Tallinna Tehnikaülikool

Ajalugu

Inseneriteaduskond tänasel kujul loodi 1. jaanuaril 2017.

Ülikooli arengukava aastani 2020 seadis eesmärgiks kasvamise rahvusvaheliselt silmapaistvaks tehnika- ja tehnoloogiaülikooliks. Arengukava koostamisel oli soov saada õppivaks, intelligentseks, muudatustega kiiresti kohanevaks organisatsiooniks. Selle eesmärgi saavutamiseks viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) struktuurireform, mille tulemusena on alates 1. jaanuarist 2017 Tallinna Tehnikaülikoolis vaid neli teaduskonda ning Eesti Mereakadeemia. Uutesse teaduskondadesse – inseneriteaduskonda, infotehnoloogia teaduskonda, loodusteaduskonda ja majandusteaduskonda – ning Eesti Mereakadeemiasse koondati varasemad 8 teaduskonda, 12 asutust ning enam kui 60 instituuti.

Inseneriteaduskonna  alla koondusid endised ehitusteaduskond, energeetikateaduskond, mehaanikateaduskond, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, TTÜ Virumaa kolledž ja TTÜ Tartu kolledž. 2021. aastal liideti inseneriteaduskonnaga Kuressaare kolledž.

Inseneri- ja tehnikahariduse ajalugu aga ulatub juba 100 aasta taha, mil ülikool loodi. Tänane tehnikaülikool sai alguse 17. septembril 1918, mil kohalikke tehnikaharitlasi koondav Eesti Tehnika Selts hakkas korraldama tehnilisi erikursusi. Õppida sai masinaehitust, elektrotehnikat, laevaehitust, hüdrotehnikat, ehitust ja arhitektuuri.

Inseneriteaduskonna juured ulatuvad seega juba ülikooli algusaega - masinaehitust, elektrotehnikat, ehitust ja arhitektuuri saab õppida tänaseni.  Digitaalne ja innovaatiline ülikool aga vaatab tulevikku ning vanadele au sees olevatele erialadele on lisandunud palju teisigi homsesse vaatavaid erialasid. 

Inseneriteaduskond arvudes

Inseneriteaduskond on Tallinna Tehnikaülikooli suurim teaduskond.

2020 aasta arvudes

  • Töötajaid 553, neist 350 akadeemilised ametikohad, sh täidetud tenuurikohti 37.
  • Publitseeriti 289 teadusartiklit.
  • I ja II astme ehk bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe lõpetas 378 ja doktoriõppe 19 tudengit.
  • Õppima asus 574 bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe, 356 magistriõppe ja 40 doktoriõppe  üliõpilast.
  • Inseneriteaduskonnas õpib 2021. aasta kevadsemestril kokku 3163 üliõpilast. 

Õppekavad

Inseneriteaduskonnas on 5 rakenduskõrgharidusõppe õppekava, 5 bakalaureuseõppe õppekava, 15 magistriõppe õppekava (lisaks üks ühisõppekava Tallinna Ülikooliga), 4 integreeritud õppe õppekava ning 1 doktoriõppe õppekava. I astmel on 1 ja II astmel 6 ingliskeelset õppekava.

Rakenduskõrgharidusõppe õppekavad

Bakalaureuseõppe õppekavad

Magistriõppe õppekavad

Integreeritud õppe õppekavad

Doktoriõppe õppekavad

Doktoriõppe kohta rohkem infot siit