate projekteerimise vastu ja vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • viimase kahe semestri keskmine hinne hea;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 180 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • kes kinnitab oma valmisolekut teha praktika OÜ EstKONSULTis.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN

Eventus Ehitus OÜ stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli integreeritud õppe ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise õppekaval vähemalt kolmandal kursusel õppivale inseneriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 120 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks- on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • valmisolek teha koostööd Eventus Ehitus OÜ-ga.

Ühe stipendiumi suurus on 2500 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Motivatsioonikiri koos ülesande lahendusega (1 – 2 lk. A4), kus taotleja kirjeldab oma erialaseid praktilisi oskusi, teadmisi, kogemusi ning eriala valiku tagamaid ja vastab muuhulgas järgmistele küsimustele:
 1. kirjelda mõnda ehitusvaldkonnaga seonduvat probleemi ja paku sellele omapoolne nö out of the box lahendus
 2. Kirjelda, kuidas analüüsid igapäevaselt ennast ja oma tegemisi (ülesannete ja eesmärkide täitmist, väljakutsetega hakkama saamist vms).
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovituskiri ühelt õppejõult või praktika- või lõputöö juhendajalt

Stipendium on investeering noorte tulevikku ehk miks annab Eventus Ehitus stipendiumit. Loe SIIT.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Onninen AS hoonete sisekliima ja veetehnika insenerõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika edukale üliõpilasele, kes soovib saada praktilisi kogemusi Eesti suurimas ehituse eritööde valdkonna tehnilise hulgimüügi ettevõttes. Kandidaadilt ootame järgmisi valmisolekuid ja eeldus:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • hea õppeedukus, hea või väga hea kaalutud keskmine hinne;
 • aktiivne eluhoiak ja soov õppida valdkonna praktikutelt;
 • võimalus teha koostööd ettevõttega Onninen AS; täpne koostöövorm selgub suhtlusel ettevõttega
 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Ruukki Products AS stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale tootearendus ja robootika, arhitektuuri või ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine eriala edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus liituda innovatsioonitiimiga, omada mentorit, teostada praktika, tulla töövarjuks ja teha koostööd Ruukki Products AS ettevõttes. Täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • ideekavand (ligikaudu üks A4), milles taotleja pakub välja ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud uudse lahenduse või parenduse tootearenduseks, jätkusuutlikkuse suurendamiseks, efektiivsuse tõstmiseks vms;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Hoonete sisekliima ja veetehnika stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli hoonete sisekliima ja veetehnika integreeritud õppe kuni kümnele edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 1. saab hästi hakkama õppetöös ja täidab nominaalkoormust
 2. panustab erialasse erinevatel viisidel, näiteks:
 • korraldab eriala ühisüritusi,
 • populariseerib eriala kooliõpilaste seas,
 • kogub ja annab edasi ülikoolile tagasisidet õppetöö osas,
 • toetab õppetöös nooremaid tudengeid ning
 • mõtleb kaasa õppetöö arendamisel, et Tehnikaülikoolist tuleksid tööturule motiveeritud ning pädevad hoonete sisekliima ja veetehnika vilistlased.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele ja muuhulgas - põhjendab kuidas stipendium aitab kandidaadil täita oma eesmärki, kirjeldab, kuidas ta on panustanud valdkonda õppetööväliselt ja pakub välja uudse meetodi, kuidas eriala populariseerida
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Uno Tölpus stipendium antakse välja 2023. aasta kevadisel ja 2024. aasta kevadisel stipendiumikonkursil koostöös Saint-Gobain Eesti AS-ga. Stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja urbanistika akadeemia üliõpilasele, kes:

 • on loominguline, ambitsioonikas ja aktiivne tulevane arhitekt;
 • erialaprojektide hinded on suurepärased või mõnel muul viisil silmapaistvad;
 • osaleb arhitektuurivõistlustel, -näitustel, -konverentsidel ja -biennaalidel;
 • on algatus võimeline;
 • võtab avalikuses sõna arhitektuurivaldkonda puudutavates küsimustes;
 • ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel.

