Tallinna Tehnikaülikool

PRME teekond

PRME (Principles for Responsible Management Education) - vastutustundliku juhtimishariduse põhimõtted

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond allkirjastas 2019. aasta septembris vastutustundliku juhtimishariduse põhimõtted (PRME), määras ametisse eetika, vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse koordinaatori ning moodustas töörühma. Seeläbi sai Tehnikaülikooli majandusteaduskonnast esimene PRME allakirjutanu Eestis.

PRME logo

Meie prioriteedid

Üldine

 • SDG4 Kvaliteetne haridus

Õppe- ja uurimistöö

 • SDG9 Jätkusuutlik taristu, tööstus ja innovatsioon 
 • SDG8 Inimväärne töö ja majanduskasv
 • SDG12 Vastutustundlik tarbimine ja tootmine
 • SDG11 Jätkusuutlikud linnad ja kogukonnad
 • SDG16 Rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid

Teaduskonna juhtimine

 • SDG12 Vastutustundlik tarbimine ja tootmine 

Tabel

Allikas: ÜRO. Jätkusuutliku arengu eesmärgid

Strateegia

PRME (Principles of Responsible Management Education) - vastutustviundliku juhtimishariduse põhimõtted 
SDG (Sustainable Development Goals) - jätkusuutliku arengu eesmärgid
ERS (Ethics, Responsibility, and Sustainability) - eetika, vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus

 • Initsiatiiv: Pöörata teaduskonna igapäevases tegevuses suuremat tähelepanu SDGdele ja ERSile.
  Eesmärk: Suurendada teaduskonna töötajate teadlikkust sotsiaalse vastutustundlikkuse ja ERSi väärtustest globaalsel tasandil.
   
 • Initsiatiiv: Parandada üliõpilaste teadlikkust ERSi põhimõtetest ja SDGdest.
  Eesmärk: Suurendada ERSi ja SDGde käsitlemist õppeainetes.
   
 • Initsiatiiv: Suunata üliõpilasi rakendama ERSi põhmõtteid ja SDGsid.
  Eesmärk: Edendada üliõpilaste teadustööd (nt lõputööd, üliõpilastööd, projektid) ERSi ja SDGdega seotud teemadel.
   
 • Initsiatiiv: Luua töö- ja õpikeskkond, mis soodustab ERSi ja SDGde rakendamist teaduskonna põhitegevuses.
  Eesmärk: Edendada keskkonnasõbralikku käitumist ja tavasid teaduskonna igapäevastes tegevustes. Viia ellu teaduskonna ERS strateegia kui ka järgida PRME nii teaduskonna kui instituutide tasandil.
   
 • Initsiatiiv: Siduda ERS ja SDGd teaduskonna õppetegevusega.
  Eesmärk: Suurendada ERSi ja SDGde käsitlemist teaduskonna õppeprogrammides ja õppeainetes.
   
 • Initsiatiiv: Suurendada SDGde ja ERSi temaatika käsitlust ja nähtavust teaduskonna teadustegevuses ja selle tulemuste levitamisel. 
  Eesmärk: Suurendada teaduskonna teadustöötajate publikatsioonide arvu, mis käsitlevad SDGde ja ERSi temaatikat ettevõtluses ja ühiskonnas. Suurendada jätkusuutlikkusega seotud teadustöö nähtavust.
   
 • Initsiatiiv: Suurendada teaduskonna koostööd era- ja avaliku sektori organisatsioonidega ning vilistlastega jätkusuutlikkuse, sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutustundlikkuse edendamisel. 
  Eesmärk: Suurendada teadlikkust jätkusuutlikkuse ning sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutustundlikkuse osas läbi koolituste ja konsultatsioonide. Töötada välja vilistlastega toimuva koostöö põhimõtted jätkusuutlikkuse teemal.
   
 • Initsiatiiv: Edendada dialoogi töötajate, üliõpilaste ja teiste sidusgruppide vahel läbi erinevate sotsiaalse vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkusega seotud tegevuste. 
  Eesmärk: Suurendada teaduskonna töötajate ja üliõpilaste osalemist tegevustes, mis aitavad kaasa dialoogile ja suurendavad teadlikkust ERSi ja SDGde osas ettevõtluses ja ühiskonnas laiemalt. Suurendada avalikkuse teadlikkust jätkusuutlikest otsustusprotsessidest ja meetmetest.

Laeb infot...

Meie meeskond