Tallinna Tehnikaülikool

Ajalugu

Inseneriteaduskond tänasel kujul loodi 1. jaanuaril 2017.

Ülikooli arengukava aastani 2020 seadis eesmärgiks kasvamise rahvusvaheliselt silmapaistvaks tehnika- ja tehnoloogiaülikooliks. Arengukava koostamisel oli soov saada õppivaks, intelligentseks, muudatustega kiiresti kohanevaks organisatsiooniks. Selle eesmärgi saavutamiseks viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) struktuurireform, mille tulemusena on alates 1. jaanuarist 2017 Tallinna Tehnikaülikoolis vaid neli teaduskonda ning Eesti Mereakadeemia. Uutesse teaduskondadesse – inseneriteaduskonda, infotehnoloogia teaduskonda, loodusteaduskonda ja majandusteaduskonda – ning Eesti Mereakadeemiasse koondati varasemad 8 teaduskonda, 12 asutust ning enam kui 60 instituuti.

Inseneriteaduskonna  alla koondusid endised ehitusteaduskond, energeetikateaduskond, mehaanikateaduskond, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, TTÜ Virumaa kolledž ja TTÜ Tartu kolledž. 2021. aastal liideti inseneriteaduskonnaga Kuressaare kolledž.

Inseneri- ja tehnikahariduse ajalugu aga ulatub juba 100 aasta taha, mil ülikool loodi. Tänane tehnikaülikool sai alguse 17. septembril 1918, mil kohalikke tehnikaharitlasi koondav Eesti Tehnika Selts hakkas korraldama tehnilisi erikursusi. Õppida sai masinaehitust, elektrotehnikat, laevaehitust, hüdrotehnikat, ehitust ja arhitektuuri.

Inseneriteaduskonna juured ulatuvad seega juba ülikooli algusaega - masinaehitust, elektrotehnikat, ehitust ja arhitektuuri saab õppida tänaseni.  Digitaalne ja innovaatiline ülikool aga vaatab tulevikku ning vanadele au sees olevatele erialadele on lisandunud palju teisigi homsesse vaatavaid erialasid. 

Inseneriteaduskond arvudes

Inseneriteaduskond on Tallinna Tehnikaülikooli suurim teaduskond.

Teaduskond arvudes

  • 2022. aastal on teaduskonnas töötajaid 602, neist 361 akadeemilised ametikohad, sh täidetud tenuurikohti 41.
  • 2021. aastal publitseeriti 557 teadusartiklit.
  • 2022. aasta kevadel lõpetas I ja II astme ehk bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe 538 ja doktoriõppe 25 tudengit.
  • 2022. aasta sügisel asus õppima 325 bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe, 469 integreeritud- ja magistriõppe ja 30 doktoriõppe  üliõpilast.
  • Inseneriteaduskonnas õpib 2022. aasta sügissemestril kokku 3100 üliõpilast. 

Õppekavad

Inseneriteaduskonnas on 4 rakenduskõrgharidusõppe õppekava, 5 bakalaureuseõppe õppekava, 15 magistriõppe õppekava (lisaks üks ühisõppekava Tallinna Ülikooliga), 4 integreeritud õppe õppekava ning 1 doktoriõppe õppekava. I astmel on 1 ja II astmel 6 ingliskeelset õppekava.

Rakenduskõrgharidusõppe õppekavad

Bakalaureuseõppe õppekavad

Integreeritud õppe õppekavad

Magistriõppe õppekavad

    Doktoriõppe õppekavad

    Doktoriõppe kohta rohkem infot siit