Ühe stipendiumi suurus on 1600 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • avaldus-motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab enda vastavust kandidaadile esitatavatele nõuetele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovituskiri õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt, kus ta on aktiivselt tegutsenud.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Eesti Energia AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni 15 inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja/või magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Hea kaalutud keskmine;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • Võimalus teha koostööd Eesti Energia AS-iga, täpne koostöövorm selgub suhtlusel ettevõttega.

Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 2000 eurot, magistriõppe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • valmisolek kokkuleppe vormistamiseks Eesti Energia kontserni ühe ettevõttega, milles sätestatakse praktika ja/või muu koostöö kokkuleppe vorm.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

SAMI Grupp bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele bakalaureuseõppe edukale inseneriteaduskonna üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus (mitte kohustus) läbida tasustatud praktika SAMI Grupi müügi- ja tootearendusettevõttes OÜ SAMI Machinerys.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Essee (250-350 sõna), teemal "Inseneeria: ühiskonda edasiviiv valdkond". Essee võib, aga ei pea adresseerima järgmiseid märksõnu: innovatsioon, skaleeritav tootmine, tootearenduse väärtuspakkumine, inseneriteaduslik lähenemine;
 • (Alternatiivina võib taotleja esitada sarnases pikkuses motivatsioonikirja, kus põhjendab oma vastavust SAMI Grupi põhiväärtustele: innovatiivne, asjatundlik, usaldusväärne)
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Smartecon taastuvenergia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutatud keskmine hinne;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • valmisolek teha koostööd Smartecon OÜ-ga; täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest;
 • Motivatsioon läbida praktika või teha muul moel kahepoolselt sobivat koostööd Smartecon OÜ’iga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest;
 • Kasuks tuleb, kui planeeritav lõputöö teema on seotud jätkusuutliku energiakasutusega muutuvas maailmas.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Inseneriteaduskonna üliõpilaskogu Vilistlaskogu stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna edukatele üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea keskmine hinne vähemalt 3,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne panustaja ühiskondlikku ellu (tudengiaktivism, osalemine organisatsioonides, ühiskondlikult kasulikus tegevuses jms), mis arendab ja parendab inseneriteaduskonna tudengite haridust ja heaolu ning propageerib insenerivaldkonna erialasid ja teaduskonda;
 • stipendiumit ei jagata tudengitele, kelle õpingud on ületanud nominaalaja
 • kandideerida ei saa möödunud aastal Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu Vilistlaskogu stipendiumi saanud tudeng, ehk iga kandidatuuri vahele peaks jääma vähemalt 2 semestrit.
 • Luba kasutada miniessee sisu teaduskonna turunduslikel eesmärkidel; tingimused kooskõlastatakse eelnevalt rahastajaga.

Stipendiumi suurus on 1500 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 1. curriculum vitae;
 2. Miniessee (maksimaalselt 1 A4) ühel vabalt valitud teemal:
 • Kuidas suurendada huvi inseneeria vastu ja/või saada rohkem inimesi inseneeriasse
 • Kuidas hoida/säilitada inseneride motivatsiooni õpingute ning hilisema töötamise ajal
 • Kirjutada ühest enda kõige südamelähedasemast või huvitavamast projektist (näiteks milliseid oskuseid sealt õppisid ja väljakutseid vastu tuli).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Inseneriteaduskonna energeetika-, keskkonna-, tootearendus ja robootika valdkonna stipendiumid

Vaata ka kõikide tasemete ja erialade üliõpilastele suunatud stipendiume SIIT

Adveni jätkusuutliku energia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • Motivatsioon läbida praktika või teha muul moel kahepoolselt sobivat koostööd Adven Eesti AS’iga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest;
 • Kasuks tuleb kui planeeritav lõputöö teema on seotud jätkusuutliku energiakasutusega muutuvas maailmas.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud);
 • Tuleb kasuks, aga pole kohustuslik: Planeeritava lõputöö lühikirjeldus, mis on seotud jätkusuutliku energiakasutusega muutuvas maailmas (maksimaalselt 1 A4).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Miks kandideerida Adven stipendiumile? Loe intervjuud Adven Baltikumi ja Tehnikaülikooli vilistlase Juhan Aguraijujaga siit.

