Tallinna Tehnikaülikool

Ettevõtluskoostöö majandusteaduskonnaga

Tehnikaülikooli majandusteaduskond on avatud pikaajaliseks strateegiliseks koostööks erinevate ühiskonna sidusgruppide ja huvigruppidega. Meie seniste koostööpartnerite seas on nii suuri kui ka väikeseid ettevõtteid Eestist ja välismaalt, kohalikke omavalitsusi, ministeeriumeid, erialaliite, mõttekodasid ja mittetulundusühinguid. Kiire tehnoloogia arengu ajastul seome teadusuuringuid ning praktilisi ühiskondlikke ja majandusprobleeme interdistsiplinaarselt osaledes samal ajal aktiivselt rahvusvahelistes teadusprojektides ja –võrgustikes.

Miks teha ülikooliga koostööd?

 • Peame oluliseks aidata kaasa teadmussiirdele ülikooli ja ühiskonna vahel.
 • Oleme usaldusväärne ja sõltumatu partner kõikidele, kes seisavad silmitsi probleemidega, mis vajavad kõrgetasemelisi teadmisi ja uuenduslikke lahendusi teaduspõhise lähenemise teel.
 • Aitame luua ettevõttele konkurentsieelise konkurentide ees ja kasvatada lisandväärtust.
 • Võimaldame panustada Eesti kõrgharidusse ja teadusesse.
 • Võimaldame osaleda kõige suuremas ekspertide ja talentide võrgustikus.

Õppealane koostöö

 • Tudengiprojektid - kui Su ettevõttes või organisatsioonis on tekkinud väljakutsed, millele ise kohe ei suuda lahendust leida, siis võta meiega ühendust, aitame koostöös tudengite ja õppejõududega leida lahendusi reaalelulistele organisatsioonispetsiifilistele probleemidele. Uued ideed sünnivad tudengiprojektidest.
 • Mentorlus tudengiprojektides - kui omad kogemust iduettevõtete või rahvusvaheliste organisatsioonide juhtimisel ja nõustamisel ning soovid neid teadmisi ja oskusi rakendada ka ülikoolis tudengite mentordamisel, siis võta meiega ühendust.  
SBG tudengid
SBG tudengid
 • Külalislektorid - kui oled hinnatud ekspert oma valdkonnas ja Sulle meeldib oma teadmisi edasi anda, siis pakume võimalust panna ennast proovile külalislektorina meie õppeprogrammides.
 • Tudengite lõputööde teemad ja nende kaasjuhendamine - kui Su organisatsioonis vajab lahendamist väljakutse või probleem, millega tegelemist on takistanud piiratud ressursid, kuid see on piisavalt ambitsioonikas ja mahukas tudengi lõputöö jaoks, siis anna sellest meile teada. Aitame selle formuleerida lõputöö teemaks ja Sul on võimalik olla töö kaasjuhendaja.
 • Panustamine õppekavade arendamisse -  kui oled hinnatud ja suure rahvusvahelise kogemusega juht ning soovid aidata kaasa tööjõuturu vajadustega arvestatavate õppekavade arendamisse, siis anna meile endast märku.

Praktika – ja tööpakkumiste vahendamine

Tudengitele praktika- ja tööpakkumiste vahendamise ja administreerimise hõlbustamiseks avas TalTechi majandusteaduskond spetsiaalse veebiplatvormi, kuhu koondatakse kõik majandusteaduskonna tudengitele suunatud pakkumised.

SBG kohvik
SBG majandus

Rakenduslik teadustööalane koostöö ja ekspertiis

 • Uuringud, analüüsid - teostame rakenduslikke teadus- ja innovatsiooniprojekte, mis pakuvad probleemipõhiseid uuenduslikke terviklahendusi koostöös ülikooli teiste teaduskondadega.
 • Konsultatsioonid – anname nõu, kuidas koostada kontseptsioone, arendada ja rakendada mudeleid teaduskonna fookusvaldkondades.
 • Ekspertarvamused – meil on kõrgekvalifikatsiooniga eksperdid, kes saavad anda hinnangu Sinu ettevõtte töödele ja tegevustele.

Tutvu majandusteaduskonna uurimisrühmadega

Professionaalne areng ja täienduskoolitused

 • Pakume juhtimisalaseid täienduskoolitusi keskastmejuhist tippjuhini ja oma valdkonna tugevatele spetsialistidele.
 • Pakume nn „rätsepkoolitusi“ ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele, kus fookuses on ühe organisatsiooni probleemide lahendamiseks arenguprogrammi väljatöötamine.
 • Pakume üldharivaid koolitusi alustavatele ettevõtetele koostöös teiste partneritega.
SBG majandus

Kontakt