E-Service AS stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele energeetika eriala bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne on hea
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 120 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • valmisolek/ võimalus/ soov teha koostööd E-Service AS-ga; täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri (max 1 A4), kus taotleja kirjeldab oma erialaseid praktilisi oskusi/ teadmisi/ kogemusi ning eriala valiku tagamaid;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovituskiri ühelt õppejõult või praktika- või lõputöö juhendajalt

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Filter Grupp soojusenergeetika ja tuleviku energiate magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika või Rohelised energiatehnoloogiad eriala edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne (4.0);
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks- on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • valmisolek tulla töövarjuks, teha praktikat ja/või osaleda erialases projektis.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele ja selgitab oma kirglikku huvi valdkonna vastu
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

AS Hansab stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, integreeritud tehnoloogiad, tootearendus ja robootika eriala bakalaureuseõppe, arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia (endine telemaatika ja arukad süsteemid) eriala rakenduskõrgharidusõppe või infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks
 • valmisolek teha koostööd Hansab ASiga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Onninen AS elektroenergeetika insenerõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika eriala edukale üliõpilasele, kes soovib saada praktilisi kogemusi Eesti suurimas ehituse eritööde valdkonna tehnilise hulgimüügi ettevõttes, tutvudes päikeseelektri, automaatika ja elektri valdkonna kaasaegsete lahendustega ja maailma tipptehnoloogia tootjatega ning suheldes suurprojektide kavandamise faasis Eesti juhtivate eritööde ettevõtetega. Kandidaadilt ootame järgmisi valmisolekuid ja eeldusi:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • hea õppeedukus, hea või väga hea kaalutud keskmine hinne;
 • aktiivne eluhoiak ja soov õppida valdkonna praktikutelt;
 • võimalus teha koostööd ettevõttega Onninen AS; täpne koostöövorm selgub suhtlusel ettevõttega;
 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Ruukki Products AS stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale tootearendus ja robootika, arhitektuuri või ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine eriala edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus liituda innovatsioonitiimiga, omada mentorit, teostada praktika, tulla töövarjuks ja teha koostööd Ruukki Products AS ettevõttes. Täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • ideekavand (ligikaudu üks A4), milles taotleja pakub välja ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud uudse lahenduse või parenduse tootearenduseks, jätkusuutlikkuse suurendamiseks, efektiivsuse tõstmiseks vms;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Sunly rohelise energiatehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna rohelise energiatehnoloogiate magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • valmisolek teha koostööd Sunly AS-ga; täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele ning miks ta antud eriala õppima asus;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Tammer OÜ stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia või tootearendus ja tootmistehnika magistriõppe eriala edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne 3,5;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • soov areneda valdkonna tipptegijaks; soov luua midagi esmaklassilist ja muuta oma panusega maailm turvalisemaks, välja arendada futurustlikke ja innovaatilisi ideid;
 • võimalus teha koostööd ettevõttega Tammer OÜ-ga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • lühike motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • Esse teema „Millised innovaatilised materjalid ehitustööstuses sind täna kõnetavad ja miks?“
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Tiit Kapsi nimeline Eesti Mööblitootjate Liidu magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna puidu-, plast- ja tekstiilitehnoloogia magistrikava puidutehnoloogia õppesuuna edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • õpib täiskoormusel;
 • õppevõlgnevused puuduvad (v.a mõjuvatel põhjustel);
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 50 EAP;
 • soov oma teadmisi edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • vähemalt ühe Tallinna Tehnikaülikooli õppejõu/teadlase/inseneri või varasema/praeguse mööbli- või puidutehnoloogia valdkonnaga seotud tööandja soovitus.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kahele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus teha koostööd Utilitasega; täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja stipendiumi rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud);

Miks annab Utilitas välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kolmele inseneriteaduskonna energiatehnoloogia ja soojusenergeetika edukale magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus teha koostööd Utilitasega; täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja stipendiumi rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud);

Miks annab Utilitas välja stipendiumit? Vaata SIIT.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Viru Keemia Grupp AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehatroonika, keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia või materjalitehnoloogia , loodusteaduskonna maa süsteemid, kliima ja tehnoloogia või rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialade edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • Aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel
 • Valmisolek lepingu sõlmimiseks Viru Keemia Grupp AS-iga, milles sätestatakse praktika ja/või lõputöö tegemise kokkulepe;

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas) organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad , maapõueressursside (sh varasem maateadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • Aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel
 • Valmisolek lepingu sõlmimiseks Viru Keemia Grupp AS-iga, milles sätestatakse praktika ja/või lõputöö tegemise kokkulepe;

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas) organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Viru Keemia Grupp AS rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Virumaa Kolledži keemiatehnoloogia, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise ning arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia (endine telemaatika ja arukad süsteemid) või rakendusinfotehnoloogia erialade edukatele rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 • Aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel
 • Valmisolek lepingu sõlmimiseks Viru Keemia Grupp AS-iga, milles sätestatakse praktika ja/või lõputöö tegemise kokkulepe;

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • vähemalt ühe õppejõu soovitus.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Arvo Otsa keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia eriala 1.- 6. semestri edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea õppeedukusega;
 • aktiivne eluhoiak;
 • oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks.

Ühe stipendiumi suurus on 750 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • curriculum vitae. Tuua välja osalemise tulemused riiklikel ja maakondlikel erialaolümpiaadidel ja -võistlustel.
 • esmakursuslasel tuleb esitada gümnaasiumi lõputunnistus ja riigieksamite tulemused;
 • üliõpilasel, kes on vähemalt ühe semestri Tehnikaülikoolis õppinud, tuleb esitada õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Eesti Energia AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni 15 inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja/või magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Hea kaalutud keskmine;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • Võimalus teha koostööd Eesti Energia AS-iga, täpne koostöövorm selgub suhtlusel ettevõttega.

Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 2000 eurot, magistriõppe stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • valmisolek kokkuleppe vormistamiseks Eesti Energia kontserni ühe ettevõttega, milles sätestatakse praktika ja/või muu koostöö kokkuleppe vorm.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN

SAMI Grupp bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele bakalaureuseõppe edukale inseneriteaduskonna üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • Õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • Aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus (mitte kohustus) läbida tasustatud praktika SAMI Grupi müügi- ja tootearendusettevõttes OÜ SAMI Machinerys.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • Essee (250-350 sõna), teemal "Inseneeria: ühiskonda edasiviiv valdkond". Essee võib, aga ei pea adresseerima järgmiseid märksõnu: innovatsioon, skaleeritav tootmine, tootearenduse väärtuspakkumine, inseneriteaduslik lähenemine;
 • (Alternatiivina võib taotleja esitada sarnases pikkuses motivatsioonikirja, kus põhjendab oma vastavust SAMI Grupi põhiväärtustele: innovatiivne, asjatundlik, usaldusväärne)
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Smartecon taastuvenergia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutatud keskmine hinne;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • valmisolek teha koostööd Smartecon OÜ-ga; täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest;
 • Motivatsioon läbida praktika või teha muul moel kahepoolselt sobivat koostööd Smartecon OÜ’iga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest;
 • Kasuks tuleb, kui planeeritav lõputöö teema on seotud jätkusuutliku energiakasutusega muutuvas maailmas.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Inseneriteaduskonna üliõpilaskogu Vilistlaskogu stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna edukatele üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea keskmine hinne vähemalt 3,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne panustaja ühiskondlikku ellu (tudengiaktivism, osalemine organisatsioonides, ühiskondlikult kasulikus tegevuses jms), mis arendab ja parendab inseneriteaduskonna tudengite haridust ja heaolu ning propageerib insenerivaldkonna erialasid ja teaduskonda;
 • stipendiumit ei jagata tudengitele, kelle õpingud on ületanud nominaalaja
 • kandideerida ei saa möödunud aastal Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu Vilistlaskogu stipendiumi saanud tudeng, ehk iga kandidatuuri vahele peaks jääma vähemalt 2 semestrit.
 • Luba kasutada miniessee sisu teaduskonna turunduslikel eesmärkidel; tingimused kooskõlastatakse eelnevalt rahastajaga.

Stipendiumi suurus on 1500 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 1. curriculum vitae;
 2. Miniessee (maksimaalselt 1 A4) ühel vabalt valitud teemal:
 • Kuidas suurendada huvi inseneeria vastu ja/või saada rohkem inimesi inseneeriasse
 • Kuidas hoida/säilitada inseneride motivatsiooni õpingute ning hilisema töötamise ajal
 • Kirjutada ühest enda kõige südamelähedasemast või huvitavamast projektist (näiteks milliseid oskuseid sealt õppisid ja väljakutseid vastu tuli).

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Sander Paas nimeline magistriõppe stipendium on loodud selleks, et mälestada varalahkunud leidlikku ja inspireerivat (Comodule´i) inseneri ning toetada noorte, innukate inseneride arenguteed. Sander Paas nimeline stipendium on mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna (erialade informaatika, riistvara arenduse ja programmeerimine) või inseneriteaduskonna (erialade elektroenergeetika, elektrotehnika ja mehhatroonika) magistriõppe üliõpilasele, kes on oma ala entusiast ning soovib inseneriteadmistega maailma paremaks paigaks muuta ja, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne alates 3,5;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • kirglik eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle soov on pühenduda õpitava valdkonna edasi arendamisele;
 • võimalus tutvuda Kõu Mobility Grupi ettevõtete ja toodetega (Comodule, Tuul, Äike, Ampler Bikes) vastavalt stipendiaadi ja rahastaja kokkuleppele.

Stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • essee teemal (1-2 lk) “Kuidas mina insenerina maailma paremaks muudan?”;
 • tehnilise projekti kirjeldus (seal hulgas video, pildi, Githubi lingi või mõne muu leidliku viisi näol), mille üle taotleja enam uhkust tunneb (nt Garage48 või muud hackathonid, ülikooli või kodused projektid, tudengiorganisatsioonid jms). Näita meile oma kirge, see on meie organisatsioonikultuuris olulisel kohal;
 • lõppvooru valitud kandidaatidega toimuvad kohtumised.

Miks kandideerida Sander Paasi nimelisele stipendiumile? Vaata SIIT.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

OÜ Skeleton Technologies bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, materjalitehnoloogia või infotehnoloogia teaduskonna riistvara arendus ja programmeerimise eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus teha koostööd OÜ-ga Skeleton Technologies, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • essee (1-2 lk) teemal „Minu tee [õpitava eriala] valdkonna tipptegijaks ning mida ma olen aastaks 2030 korda saatnud?“
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Miks kandideerida Skeleton Technologies stipendiumile? Vaata siit videost.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

OÜ Skeleton Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja tootmistehnika, mehhatroonika, elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid või infotehnoloogia teaduskonna elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad eriala edukale magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • võimalus teha koostööd OÜ-ga Skeleton Technologies, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • essee (1-2 lk) teemal „Minu tee [õpitava eriala] valdkonna tipptegijaks ning mida ma olen aastaks 2030 korda saatnud?“
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Miks kandideerida Skeleton Technologies stipendiumile? Vaata siit videost.

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.

Saku Metall Allhanke Tehas AS bakalaureuse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearenduse ja robootika bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP.

•immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
• hea kaalutud keskmine hinne;
• õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
• aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele;
• võimalus teha koostööd Saku Metall Allhanke Tehas AS-ga, täpne  koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest. 

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud). 

Miks Saku Metall Allhanke Tehas toetab Tehnikaülikooli üliõpilasi stipendiumiga? Vaata SIIT

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eesti Mereakadeemia stipendiumid

Vaata ka kõikide tasemete ja erialade üliõpilastele suunatud stipendiume SIIT

Eesti Laevajuhtide Liidu stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele TalTech Mereakadeemia laevajuhtimise eriala edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • hea kaalutud keskmine hinne;
 • õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 60 EAP
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • ei ole varem pälvinud Eesti Laevajuhtide Liidu stipendiumi;
 • On Eesti Laevajuhtide liidu liige

Ühe stipendiumi suurus on 500 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);

Tingimuste kohta loe lähemalt SIIN.